BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 9 - Rom 9 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -
- Rom 9,1-5 -- Rom 9,6-13 -- Rom 9,14-18 -- Rom 9,19-29 -- Rom 9,30-33 -

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome : Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers - Rom 9,1 - Rom 9,2 - Rom 9,3 - Rom 9,4 - Rom 9,5 - Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 - Rom 9,14 - Rom 9,15 - Rom 9,16 - Rom 9,17 - Rom 9,18 - Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 - Rom 9,30 - Rom 9,31 - Rom 9,32 - Rom 9,33 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-historps.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/        
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -ps - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik
- Rom 9,1-5 : 19de (negentiende) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Rom 9,1-5 : Paulus’ band met Israël .
- Rom 9,6-13 : God is trouw aan zijn woord .
- Rom 9,14-18 : God handelt rechtvaardig .
- Rom 9,19-29 : God is vrij in zijn keuze .
- Rom 9,30-33 : Israël en het doel van de wet .

Rom 9,1-5 . Paulus’ band met Israël -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,1 - Rom 9,2 - Rom 9,3 - Rom 9,4 - Rom 9,5 -- Rom 9,1-5 -

Lezing op de 19de (negentiende) zondag door het a-jaar : Rom 9,1-5 .
Ik, Paulus, spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest: in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt. Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen. Immers, zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften; van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, die, boven alles verheven, God is: de gezegende tot in eeuwigheid! Amen.

Rom 9,1 - Rom 9,1 : Paulus’ band met Israël -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,1 - Rom 9,2 - Rom 9,3 - Rom 9,4 - Rom 9,5 -- Rom 9,1-5 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  1 veritatem dico in Christo non mentior testimonium mihi perhibente conscientia mea in Spiritu Sancto   Ik, Paulus, spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:  1 Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest),  1] Ik* spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:   [1] Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg:   1 ¶ Waarheid spreek ik, één met Christus lieg ik niet, terwijl één met de heilige Geest mijn mede–geweten het medebetuigt:  1. Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point - ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint -,  

King James Bible . [1] I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost,
Luther-Bibel . 1 Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist,

Tekstuitleg van Rom 9,1 .

Rom 9,2 - Rom 9,2 : Paulus’ band met Israël -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,1 - Rom 9,2 - Rom 9,3 - Rom 9,4 - Rom 9,5 -- Rom 9,1-5 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  2 quoniam tristitia est mihi magna et continuus dolor cordi meo  in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt.   2 Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is.   [2] in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt.   [2] ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld.   2 dat er bij mij grote droefheid is en een niet aflatende pijn in mijn hart.   2. j'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante en mon cœur. 

King James Bible . [2] That I have great heaviness and continual sorrow in my heart.
Luther-Bibel . 2 dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe.

Tekstuitleg van Rom 9,2 .

Rom 9,3 - Rom 9,3 : Paulus’ band met Israël -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,1 - Rom 9,2 - Rom 9,3 - Rom 9,4 - Rom 9,5 -- Rom 9,1-5 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3 optabam enim ipse ego anathema esse a Christo pro fratribus meis qui sunt cognati mei secundum carnem  Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen.   3 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees;  [3] Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt* en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders, mijn lijfelijke verwanten, daarmee kon helpen;   [3] Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn;  3 Want ik heb gebeden dat ik vervloekt mocht zijn, ikzelf los van de Christus ter wille van mijn broeders–en–zusters, naar vlees–en–bloed mijn medegeborenen;   3. Car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de ma race selon la chair,  

King James Bible . [3] For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:
Luther-Bibel . 3 Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch,

Tekstuitleg van Rom 9,3 .

Rom 9,4 - Rom 9,4 : Paulus’ band met Israël -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,1 - Rom 9,2 - Rom 9,3 - Rom 9,4 - Rom 9,5 -- Rom 9,1-5 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  4 qui sunt Israhelitae quorum adoptio est filiorum et gloria et testamenta et legislatio et obsequium et promissa  Immers, zij zijn Israëlieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften;   4 Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;   [4] ik bedoel de Israëlieten. Hun behoort het kindschap*, de heerlijkheid*, de verbonden*, de wetgeving, de eredienst en de beloften;  [4] omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken;  4 zij zijn Israëlieten, van hen zijn de aanneming tot zonen–en–dochters, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de aankondigingen;  4. eux qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses  

King James Bible . [4] Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;
Luther-Bibel . 4 die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen,

Tekstuitleg van Rom 9,4 .

Rom 9,5 - Rom 9,5 : Paulus’ band met Israël -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,1 - Rom 9,2 - Rom 9,3 - Rom 9,4 - Rom 9,5 -- Rom 9,1-5 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  5 quorum patres et ex quibus Christus secundum carnem qui est super omnia Deus benedictus in saecula amen  van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, die, boven alles verheven, God is: de gezegende tot in eeuwigheid! Amen.   5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.  [5] van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt Christus lijfelijk voort, Hij die* God is, boven alles verheven en geprezen tot in eeuwigheid! Amen.   [5] omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid.* Amen.   5 van hen zijn de vaderen en uit hen is de Christus, naar vlees–en–bloed,– die over allen God is, te zegenen tot in de eeuwigheden. Amen.  5. et aussi les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement ! Amen. 

King James Bible . [5] Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.
Luther-Bibel . 5 denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen.

Tekstuitleg van Rom 9,5 .

Rom 9,6-13 . God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -

Rom 9,6 - Rom 9,6 : God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  6 non autem quod exciderit verbum Dei non enim omnes qui ex Israhel hii sunt Israhel     6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.  [6] Toch* is het niet zo dat Gods woord heeft gefaald. Want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël,   [6] God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël,   6 ¶ Maar het is niet zo dat het woord van God uitgevallen is. Want niet allen die uit Israël zijn, zíjn Israël,  6. Non certes que la parole de Dieu ait failli. Car tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël. 

King James Bible . [6] Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel:
Luther-Bibel . 6 Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen;

Tekstuitleg van Rom 9,6 .

Rom 9,7 - Rom 9,7 : God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  7 neque quia semen sunt Abrahae omnes filii sed in Isaac vocabitur tibi semen     7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.  [7] en niet allen zijn kinderen van Abraham omdat zij nakomelingen zijn van Abraham. Maar alleen zij die van Isaak afstammen, zullen als uw nakomelingen gelden.   [7] niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: ‘Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.’  7 en niet omdat ze zaad van Abraham zijn, zijn allen kinderen; nee: ‘in Isaak zal voor jou zaad geroepen worden’!  7. De même que, pour être postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants ; mais c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom,  

King James Bible . [7] Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called.
Luther-Bibel . 7 auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Sondern nur »was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden« (1.Mose 21,12),

Tekstuitleg van Rom 9,7 .

Rom 9,8 - Rom 9,8 : God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 id est non qui filii carnis hii filii Dei sed qui filii sunt promissionis aestimantur in semine    8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.  [8] Dat betekent: niet de lijfelijke kinderen zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nakomelingen beschouwd.   [8] Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte.   8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen van de aankondiging worden tot zaad gerekend.  8. ce qui signifie : ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, seuls comptent comme postérité les enfants de la promesse. 

King James Bible . [8] That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed.
Luther-Bibel . 8 das heißt: nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind; sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt.

Tekstuitleg van Rom 9,8 .

Rom 9,9 - Rom 9,9 : God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  9 promissionis enim verbum hoc est secundum hoc tempus veniam et erit Sarrae filius     9 Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara zal een zoon hebben.   [9] Want dit woord: Het volgend jaar rond deze tijd kom Ik terug en dan zal Sara een zoon hebben, was een belofte. [9] Als íets een belofte is dan zijn het deze woorden: ‘Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon.’   9 Want een aankondiging is dit woord wél ‘tegen deze tijd zal ik komen en zal er voor Sara een zoon zijn!’   9. Voici en effet les termes de la promesse : Vers cette époque je viendrai et Sara aura un fils.  

King James Bible . [9] For this is the word of promise, At this time will I come, and Sara shall have a son.
Luther-Bibel . 9 Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht (1.Mose 18,10): »Um diese Zeit will ich kommen und Sara soll einen Sohn haben.«

Tekstuitleg van Rom 9,9 .

Rom 9,10 - Rom 9,10 : God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  10 non solum autem sed et Rebecca ex uno concubitum habens Isaac patre nostro     10 En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader.   [10] Sterker nog, Rebekka droeg in haar schoot twee kinderen van een en dezelfde man, onze vader Isaak.  [10] Sterker nog, Rebekka was van onze vader Isaak zwanger van een tweeling,   10 Maar dit staat niet alleen, nee, denk ook aan Rebekka, die zwanger was vanuit één man, onze vader Isaak:   10. Mieux encore, Rébecca avait conçu d'un seul homme, Isaac notre père :  

King James Bible . [10] And not only this; but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac;
Luther-Bibel . 10 Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserm Vater Isaak, schwanger wurde.

Tekstuitleg van Rom 9,10 .

Rom 9,11 - Rom 9,11 : God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 cum enim nondum nati fuissent aut aliquid egissent bonum aut malum ut secundum electionem propositum Dei maneret     11 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende;   [11] En reeds voor zij waren geboren en iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd haar aangekondigd: De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Daaruit blijkt, dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt, onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van Hem die roept.    [11] en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen.’ Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept.   11 toen zij nog niet geboren waren en nog niet iets goeds of slechts bedreven hadden, werd –zodat het verkiezende voornemen van God zou blíjven,   11. or, avant la naissance des enfants, quand ils n'avaient fait ni bien ni mal, pour que s'affirmât la liberté de l'élection divine, 

King James Bible . [11] (For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)
Luther-Bibel . 11 Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl -

Tekstuitleg van Rom 9,11 .

Rom 9,12 - Rom 9,12 : God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  12 non ex operibus sed ex vocante dictum est ei quia maior serviet minori     12 Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen.       12 niet vanuit werken maar vanuit het feit dat hij roept– tot haar gezegd: ‘de meerdere zal de mindere dienen’!–  12. qui dépend de celui qui appelle et non des œuvres, il lui fut dit : L'aîné servira le cadet,  

King James Bible . [12] It was said unto her, The elder shall serve the younger.
Luther-Bibel . 12 nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden -, zu ihr gesagt: »Der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren« (1.Mose 25,23),

Tekstuitleg van Rom 9,12 .

Rom 9,13 - Rom 9,13 : God is trouw aan zijn woord -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,6 - Rom 9,7 - Rom 9,8 - Rom 9,9 - Rom 9,10 - Rom 9,11 - Rom 9,12 - Rom 9,13 -- Rom 9,6-13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  13 sicut scriptum est Iacob dilexi Esau autem odio habui     13 Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.   [13] Er staat dan ook geschreven: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau gehaat.   [13] Zo staat er ook geschreven: ‘Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat.’   13 overeenkomstig wat geschreven staat: ‘Jakob heb ik liefgehad en Esau heb ik gehaat!’.   13. selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü.  

King James Bible . [13] As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
Luther-Bibel . 13 wie geschrieben steht (Maleachi 1,2-3): »Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst.«

Tekstuitleg van Rom 9,13 .

Rom 9,14-18 . God handelt rechtvaardig -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,14 - Rom 9,15 - Rom 9,16 - Rom 9,17 - Rom 9,18 -- Rom 9,14-18 -

Rom 9,14 - Rom 9,14 : God handelt rechtvaardig -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,14 - Rom 9,15 - Rom 9,16 - Rom 9,17 - Rom 9,18 -- Rom 9,14-18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  14 quid ergo dicemus numquid iniquitas apud Deum absit     14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre.  [14] Moeten* wij hieruit besluiten, dat God onrechtvaardig handelt? Volstrekt niet.   [14] Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet.  14 ¶ Wat zullen wij dan zeggen? Dat er onrechtvaardigheid is bij God? Dat zij verre!  14. Qu'est-ce à dire ? Dieu serait-il injuste ? Certes non !  

King James Bible . [14] What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.
Luther-Bibel . 14 Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne!

Tekstuitleg van Rom 9,14 .

Rom 9,15 - Rom 9,15 : God handelt rechtvaardig -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,14 - Rom 9,15 - Rom 9,16 - Rom 9,17 - Rom 9,18 -- Rom 9,14-18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  15 Mosi enim dicit miserebor cuius misereor et misericordiam praestabo cuius miserebor    15 Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben.   [15] Tegen Mozes zegt Hij: Ik schenk genade aan wie Ik wil en barmhartigheid aan wie Ik wil.   [15] Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’  15 Want tot Mozes zegt hij: ‘ik zal mij ontfermen over wie ik mij maar ontferm, en ik zal mij erbarmen over wie ik mij maar erbarm!’   15. Car il dit à Moïse : Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'ai pitié de qui j'ai pitié.  

King James Bible . [15] For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
Luther-Bibel . 15 Denn er spricht zu Mose (2.Mose 33,19): »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich.«

Tekstuitleg van Rom 9,15 .

Rom 9,16 - Rom 9,16 : God handelt rechtvaardig -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,14 - Rom 9,15 - Rom 9,16 - Rom 9,17 - Rom 9,18 -- Rom 9,14-18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  16 igitur non volentis neque currentis sed miserentis Dei     16 Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.  [16] Het hangt dus niet af van de wil* of de inspanning van de mens, maar van Gods ontferming.  [16] Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.  16 Dus dan is het niet iets van wie iets wil of van hem die loopt, maar van de God die zich ontfermt.  16. Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.  

King James Bible . [16] So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.
Luther-Bibel . 16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.

Tekstuitleg van Rom 9,16 .

Rom 9,17 - Rom 9,17 : God handelt rechtvaardig -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,14 - Rom 9,15 - Rom 9,16 - Rom 9,17 - Rom 9,18 -- Rom 9,14-18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  17 dicit enim scriptura Pharaoni quia in hoc ipsum excitavi te ut ostendam in te virtutem meam et ut adnuntietur nomen meum in universa terra     17 Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.   [17] En tegen de farao zegt de Schrift: Daarom juist heb Ik u laten opstaan, om in u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde.   [17] Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’   17 Want de Schrift zegt tot Farao: ‘daartoe heb ik jou opgewekt, opdat ik in jou mijn kracht zal tonen en opdat mijn naam verkondigd zal worden op heel de aarde!’.  17. Car l'Écriture dit au Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour qu'on célèbre mon nom par toute la terre.  

King James Bible . [17] For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.
Luther-Bibel . 17 Denn die Schrift sagt zum Pharao (2.Mose 9,16): »Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde.«

Tekstuitleg van Rom 9,17 .

Rom 9,18 - Rom 9,18 : God handelt rechtvaardig -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,14 - Rom 9,15 - Rom 9,16 - Rom 9,17 - Rom 9,18 -- Rom 9,14-18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  18 ergo cuius vult miseretur et quem vult indurat   18 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.  [18] Hij ontfermt zich dus over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.  [18] Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil.   18 Dus dan ontfermt hij zich over wie hij wil, en wie hij wil verhardt hij.  18. Ainsi donc il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.  

King James Bible . [18] Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth.
Luther-Bibel . 18 So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will.

Tekstuitleg van Rom 9,18 .

Rom 9,19-29 . God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29

Rom 9,19 - Rom 9,19 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  19 dicis itaque mihi quid adhuc queritur voluntati enim eius quis resistit    19 Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn wil wederstaan?  [19] Nu zul je mij zeggen: ‘Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Wie immers kan zijn wil weerstaan?’   [19] Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’   19 Je zult me dan wel zeggen: wat klaagt hij nog?– want weerstond iemand zijn wil?  19. Tu vas donc me dire : Qu'a-t-il encore à blâmer ? Qui résiste en effet à sa volonté ? 

King James Bible . [19] Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will?
Luther-Bibel . 19 Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen?

Tekstuitleg van Rom 9,19 .

Rom 9,20 - Rom 9,20 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  20 o homo tu quis es qui respondeas Deo numquid dicit figmentum ei qui se finxit quid me fecisti sic     20 Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?   [20] O mens, wie ben jij, dat je God zou willen weerspreken? Zegt het beeld soms tegen zijn boetseerder: ‘Waarom hebt u mij zo gemaakt?’  [20] Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’   20 Maar mens, wie ben jij dan wel als je God zo antwoordt?– zal het geformeerde tot de formeerder zeggen: ‘waarom heb je me zó gemaakt?’.   20. O homme ! vraiment, qui es-tu pour disputer avec Dieu ? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelée : Pourquoi m'as-tu faite ainsi ?  

King James Bible . [20] Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus?
Luther-Bibel . 20 Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so?

Tekstuitleg van Rom 9,20 .

Rom 9,21 - Rom 9,21 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  21 an non habet potestatem figulus luti ex eadem massa facere aliud quidem vas in honorem aliud vero in contumeliam   21 Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?   [21] Natuurlijk staat het de pottenbakker vrij van dezelfde klomp leem zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik.   [21] Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken?   21 Of heeft de pottenbakker geen vrijmacht om uit hetzelfde leem het ene voorwerp te maken voor iets eervols en het andere voor iets on–eervols?   21. Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire ? 

King James Bible . [21] Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour?
Luther-Bibel . 21 Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen?

Tekstuitleg van Rom 9,21 .

Rom 9,22 - Rom 9,22 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  22 quod si volens Deus ostendere iram et notam facere potentiam suam sustinuit in multa patientia vasa irae aptata in interitum     22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;   [22] En* als God nu eens, om zijn toorn* te tonen en zijn macht* te laten kennen, de voorwerpen* van die toorn, gereed voor de ondergang, met grote lankmoedigheid* heeft verdragen,   [22] God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken.   22 En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn kracht te doen kennen voorwerpen van toorn, voor ondergang toebereid, in zijn overvloedige lankmoedigheid heeft verdragen,–   22. Eh bien ! si Dieu, voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de longanimité des vases de colère devenus dignes de perdition,  

King James Bible . [22] What if God, willing to shew his wrath, and to make his power known, endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction:
Luther-Bibel . 22 Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren,

Tekstuitleg van Rom 9,22 .

Rom 9,23 - Rom 9,23 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  23 ut ostenderet divitias gloriae suae in vasa misericordiae quae praeparavit in gloriam    23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?  [23] juist met de bedoeling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die het voorwerp zijn van zijn ontferming, voor hen die Hij tot heerlijkheid heeft bestemd … ?   [23] En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.   23 ook om de rijkdom van zijn heerlijkheid te doen kennen over voorwerpen van ontferming, die hij tevoren gereed heeft gemaakt voor heerlijkheid?   23. dans le dessein de manifester la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire,  

King James Bible . [23] And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,
Luther-Bibel . 23 damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit.

Tekstuitleg van Rom 9,23 .

Rom 9,24 - Rom 9,24 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  24 quos et vocavit nos non solum ex Iudaeis sed etiam ex gentibus    24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.   [24] Het* voorwerp van zijn ontferming zijn wij, die Hij heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenvolken.   [24] Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken,  24 En wel ons, die hij heeft geroepen niet alleen uit Judeeërs maar ook uit heidenvolkeren,   24. envers nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs mais encore d'entre les païens...  

King James Bible . [24] Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?
Luther-Bibel . 24 Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden.

Tekstuitleg van Rom 9,24 .

Rom 9,25 - Rom 9,25 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  25 sicut in Osee dicit vocabo non plebem meam plebem meam et non misericordiam consecutam misericordiam consecutam    25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.  [25] Zoals Hij het zegt bij Hosea: Wat ‘niet mijn volk’ heette, zal Ik ‘mijn volk’ noemen, en haar die niet geliefd was, ‘mijn welbeminde’.  [25] zoals ook bij Hosea staat geschreven: ‘Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen.  25 ¶ zoals hij ook in Hosea zegt: ‘wat geen gemeente was, zal ik roepen als mijn gemeente, en haar die niet bemind werd als beminde;   25. C'est bien ce qu'il dit en Osée : J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée.  

King James Bible . [25] As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved.
Luther-Bibel . 25 Wie er denn auch durch Hosea spricht (Hosea 2,25; 2,1): »Ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war.«

Tekstuitleg van Rom 9,25 .

Rom 9,26 - Rom 9,26 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  26 et erit in loco ubi dictum est eis non plebs mea vos ibi vocabuntur filii Dei vivi     26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.   [26] Op dezelfde plaats waar hun was gezegd: U bent mijn volk niet, zullen zij ‘kinderen van de levende God’ heten.  [26] En waar tegen hen gezegd is: “Jullie zijn mijn volk niet,” zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd.’   26 het zal zijn in plaats van waar tot hen gezegd werd ‘mijn gemeente zijt gij niet’, daar zullen ze genoemd worden ‘zonen–en–dochters van een levende God’   26. Et au lieu même où on leur avait dit : « Vous n'êtes pas mon peuple », on les appellera fils du Dieu vivant.  

King James Bible . [26] And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there shall they be called the children of the living God.
Luther-Bibel . 26 »Und es soll geschehen: Anstatt dass zu ihnen gesagt wurde: "Ihr seid nicht mein Volk", sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden.«

Tekstuitleg van Rom 9,26 .

Rom 9,27 - Rom 9,27 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  27 Esaias autem clamat pro Israhel si fuerit numerus filiorum Israhel tamquam harena maris reliquiae salvae fient    27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.   [27] En omtrent Israël roept Jesaja uit: Al waren de Israëlieten talrijk als het zand van de zee, slechts het overschot zal gered worden.   [27] En Jesaja roept over Israël uit: ‘Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered.   27 En Jesaja schreeuwt over Israël: ‘al is het getal van de zonen–en–dochters van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal worden gered;  27. Et Isaïe s'écrie en faveur d'Israël : Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, le reste sera sauvé :  

King James Bible . [27] Esaias also crieth concerning Israel, Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved:
Luther-Bibel . 27 Jesaja aber ruft aus über Israel (Jesaja 10,22-23): »Wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden;

Tekstuitleg van Rom 9,27 .

Rom 9,28 - Rom 9,28 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  28 verbum enim consummans et brevians in aequitate quia verbum breviatum faciet Dominus super terram     28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde.   [28] Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, volledig en snel.   [28] Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort.’   28 want volbrengend en verhaastend zal de Heer op de aarde een woord dóen!’   28. car sans retard ni reprise le Seigneur accomplira sa parole sur la terre.  

King James Bible . [28] For he will finish the work, and cut it short in righteousness: because a short work will the Lord make upon the earth.
Luther-Bibel . 28 denn der Herr wird sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden.«

Tekstuitleg van Rom 9,28 .

Rom 9,29 - Rom 9,29 : God is vrij in zijn keuze -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 -- Rom 9,19 - Rom 9,20 - Rom 9,21 - Rom 9,22 - Rom 9,23 - Rom 9,24 - Rom 9,25 - Rom 9,26 - Rom 9,27 - Rom 9,28 - Rom 9,29 -- Rom 9,19-29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  29 et sicut praedixit Esaias nisi Dominus Sabaoth reliquisset nobis semen sicut Sodoma facti essemus et sicut Gomorra similes fuissemus     29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.  [29] Reeds eerder had Jesaja gezegd: Als de Heer van de heerscharen niet wat zaaikoren voor ons had achtergelaten, waren wij gelijk geworden aan Sodom en Gomorra.   [29] En zoals Jesaja al heeft gezegd: ‘Had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.’  29 En zoals Jesaja voorzegd heeft: ‘als de Heer Sabaooth ons geen zaad had overgelaten, waren wij als Sodom geworden en aan Gomorra gelijk geworden!’  29. Et comme l'avait prédit Isaïe : Si le Seigneur Sabaot ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, assimilés à Gomorrhe. 

King James Bible . [29] And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha.
Luther-Bibel . 29 Und wie Jesaja vorausgesagt hat (Jesaja 1,9): »Wenn uns nicht der Herr Zebaoth Nachkommen übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und wie Gomorra.«

Tekstuitleg van Rom 9,29 .

Rom 9,30-33 . Israël en het doel van de wet -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 - Rom 9,30 - Rom 9,31 - Rom 9,32 - Rom 9,33 -- Rom 9,30-33 -

Rom 9,30 - Rom 9,30 : Israël en het doel van de wet -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 - Rom 9,30 - Rom 9,31 - Rom 9,32 - Rom 9,33 -- Rom 9,30-33 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  30 quid ergo dicemus quod gentes quae non sectabantur iustitiam adprehenderunt iustitiam iustitiam autem quae ex fide est    30 Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.  [30] Hieruit* volgt dat heidenen, die de gerechtigheid niet nastreefden, haar toch hebben verworven, de gerechtigheid namelijk door het geloof. [30] Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof.   30 ¶ Wat zullen wij dan zeggen? Dat volkeren die geen gerechtigheid najoegen gerechtigheid ontvangen hebben, gerechtigheid uit geloof,  30. Que conclure ? Que des païens qui ne poursuivaient pas de justice ont atteint une justice, la justice de la foi,  

King James Bible . [30] What shall we say then? That the Gentiles, which followed not after righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith.
Luther-Bibel . 30 Was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen: Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt; ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt.

Tekstuitleg van Rom 9,30 .

Rom 9,31 - Rom 9,31 : Israël en het doel van de wet -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 - Rom 9,30 - Rom 9,31 - Rom 9,32 - Rom 9,33 -- Rom 9,30-33 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  31 Israhel vero sectans legem iustitiae in legem iustitiae non pervenit    31 Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen.  [31] Maar* Israël, met al zijn ijver voor de wet van de gerechtigheid, heeft het doel van de wet niet bereikt.   [31] Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt.   31 maar dat Israël, dat een Wet vol gerechtigheid najaagt, zo’n Wet niet bereikt heeft.   31. tandis qu'Israël qui poursuivait une loi de justice, n'a pas atteint la Loi. 

King James Bible . [31] But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness.
Luther-Bibel . 31 Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht.

Tekstuitleg van Rom 9,31 .

Rom 9,32 - Rom 9,32 : Israël en het doel van de wet -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 - Rom 9,30 - Rom 9,31 - Rom 9,32 - Rom 9,33 -- Rom 9,30-33 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  32 quare quia non ex fide sed quasi ex operibus offenderunt in lapidem offensionis    32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;  [32] En waarom? Omdat zij meenden te kunnen steunen op hun daden, en niet op het geloof. Zij hebben zich gestoten aan de steen waaraan men zich stoot,  [32] Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld   32 Waardoor? Omdat het niet uit geloof was maar als uit werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,   32. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de recourir à la foi ils comptaient sur les œuvres. Ils ont buté contre la pierre d'achoppement,  

King James Bible . [32] Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumblingstone;
Luther-Bibel . 32 Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes,

Tekstuitleg van Rom 9,32 .

b
Rom 9,33 - Rom 9,33 : Israël en het doel van de wet -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 9 - Rom 9,30 - Rom 9,31 - Rom 9,32 - Rom 9,33 -- Rom 9,30-33 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  33 sicut scriptum est ecce pono in Sion lapidem offensionis et petram scandali et omnis qui credit in eum non confundetur     33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.   [33] volgens het woord van de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een steen waaraan men zich stoot, een struikelblok. Wie in Hem gelooft zal niet worden teleurgesteld.  [33] waarover geschreven staat: ‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’  33 zoals geschreven staat: ‘zie, ik zet in Sion een steen van aanstoot neer en een rots van struikeling, en wie op hem in geloof vertrouwt zal niet worden beschaamd!’ ?  33. comme il est écrit : Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber ; mais qui croit en lui ne sera pas confondu. 

King James Bible . [33] As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed.
Luther-Bibel . 33 wie geschrieben steht (Jesaja 8,14; 28,16): »Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.«

Tekstuitleg van Rom 9,33 .