BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 5 - Rom 5 -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -
- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,6-11 -- Rom 5,12-15 -

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome : Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers - Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 - Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -ps - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

- Rom 5,6-11 : 11de (elfde) zondag door het a-jaar .
- Rom 5,12-15 : 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar  .
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- taalgebruik -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Rom 5,1-11 : Leven in vrede met God .
Rom 5,12-21 : Adam en Christus .

Rom 5,1-11 . Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -

Rom 5,1 - Rom 5,1 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1dikaiôthentes oun ek pisteôs eirènèn echomen pros ton theon dia tou kuriou èmôn ièsou christou,   1 iustificati igitur ex fide pacem habeamus ad Deum per Dominum nostrum Iesum Christum     1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;   [1] Gerechtvaardigd door het geloof leven* wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.   [1] Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.   1 ¶ Gerechtvaardigd dan uit geloof hebben wij vrede bij God door onze Heer, Jezus Christus,   1. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,  

King James Bible . [1] Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:
Luther-Bibel . 1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus;

Tekstuitleg van Rom 5,1 .

Rom 5,2 - Rom 5,2 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2di ou kai tèn prosagôgèn eschèkamen [tè pistei] eis tèn charin tautèn en è estèkamen, kai kauchômetha ep elpidi tès doxès tou theou.   2 per quem et accessum habemus fide in gratiam istam in qua stamus et gloriamur in spe gloriae filiorum Dei    2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. [2] Hij is het die ons door het geloof* de toegang* heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen* op onze hoop op de heerlijkheid* van God.   [2] Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.   2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan, en ook roemen in hoop op de glorie van God.   2. lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 

King James Bible . [2] By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.
Luther-Bibel . 2 durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird.

Tekstuitleg van Rom 5,2 .

Rom 5,3 - Rom 5,3 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ou monon de, alla kai kauchômetha en tais thlipsesin, eidotes oti è thlipsis upomonèn katergazetai,  3 non solum autem sed et gloriamur in tribulationibus scientes quod tribulatio patientiam operatur     3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;  [3] Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,   [3] En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,   3 En niet alleen dat, nee, ook roemen wij in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking volharding bewerkt,  3. Que dis-je ? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance,  

King James Bible . [3] And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience;
Luther-Bibel . 3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt,

Tekstuitleg van Rom 5,3 .

Rom 5,4 - Rom 5,4 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4è de upomonè dokimèn, è de dokimè elpida:   4 patientia autem probationem probatio vero spem    4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;   [4] volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.   [4] volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 4 de volharding gehardheid en gehardheid hoop;  4. la constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espérance.  

King James Bible . [4] And patience, experience; and experience, hope:
Luther-Bibel . 4 Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung,

Tekstuitleg van Rom 5,4 .

Rom 5,5 - Rom 5,5 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5è de elpis ou kataischunei, oti è agapè tou theou ekkechutai en tais kardiais èmôn dia pneumatos agiou tou dothentos èmin, 5 spes autem non confundit quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis     5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.   [5] En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.  [5] Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de heilige Geest die ons gegeven is,  5. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné. 

King James Bible . [5] And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.
Luther-Bibel . 5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Tekstuitleg van Rom 5,5 .

Tweede lezing : Rom 5,6-11 . Verwijzing : Rom 5,6-11 .

Broeders en zusters, Christus is voor goddelozen gestorvan op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Men zal niet licht iemand vinden, die zijn leven geeft voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dank zij Hem ontkomen aan de toorn. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

Rom 5,6 - Rom 5,6 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 11de (elfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6eti gar christos ontôn èmôn asthenôn eti kata kairon uper asebôn apethanen.   6 ut quid enim Christus cum adhuc infirmi essemus secundum tempus pro impiis mortuus est  Broeders en zusters, Christus is voor goddelozen gestorvan op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.   6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. [6] Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde* tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.   [6] Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.   6 ¶ zo waar als Christus, toen wij zwak waren, nog in dat tijdsgewricht voor goddelozen is gestorven.  6. C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour des impies -;  

King James Bible . [6] For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.
Luther-Bibel . 6 Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben.

Tekstuitleg van Rom 5,6 .

Rom 5,7 - Rom 5,7 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 11de (elfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7molis gar uper dikaiou tis apothaneitai: uper gar tou agathou tacha tis kai tolma apothanein:   7 vix enim pro iusto quis moritur nam pro bono forsitan quis et audeat mori   Men zal niet licht iemand vinden, die zijn leven geeft voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen.   7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.  [7] Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.   [7] Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.  7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, al zal misschien iemand voor één die goed is toch durven sterven;  7. à peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste ; pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir -;  

King James Bible . [7] For scarcely for a righteous man will one die: yet peradventure for a good man some would even dare to die.
Luther-Bibel . 7 Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben.

Tekstuitleg van Rom 5,7 .

Rom 5,8 - Rom 5,8 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 11de (elfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8sunistèsin de tèn eautou agapèn eis èmas o theos oti eti amartôlôn ontôn èmôn christos uper èmôn apethanen.   8 commendat autem suam caritatem Deus in nos quoniam cum adhuc peccatores essemus  God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren.   8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.  [8] God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren.   [8] Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.  8 maar God betoont zijn liefde aan ons omdat, toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons is gestorven.  8. mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. 

King James Bible . [8] But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.
Luther-Bibel . 8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.

Tekstuitleg van Rom 5,8 .

Rom 5,9 - Rom 5,9 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 11de (elfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9pollô oun mallon dikaiôthentes nun en tô aimati autou sôthèsometha di autou apo tès orgès.   9 Christus pro nobis mortuus est multo igitur magis iustificati nunc in sanguine ipsius salvi erimus ab ira per ipsum   Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dank zij Hem ontkomen aan de toorn.   9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.   [9] Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn*.   [9] Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.   9 Zoveel te meer zullen wij dan, nu gerechtvaardigd in zijn bloed, door hem worden gered van de toorn.  9. Combien plus, maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère.  

King James Bible . [9] Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.
Luther-Bibel . 9 Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind!

Tekstuitleg van Rom 5,9 .

Rom 5,10 - Rom 5,10 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 11de (elfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ei gar echthroi ontes katèllagèmen tô theô dia tou thanatou tou uiou autou, pollô mallon katallagentes sôthèsometha en tè zôè autou:   10 si enim cum inimici essemus reconciliati sumus Deo per mortem Filii eius multo magis reconciliati salvi erimus in vita ipsius   Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.  10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.  [10] Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.   [10] Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.  10 Want als wij als zijn vijanden met God zijn verzoend door de dood van zijn zoon, zoveel te meer zullen wij, verzoend, worden gered in zijn leven.   10. Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de Son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie,  

King James Bible . [10] For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.
Luther-Bibel . 10 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind.

Tekstuitleg van Rom 5,10 .

Rom 5,11 - Rom 5,11 : Leven in vrede met God - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,1 - Rom 5,2 - Rom 5,3 - Rom 5,4 - Rom 5,5 - Rom 5,6 - Rom 5,7 - Rom 5,8 - Rom 5,9 - Rom 5,10 - Rom 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 11de (elfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ou monon de, alla kai kauchômenoi en tô theô dia tou kuriou èmôn ièsou christou, di ou nun tèn katallagèn elabomen.   11 non solum autem sed et gloriamur in Deo per Dominum nostrum Iesum Christum per quem nunc reconciliationem accepimus   En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.   11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.   [11] En dat niet alleen: nu reeds roemen wij op God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen. [11] En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.   11 Maar niet alleen dat, ook roemen wij in God door onze Heer Jezus, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen.   11. et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui dès à présent nous avons obtenu la réconciliation. Adam et Jésus Christ. 

King James Bible . [11] And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.
Luther-Bibel . 11 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unsern Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben.

Tekstuitleg van Rom 5,11 .

Rom 5,12-21 . Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -

Tweede lezing op de 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar : Rom 5,12-15 . Verwijzing : Rom 5,12-15 .

Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.

Rom 5,12 - Rom 5,12 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12dia touto ôsper di enos anthrôpou è amartia eis ton kosmon eisèlthen kai dia tès amartias o thanatos, kai outôs eis pantas anthrôpous o thanatos dièlthen, ef ô pantes èmarton   12 propterea sicut per unum hominem in hunc mundum peccatum intravit et per peccatum mors et ita in omnes homines mors pertransiit in quo omnes peccaverunt   door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.   12 Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.   [12] Daarom,* zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien allen gezondigd hebben …  [12] Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.   12 Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook tot alle mensen de dood door–gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.  12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché -;  

King James Bible . [12] Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:
Luther-Bibel . 12 Deshalb, wie durch "einen" Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben.

Tekstuitleg van Rom 5,12 .

Rom 5,13 - Rom 5,13 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13achri gar nomou amartia èn en kosmô, amartia de ouk ellogeitai mè ontos nomou:   13 usque ad legem enim peccatum erat in mundo peccatum autem non inputatur cum lex non est   Er was immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is.   13 Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.   [13] Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was; maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. [13] Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden.  13 Want voordat er een Wet was, was er wel zonde in de wereld maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is.  13. car jusqu'à la Loi il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi ;  

King James Bible . [13] (For until the law sin was in the world: but sin is not imputed when there is no law.
Luther-Bibel . 13 Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam; aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet.

Tekstuitleg van Rom 5,13 .

Rom 5,14 - Rom 5,14 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14alla ebasileusen o thanatos apo adam mechri môuseôs kai epi tous mè amartèsantas epi tô omoiômati tès parabaseôs adam, os estin tupos tou mellontos.   14 sed regnavit mors ab Adam usque ad Mosen etiam in eos qui non peccaverunt in similitudinem praevaricationis Adae qui est forma futuri   Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.   14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.   [14] Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.   [14] Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou.  14 Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over wie niet zondigden met een gelijke misstap als Adam, die het voor–beeld is van hem die komen gaat.   14. cependant la mort a régné d'Adam à Moïse même sur ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir... 

King James Bible . [14] Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come.
Luther-Bibel . 14 Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte.

Tekstuitleg van Rom 5,14 .

Rom 5,15 - Rom 5,15 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15all ouch ôs to paraptôma, outôs kai to charisma: ei gar tô tou enos paraptômati oi polloi apethanon, pollô mallon è charis tou theou kai è dôrea en chariti tè tou enos anthrôpou ièsou christou eis tous pollous eperisseusen. 15 sed non sicut delictum ita et donum si enim unius delicto multi mortui sunt multo magis gratia Dei et donum in gratiam unius hominis Iesu Christi in plures abundavit   Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.   15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.   [15] Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen* de dood, maar aan allen schonk Gods genade een rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens Jezus Christus.   [15] Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.  15 Maar het is niet: zoals de overtreding, zo de begenadiging; want hoewel door de overtreding van die ene die velen zijn gestorven, zoveel te meer is de genade van God en de gave in de genade van die ene mens Jezus Christus voor de velen overvloedig geworden.   15. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si, par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude.  

King James Bible . [15] But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.
Luther-Bibel . 15 Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des Einen die Vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den Vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus.

Tekstuitleg van Rom 5,15 .

Rom 5,16 - Rom 5,16 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai ouch ôs di enos amartèsantos to dôrèma: to men gar krima ex enos eis katakrima, to de charisma ek pollôn paraptômatôn eis dikaiôma.   16 et non sicut per unum peccantem ita et donum nam iudicium ex uno in condemnationem gratia autem ex multis delictis in iustificationem     16 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.   [16] Zijn gave laat zich niet afmeten aan die ene zonde. Het oordeel dat volgde op die ene misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd liep uit op volledige kwijtschelding.   [16] Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid.   16 En het is met die begiftiging niet als met het zondigen door één; het oordeel vanwege één leidt tot veroordeling maar de begenadiging vanwege vele overtredingen leidt tot rechtvaardiging.   16. Et il n'en va pas du don comme des conséquences du péché d'un seul : le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation, l'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à une justification.  

King James Bible . [16] And not as it was by one that sinned, so is the gift: for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offences unto justification.
Luther-Bibel . 16 Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem Einen her zur Verdammnis geführt, die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit.

Tekstuitleg van Rom 5,16 .

Rom 5,17 - Rom 5,17 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17ei gar tô tou enos paraptômati o thanatos ebasileusen dia tou enos, pollô mallon oi tèn perisseian tès charitos kai tès dôreas tès dikaiosunès lambanontes en zôè basileusousin dia tou enos ièsou christou.  17 si enim in unius delicto mors regnavit per unum multo magis abundantiam gratiae et donationis et iustitiae accipientes in vita regnabunt per unum Iesum Christum     17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.  [17] Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van zijn val. Hoeveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus!  [17] Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.   17 Want als door de overtreding van die ene de dood als koning heeft geheerst door die ene, zoveel te meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gave der gerechtigheid ontvangen in leven als koningen heersen door die ene, Jezus Christus.   17. Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus Christ.  

King James Bible . [17] For if by one man's offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.)
Luther-Bibel . 17 Denn wenn wegen der Sünde des Einen der Tod geherrscht hat durch den Einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Christus.

Tekstuitleg van Rom 5,17 .

Rom 5,18 - Rom 5,18 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ara oun ôs di enos paraptômatos eis pantas anthrôpous eis katakrima, outôs kai di enos dikaiômatos eis pantas anthrôpous eis dikaiôsin zôès:   18 igitur sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem sic et per unius iustitiam in omnes homines in iustificationem vitae     18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. [18] Dus, zoals één fout leidde tot veroordeling van allen, zo ook leidde één goede daad tot vrijspraak en leven voor allen.   [18] Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven.  18 Dus zoals dan door een overtreding van één het voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo komt het ook door een rechtvaardiging door één voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.   18. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. 

King James Bible . [18] Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.
Luther-Bibel . 18 Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt.

Tekstuitleg van Rom 5,18 .

Rom 5,19 - Rom 5,19 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19ôsper gar dia tès parakoès tou enos anthrôpou amartôloi katestathèsan oi polloi, outôs kai dia tès upakoès tou enos dikaioi katastathèsontai oi polloi.  19 sicut enim per inoboedientiam unius hominis peccatores constituti sunt multi ita et per unius oboeditionem iusti constituentur multi     19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.  [19] Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd.   [19] Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.   19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens die velen tot zondaars zijn gemaakt, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene de velen tot rechtvaardigen worden gemaakt.  19. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul la multitude sera-t-elle constituée juste.  

King James Bible . [19] For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.
Luther-Bibel . 19 Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu Gerechten.

Tekstuitleg van Rom 5,19 .

Rom 5,20 - Rom 5,20 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20nomos de pareisèlthen ina pleonasè to paraptôma: ou de epleonasen è amartia, upereperisseusen è charis,   20 lex autem subintravit ut abundaret delictum ubi autem abundavit delictum superabundavit gratia     20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;   [20] Weliswaar is de wet* er bijgekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos.   [20] En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.   20 Toen de Wet erbij kwam vermeerderden de overtredingen, maar waar de zonde vermeerderde is de genade meer dan overvloedig geworden,   20. La Loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute ; mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé : 

King James Bible . [20] Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound:
Luther-Bibel . 20 Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden,

Tekstuitleg van Rom 5,20 .

Rom 5,21 - Rom 5,21 : Adam en Christus - bijbeloverzicht -- taalgebruik - Rom (Rome) -- Rom 5 -- Rom 5,1-11 -- Rom 5,12-21 -- Rom 5,12 - Rom 5,13 - Rom 5,14 - Rom 5,15 - Rom 5,16 - Rom 5,17 - Rom 5,18 - Rom 5,19 - Rom 5,20 - Rom 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21ina ôsper ebasileusen è amartia en tô thanatô, outôs kai è charis basileusè dia dikaiosunès eis zôèn aiônion dia ièsou christou tou kuriou èmôn.   21 ut sicut regnavit peccatum in morte ita et gratia regnet per iustitiam in vitam aeternam per Iesum Christum Dominum nostrum     21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.   [21] Zoals de zonde haar heerschappij heeft uitgeoefend door de dood, zo zal de genade heersen door de gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven, dankzij Jezus Christus onze Heer.  [21] Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.  21 opdat, zoals de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade als koning heersen zal door gerechtigheid tot eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. 21. ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. 

King James Bible . [21] That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.
Luther-Bibel . 21 damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unsern Herrn.

Tekstuitleg van Rom 5,21 .


Griekse tekst Rom 5

1dikaiôthentes oun ek pisteôs eirènèn echomen pros ton theon dia tou kuriou èmôn ièsou christou, 2di ou kai tèn prosagôgèn eschèkamen [tè pistei] eis tèn charin tautèn en è estèkamen, kai kauchômetha ep elpidi tès doxès tou theou. 3ou monon de, alla kai kauchômetha en tais thlipsesin, eidotes oti è thlipsis upomonèn katergazetai, 4è de upomonè dokimèn, è de dokimè elpida: 5è de elpis ou kataischunei, oti è agapè tou theou ekkechutai en tais kardiais èmôn dia pneumatos agiou tou dothentos èmin, 6eti gar christos ontôn èmôn asthenôn eti kata kairon uper asebôn apethanen. 7molis gar uper dikaiou tis apothaneitai: uper gar tou agathou tacha tis kai tolma apothanein: 8sunistèsin de tèn eautou agapèn eis èmas o theos oti eti amartôlôn ontôn èmôn christos uper èmôn apethanen. 9pollô oun mallon dikaiôthentes nun en tô aimati autou sôthèsometha di autou apo tès orgès. 10ei gar echthroi ontes katèllagèmen tô theô dia tou thanatou tou uiou autou, pollô mallon katallagentes sôthèsometha en tè zôè autou: 11ou monon de, alla kai kauchômenoi en tô theô dia tou kuriou èmôn ièsou christou, di ou nun tèn katallagèn elabomen. 12dia touto ôsper di enos anthrôpou è amartia eis ton kosmon eisèlthen kai dia tès amartias o thanatos, kai outôs eis pantas anthrôpous o thanatos dièlthen, ef ô pantes èmarton 13achri gar nomou amartia èn en kosmô, amartia de ouk ellogeitai mè ontos nomou: 14alla ebasileusen o thanatos apo adam mechri môuseôs kai epi tous mè amartèsantas epi tô omoiômati tès parabaseôs adam, os estin tupos tou mellontos. 15all ouch ôs to paraptôma, outôs kai to charisma: ei gar tô tou enos paraptômati oi polloi apethanon, pollô mallon è charis tou theou kai è dôrea en chariti tè tou enos anthrôpou ièsou christou eis tous pollous eperisseusen. 16kai ouch ôs di enos amartèsantos to dôrèma: to men gar krima ex enos eis katakrima, to de charisma ek pollôn paraptômatôn eis dikaiôma. 17ei gar tô tou enos paraptômati o thanatos ebasileusen dia tou enos, pollô mallon oi tèn perisseian tès charitos kai tès dôreas tès dikaiosunès lambanontes en zôè basileusousin dia tou enos ièsou christou. 18ara oun ôs di enos paraptômatos eis pantas anthrôpous eis katakrima, outôs kai di enos dikaiômatos eis pantas anthrôpous eis dikaiôsin zôès: 19ôsper gar dia tès parakoès tou enos anthrôpou amartôloi katestathèsan oi polloi, outôs kai dia tès upakoès tou enos dikaioi katastathèsontai oi polloi. 20nomos de pareisèlthen ina pleonasè to paraptôma: ou de epleonasen è amartia, upereperisseusen è charis, 21ina ôsper ebasileusen è amartia en tô thanatô, outôs kai è charis basileusè dia dikaiosunès eis zôèn aiônion dia ièsou christou tou kuriou èmôn.