BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 3 - Rom 3 -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -
- Rom 3,1-8 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,21-31 --
Rom 3,21-25a.28 -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT Rom - TAALGEBRUIK Rom - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR Rom .

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome : Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope : Rom 3,1-8 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,21-31 -
Uitleg vers per vers - Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 - Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 - Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik
- Rom 3,21-25a.28 : 9de (negende) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken

-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Rom 3,1-8 : Wet en besnijdenis (vervolg) .
Rom 3,9-20 : Allen zondigen .
Rom 3,21-31 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof .

Wet en besnijdenis (vervolg) . Rom 3,1-8 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -

Rom 3,1 - Rom 3,1 : Wet en besnijdenis (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1ti oun to perisson tou ioudaiou, è tis è ôfeleia tès peritomès;  1 quid ergo amplius est Iudaeo aut quae utilitas circumcisionis     1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?  [1] ‘Wat* heeft de Jood dan voor op de anderen? Wat voor nut heeft het om besneden te zijn?’  [1] Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is?  1 ¶ Wat is dan nog het voorrecht van het Jood zijn of wat het nut van de besnijdenis?  1. Quelle est donc la supériorité du Juif ? Quelle est l'utilité de la circoncision ? 

King James Bible . [1] What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision?
Luther-Bibel . 1 Was haben dann die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung?

Tekstuitleg van Rom 3,1 .

Rom 3,2 - Rom 3,2 : Wet en besnijdenis (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2polu kata panta tropon. prôton men [gar] oti episteuthèsan ta logia tou theou.  2 multum per omnem modum primum quidem quia credita sunt illis eloquia Dei     2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.   [2] Heel wat, in ieder opzicht. En wel in de eerste plaats dit, dat hun de godsspraken* werden toevertrouwd.   [2] Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd.   2 In ieder opzicht veel! Allereerst wel dat aan hen de uitspraken van God zijn toevertrouwd.  2. Grande à tous égards. D'abord c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. 

King James Bible . [2] Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God.
Luther-Bibel . 2 Viel in jeder Weise! Zum Ersten: ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat.

Tekstuitleg van Rom 3,2 .

Rom 3,3 - Rom 3,3 : Wet en besnijdenis (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ti gar ei èpistèsan tines; mè è apistia autôn tèn pistin tou theou katargèsei;   3 quid enim si quidam illorum non crediderunt numquid incredulitas illorum fidem Dei evacuabit absit     3 Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen?   [3] ‘U* zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden? Dan vraag ik u: kan hun ontrouw Gods trouw tenietdoen?’   [3] Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw?   3 Wat zal dat? Als sommigen van hen ontrouw worden, zal dan niet hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?  3. Quoi donc si d'aucuns furent infidèles ? leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu ? 

King James Bible . [3] For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect?
Luther-Bibel . 3 Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben?

Tekstuitleg van Rom 3,3 .

Rom 3,4 - Rom 3,4 : Wet en besnijdenis (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4mè genoito: ginesthô de o theos alèthès, pas de anthrôpos pseustès, kathôs gegraptai, opôs an dikaiôthès en tois logois sou kai nikèseis en tô krinesthai se.  4 est autem Deus verax omnis autem homo mendax sicut scriptum est ut iustificeris in sermonibus tuis et vincas cum iudicaris    4 Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.   [4] Volstrekt niet! Ook al is elk mens een leugenaar, God is waarachtig, want er staat geschreven: U wordt gerechtvaardigd* in uw uitspraken en U overwint, als men U wil oordelen.   [4] Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook geschreven staat: ‘U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt, u overwint wanneer u vonnist.’  4 Dat zij verre! ‘Alle mens is leugenachtig’, maar God zij waarachtig!, zoals geschreven staat ‘dat gij wordt gerechtvaardigd in uw woorden en overwint wanneer men u wil oordelen’   4. Certes non ! Il faut que Dieu soit véridique et tout homme menteur, comme dit l'Écriture : Afin que tu sois justifié dans tes paroles, et triomphes si l'on te met en jugement. 

King James Bible . [4] God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.
Luther-Bibel . 4 Das sei ferne! Es bleibe vielmehr so: Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner; wie geschrieben steht (Psalm 51,6): »Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet.«

Tekstuitleg van Rom 3,4 .

Rom 3,5 - Rom 3,5 : Wet en besnijdenis (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ei de è adikia èmôn theou dikaiosunèn sunistèsin, ti eroumen; mè adikos o theos o epiferôn tèn orgèn; kata anthrôpon legô. 5 si autem iniquitas nostra iustitiam Dei commendat quid dicemus numquid iniquus Deus qui infert iram secundum hominem dico    5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.)  [5] ‘Indien* echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in het licht stelt, volgt daaruit dan niet – ik spreek nu erg menselijk – dat God onrechtvaardig is als Hij straf oplegt?’  [5] Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo – ik redeneer nu zoals anderen zouden doen – dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt?  5 Maar als door onze ongerechtigheid Gods rechtvaardigmaking beter uitkomt, moeten we dan niet zeggen dat God onrechtvaardig is wanneer hij toorn over ons brengt, als ik zo menselijk mag spreken?  5. Mais si notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dire ? Dieu serait-il injuste en nous frappant de sa colère ? Je parle en homme.  

King James Bible . [5] But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man)
Luther-Bibel . 5 Ist's aber so, dass unsre Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt, was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? - Ich rede nach Menschenweise. -

Tekstuitleg van Rom 3,5 .

Rom 3,6 - Rom 3,6 : Wet en besnijdenis (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6mè genoito: epei pôs krinei o theos ton kosmon;  6 absit alioquin quomodo iudicabit Deus mundum    6 Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen?  [6] Volstrekt niet! Hoe zou God anders de wereld kunnen oordelen?   [6] Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn?  6 Dat zij verre! Hoe anders zal God de wereld oordelen?  6. Certes non ! Sinon, comment Dieu jugera-t-il le monde ? 

King James Bible . [6] God forbid: for then how shall God judge the world?
Luther-Bibel . 6 Das sei ferne! Wie könnte sonst Gott die Welt richten?

Tekstuitleg van Rom 3,6 .

Rom 3,7 - Rom 3,7 : Wet en besnijdenis (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ei de è alètheia tou theou en tô emô pseusmati eperisseusen eis tèn doxan autou, ti eti kagô ôs amartôlos krinomai;  7 si enim veritas Dei in meo mendacio abundavit in gloriam ipsius quid adhuc et ego tamquam peccator iudicor    7 Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld?  [7] ‘Als het waar was dat menselijke leugens de waarachtigheid van God deden toenemen en zijn glorie vermeerderden, waarom zou ik dan nog als zondaar veroordeeld worden?  [7] Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan toch nog als een zondaar veroordeeld?  7 Maar als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger wordt, tot zijn glorie, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld?  7. Mais si mon mensonge a rehaussé la vérité de Dieu pour sa gloire, de quel droit suis-je jugé moi aussi comme un pécheur ?  

King James Bible . [7] For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?
Luther-Bibel . 7 Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden?

Tekstuitleg van Rom 3,7 .

Rom 3,8 - Rom 3,8 : Wet en besnijdenis (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,1-8 -- Rom 3,1 - Rom 3,2 - Rom 3,3 - Rom 3,4 - Rom 3,5 - Rom 3,6 - Rom 3,7 - Rom 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai mè kathôs blasfèmoumetha kai kathôs fasin tines èmas legein oti poièsômen ta kaka ina elthè ta agatha; ôn to krima endikon estin.  8 et non sicut blasphemamur et sicut aiunt nos quidam dicere faciamus mala ut veniant bona quorum damnatio iusta est    8 En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.  [8] Of geldt soms het woord – dat sommige mensen mij lasterlijk toeschrijven – Laat ons het kwade doen vanwege het goede dat eruit volgt?’ Zij hebben hun vonnis wél verdiend.   [8] Kunnen we niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren, maar wie ons zo belastert zal zijn gerechte straf niet ontlopen.  8 Het zal nooit zo zijn zoals sommigen ons belasteren en beweren dat wij zeggen ‘laten we doen wat kwaad is want dan kómt alles wat goed is!’ Over hen is het oordeel terecht!  8. Ou bien, comme certains nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous faire le mal pour qu'en sorte le bien ? Ceux-là méritent leur condamnation 

King James Bible . [8] And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.
Luther-Bibel . 8 Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen: Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Deren Verdammnis ist gerecht.

Tekstuitleg van Rom 3,8 .

Allen zondigen . Rom 3,9-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -

Rom 3,9 - Rom 3,9 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ti oun; proechometha; ou pantôs, proètiasametha gar ioudaious te kai ellènas pantas uf amartian einai,  9 quid igitur praecellimus eos nequaquam causati enim sumus Iudaeos et Graecos omnes sub peccato esse    9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;  [9] ‘Hoe dan? Hebben wij* dan toch iets voor op de anderen?’ Helemaal niet. Ik heb immers reeds vastgesteld dat allen, Joden zowel als Grieken*, zich in de macht van de zonde bevinden;   [9] Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn.   9 Hoe zit het dan? Hebben wij nu wel of niet iets op anderen voor? Helemaal niet! Want al eerder hebben we Judeeërs én Hellenen ervan beschuldigd dat ze allen onder zonde liggen;  9. Quoi donc ? L'emportons-nous ? Pas du tout. Car nous avons établi que Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché,  

King James Bible . [9] What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin;
Luther-Bibel . 9 Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind,

Tekstuitleg van Rom 3,9 .

Rom 3,10 - Rom 3,10 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kathôs gegraptai oti ouk estin dikaios oude eis,   10 sicut scriptum est quia non est iustus quisquam     10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;   [10] of* met de woorden van de Schrift: Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één,   [10] Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,  10 zoals geschreven staat: ‘er is geen rechtvaardige, niet één,  10. comme il est écrit : Il n'est pas de juste, pas un seul,  

King James Bible . [10] As it is written, There is none righteous, no, not one:
Luther-Bibel . 10 wie geschrieben steht: »Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.

Tekstuitleg van Rom 3,10 .

Rom 3,11 - Rom 3,11 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ouk estin o suniôn, ouk estin o ekzètôn ton theon.   11 non est intellegens non est requirens Deum    11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.   [11] niemand die verstandig is, niemand die God zoekt.   [11] er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt.   11 geen is er die begrijpt, geen is er die God zoekt!–   11. il n'en est pas de sensé, pas un qui recherche Dieu. 

King James Bible . [11] There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
Luther-Bibel . 11 Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach Gott fragt.

Tekstuitleg van Rom 3,11 .

Rom 3,12 - Rom 3,12 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12pantes exeklinan, ama èchreôthèsan: ouk estin o poiôn chrèstotèta, [ouk estin] eôs enos.   12 omnes declinaverunt simul inutiles facti sunt non est qui faciat bonum non est usque ad unum     12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.   [12] Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; niemand is er die het goede doet, zelfs niet één.  [12] Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.   12 allen zijn zij afgeweken, eendrachtig bedorven, géén is er die iets zinnigs doet, géén is er, tot niet één’!  12. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis ; il n'en est pas qui fasse le bien, non, pas un seul.  

King James Bible . [12] They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.
Luther-Bibel . 12 Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer (Psalm 14,1-3).

Tekstuitleg van Rom 3,12 .

Rom 3,13 - Rom 3,13 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13tafos aneôgmenos o larugx autôn, tais glôssais autôn edoliousan, ios aspidôn upo ta cheilè autôn,  13 sepulchrum patens est guttur eorum linguis suis dolose agebant venenum aspidum sub labiis eorum    
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.  
[13] Een open graf is hun keel, met hun tong plegen zij bedrog, achter hun lippen vind je addergif.   [13] Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder,  13 ‘Een geopend graf is hun keel, met hun tongen plegen zij bedrog’, ‘gif van adders schuilt achter hun lippen’  13. Leur gosier est un sépulcre béant, leur langue trame la ruse. Un venin d'aspic est sous leurs lèvres, 

King James Bible . [13] Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
Luther-Bibel . 13 Ihr Rachen ist ein offenes Grab; mit ihren Zungen betrügen sie (Psalm 5,10), Otterngift ist unter ihren Lippen (Psalm 140,4);

Tekstuitleg van Rom 3,13 .

Rom 3,14 - Rom 3,14 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14ôn to stoma aras kai pikrias gemei:   14 quorum os maledictione et amaritudine plenum est     14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;   [14] Hun mond is vol vervloeking en bitterheid,  [14] hun mond is vol vervloeking en venijn.   14 ‘wier mond van vervloeking en bitterheid uitpuilt’.   14. la malédiction et l'aigreur emplissent leur bouche.  

King James Bible . [14] Whose mouth is full of cursing and bitterness:
Luther-Bibel . 14 ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit (Psalm 10,7).

Tekstuitleg van Rom 3,14 .

Rom 3,15 - Rom 3,15 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15oxeis oi podes autôn ekcheai aima, 15 veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem     15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;   [15] gezwind zijn hun voeten om bloed te vergieten.  15] Ze haasten zich om bloed te vergieten,   15 ‘Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten,  15. Agiles sont leurs pieds à verser le sang ;  

King James Bible . [15] Their feet are swift to shed blood:
Luther-Bibel . 15 Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen;

Tekstuitleg van Rom 3,15 .

Rom 3,16 - Rom 3,16 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16suntrimma kai talaipôria en tais odois autôn,   16 contritio et infelicitas in viis eorum    16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;   [16] Vernietiging en onheil tekenen hun weg,   [16] brengen ellende en vernietiging.   16 verwoesting en jammer zijn op hun wegen,  16. ruine et misère sont sur leurs chemins.  

King James Bible . [16] Destruction and misery are in their ways:
Luther-Bibel . 16 auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer,

Tekstuitleg van Rom 3,16 .

Rom 3,17 - Rom 3,17 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai odon eirènès ouk egnôsan.   17 et viam pacis non cognoverunt     17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.   [17] maar de weg van de vrede kennen zij niet.   [[17] De weg van de vrede kennen ze niet,   17 en een weg tot vrede kennen zij niet’   17. Le chemin de la paix, ils ne l'ont pas connu,  

King James Bible . [17] And the way of peace have they not known:
Luther-Bibel . 17 und den Weg des Friedens kennen sie nicht (Jesaja 59,7-8).

Tekstuitleg van Rom 3,17 .

Rom 3,18 - Rom 3,18 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ouk estin fobos theou apenanti tôn ofthalmôn autôn.  18 non est timor Dei ante oculos eorum     18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.  [18] Ontzag voor God staat hun niet voor ogen.   [18] angst voor God kennen ze niet.’  18 ‘Vreze voor God staat hun niet voor ogen’!  18. nulle crainte de Dieu devant leurs yeux.  

King James Bible . [18] There is no fear of God before their eyes.
Luther-Bibel . 18 Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen (Psalm 36,2).«

Tekstuitleg van Rom 3,18 .

Rom 3,19 - Rom 3,19 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19oidamen de oti osa o nomos legei tois en tô nomô lalei, ina pan stoma fragè kai upodikos genètai pas o kosmos tô theô:  19 scimus autem quoniam quaecumque lex loquitur his qui in lege sunt loquitur ut omne os obstruatur et subditus fiat omnis mundus Deo     19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.   [19] Welnu, wij weten dat de wet al wat zij zegt, tegen hen zegt die onder de wet staan. Zo wordt ieder de mond gesnoerd en staat de hele wereld schuldig voor God.   [19] Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.  19 ¶ Wij weten dat al wat de Wet zegt spreekt tot wie in de Wet…, zodat alle mond wordt gestopt en heel de wereld strafwaardig blijkt voor God.  19. Or, nous le savons, tout ce que dit la Loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la Loi, afin que toute bouche soit fermée, et le monde entier reconnu coupable devant Dieu,  

King James Bible . [19] Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
Luther-Bibel . 19 Wir wissen aber: was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei,

Tekstuitleg van Rom 3,19 .

Rom 3,20 - Rom 3,20 : Allen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,9-20 -- Rom 3,9 - Rom 3,10 - Rom 3,11 - Rom 3,12 - Rom 3,13 - Rom 3,14 - Rom 3,15 - Rom 3,16 - Rom 3,17 - Rom 3,18 - Rom 3,19 - Rom 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20dioti ex ergôn nomou ou dikaiôthèsetai pasa sarx enôpion autou, dia gar nomou epignôsis amartias.  20 quia ex operibus legis non iustificabitur omnis caro coram illo per legem enim cognitio peccati    20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.   [20] Want geen mens zal in zijn ogen als rechtvaardig gelden omdat* hij de wet onderhield; de wet doet alleen maar de zonde kennen. Allen worden gerechtvaardigd door het geloof   [20] Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus   20 Daarom zal uit de werken der Wet alle vlees voor zijn aanschijn niet worden gerechtvaardigd; want door een wet is er kennis van zonde.  20. puisque personne ne sera justifié devant lui par la pratique de la Loi : la Loi ne fait que donner la connaissance du péché. Révélation de la justice de Dieu. 

King James Bible . [20] Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
Luther-Bibel . 20 weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.

Tekstuitleg van Rom 3,20 .

Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . Rom 3,21-31 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -

Tweede lezing 9de (negende) zondag door het a-jaar : Rom 3,21-25a.28 . Verwijzing : Rom 3,21-25a.28 .
Broeders en zusters, nu is, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen: Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God, voor wie gelooft, aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. Ik beweer dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden.

Rom 3,21 - Rom 3,21 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat 9de (negende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21nuni de chôris nomou dikaiosunè theou pefanerôtai, marturoumenè upo tou nomou kai tôn profètôn,   21 nunc autem sine lege iustitia Dei manifestata est testificata a lege et prophetis   nu is, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen:  21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:  [21] Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid* openbaar geworden, waarvan de Wet* en de Profeten getuigenis afleggen:   [21] Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar:   21 Maar nu is buiten een wet om rechtvaardiging door God geopenbaard, betuigd door de Wet en de profeten,  21. Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la Loi et les Prophètes, 

King James Bible . [21] But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;
Luther-Bibel . 21 Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten.

Tekstuitleg van Rom 3,21 .

Rom 3,22 - Rom 3,22 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat 9de (negende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22dikaiosunè de theou dia pisteôs ièsou christou, eis pantas tous pisteuontas: ou gar estin diastolè: 22 iustitia autem Dei per fidem Iesu Christi super omnes qui credunt non enim est distinctio   Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid.   22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.  [22] Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid*.   [22] God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.  22 rechtvaardiging van Godswege door geloof in Christus, voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid:  22. justice de Dieu par la foi en Jésus Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient - car il n'y a pas de différence :  

King James Bible . [22] Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
Luther-Bibel . 22 Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied:

Tekstuitleg van Rom 3,22 .

Rom 3,23 - Rom 3,23 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat 9de (negende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23pantes gar èmarton kai usterountai tès doxès tou theou,   23 omnes enim peccaverunt et egent gloriam Dei  Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.   23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;  [23] Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke* heerlijkheid.   [23] Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;   23 want allen hebben gezondigd en zijn verstoken van de glorie van God,   23. tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu - 

King James Bible . [23] For all have sinned, and come short of the glory of God;
Luther-Bibel . 23 sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten,

Tekstuitleg van Rom 3,23 .

Rom 3,24 - Rom 3,24 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat 9de (negende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24dikaioumenoi dôrean tè autou chariti dia tès apolutrôseôs tès en christô ièsou:   24 iustificati gratis per gratiam ipsius per redemptionem quae est in Christo Iesu   En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.   24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; [24] Allen worden gratis door zijn genade* gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.   [24] en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.   24 en worden gerechtvaardigd om niet, uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.   24. et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus :  

King James Bible . [24] Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:
Luther-Bibel . 24 und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist.

Tekstuitleg van Rom 3,24 .

Rom 3,25 - Rom 3,25 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat 9de (negende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25on proetheto o theos ilastèrion dia [tès] pisteôs en tô autou aimati eis endeixin tès dikaiosunès autou dia tèn paresin tôn progegonotôn amartèmatôn 25 quem proposuit Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius ad ostensionem iustitiae suae propter remissionem praecedentium delictorum   Hem heeft God, voor wie gelooft, aangewezen als zoenoffer door zijn bloed.  25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;   [25] Voor wie gelooft heeft God Hem aangewezen als middel van verzoening* door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, door in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden te laten passeren.   [25] Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan.   25 Hem heeft God tevoren aangewezen als middel van verzoening door geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn rechtvaardiging door de vergeving van de zonden die tevoren zijn geschied 25 Hem heeft God tevoren aangewezen als middel van verzoening door geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn rechtvaardiging door de vergeving van de zonden die tevoren zijn geschied  25. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi ; il voulait montrer sa justice, du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis  

King James Bible . [25] Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God;
Luther-Bibel . 25 Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher

Tekstuitleg van Rom 3,25 .

Rom 3,26 - Rom 3,26 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  Bible de Jérusalem
26en tè anochè tou theou, pros tèn endeixin tès dikaiosunès autou en tô nun kairô, eis to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pisteôs ièsou.  26 in sustentatione Dei ad ostensionem iustitiae eius in hoc tempore ut sit ipse iustus et iustificans eum qui ex fide est Iesu     26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.   [26] Hij heeft zijn gerechtigheid nu* willen tonen, in onze tijd, opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is door ieder rechtvaardig te maken die leeft vanuit het geloof in Jezus.   Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.  26 in het geduld van God, voor de betoning van zijn rechtvaardiging in het tijdsgewricht van nu, zodat hij rechtvaardig blijft ook als hij rechtvaardigt wie leeft uit geloof in Jezus.  26. au temps de la patience de Dieu ; il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. 

King James Bible . [26] To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.
Luther-Bibel . 26 begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus.

Tekstuitleg van Rom 3,26 .

Rom 3,27 - Rom 3,27 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27pou oun è kauchèsis; exekleisthè. dia poiou nomou; tôn ergôn; ouchi, alla dia nomou pisteôs.  27 ubi est ergo gloriatio exclusa est per quam legem factorum non sed per legem fidei     27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.   [27] Waar* blijft dan de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Nee, door de wet* van het geloof.   [27] Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft.   27 Waar is dan de eigenroem? Die is uitgesloten! Door wat voor wet?– één van werken? Nee, door een wet van geloof!  27. Où donc est le droit de se glorifier ? Il est exclu. Par quel genre de loi ? Celle des œuvres ? Non, par une loi de foi. 

King James Bible . [27] Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.
Luther-Bibel . 27 Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens.

Tekstuitleg van Rom 3,27 .

Rom 3,28 - Rom 3,28 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat 9de (negende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28logizometha gar dikaiousthai pistei anthrôpon chôris ergôn nomou.   28 arbitramur enim iustificari hominem per fidem sine operibus legis  Ik beweer dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden.   28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.  [28] Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden.  [28] Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.   28 Want wij mogen er op rekenen dat een mens door geloof wordt gerechtvaardigd, los van werken van een wet.   28. Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique de la Loi.  

King James Bible . [28] Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
Luther-Bibel . 28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.

Tekstuitleg van Rom 3,28 .

Rom 3,29 - Rom 3,29 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29è ioudaiôn o theos monon; ouchi kai ethnôn; nai kai ethnôn,  29 an Iudaeorum Deus tantum nonne et gentium immo et gentium    29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;  [29] Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Nee, óók van de heidenen,   [29] Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen,   29 Of is hij alleen de God van Judeeërs?– niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen,   29. Ou alors Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement, et non point des païens ? Certes, également des païens ; 

King James Bible . [29] Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
Luther-Bibel . 29 Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja gewiss, auch der Heiden.

Tekstuitleg van Rom 3,29 .

Rom 3,30 - Rom 3,30 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30eiper eis o theos, os dikaiôsei peritomèn ek pisteôs kai akrobustian dia tès pisteôs.  30 quoniam quidem unus Deus qui iustificabit circumcisionem ex fide et praeputium per fidem     30 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.   [30] want er is slechts één God, die besnedenen en onbesnedenen op grond van het geloof zal rechtvaardigen.   [30] want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.   30 als God tenminste één is, die ‘besnijdenis’ zal rechtvaardigen uit geloof én ‘voorhuid’ door het geloof.  30. puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui justifiera les circoncis en vertu de la foi comme les incirconcis par le moyen de cette foi. 

King James Bible . [30] Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.
Luther-Bibel . 30 Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben.

Tekstuitleg van Rom 3,30 .

Rom 3,31 - Rom 3,31 : Allen worden gerechtvaardigd door het geloof . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 3 -- Rom 3,21-31 -- Rom 3,21 - Rom 3,22 - Rom 3,23 - Rom 3,24 - Rom 3,25 - Rom 3,26 - Rom 3,27 - Rom 3,28 - Rom 3,29 - Rom 3,30 - Rom 3,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31nomon oun katargoumen dia tès pisteôs; mè genoito, alla nomon istanomen.   31 legem ergo destruimus per fidem absit sed legem statuimus     31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.  [31] Bedien ik mij nu van het geloof om de wet* buiten werking te stellen? Integendeel, ik laat de wet juist tot haar recht komen.  [31] Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.  31 Stellen wij dan een wet buiten werking door het geloof? Dat zij verre, nee, we houden een wet staande!   31. Alors, par la foi nous privons la Loi de sa valeur ? Certes non ! Nous la lui conférons. 

King James Bible . [31] Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.
Luther-Bibel . 31 Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern wir richten das Gesetz auf.

Tekstuitleg van Rom 3,31 .


Griekse tekst

1ti oun to perisson tou ioudaiou, è tis è ôfeleia tès peritomès; 2polu kata panta tropon. prôton men [gar] oti episteuthèsan ta logia tou theou. 3ti gar ei èpistèsan tines; mè è apistia autôn tèn pistin tou theou katargèsei; 4mè genoito: ginesthô de o theos alèthès, pas de anthrôpos pseustès, kathôs gegraptai, opôs an dikaiôthès en tois logois sou kai nikèseis en tô krinesthai se. 5ei de è adikia èmôn theou dikaiosunèn sunistèsin, ti eroumen; mè adikos o theos o epiferôn tèn orgèn; kata anthrôpon legô. 6mè genoito: epei pôs krinei o theos ton kosmon; 7ei de è alètheia tou theou en tô emô pseusmati eperisseusen eis tèn doxan autou, ti eti kagô ôs amartôlos krinomai; 8kai mè kathôs blasfèmoumetha kai kathôs fasin tines èmas legein oti poièsômen ta kaka ina elthè ta agatha; ôn to krima endikon estin. 9ti oun; proechometha; ou pantôs, proètiasametha gar ioudaious te kai ellènas pantas uf amartian einai, 10kathôs gegraptai oti ouk estin dikaios oude eis, 11ouk estin o suniôn, ouk estin o ekzètôn ton theon. 12pantes exeklinan, ama èchreôthèsan: ouk estin o poiôn chrèstotèta, [ouk estin] eôs enos. 13tafos aneôgmenos o larugx autôn, tais glôssais autôn edoliousan, ios aspidôn upo ta cheilè autôn, 14ôn to stoma aras kai pikrias gemei: 15oxeis oi podes autôn ekcheai aima, 16suntrimma kai talaipôria en tais odois autôn, 17kai odon eirènès ouk egnôsan. 18ouk estin fobos theou apenanti tôn ofthalmôn autôn. 19oidamen de oti osa o nomos legei tois en tô nomô lalei, ina pan stoma fragè kai upodikos genètai pas o kosmos tô theô: 20dioti ex ergôn nomou ou dikaiôthèsetai pasa sarx enôpion autou, dia gar nomou epignôsis amartias. 21nuni de chôris nomou dikaiosunè theou pefanerôtai, marturoumenè upo tou nomou kai tôn profètôn, 22dikaiosunè de theou dia pisteôs ièsou christou, eis pantas tous pisteuontas: ou gar estin diastolè: 23pantes gar èmarton kai usterountai tès doxès tou theou, 24dikaioumenoi dôrean tè autou chariti dia tès apolutrôseôs tès en christô ièsou: 25on proetheto o theos ilastèrion dia [tès] pisteôs en tô autou aimati eis endeixin tès dikaiosunès autou dia tèn paresin tôn progegonotôn amartèmatôn 26en tè anochè tou theou, pros tèn endeixin tès dikaiosunès autou en tô nun kairô, eis to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pisteôs ièsou. 27pou oun è kauchèsis; exekleisthè. dia poiou nomou; tôn ergôn; ouchi, alla dia nomou pisteôs. 28logizometha gar dikaiousthai pistei anthrôpon chôris ergôn nomou. 29è ioudaiôn o theos monon; ouchi kai ethnôn; nai kai ethnôn, 30eiper eis o theos, os dikaiôsei peritomèn ek pisteôs kai akrobustian dia tès pisteôs. 31nomon oun katargoumen dia tès pisteôs; mè genoito, alla nomon istanomen.


TAALGEBRUIK


COMMENTAAR