BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 1 - Rom 1 -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -
- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT Rom - TAALGEBRUIK Rom - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR Rom .

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome : Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers - Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 - Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 - Rom 1,16 - Rom 1,17 - Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem (2) 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Rom 1,1-7 . Schrijver , lezers , groet


Lezing op de 4de (vierde) zondag van de advent A : Rom 1,1-7 .
Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Het is de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees geboren is uit het geslacht van David, die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon van God, door Gods almachtige daad, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn naam onder alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God tot de gemeenschap van Jezus Christus. Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Rom 1,1-7 . Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 1 -- bijbelverwijzingen -- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 -

Rom 1,1 - Rom 1,1 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 1 -- bijbelverwijzingen -- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat 4de (vierde) zondag van de advent A  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1paulos doulos christou ièsou, klètos apostolos, afôrismenos eis euaggelion theou,  1 Paulus servus Christi Iesu vocatus apostolus segregatus in evangelium Dei   Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie,   1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,   [1] Van * Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door God geroepen tot apostel* en bestemd voor de dienst van het evangelie*,   [1] Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen,  1 ¶ Paulus, dienaar van Christus Jezus, als geroepen apostel afgezonderd voor het evangelie van God   1. Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu,  

King James Bible . [1] Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God,
Luther-Bibel . 1 Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes,

Tekstuitleg van Rom 1,1 .

  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb 1 Pe 2 Pe P.  A.b 
vers  Rom 1,1 .   1 Kor 1,1 2 Kor 1,1 .   Gal 1,1 Ef 1,1 Ef 1,1 Kol 1,1 1 Tes 1,1 2 Tes 1,1 1 Tim 1,1 .   2 Tim 1,1 .   Tit 1,1   Film 1,1 .     1 Pe 1,1  2 Pe 3,15  14 
paulos (Paulus) / (Sumeôn) Petros (Simon) Petrus + T.    (X) X  13 
doulos (dienaar)         douloi                  doulos kai (dienaar en) 
Christou Ièsou (van Ch. .J.)                      (theou : van God)           
klètos (geroepen)                     (+ de)            
apostolos (apostel)        desmos (gevangene)    9 (10) 
Christou Ièsou of Ièsou Christou              
dia thelèmatos theou (door de wil van God)    (x)                     

1. paulos (Paulus) . Verwijzing in N.T. : paulos (Paulus) . Paulos (Paulus) staat in dertien van de veertien brieven , die aan Paulus worden toegeschreven , aan het begin van de brief . Niet in Hebr. . Hiermee wordt de afzender van de brief aangeduid .

paulos  N.T. Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 : Rom 1,1 . 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 10,1 . 2 : (1) Gal 1,1 . (2) Gal 5,2 . 2  : (1)Ef 1,1 . (2) Ef 3,1 . 1 : Fil 1,1 . 2  : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,23 . 2  : (1) 1 Tes 1,1 . (2) 1 Tes 2,18 . 1  : 2 Tes 1,1 . 1  : 1 Tim 1,1 . 1  : 2 Tim 1,1 . 1 :   Tit 1,1 . 3 : (1) Film 1,1 . (2) Film 1,9 . (3) Film 1,19. 1 : 2 Pe 3,15 . 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .         1 : Kol 4,18 .   1 : 2 Tes 3,17 .            
totaal  158  128  30  29 

2.

2. - 3. paulos doulos (Paulus dienaar) . Twee woorden van telkens twee lettergrepen , elk eindigend met -los . In twee verzen in het N.T. : (1) Rom 1,1 . (2) Tit 1,1 .

9. euaggelion (goede boodschap) . Verwijzing : euaggelion (evangelie) .

euaggelion (evangelie) bijbel O.T. N.T. ev.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Film 1 Pe P.  A.b 
nom. + acc. onz. enk. euaggelion 41   41 8 31 7 : (1) Rom 1,1 . (2) Rom 1,16 . (3) Rom 2,16 . (4) Rom 11,28 . (5) Rom 15,16 . (6) Rom 15,19 . (7) Rom 16,25 .         31   
gen. onz. enk. euaggeliou   22   22 3 18         18   
dat. onz. enk. euaggeliôi 13 1 12 1 11 2 : (1) Rom 1,9 . (2) Rom 10,16 .           10 
Totaal  76 1 75 12 60 59  

 

 

Rom 1,2 - Rom 1,2 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 1 -- bijbelverwijzingen -- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat 4de (vierde) zondag van de advent A  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2o proepèggeilato dia tôn profètôn autou en grafais agiais,  2 quod ante promiserat per prophetas suos in scripturis sanctis   dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd.   2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).   [2] dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften* heeft aangekondigd.   [2] dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd:   2 dat hij eerder heeft aangekondigd door zijn profeten in heilige geschriften,–  2. que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les saintes Écritures,  

King James Bible . [2] (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)
Luther-Bibel . 2 das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift,

Tekstuitleg van Rom 1,2 .

Rom 1,3 - Rom 1,3 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 1 -- bijbelverwijzingen -- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat 4de (vierde) zondag van de advent A  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dauid kata sarka,  3 de Filio suo qui factus est ex semine David secundum carnem   Het is de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees geboren is uit het geslacht van David,   3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;   [3] Dat evangelie spreekt over zijn Zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,  [3] het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David,   3 over zijn zoon, naar het vlees voortgekomen uit het zaad van David,   3. concernant son Fils, issu de la lignée de David selon la chair, 

King James Bible . [3] Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;
Luther-Bibel . 3 von seinem Sohn Jesus Christus, unserm Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch,

Tekstuitleg van Rom 1,3 .

Rom 1,4 - Rom 1,4 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 1 -- bijbelverwijzingen -- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat 4de (vierde) zondag van de advent A  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiôsunès ex anastaseôs nekrôn, ièsou christou tou kuriou èmôn,  4 qui praedestinatus est Filius Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Iesu Christi Domini nostri   die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon van God, door Gods almachtige daad, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer.   4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:  [4] en die* naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon van God in kracht, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer.   [4] aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.  4 naar de Geest der heiliging de aangestelde Zoon van God in kracht vanuit de opstanding van doden: Jezus Christus, onze Heer,   4. établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, Jésus Christ notre Seigneur, 

King James Bible . [4] And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:
Luther-Bibel . 4 und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten.

Tekstuitleg van Rom 1,4 .

10. - 12. ex anastaseôs nekrôn ( uit de opstanding uit de doden ) . In twee verzen in het N.T. : (1) Hnd 26,23 . (2) Rom 1,4 .

Rom 1,5 - Rom 1,5 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 1 -- bijbelverwijzingen -- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat 4de (vierde) zondag van de advent A  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5di ou elabomen charin kai apostolèn eis upakoèn pisteôs en pasin tois ethnesin uper tou onomatos autou, 5 per quem accepimus gratiam et apostolatum ad oboediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine eius  Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn naam onder alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.   5 (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;  [5] Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om ter wille van zijn naam onder alle volken mensen tot de gehoorzaamheid* van het geloof te brengen.  [5] Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen –  5 door wie wij genade hebben ontvangen en apostelschap voor geloofsgehoorzaamheid, vanwege zijn naam, onder alle volkeren,  5. par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher, à l'honneur de son nom, l'obéissance de la foi parmi tous les païens,  

King James Bible . [5] By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:
Luther-Bibel . 5 Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden,

Tekstuitleg van Rom 1,5 .

Rom 1,6 - Rom 1,6 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 1 -- bijbelverwijzingen -- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat 4de (vierde) zondag van de advent A  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6en ois este kai umeis klètoi ièsou christou,  6 in quibus estis et vos vocati Iesu Christi  Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God tot de gemeenschap van Jezus Christus.   6 Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)   [6] Ook u hoort bij hen, geroepenen van Jezus Christus!  [6] ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus.   6 onder wie ook gij geroepenen van Jezus Christus zijt,–  6. dont vous faites partie, vous aussi, appelés de Jésus Christ,  

King James Bible . [6] Among whom are ye also the called of Jesus Christ:
Luther-Bibel . 6 zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus.

Tekstuitleg van Rom 1,6 .

Rom 1,7 - Rom 1,7 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 1 -- bijbelverwijzingen -- Rom 1,1-7 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,1 - Rom 1,2 - Rom 1,3 - Rom 1,4 - Rom 1,5 - Rom 1,6 - Rom 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat 4de (vierde) zondag van de advent A  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7pasin tois ousin en rômè agapètois theou, klètois agiois: charis umin kai eirènè apo theou patros èmôn kai kuriou ièsou christou.  7 omnibus qui sunt Romae dilectis Dei vocatis sanctis gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo   Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!  7 Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.  [7] Aan u allen in Rome die God liefheeft en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen: Genade en vrede zij u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!  [7] Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.  7 aan allen die in Rome zijt,– geliefden van God, geroepen heiligen: genade voor u en vrede van God onze Vader en de Heer, Jezus Christus!   7. à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ. 

King James Bible . [7] To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.
Luther-Bibel . 7 An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Tekstuitleg van Rom 1,7 .

10. - 21. charis humin kai eirènè apo Theou patros hèmôn kai apo kuriou Ièsou Christou (Genade zij u en vrede vanwege God onze vader en vanwege onze Heer Jezus Christus) . In tien verzen in de brieven van Paulus : (1) Rom 1,7 . (2) 1 Kor 1,3 . (3) 2 Kor 1,2 . (4) Gal 1,3 . (5) Ef 1,2 . (6) Fil 1,2 . (7) Kol 1,2 . (8) 1 Tes 1,1 . (9) 2 Tes 1,2 . (10) Film3 . Met deze begroeting opent Paulus een brief . In de pastorale brieven vinden we een variante van deze formulering : (1) 1 Tim 1,2 . (2) 2 Tim 1,2 . (3) Tit 1,4 .

Rom 1,8-15 . Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -

Rom 1,8 - Rom 1,8 : Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8prôton men eucharistô tô theô mou dia ièsou christou peri pantôn umôn, oti è pistis umôn kataggelletai en olô tô kosmô.  8 primum quidem gratias ago Deo meo per Iesum Christum pro omnibus vobis quia fides vestra adnuntiatur in universo mundo    8 Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.  [8] In* de eerste plaats breng ik door Jezus Christus dank aan mijn God voor u allen, want in de hele wereld spreekt men van uw geloof.   [8] Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.   8 ¶ Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof verkondigd wordt in heel de wereld.   8. Et d'abord je remercie mon Dieu par Jésus Christ à votre sujet à tous, de ce qu'on publie votre foi dans le monde entier. 

King James Bible . [8] First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.
Luther-Bibel . 8 Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht.

Tekstuitleg van Rom 1,8 .

Rom 1,9 - Rom 1,9 : Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9martus gar mou estin o theos, ô latreuô en tô pneumati mou en tô euaggeliô tou uiou autou, ôs adialeiptôs mneian umôn poioumai   9 testis enim mihi est Deus cui servio in spiritu meo in evangelio Filii eius quod sine intermissione memoriam vestri facio    9 Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke;  [9] God, die ik van harte dien* door het evangelie van zijn Zoon te verkondigen, is mijn getuige dat ik u zonder ophouden gedenk.   [9] God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem.   9 Want mijn getuige is God, die ik met heel mijn geestkracht vereer met de evangelieverkondiging van zijn zoon, hoe ik onophoudelijk mij u indachtig maak,   9. Car Dieu m'est témoin, à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'Évangile de son Fils, avec quelle continuité je fais mémoire de vous  

King James Bible . [9] For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers;
Luther-Bibel . 9 Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke

Tekstuitleg van Rom 1,9 .

Rom 1,10 - Rom 1,10 : Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -

Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10pantote epi tôn proseuchôn mou, deomenos ei pôs èdè pote euodôthèsomai en tô thelèmati tou theou elthein pros umas.  10 semper in orationibus meis obsecrans si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos     10 Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd, door den wil van God, om tot ulieden te komen.   [10] Telkens weer smeek ik Hem in mijn gebeden dat zijn wil het mij eindelijk mogelijk mag maken bij u te komen.  [10] En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen.   10 altijd in mijn gebeden smekend of en hoe ik eindelijk eens een goede weg mag vinden in de wil van God om tot u te komen.   10. et demande constamment dans mes prières d'avoir enfin une occasion favorable, si Dieu le veut, d'aller jusqu'à vous.  

King James Bible . [10] Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you.
Luther-Bibel . 10 und allezeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme.

Tekstuitleg van Rom 1,10 .

Rom 1,11 - Rom 1,11 : Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11epipothô gar idein umas, ina ti metadô charisma umin pneumatikon eis to stèrichthènai umas,   11 desidero enim videre vos ut aliquid inpertiar gratiae vobis spiritalis ad confirmandos vos      11 Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;   [11] Want ik verlang er vurig naar u te leren kennen, in de hoop u een of andere geestelijke gave te kunnen meedelen om u te sterken,   [11] Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken,   11 Want ik hunker ernaar om u te zien, opdat ik u een of andere geestelijke begenadiging kan meegeven opdat gij versterkt wordt;   11. Car j'ai un vif désir de vous voir, afin de vous communiquer quelque don spirituel, pour vous affermir,  

King James Bible . [11] For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;
Luther-Bibel . 11 Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken,

Tekstuitleg van Rom 1,11 .

Rom 1,12 - Rom 1,12 : Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12touto de estin sumparaklèthènai en umin dia tès en allèlois pisteôs umôn te kai emou.   12 id est simul consolari in vobis per eam quae invicem est fidem vestram atque meam    12 Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.   [12] of eigenlijk, om bij u en met u de vertroosting te genieten van ons gemeenschappelijk geloof, het uwe zowel als het mijne.   [12] of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.   12 maar dat wil zeggen: om in uw midden méé vermaand–en–getroost te worden door elkaars geloof, zowel dat van u als van mij.   12. ou plutôt éprouver le réconfort parmi vous de notre foi commune à vous et à moi.  

King James Bible . [12] That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.
Luther-Bibel . 12 das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben.

Tekstuitleg van Rom 1,12 .

Rom 1,13 - Rom 1,13 : Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ou thelô de umas agnoein, adelfoi, oti pollakis proethemèn elthein pros umas, kai ekôluthèn achri tou deuro, ina tina karpon schô kai en umin kathôs kai en tois loipois ethnesin.   13 nolo autem vos ignorare fratres quia saepe proposui venire ad vos et prohibitus sum usque adhuc ut aliquem fructum habeam et in vobis sicut et in ceteris gentibus    13 Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.   [13] U moet wel weten, broeders en zusters, dat ik dikwijls van plan ben geweest u te bezoeken, om ook onder u, evenals onder de overige heidenvolken, enige vrucht te oogsten; maar tot nu toe was ik telkens verhinderd.   [13] U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd.  13 Ik wil u er niet onkundig van laten, broeders–en–zusters, dat ik mij vaak heb voorgenomen tot u te komen, en tot hiertoe verhinderd werd, om bij u enige vrucht te plukken, zoals ook bij de overige volkeren.   13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous - mais j'en fus empêché jusqu'ici - afin de recueillir aussi quelque fruit parmi vous comme parmi les autres païens.  

King James Bible . [13] Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.
Luther-Bibel . 13 Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen - wurde aber bisher gehindert -, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter andern Heiden.

Tekstuitleg van Rom 1,13 .

Rom 1,14 - Rom 1,14 : Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14ellèsin te kai barbarois, sofois te kai anoètois ofeiletès eimi:   14 Graecis ac barbaris sapientibus et insipientibus debitor sum     14 Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar.   [14] Ik sta in de schuld bij Grieken* en niet-Grieken, bij ontwikkelden en ongeletterden;   [14] Ik sta ten dienste van alle volken: van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde,   14 Bij én Hellenen én barbaren, én wijzen én onwetenden sta ik in de schuld;   14. Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux savants comme aux ignorants :  

King James Bible . [14] I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise.
Luther-Bibel . 14 Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen;

Tekstuitleg van Rom 1,14 .

Rom 1,15 - Rom 1,15 : Dankzegging en reisplannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,8-15 -- Rom 1,8 - Rom 1,9 - Rom 1,10 - Rom 1,11 - Rom 1,12 - Rom 1,13 - Rom 1,14 - Rom 1,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15outôs to kat eme prothumon kai umin tois en rômè euaggelisasthai. 15 ita quod in me promptum est et vobis qui Romae estis evangelizare     15 Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.  [15] vandaar mijn gretigheid om ook u, Romeinen, het evangelie te brengen.   [15] en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. God veroordeelt kwaad en onrecht   15 zodoende bij mij het verlangen om ook aan u in Rome het evangelie te verkondigen.   15. de là mon empressement à vous porter l'Évangile à vous aussi, habitants de Rome.  

King James Bible . [15] So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.
Luther-Bibel . 15 darum, soviel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen.

Tekstuitleg van Rom 1,15 .

Rom 1,16-17 . Het onderwerp van de brief - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,16 - Rom 1,17 -

Rom 1,16 - Rom 1,16 : Het onderwerp van de brief - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,16 - Rom 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ou gar epaischunomai to euaggelion, dunamis gar theou estin eis sôtèrian panti tô pisteuonti, ioudaiô te prôton kai ellèni:   16 non enim erubesco evangelium virtus enim Dei est in salutem omni credenti Iudaeo primum et Graeco    16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.  [16] Voor* dit evangelie schaam* ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft, allereerst de Joden*, maar ook de Grieken.   [16] Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.   16 ¶ Want ik schaam mij voor het verkondigde evangelie niet, want het is een kracht van God tot redding voor al wie het gelooft, én Judeeër allereerst, én Helleen.   16. Car je ne rougis pas de l'Évangile : il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif d'abord, puis du Grec. 

King James Bible . [16] For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.
Luther-Bibel . 16 Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.

Tekstuitleg van Rom 1,16 .

Rom 1,17 - Rom 1,17 : Het onderwerp van de brief - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,16-17 -- Rom 1,16 - Rom 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17dikaiosunè gar theou en autô apokaluptetai ek pisteôs eis pistin, kathôs gegraptai, o de dikaios ek pisteôs zèsetai.   17 iustitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem sicut scriptum est iustus autem ex fide vivit     17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.   [17] Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid*, op grond van een steeds groeiend geloof*, zoals geschreven staat: De rechtvaardige* zal door het geloof leven.  [17] In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’   17 Want rechtvaardiging door God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat: ‘maar de rechtvaardige zal leven uit geloof’.   17. Car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit : Le juste vivra de la foi. Les païens objet de la colère de Dieu.  

King James Bible . [17] For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.
Luther-Bibel . 17 Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): »Der Gerechte wird aus Glauben leben.«

Tekstuitleg van Rom 1,17 .

Rom 1,18-32 . De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -

Rom 1,18 - Rom 1,18 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18apokaluptetai gar orgè theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrôpôn tôn tèn alètheian en adikia katechontôn,   18 revelatur enim ira Dei de caelo super omnem impietatem et iniustitiam hominum eorum qui veritatem in iniustitiam detinent     18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.  [18] Maar* van de hemel uit openbaart* zich Gods toorn* over de goddeloosheid* en ongerechtigheid* van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken.   [18] En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.   18 Want geopenbaard wordt vanaf de hemel toorn van God over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,   18. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui tiennent la vérité captive dans l'injustice ; 

King James Bible . [18] For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;
Luther-Bibel . 18 Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.

Tekstuitleg van Rom 1,18 .

Rom 1,19 - Rom 1,19 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19dioti to gnôston tou theou faneron estin en autois: o theos gar autois efanerôsen.  19 quia quod notum est Dei manifestum est in illis Deus enim illis manifestavit     19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. [19] Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend; God heeft het hun geopenbaard.   [19] Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.   19 ¶ omdat wat van God kenbaar is, duidelijk is onder hen, want God heeft het hun duidelijk gemaakt.  19. car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu en effet le leur a manifesté.  

King James Bible . [19] Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.
Luther-Bibel . 19 Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart.

Tekstuitleg van Rom 1,19 .

Rom 1,20 - Rom 1,20 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20ta gar aorata autou apo ktiseôs kosmou tois poièmasin nooumena kathoratai, è te aidios autou dunamis kai theiotès, eis to einai autous anapologètous:   20 invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur sempiterna quoque eius virtus et divinitas ut sint inexcusabiles     20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. [20] Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.  [20] Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,   20 Want vanaf de schepping der wereld wordt al wat onzichtbaar is van hem aan zijn daden opgemerkt en gezien: én zijn altijddurende kracht én zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn,   20. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables ;  

King James Bible . [20] For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:
Luther-Bibel . 20 Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben.

Tekstuitleg van Rom 1,20 .

Rom 1,21 - Rom 1,21 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21dioti gnontes ton theon ouch ôs theon edoxasan è èucharistèsan, all emataiôthèsan en tois dialogismois autôn kai eskotisthè è asunetos autôn kardia.  21 quia cum cognovissent Deum non sicut Deum glorificaverunt aut gratias egerunt sed evanuerunt in cogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor eorum      21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; [21] Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd.   [21] want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.   21 omdat zij God wel kenden maar hem niet als God hebben verheerlijkt of gedankt, nee, zij zijn met hun overleggingen op niets uitgelopen, en hun onverstandig hart is verduisterd.   21. puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou actions de grâces, mais ils ont perdu le sens dans leurs raisonnements et leur cœur inintelligent s'est enténébré : 

King James Bible . [21] Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.
Luther-Bibel . 21 Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert.

Tekstuitleg van Rom 1,21 .

Rom 1,22 - Rom 1,22 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22faskontes einai sofoi emôranthèsan, 22 dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt    22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; [22] Zij beweerden wijzen te zijn, maar werden dwazen.   [22] Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas   22 Zij beweerden wijzen te zijn maar werden dwaas,   22. dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous  

King James Bible . [22] Professing themselves to be wise, they became fools,
Luther-Bibel . 22 Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden

Tekstuitleg van Rom 1,22 .

Rom 1,23 - Rom 1,23 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai èllaxan tèn doxan tou afthartou theou en omoiômati eikonos fthartou anthrôpou kai peteinôn kai tetrapodôn kai erpetôn.  23 et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis et volucrum et quadrupedum et serpentium     23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. [23] De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild* voor de afbeelding van de gestalte van een vergankelijk mens, en van vogels en van viervoetig en kruipend gedierte.   [23] en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.   23 en de heerlijkheid van de onvergankelijke God hebben zij veranderd in een gelijkenis van het vergankelijke beeld van een mens, vogels, viervoeters en reptielen.   23. et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles.  

King James Bible . [23] And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.
Luther-Bibel . 23 und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere.

Tekstuitleg van Rom 1,23 .

Rom 1,24 - Rom 1,24 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24dio paredôken autous o theos en tais epithumiais tôn kardiôn autôn eis akatharsian tou atimazesthai ta sômata autôn en autois,   24 propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum in inmunditiam ut contumeliis adficiant corpora sua in semet ipsis     24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; [24] Daarom heeft God hen prijsgegeven* aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren.   [24] Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren.   24 Daarom heeft God hen in de verlangens van hun harten prijsgegeven aan onreinheid en onteren zij hun lichamen met hen.   24. Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leurs propres corps ;  

King James Bible . [24] Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:
Luther-Bibel . 24 Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden,

Tekstuitleg van Rom 1,24 .

Rom 1,25 - Rom 1,25 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25oitines metèllaxan tèn alètheian tou theou en tô pseudei, kai esebasthèsan kai elatreusan tè ktisei para ton ktisanta, os estin eulogètos eis tous aiônas: amèn. 25 qui commutaverunt veritatem Dei in mendacio et coluerunt et servierunt creaturae potius quam creatori qui est benedictus in saecula amen     25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. [25] Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper; Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen.   [25] Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.   25 Zij hebben de waarheid van God veranderd in de leugen, en eerbiedigen en vereren het schepsel boven de Schepper, die te zegenen is tot in de eeuwigheden. Amen!   25. eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au Créateur, qui est béni éternellement ! Amen. 

King James Bible . [25] Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.
Luther-Bibel . 25 sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen.

Tekstuitleg van Rom 1,25 .

Rom 1,26 - Rom 1,26 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26dia touto paredôken autous o theos eis pathè atimias: ai te gar thèleiai autôn metèllaxan tèn fusikèn chrèsin eis tèn para fusin,   26 propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiae nam feminae eorum inmutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam    26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; [26] Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke.   [26] Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke,   26 Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hartstochten vol on–eer; want én die van het vrouwelijke geslacht bij hen hebben de natuurlijke omgang veranderd in één tegen de natuur,   26. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes : car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature ;  

King James Bible . [26] For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:
Luther-Bibel . 26 Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen;

Tekstuitleg van Rom 1,26 .

Rom 1,27 - Rom 1,27 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27omoiôs te kai oi arsenes afentes tèn fusikèn chrèsin tès thèleias exekauthèsan en tè orexei autôn eis allèlous, arsenes en arsesin tèn aschèmosunèn katergazomenoi kai tèn antimisthian èn edei tès planès autôn en eautois apolambanontes.   27 similiter autem et masculi relicto naturali usu feminae exarserunt in desideriis suis in invicem masculi in masculos turpitudinem operantes et mercedem quam oportuit erroris sui in semet ipsis recipientes    27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. [27] Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling.  [27] en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.   27 én evenzo hebben ook die van het mannelijke geslacht de natuurlijke omgang met het vrouwelijke losgelaten en zijn in hun begeerte naar elkaar ontbrand door als mannelijken het onfatsoen met mannelijken te bedrijven en het welverdiende loon voor hun dwaling in zichzelf op te nemen.   27. pareillement les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leurs personnes l'inévitable salaire de leur égarement.  

King James Bible . [27] And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet.
Luther-Bibel . 27 desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen.

Tekstuitleg van Rom 1,27 .

Rom 1,28 - Rom 1,28 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28kai kathôs ouk edokimasan ton theon echein en epignôsei, paredôken autous o theos eis adokimon noun, poiein ta mè kathèkonta,   28 et sicut non probaverunt Deum habere in notitia tradidit eos Deus in reprobum sensum ut faciant quae non conveniunt    28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen; [28] En omdat zij zich niet verwaardigd hebben God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid, zodat zij alles doen wat niet te pas komt.   [28] Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.   28 En nu zij het niet naar waarde hebben geschat God in erkentenis te houden, heeft God hen prijsgegeven aan een nietswaardig denken, om dingen te doen die niet passen,–  28. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire ce qui ne convient pas :  

King James Bible . [28] And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;
Luther-Bibel . 28 Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist,

Tekstuitleg van Rom 1,28 .

Rom 1,29 - Rom 1,29 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29peplèrômenous pasè adikia ponèria pleonexia kakia, mestous fthonou fonou eridos dolou kakoètheias, psithuristas,   29 repletos omni iniquitate malitia fornicatione avaritia nequitia plenos invidia homicidio contentione dolo malignitate susurrones     29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; [29] Vervuld* zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid; vol nijd, bloeddorst, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het,   [29] Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen   29 vervuld als ze zijn van ongerechtigheid, boosaardigheid, hebzucht, kwaadstichten, vol van afgunst, moordzucht, twist, list en kwaadaardigheid; roddelaars zijn ze,  29. remplis de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice ; ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité ; diffamateurs, 

King James Bible . [29] Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,
Luther-Bibel . 29 voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht; Zuträger,

Tekstuitleg van Rom 1,29 .

Rom 1,30 - Rom 1,30 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30katalalous, theostugeis, ubristas, uperèfanous, alazonas, efeuretas kakôn, goneusin apeitheis,   30 detractores Deo odibiles contumeliosos superbos elatos inventores malorum parentibus non oboedientes    30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; [30] lasteraars, haters* van God, vermetel, verwaand, protserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders,   [30] en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders,   30 lasteraars, godhaters, overmoedigen, hovaardigen, grootsprekers, uitvinders van kwade zaken; aan ouders ongehoorzaam,   30. détracteurs, ennemis de Dieu, insulteurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,  

King James Bible . [30] Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,
Luther-Bibel . 30 Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam,

Tekstuitleg van Rom 1,30 .

Rom 1,31 - Rom 1,31 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31asunetous, asunthetous, astorgous, aneleèmonas:   31 insipientes inconpositos sine affectione absque foedere sine misericordia     31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; [31] onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder mededogen.   [31] zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig.  31 onverstandig, onbestendig, onverzoenlijk, onbarmhartig.   31. insensés, déloyaux, sans cœur, sans pitié ; 

King James Bible . [31] Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:
Luther-Bibel . 31 unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig.

Tekstuitleg van Rom 1,31 .

Rom 1,32 - Rom 1,32 : De heidenen zondigen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 1 -- Rom 1,18-32 -- Rom 1,18 - Rom 1,19 - Rom 1,20 - Rom 1,21 - Rom 1,22 - Rom 1,23 - Rom 1,24 - Rom 1,25 - Rom 1,26 - Rom 1,27 - Rom 1,28 - Rom 1,29 - Rom 1,30 - Rom 1,31 - Rom 1,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32oitines to dikaiôma tou theou epignontes, oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin, ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin. 32 qui cum iustitiam Dei cognovissent non intellexerunt quoniam qui talia agunt digni sunt morte non solum ea faciunt sed et consentiunt facientibus     32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.  [32] En geheel en al bekend met Gods vonnis, dat wie zulke dingen doet de dood verdient, bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar juichen die ze die ook toe bij hen die ze begaan.  [32] En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.  32 Hoewel zij de rechtsordening van God kennen, dat zij die zulke dingen begaan de dood waard zijn, doen zij ze niet alleen, maar hebben ook mede welbehagen in wie ze begaan.   32. connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. 

King James Bible . [32] Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.
Luther-Bibel . 32 Sie wissen, dass, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen; aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.

Tekstuitleg van Rom 1,32 .


GRIEKSE TEKST

1paulos doulos christou ièsou, klètos apostolos, afôrismenos eis euaggelion theou, 2o proepèggeilato dia tôn profètôn autou en grafais agiais, 3peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dauid kata sarka, 4tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiôsunès ex anastaseôs nekrôn, ièsou christou tou kuriou èmôn, 5di ou elabomen charin kai apostolèn eis upakoèn pisteôs en pasin tois ethnesin uper tou onomatos autou, 6en ois este kai umeis klètoi ièsou christou, 7pasin tois ousin en rômè agapètois theou, klètois agiois: charis umin kai eirènè apo theou patros èmôn kai kuriou ièsou christou. 8prôton men eucharistô tô theô mou dia ièsou christou peri pantôn umôn, oti è pistis umôn kataggelletai en olô tô kosmô. 9martus gar mou estin o theos, ô latreuô en tô pneumati mou en tô euaggeliô tou uiou autou, ôs adialeiptôs mneian umôn poioumai 10pantote epi tôn proseuchôn mou, deomenos ei pôs èdè pote euodôthèsomai en tô thelèmati tou theou elthein pros umas. 11epipothô gar idein umas, ina ti metadô charisma umin pneumatikon eis to stèrichthènai umas, 12touto de estin sumparaklèthènai en umin dia tès en allèlois pisteôs umôn te kai emou. 13ou thelô de umas agnoein, adelfoi, oti pollakis proethemèn elthein pros umas, kai ekôluthèn achri tou deuro, ina tina karpon schô kai en umin kathôs kai en tois loipois ethnesin. 14ellèsin te kai barbarois, sofois te kai anoètois ofeiletès eimi: 15outôs to kat eme prothumon kai umin tois en rômè euaggelisasthai. 16ou gar epaischunomai to euaggelion, dunamis gar theou estin eis sôtèrian panti tô pisteuonti, ioudaiô te prôton kai ellèni: 17dikaiosunè gar theou en autô apokaluptetai ek pisteôs eis pistin, kathôs gegraptai, o de dikaios ek pisteôs zèsetai. 18apokaluptetai gar orgè theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrôpôn tôn tèn alètheian en adikia katechontôn, 19dioti to gnôston tou theou faneron estin en autois: o theos gar autois efanerôsen. 20ta gar aorata autou apo ktiseôs kosmou tois poièmasin nooumena kathoratai, è te aidios autou dunamis kai theiotès, eis to einai autous anapologètous: 21dioti gnontes ton theon ouch ôs theon edoxasan è èucharistèsan, all emataiôthèsan en tois dialogismois autôn kai eskotisthè è asunetos autôn kardia. 22faskontes einai sofoi emôranthèsan, 23kai èllaxan tèn doxan tou afthartou theou en omoiômati eikonos fthartou anthrôpou kai peteinôn kai tetrapodôn kai erpetôn. 24dio paredôken autous o theos en tais epithumiais tôn kardiôn autôn eis akatharsian tou atimazesthai ta sômata autôn en autois, 25oitines metèllaxan tèn alètheian tou theou en tô pseudei, kai esebasthèsan kai elatreusan tè ktisei para ton ktisanta, os estin eulogètos eis tous aiônas: amèn. 26dia touto paredôken autous o theos eis pathè atimias: ai te gar thèleiai autôn metèllaxan tèn fusikèn chrèsin eis tèn para fusin, 27omoiôs te kai oi arsenes afentes tèn fusikèn chrèsin tès thèleias exekauthèsan en tè orexei autôn eis allèlous, arsenes en arsesin tèn aschèmosunèn katergazomenoi kai tèn antimisthian èn edei tès planès autôn en eautois apolambanontes. 28kai kathôs ouk edokimasan ton theon echein en epignôsei, paredôken autous o theos eis adokimon noun, poiein ta mè kathèkonta, 29peplèrômenous pasè adikia ponèria pleonexia kakia, mestous fthonou fonou eridos dolou kakoètheias, psithuristas, 30katalalous, theostugeis, ubristas, uperèfanous, alazonas, efeuretas kakôn, goneusin apeitheis, 31asunetous, asunthetous, astorgous, aneleèmonas: 32oitines to dikaiôma tou theou epignontes, oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin, ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin.


VULGAAT

1 Paulus servus Christi Iesu vocatus apostolus segregatus in evangelium Dei 2 quod ante promiserat per prophetas suos in scripturis sanctis 3 de Filio suo qui factus est ex semine David secundum carnem 4 qui praedestinatus est Filius Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Iesu Christi Domini nostri 5 per quem accepimus gratiam et apostolatum ad oboediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine eius 6 in quibus estis et vos vocati Iesu Christi 7 omnibus qui sunt Romae dilectis Dei vocatis sanctis gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo 8 primum quidem gratias ago Deo meo per Iesum Christum pro omnibus vobis quia fides vestra adnuntiatur in universo mundo 9 testis enim mihi est Deus cui servio in spiritu meo in evangelio Filii eius quod sine intermissione memoriam vestri facio 10 semper in orationibus meis obsecrans si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos 11 desidero enim videre vos ut aliquid inpertiar gratiae vobis spiritalis ad confirmandos vos 12 id est simul consolari in vobis per eam quae invicem est fidem vestram atque meam 13 nolo autem vos ignorare fratres quia saepe proposui venire ad vos et prohibitus sum usque adhuc ut aliquem fructum habeam et in vobis sicut et in ceteris gentibus 14 Graecis ac barbaris sapientibus et insipientibus debitor sum 15 ita quod in me promptum est et vobis qui Romae estis evangelizare 16 non enim erubesco evangelium virtus enim Dei est in salutem omni credenti Iudaeo primum et Graeco 17 iustitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem sicut scriptum est iustus autem ex fide vivit 18 revelatur enim ira Dei de caelo super omnem impietatem et iniustitiam hominum eorum qui veritatem in iniustitiam detinent 19 quia quod notum est Dei manifestum est in illis Deus enim illis manifestavit 20 invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur sempiterna quoque eius virtus et divinitas ut sint inexcusabiles 21 quia cum cognovissent Deum non sicut Deum glorificaverunt aut gratias egerunt sed evanuerunt in cogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor eorum 22 dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt 23 et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis et volucrum et quadrupedum et serpentium 24 propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum in inmunditiam ut contumeliis adficiant corpora sua in semet ipsis 25 qui commutaverunt veritatem Dei in mendacio et coluerunt et servierunt creaturae potius quam creatori qui est benedictus in saecula amen 26 propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiae nam feminae eorum inmutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam 27 similiter autem et masculi relicto naturali usu feminae exarserunt in desideriis suis in invicem masculi in masculos turpitudinem operantes et mercedem quam oportuit erroris sui in semet ipsis recipientes 28 et sicut non probaverunt Deum habere in notitia tradidit eos Deus in reprobum sensum ut faciant quae non conveniunt 29 repletos omni iniquitate malitia fornicatione avaritia nequitia plenos invidia homicidio contentione dolo malignitate susurrones 30 detractores Deo odibiles contumeliosos superbos elatos inventores malorum parentibus non oboedientes 31 insipientes inconpositos sine affectione absque foedere sine misericordia 32 qui cum iustitiam Dei cognovissent non intellexerunt quoniam qui talia agunt digni sunt morte non solum ea faciunt sed et consentiunt facientibus


TAALGEBRUIK


COMMENTAAR