HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN HOOFDSTUK 28 - Hnd 28 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- bijbelverwijzingen -- Hnd 28,1-10 - Hnd 28,11-16 - Hnd 28,17-31 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Handelingen van de apostelen : Hnd (Handelingen) : overzicht , Hnd : woordgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hnd : commentaar ,
Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,
Uitleg per pericope - Hnd 28,1-10 - Hnd 28,11-16 - Hnd 28,17-31 -
- Hnd 28,1-10 : Op Melite .
- Hnd 28,11-16 : Paulus bereikt Rome .
- Hnd 28,17-31 : Paulus in Rome .
Uitleg vers per vers : - Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 - Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 - Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- parrèsia (vrijmoedigheid) , zie Hnd 28,31 .
- rômaios (Romein) , zie Hnd 28,17 .
Bibliografie
- Reynier , Chantal , Paul de Tarse en Méditerranée . Recherches autour de la navigation dans l'Antiquité (Ac 27-28, 16) , Cerf , Paris , 2006 . Collection Lectio divina , numéro 206 . Page : 288 p . Format : 22 x 14 cm . Poids : 374.00 g . ISBN : 2-204-07930-8 . EAN13 : 9782204079303 .
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Hnd 28,1-10 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -

Hnd 28,1 - Hnd 28,1 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai diasôthentes tote epegnômen oti melitè è nèsos kaleitai.  1 et cum evasissemus tunc cognovimus quia Militene insula vocatur barbari vero praestabant non modicam humanitatem nobis     1 En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij, dat het eiland Melite heette.  [1] Toen we eenmaal in veiligheid waren hoorden we dat het eiland Melite* heette.   [1] Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette.  1 ¶ Als we gered zijn, dan komen we te weten dat het eiland Melite wordt genoemd.   1. Une fois sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. 

King James Bible . [1] And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.
Luther-Bibel . 1 Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß.

Tekstuitleg van Hnd 28,1 .

Hnd 28,2 - Hnd 28,2 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2oi te barbaroi pareichon ou tèn tuchousan filanthrôpian èmin, apsantes gar puran proselabonto pantas èmas dia ton ueton ton efestôta kai dia to psuchos.  2 accensa enim pyra reficiebant nos omnes propter imbrem qui inminebat et frigus     2 En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid; want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in, om den regen, die overkwam, en om de koude.  [2] De inheemse bevolking behandelde ons buitengewoon welwillend: wegens de kou en de stromende regen legden ze een vuur aan en haalden ons er allemaal bij.  [2] De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was.   2 De inheemsen hebben ons méér dan de gewone menslievendheid bewezen. Want ze steken een vuur aan en nemen ons allen bij zich op, vanwege de regen die stroomt en vanwege de kou.   2. Les indigènes nous traitèrent avec une humanité peu banale. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui était survenue et du froid.  

King James Bible . [2] And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.
Luther-Bibel . 2 Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte.

Tekstuitleg van Hnd 28,2 .

Hnd 28,3 - Hnd 28,3 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3sustrepsantos de tou paulou fruganôn ti plèthos kai epithentos epi tèn puran, echidna apo tès thermès exelthousa kathèpsen tès cheiros autou.  3 cum congregasset autem Paulus sarmentorum aliquantam multitudinem et inposuisset super ignem vipera a calore cum processisset invasit manum eius    3 En als Paulus een hoop rijzen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte, en vatte zijn hand.   [3] Paulus pakte een armvol takken en gooide die op het vuur, maar door de hitte kwam er een adder uit tevoorschijn, die zich vastbeet in zijn hand.   [3] Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet.   3 Als Paulus een hoeveelheid takken bijeenraapt en op het vuur legt, komt er door de hitte een adder uit die zich vastbijt in zijn hand.  3. Comme Paul ramassait une brassée de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère, que la chaleur en fit sortir, s'accrocha à sa main. 

King James Bible . [3] And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.
Luther-Bibel . 3 Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest.

Tekstuitleg van Hnd 28,3 .

Hnd 28,4 - Hnd 28,4 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ôs de eidon oi barbaroi kremamenon to thèrion ek tès cheiros autou, pros allèlous elegon, pantôs foneus estin o anthrôpos outos on diasôthenta ek tès thalassès è dikè zèn ouk eiasen.  4 ut vero viderunt barbari pendentem bestiam de manu eius ad invicem dicebant utique homicida est homo hic qui cum evaserit de mari Ultio non sinit vivere    4 En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: Deze mens is gewisselijk een doodslager, welken de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is.   [4] Toen die mensen dat beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is vast een moordenaar; hij is uit zee gered maar Dikè* wil hem niet in leven laten.’  [4] Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat hij blijft leven.’ 4 Zodra de inheemsen het dier aan zijn hand zien hangen, hebben ze tot elkaar gezegd: op alle manieren is deze mens een moordenaar: wel gered uit de zee, maar de Gerechtigheid laat niet toe dat hij leeft!  4. Quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux : « Pour sûr, c'est un assassin que cet homme : il vient d'échapper à la mer, et la vengeance divine ne lui permet pas de vivre. »  

King James Bible . [4] And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.
Luther-Bibel . 4 Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander: Dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist.

Tekstuitleg van Hnd 28,4 .

Hnd 28,5 - Hnd 28,5 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5o men oun apotinaxas to thèrion eis to pur epathen ouden kakon: 5 et ille quidem excutiens bestiam in ignem nihil mali passus est    5 Maar hij schudde het beest af in het vuur, en leed niets kwaads.  [5] Hij schudde het beest echter van zich af in het vuur en mankeerde niets,  [5] Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd.   5 Maar dan schudt hij het dier af, het vuur in, en lijdt geen enkel kwaad.  5. Mais lui secoua la bête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. 

King James Bible . [5] And he shook off the beast into the fire, and felt no harm.
Luther-Bibel . 5 Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles.

Tekstuitleg van Hnd 28,5 .

Hnd 28,6 - Hnd 28,6 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6oi de prosedokôn auton mellein pimprasthai è katapiptein afnô nekron. epi polu de autôn prosdokôntôn kai theôrountôn mèden atopon eis auton ginomenon, metabalomenoi elegon auton einai theon.  6 at illi existimabant eum in tumorem convertendum et subito casurum et mori diu autem illis sperantibus et videntibus nihil mali in eo fieri convertentes se dicebant eum esse deum    6 En zij verwachtten, dat hij zou opzwellen, of terstond dood nedervallen. Maar als zij lang gewacht hadden, en zagen, dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd, en zeiden, dat hij een god was.  [6] hoewel zij verwachtten dat zijn arm zou opzwellen of dat hij ineens dood zou neervallen. Toen ze na lang wachten zagen dat er niets bijzonders met hem gebeurde, veranderden ze van gedachten en zeiden dat hij een god was.  [6] De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was.  6 Zij hebben verwacht dat hij zou gaan opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij lang wachtten en aanschouwden dat er niets ongewoons aan hem geschiedde, veranderden zij van idee en hebben zij gezegd dat hij een god was.   6. Ils s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils changèrent d'avis et se mirent à dire que c'était un dieu.  

King James Bible . [6] Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.
Luther-Bibel . 6 Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen: Er ist ein Gott.

Tekstuitleg van Hnd 28,6 .

Hnd 28,7 - Hnd 28,7 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7en de tois peri ton topon ekeinon upèrchen chôria tô prôtô tès nèsou onomati popliô, os anadexamenos èmas treis èmeras filofronôs exenisen.  7 in locis autem illis erant praedia principis insulae nomine Publii qui nos suscipiens triduo benigne exhibuit   7 En hier, omtrent dezelfde plaats, had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving, en drie dagen vriendelijk herbergde.   [7] Niet ver daarvandaan had Publius, het hoofd van het eiland, een landgoed. Hij ontving ons en onthaalde ons drie dagen lang gastvrij.   [7] Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen lang bijzonder gastvrij.   7 In de omstreken van die plek behoort een landgoed aan de eerste van het eiland, met de naam Publius. Hij ontvangt ons en verleent ons drie dagen vriendelijk gastvrijheid.  7. Il y avait à proximité de cet endroit un domaine appartenant au Premier de l'île, nommé Publius. Celui-ci nous reçut et nous hébergea complaisamment pendant trois jours. 

King James Bible . [7] In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.
Luther-Bibel . 7 In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel, mit Namen Publius, Landgüter; der nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage lang freundlich.

Tekstuitleg van Hnd 28,7 . Dit vers Hnd 28,7 telt 22 (2 X 11) woorden en 116 (2 X 2 X 29) letters . De getalwaarde van Hnd 28,7 is 15490 (2 X 5 X 1549) .

14. onomati (met naam) . Verwijzing : onoma (naam) , zie Lc 23,50 . Datief onzijdig enkelvoud van het zelfstandig naamwoord onoma (naam) . In 260 verzen in de bijbel . In 168 verzen in het O.T. . In tweeënnegentig verzen in het N.T. . In zestien verzen in Lc . In vijfendertig verzen in Hnd : (1) Hnd 2,38 . (2) Hnd 3,6 . (3) Hnd 4,7 . (4) Hnd 4,10 . (5) Hnd 4,17 . (6) Hnd 4,18 . (7) Hnd 5,1 . (8) Hnd 5,28 . (9) Hnd 5,34 . (10) Hnd 5,40 . (11) Hnd 8,9 . (12) Hnd 9,10 . (13) Hnd 9,11 . (14) Hnd 9,12 . (15) Hnd 9,27 . (16) Hnd 9,28 . (17) Hnd 9,33 . (18) Hnd 9,36 . (19) Hnd 10,1 . (20) Hnd 10,48 . (21) Hnd 11,28 . (22) Hnd 12,13 . (23) Hnd 15,14 . (24) Hnd 16,1 . (25) Hnd 16,14 . (26) Hnd 16,18 . (27) Hnd 17,34 . (28) Hnd 18,2 . (29) Hnd 18,7 . (30) Hnd 18,24 . (31) Hnd 19,24 . (32) Hnd 20,9 . (33) Hnd 21,10 . (34) Hnd 27,1 . (35) Hnd 28,7 .

Hnd 28,8 - Hnd 28,8 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8egeneto de ton patera tou popliou puretois kai dusenteriô sunechomenon katakeisthai, pros on o paulos eiselthôn kai proseuxamenos epitheis tas cheiras autô iasato auton.  8 contigit autem patrem Publii febribus et dysenteria vexatum iacere ad quem Paulus intravit et cum orasset et inposuisset ei manus salvavit eum     8 En het geschiedde, dat de vader van Publius, met koortsen en den roden loop bevangen zijnde, te bed lag; tot denwelken Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem, en maakte hem gezond.  [8] Nu lag de vader van Publius juist ziek in bed, gekweld door koortsen en dysenterie. Paulus ging naar hem toe en door gebed en handoplegging genas hij hem.   [8] Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem.  8 Maar het geschiedt dat de vader van Publius door koortsen en buikloop bevangen neerligt. Paulus komt bij hem binnen en bidt; hij legt hem de handen op en geneest hem.  8. Justement le père de Publius, en proie aux fièvres et à la dysenterie, était alité. Paul alla le voir, pria, lui imposa les mains et le guérit. 

King James Bible . [8] And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.
Luther-Bibel . 8 Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr darnieder lag. Zu dem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund.

Tekstuitleg van Hnd 28,8 .

Hnd 28,9 - Hnd 28,9 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9toutou de genomenou kai oi loipoi oi en tè nèsô echontes astheneias prosèrchonto kai etherapeuonto,   9 quo facto et omnes qui in insula habebant infirmitates accedebant et curabantur    9 Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen, die krankheden hadden in het eiland, en werden genezen.   [9] Na deze gebeurtenis kwamen ook de andere zieken van het eiland en ze werden behandeld.   [9] Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug.   9 Toen dat geschiedde, zijn ook de overigen op het eiland die ziekten hadden tot hem gekomen en genezen.   9. Sur quoi, les autres malades de l'île vinrent aussi le trouver et furent guéris.  

King James Bible . [9] So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed:
Luther-Bibel . 9 Als das geschehen war, kamen auch die andern Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen.

Tekstuitleg van Hnd 28,9 .

Hnd 28,10 - Hnd 28,10 : Op Melite : Hnd 28,1-10 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,1 - Hnd 28,2 - Hnd 28,3 - Hnd 28,4 - Hnd 28,5 - Hnd 28,6 - Hnd 28,7 - Hnd 28,8 - Hnd 28,9 - Hnd 28,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10oi kai pollais timais etimèsan èmas kai anagomenois epethento ta pros tas chreias.   10 qui etiam multis honoribus nos honoraverunt et navigantibus inposuerunt quae necessaria erant     10 Die ons ook eerden met veel eer, en als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van node was.   [10] Zij beloonden ons dan ook rijkelijk en toen we vertrokken, voorzagen ze ons van al het nodige.  [10] Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden.  10 Met vele eerbewijzen eerden zij ons ook, en als wij de zee op varen laden ze alles wat we nodig hebben in.   10. Aussi nous comblèrent-ils de toutes sortes de prévenances et, à notre départ, nous pourvurent-ils du nécessaire.  

King James Bible . [10] Who also honoured us with many honours; and when we departed, they laded us with such things as were necessary.
Luther-Bibel . 10 Und sie erwiesen uns große Ehre; und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten.

Tekstuitleg van Hnd 28,10 .

Hnd 28,11-16 : Paulus bereikt Rome : Hnd 28,11-16 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 -

Hnd 28,11 - Hnd 28,11 : Paulus bereikt Rome : Hnd 28,11-16 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11meta de treis mènas anèchthèmen en ploiô parakecheimakoti en tè nèsô alexandrinô, parasèmô dioskourois.   11 post menses autem tres navigavimus in nave alexandrina quae in insula hiemaverat cui erat insigne Castorum    11 En na drie maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken, Kastor en Pollux.   [11] Na drie maanden vertrokken wij met een schip dat op het eiland overwinterd had; het was een Alexandrijns schip met als boegbeeld de Dioscuren*.  [11] Na drie maanden vertrokken we met een schip dat op het eiland had overwinterd. Het was een schip uit Alexandrië met de Dioscuren als boegbeeld.   11 ¶ Drie maanden later varen wij de zee op in een schip dat op het eiland heeft overwinterd, –van Alexandrië– met de Dioscuren als kenteken.   11. Au bout de trois mois, nous prîmes la mer sur un navire qui avait hiverné dans l'île ; c'était un bateau alexandrin, à l'enseigne des Dioscures.  

King James Bible . [11] And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux.
Luther-Bibel . 11 Nach drei Monaten aber fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandria, das bei der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte.

Tekstuitleg van Hnd 28,11

Dioscuren = dios kouroi (zonen van Zeus) = Castor en Pollux .

Hnd 28,12 - Hnd 28,12 : Paulus bereikt Rome : Hnd 28,11-16 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 kai katachthentes eis surakousas epemeinamen èmeras treis,  12 et cum venissemus Syracusam mansimus ibi triduo    12 En als wij te Syrakuse aangekomen waren, bleven wij aldaar drie dagen;  [12] In Syracuse gingen we aan land en we bleven er drie dagen.  [12] We deden de haven van Syracuse aan, waar we drie dagen bleven liggen.   12 Aangeland in Syracuse blijven we daar drie dagen.  12. Nous abordâmes à Syracuse et y demeurâmes trois jours.  

King James Bible . [12] And landing at Syracuse, we tarried there three days.
Luther-Bibel . 12 Und als wir nach Syrakus kamen, blieben wir drei Tage da.

Tekstuitleg van Hnd 28,12

- Surakousa (Syracuse) . Stad aan de zuidoostkust van Sicilië . Paulus verbleef er drie dagen op zijn reis naar Rome .

Hnd 28,13 - Hnd 28,13 : Paulus bereikt Rome : Hnd 28,11-16 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13othen perielontes katèntèsamen eis règion. kai meta mian èmeran epigenomenou notou deuteraioi èlthomen eis potiolous,  13 inde circumlegentes devenimus Regium et post unum diem flante austro secunda die venimus Puteolos    13 Van waar wij omvoeren, en kwamen aan te Regium; en alzo, na een dag, de wind zuid werd, kwamen wij den tweeden dag te Puteoli;  [13] Vandaar voeren we naar Regium*. Omdat er een dag later een zuidenwind opstak, kwamen we binnen twee dagen in Puteoli* aan.   [13] Daarna lichtten we de ankers weer en kwamen we aan in Regium. De volgende dag stak er een zuidenwind op, zodat we binnen twee dagen Puteoli bereikten.   13 Daarvandaan rondvarend komen we aan in Regium. Als na één dag een zuidenwind opsteekt komen wij de tweede aan in Puteoli.   13. De là, en longeant la côte, nous allâmes à Rhegium. Le jour suivant, le vent du Sud se leva, et nous parvenions le surlendemain à Puteoli. 

King James Bible . [13] And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli:
Luther-Bibel . 13 Von da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Rhegion; und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob, kamen wir in zwei Tagen nach Puteoli.

Tekstuitleg van Hnd 28,13

- Règion (Regium) . Stad in Zuid-Italië , waar Paulus zich op zijn reis naar Rome een dag lang ophield . Het tegenwoordige Reggio di Calabria , tegenover Messina .

- Puteoli

Hnd 28,14 - Hnd 28,14 : Paulus bereikt Rome : Hnd 28,11-16 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14ou eurontes adelfous pareklèthèmen par autois epimeinai èmeras epta: kai outôs eis tèn rômèn èlthamen.  14 ubi inventis fratribus rogati sumus manere apud eos dies septem et sic venimus Romam    14 Alwaar wij broeders vonden, en werden gebeden, zeven dagen bij hen te blijven; en alzo gingen wij naar Rome.   [14] Daar troffen we broeders aan, die ons uitnodigden om zeven dagen bij hen te blijven. En daarna gingen we naar Rome.   [14] Daar troffen we leerlingen aan, die ons uitnodigden om een week bij hen te blijven. Vervolgens gingen we op weg naar Rome.   14 Daar vinden wij broeders en worden opgeroepen zeven dagen bij hen te blijven. Zo komen we in Rome aan.  14. Y trouvant des frères, nous eûmes la consolation de rester sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Rome. 

King James Bible . [14] Where we found brethren, and were desired to tarry with them seven days: and so we went toward Rome.
Luther-Bibel . 14 Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, sieben Tage dazubleiben. Und so kamen wir nach Rom.

Tekstuitleg van Hnd 28,14 .

Hnd 28,15 - Hnd 28,15 : Paulus bereikt Rome : Hnd 28,11-16 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kakeithen oi adelfoi akousantes ta peri èmôn èlthan eis apantèsin èmin achri appiou forou kai triôn tabernôn, ous idôn o paulos eucharistèsas tô theô elabe tharsos. 15 et inde cum audissent fratres occurrerunt nobis usque ad Appii Forum et Tribus Tabernis quos cum vidisset Paulus gratias agens Deo accepit fiduciam    15 En vandaar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot Appiusmarkt, en de drie tabernen; welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. [15] Vandaar kwamen de broeders, die al over ons gehoord hadden, ons tegemoet tot bij Forum* Appii en Tres Tabernae. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed.   [15] De leerlingen, die van onze komst hadden gehoord, kwamen ons vanuit Rome tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae, en toen Paulus hen zag dankte hij God en vatte moed.   15 De broeders die over ons horen komen daarvandaan ons tegemoet tot Forum Apii en Tres Tabernae. Als Paulus hen ziet, dankt hij God en vat moed.   15. Les frères de cette ville, informés de notre arrivée, vinrent à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius et aux Trois-Tavernes. En les voyant, Paul rendit grâces à Dieu et reprit courage.  

King James Bible . [15] And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appiiforum, and The three taverns: whom when Paul saw, he thanked God, and took courage.
Luther-Bibel . 15 Dort hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis Forum Appii und Tres-Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht.

Tekstuitleg van Hnd 28,15

Het latijnse forum is allereerst een marktplaats langs de romeinse wegen , in de regel genaamd naar de stichter ervan . Forum Appii , aan het noordelijke einde van de Pontijnse moerassen , op 65 km van Rome , was in 312 v. Chr. door de censor Appius Claudius Caecus gesticht aan de door hem aangelegde weg (Via Appia) en had zich tot een vrij grote handelsplaats ontwikkeld . Paulus werd er op zijn reis naar Rome door de romeinse christenen begroet .

4. akousantes (gehoord) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Participium aorist nominatief mannelijk meervoud . In zevenenzestig verzen in de bijbel . In vijftien verzen in het O.T. . In tweeënvijftig verzen in het N.T. . Mt (13) . Mc (7) . Lc (7) . Joh (5) . Hnd (16) . In zestien verzen in Handelingen : (1) Hnd 2,37 . (2) Hnd 4,24 . (3) Hnd 5,21 . (4) Hnd 5,33 . (5) Hnd 8,14 . (6) Hnd 9,38 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (9) Hnd 16,38 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (14) Hnd 21,20 . (15) Hnd 22,2 . (16) Hnd 28,15 .

Hnd 28,16 - Hnd 28,16 : Paulus bereikt Rome : Hnd 28,11-16 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,11 - Hnd 28,12 - Hnd 28,13 - Hnd 28,14 - Hnd 28,15 - Hnd 28,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ote de eisèlthomen eis rômèn, epetrapè tô paulô menein kath eauton sun tô fulassonti auton stratiôtè.  16 cum venissemus autem Romam permissum est Paulo manere sibimet cum custodiente se milite     16 En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan den overste des legers; maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelven te wonen met den krijgsknecht, die hem bewaarde.   [16] In Rome kreeg Paulus toestemming zelfstandig te wonen onder bewaking van een soldaat.  [16] Bij onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming om een eigen woning te betrekken, met een soldaat als bewaker.  16 Wanneer we Rome binnenkomen, wordt het Paulus toegestaan op zichzelf te blijven, samen met de soldaat die hem bewaakt.   16. Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec le soldat qui le gardait. 

King James Bible . [16] And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him.
Luther-Bibel . 16 Als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde dem Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte.

Tekstuitleg van Hnd 28,16 .

Hnd 28,17-31 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -

Hnd 28,17 - Hnd 28,17 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17egeneto de meta èmeras treis sugkalesasthai auton tous ontas tôn ioudaiôn prôtous: sunelthontôn de autôn elegen pros autous, egô, andres adelfoi, ouden enantion poièsas tô laô è tois ethesi tois patrôois desmios ex ierosolumôn paredothèn eis tas cheiras tôn rômaiôn,  17 post tertium autem diem convocavit primos Iudaeorum cumque convenissent dicebat eis ego viri fratres nihil adversus plebem faciens aut morem paternum vinctus ab Hierosolymis traditus sum in manus Romanorum     17 En het geschiedde na drie dagen dat Paulus samenriep degenen, die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen: Mannen broeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen;  [17] Na drie dagen riep hij de voornaamste Joden van de stad bij elkaar. Toen ze bijeen waren zei hij: ‘Broeders, hoewel ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijke zeden en gewoonten, ben ik toch vanuit Jeruzalem als gevangene aan de Romeinen uitgeleverd.   [17] Na drie dagen riep hij de Joodse leiders bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: ‘Broeders, ofschoon ik ons volk niets heb misdaan en de gebruiken van onze voorouders niet heb geschonden, ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen,  17 ¶ Het geschiedt na drie dagen dat hij hen die de eersten der Judeeërs zijn samenroept. Toen zij samengekomen waren heeft hij tot hen gezegd: ik, mannen broeders, die niets gedaan heb tegen de gemeenschap of de gewoonten van onze voorvaderen, ben vanuit Jeruzalem gebonden overgegeven in de handen van Romeinen;   17. Trois jours après, il convoqua les notables juifs. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit : « Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains.  

King James Bible . [17] And it came to pass, that after three days Paul called the chief of the Jews together: and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.
Luther-Bibel . 17 Es geschah aber nach drei Tagen, dass Paulus die Angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer.

Tekstuitleg van Hnd 28,17 . Dit vers Hnd 28,17 telt 41 woorden en 223 letters . De getalwaarde van Hnd 28,17 is 30942 (2 X 15471) .

13. part. aor. gen. mv. sunelthontôn van het werkw. sunerchomai (samenkomen) . Taalgebruik in het N.T. : sunerchomai (samenkomen) . Taalgebruik in Lc : sunerchomai (samenkomen) . Taalgebruik in Hnd : sunerchomai (samenkomen) . Hnd (3) :  (1) Hnd 1,21 . (2) Hnd 25,17 . (3) Hnd 28,17 . Een vorm van sunerchomai (samenkomen) in Hnd (17) : (1) Hnd 1,6 . (2) Hnd 1,21 . (3) Hnd 2,6 . (4) Hnd 5,16 . (5) Hnd 9,39 . (6) Hnd 10,23 . (7) Hnd 10,27 . (8) Hnd 10,45 .  (9) Hnd 11,12 . (10) Hnd 15,38 .  (11) Hnd 16,13 . (12) Hnd 19,32 .  (13) Hnd 21,16 . (14) Hnd 21,22 . (15) Hnd 22,30 . (16) Hnd 25,17 . (17) Hnd 28,17 . In Hnd : 10 vormen van sunerchomai (samenkomen) in 13 hoofdstukken en in 17 verzen .

40. rômaios (Romein) . Verwijzing : rômaios (Romein) , zie Hnd 28,17 . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 22,26 . (2) Hnd 22,27 . (3) Hnd 22,29 . (4) Hnd 23,27
--- accusatief enkelvoud rômaion : Hnd 22,25 .
--- nominatief meervoud rômaioi . In zeven verzen in de bijbel . In vier verzen in het O.T. . In drie verzen in het N.T. . In twee verzen in Hnd : (1) Hnd 2,10 . (2) Hnd 16,38 .
--- genitief meervoud rômaiôn . In vijf verzen in de bijbel . In vier verzen in het O.T. . In Hnd 28,17 .
--- datief meervoud rômaiois . In vijf verzen in de bijbel . In drie verzen in het O.T. . In twee verzen in Hnd : (1) Hnd 16,21 . (2) Hnd 25,16 .
--- accusatief meervoud rômaious . In vier verzen in de bijbel . In twee verzen in het O.T. . In één vers in Hnd : (1) Hnd 16,37 .
- nominatief vrouwelijk enkelvoud rômè (Rome) en datief vrouwelijk enkelvoud rômèi . In negen verzen in de bijbel . In zes verzen in het O.T. . In drie verzen in het N.T. Tweemaal en Rômèi (in Rome) .
--- genitief vrouwelijk enkelvoud rômès . In drie verzen in de bijbel . In twee verzen in het O.T. . In Hnd 18,2 .
--- accusatief vrouwelijk enkelvoud rômèn . In negen verzen in de bijbel . In vijf verzen in het O.T. . In vier verzen in het N.T. : (1) Hnd 19,21 . (2) Hnd 23,11 . (3) Hnd 28,14 . (4) Hnd 28,16 .

Hnd 28,18 - Hnd 28,18 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to mèdemian aitian thanatou uparchein en emoi:  18 qui cum interrogationem de me habuissent voluerunt me dimittere eo quod nulla causa esset mortis in me    18 Dewelken, mij onderzocht hebbende, wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was.  [18] Die hebben me ondervraagd en wilden me vrijlaten omdat er geen enkele grond was om mij ter dood te veroordelen.  [18] die me na verhoor wilden vrijlaten omdat er geen enkele grond was om mij ter dood te veroordelen.   18 na gerechtelijk vooronderzoek hebben ze mij willen loslaten, omdat er bij mij geen enkele reden voor doodstraf was;  18. Enquête faite, ceux-ci voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort. 

King James Bible . [18] Who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me.
Luther-Bibel . 18 Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte.

Tekstuitleg van Hnd 28,18 .

Hnd 28,19 - Hnd 28,19 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19antilegontôn de tôn ioudaiôn ènagkasthèn epikalesasthai kaisara, ouch ôs tou ethnous mou echôn ti katègorein.  19 contradicentibus autem Iudaeis coactus sum appellare Caesarem non quasi gentem meam habens aliquid accusare    19 Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op den keizer te beroepen; doch niet, alsof ik iets had, mijn volk te beschuldigen.  [19] Maar omdat de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen me op de keizer te beroepen, overigens zonder mijn volk in enig opzicht aan te klagen.  [19] De Joden tekenden daar echter bezwaar tegen aan, zodat ik me gedwongen zag me op de keizer te beroepen, overigens zonder mijn volk van iets te willen beschuldigen.   19 maar toen de Judeeërs dat tegenspraken, was ik gedwongen me op Caesar te beroepen, niet alsof ik iets zou hebben om mijn volk van te beschuldigen;  19. Mais comme les Juifs s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation.  

King James Bible . [19] But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar; not that I had ought to accuse my nation of.
Luther-Bibel . 19 Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen.

Tekstuitleg van Hnd 28,19 .

Hnd 28,20 - Hnd 28,20 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20dia tautèn oun tèn aitian parekalesa umas idein kai proslalèsai, eneken gar tès elpidos tou israèl tèn alusin tautèn perikeimai.  20 propter hanc igitur causam rogavi vos videre et adloqui propter spem enim Israhel catena hac circumdatus sum     20 Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken; want vanwege de hope Israëls ben ik met deze keten omvangen.   [20] Dit is de reden waarom ik u wilde zien en spreken. Want het is vanwege de hoop van Israël dat ik deze boeien draag.’  [20] Dat is de reden waarom ik u verzocht heb hier met mij te komen spreken, want het is juist omwille van de hoop die Israël koestert dat ik deze boeien draag.’  20 om die reden dus heb ik u bij mij geroepen om u te zien en toe te spreken, want vanwege de hoop die Israël koestert lig ik aan deze ketting!   20. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler ; car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. »  

King James Bible . [20] For this cause therefore have I called for you, to see you, and to speak with you: because that for the hope of Israel I am bound with this chain.
Luther-Bibel . 20 Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte; denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten.

Tekstuitleg van Hnd 28,20 .

Hnd 28,21 - Hnd 28,21 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21oi de pros auton eipan, èmeis oute grammata peri sou edexametha apo tès ioudaias, oute paragenomenos tis tôn adelfôn apèggeilen è elalèsen ti peri sou ponèron.   21 at illi dixerunt ad eum nos neque litteras accepimus de te a Iudaea neque adveniens aliquis fratrum nuntiavit aut locutus est quid de te malum    21 Maar zij zeiden tot hem: Wij hebben noch brieven u aangaande van Judea ontvangen; noch iemand van de broeders, hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken.  [21] Ze zeiden tegen hem: ‘We hebben geen brieven over u ontvangen uit Judea en er is hier geen broeder aangekomen die over u iets slechts heeft gemeld of gezegd.   [21] Ze zeiden tegen hem: ‘We hebben uit Judea geen brief over u ontvangen, en ook heeft niemand van onze broeders ons bezocht om iets slechts over u te berichten of kwaad van u te spreken.  21 Maar zij zeggen tot hem: wij hebben geen schrijvens over je ontvangen uit Judea, en ook is er niemand van de broeders aangekomen die over jou iets kwaads heeft afgekondigd of uitgesproken;   21. Ils lui répondirent : « Pour notre compte, nous n'avons reçu à ton sujet aucune lettre de Judée, et aucun des frères arrivés ici ne nous a rien communiqué ni appris de fâcheux sur ton compte. 

King James Bible . [21] And they said unto him, We neither received letters out of Judaea concerning thee, neither any of the brethren that came shewed or spake any harm of thee.
Luther-Bibel . 21 Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte.

Tekstuitleg van Hnd 28,21 .

20. apèggeilen hij verkondigde) . Verwijzing : aggelos (engel) , zie Mt 13,41 . Actief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord apaggellô : berichten , aankondigen , rapporteren , vertellen . In zesenzestig verzen in de bijbel . In tien verzen in het N.T. . In zeven verzen in Hnd : (1) Hnd 5,25 . (2) Hnd 11,13 . (3) Hnd 12,14 . (4) Hnd 16,36 . (5) Hnd 22,26 . (6) Hnd 23,16 . (7) Hnd 28,21 .

22. elalèsen (hij sprak) . Verwijzing : legô (zeggen) , zie Mt 4,6 . Actief aorist derde persoon enkelvoud . In 431 verzen in de bijbel . In 400 verzen in het O.T. . In eenendertig verzen in het N.T. .
In vijf verzen bij Lucas : (1) Lc 1,55 (kathôs ... = zoals ...) . (2) Lc 1,70 (kathôs ... = zoals ...) . (3) Lc 2,50 . (4) Lc 11,14 . (5) Lc 24,6 (hôs ... = zoals ...) .
In acht verzen in Hnd : (1) Hnd 2,31 . (2) Hnd 3,21 . (3) Hnd 7,6 . (4) Hnd 8,26 . (5) Hnd 9,27 . (6) Hnd 23,9 . (7) Hnd 28,21 . (8) Hnd 28,25 .

Hnd 28,22 - Hnd 28,22 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22axioumen de para sou akousai a froneis, peri men gar tès aireseôs tautès gnôston èmin estin oti pantachou antilegetai. 22 rogamus autem a te audire quae sentis nam de secta hac notum est nobis quia ubique ei contradicitur     22 Maar wij begeren wel van u te horen, wat gij gevoelt; want wat deze sekte aangaat, ons is bekend, dat zij overal tegengesproken wordt.   [22] Wel willen we graag uw opvattingen horen, want we weten van deze richting dat ze overal tegenspraak ondervindt.’  [22] Wel zouden we graag van u horen wat uw denkbeelden zijn, want het is ons bekend dat de groep waartoe u behoort overal op verzet stuit.’  22 maar we waarderen het van jouzelf te horen wat je denkt; want over deze groep is ons bekend dat hij overal weersproken wordt!   22. Mais nous voudrions entendre de ta bouche ce que tu penses ; car pour ce qui est de ce parti-là, nous savons qu'il rencontre partout la contradiction. » 

King James Bible . [22] But we desire to hear of thee what thou thinkest: for as concerning this sect, we know that every where it is spoken against.
Luther-Bibel . 22 Doch wollen wir von dir hören, was du denkst; denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird.

Tekstuitleg van Hnd 28,22 .

5. akousai . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Actief infinitief aorist . In eenenzestig verzen in de bijbel . In zeventien verzen in het N.T. . Mt (2) . Lc (3) . Hnd (11) . Jak 1,19 . In elf verzen in Hnd : (1) Hnd 10,22 . (2) Hnd 10,33 . (3) Hnd 13,7 . (4) Hnd 13,44 . (5) Hnd 15,7 . (6) Hnd 19,10 . (7) Hnd 22,14 . (8) Hnd 24,4 . (9) Hnd 25,22 . (10) Hnd 26,3 . (11) Hnd 28,22 .

Hnd 28,23 - Hnd 28,23 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23taxamenoi de autô èmeran èlthon pros auton eis tèn xenian pleiones, ois exetitheto diamarturomenos tèn basileian tou theou peithôn te autous peri tou ièsou apo te tou nomou môuseôs kai tôn profètôn apo prôi eôs esperas.  23 cum constituissent autem illi diem venerunt ad eum in hospitium plures quibus exponebat testificans regnum Dei suadensque eos de Iesu ex lege Mosi et prophetis a mane usque ad vesperam   23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.  [23] Ze spraken een dag met hem af en waren in groten getale bij hem te gast. Hij sprak uitvoerig met hen. Van de ochtend tot de avond getuigde hij van het koninkrijk van God en probeerde hen voor Jezus te winnen, uitgaande van de Wet van Mozes en de Profeten.  [23] Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in groten getale naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen.  23 ¶ Ze stellen met hem een dag vast en komen met velen bij hem in het logement, en hij zet voor hen met een uitvoerig getuigenis het koninkrijk van God uiteen, trachtend hen over Jezus te overreden én vanuit de Wet van Mozes én de profeten, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds.  23. Ils prirent donc jour avec lui et vinrent en plus grand nombre le trouver en son logis. Dans l'exposé qu'il leur fit, il rendait témoignage du Royaume de Dieu et cherchait à les persuader au sujet de Jésus, en partant de la Loi de Moïse et des Prophètes. Cela dura depuis le matin jusqu'au soir.  

King James Bible . [23] And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.
Luther-Bibel . 23 Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend.

Tekstuitleg van Hnd 28,23 .

14. diamarturomenos (getuigend) . Verwijzing : martureô (getuigen) , zie Joh 1,7 . (martus - mart-elaar) . Passief participium nominatief mannelijk enkelvoud van het werkwoord diamarturomai (getuigen) . In vijf verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In vier verzen in het N.T. : (1) Hnd 18,5 . (2) Hnd 20,21 . (3) Hnd 28,23 . (4) 2 Tim 2,14 .

Hnd 28,24 - Hnd 28,24 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai oi men epeithonto tois legomenois, oi de èpistoun:  24 et quidam credebant his quae dicebantur quidam vero non credebant    24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet.   [24] Sommigen gaven gehoor aan wat hij zei, anderen wilden het niet geloven.   [24] Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig.   24 Sommigen hebben zich laten overreden door de dingen die worden gezegd maar anderen hebben ze niet geloofd.  24. Les uns se laissaient persuader par ses paroles, les autres restaient incrédules.  

King James Bible . [24] And some believed the things which were spoken, and some believed not.
Luther-Bibel . 24 Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die andern aber glaubten nicht.

Tekstuitleg van Hnd 28,24 .

Hnd 28,25 - Hnd 28,25 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -- bijbelverwijzingen -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25asumfônoi de ontes pros allèlous apeluonto, eipontos tou paulou rèma en oti kalôs to pneuma to agion elalèsen dia èsaiou tou profètou pros tous pateras umôn 25 cumque invicem non essent consentientes discedebant dicente Paulo unum verbum quia bene Spiritus Sanctus locutus est per Esaiam prophetam ad patres nostros    25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, [25] Zij werden het niet met elkaar eens, en bij het afscheid zei Paulus alleen nog dit: ‘De heilige Geest heeft het door de profeet Jesaja treffend gezegd tegen uw voorvaders:  [25] Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd:   25 Niet tot overeenstemming gekomen met elkaar, zijn ze uiteengegaan nadat Paulus dit éne woord gezegd had: hoe treffend heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken,   25. Ils se séparaient sans être d'accord entre eux, quand Paul dit ce simple mot : « Elles sont bien vraies les paroles que l'Esprit Saint a dites à vos pères par la bouche du prophète Isaïe :  

King James Bible . [25] And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,
Luther-Bibel . 25 Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte: Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen (Jesaja 6,9-10):

Tekstuitleg van Hnd 28,25 .

18. elalèsen (hij sprak) . Verwijzing : legô (zeggen) , zie Mt 4,6 . Actief aorist derde persoon enkelvoud . In 431 verzen in de bijbel . In 400 verzen in het O.T. . In eenendertig verzen in het N.T. .
In vijf verzen bij Lucas : (1) Lc 1,55 (kathôs ... = zoals ...) . (2) Lc 1,70 (kathôs ... = zoals ...) . (3) Lc 2,50 . (4) Lc 11,14 . (5) Lc 24,6 (hôs ... = zoals ...) .
In acht verzen in Hnd : (1) Hnd 2,31 . (2) Hnd 3,21 . (3) Hnd 7,6 . (4) Hnd 8,26 . (5) Hnd 9,27 . (6) Hnd 23,9 . (7) Hnd 28,21 . (8) Hnd 28,25 .

Hnd 28,26 - Hnd 28,26 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26legôn, poreuthèti pros ton laon touton kai eipon, akoè akousete kai ou mè sunète, kai blepontes blepsete kai ou mè idète:   26 dicens vade ad populum istum et dic aure audietis et non intellegetis et videntes videbitis et non perspicietis   26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.  [26] Ga* naar dit volk en zeg: U zult horen en horen, maar niet verstaan en kijken en nog eens kijken, maar niet zien;   [26] “Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. 26 toen hij zei: ‘ga heen tot deze gemeenschap en zeg: met gehoor zult ge horen en niet verstaan, kijkend zult ge kijken en niet zien;   26. Va trouver ce peuple et dis-lui : vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas ; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.  

King James Bible . [26] Saying, Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and not perceive:
Luther-Bibel . 26 »Geh hin zu diesem Volk und sprich: Mit den Ohren werdet ihr's hören und nicht verstehen; und mit den Augen werdet ihr's sehen und nicht erkennen.

Tekstuitleg van Hnd 28,26 .

Hnd 28,27 - Hnd 28,27 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27epachunthè gar è kardia tou laou toutou, kai tois ôsin bareôs èkousan, kai tous ofthalmous autôn ekammusan: mèpote idôsin tois ofthalmois kai tois ôsin akousôsin kai tè kardia sunôsin kai epistrepsôsin, kai iasomai autous. 27 incrassatum est enim cor populi huius et auribus graviter audierunt et oculos suos conpresserunt ne forte videant oculis et auribus audiant et corde intellegant et convertantur et sanem illos     27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze.  [27] want het hart van dit volk is gevoelloos geworden, hun oren zijn hardhorend en hun ogen hebben ze gesloten. Anders zouden ze zien met hun ogen en horen met hun oren en met hun hart verstaan, en zouden ze zich bekeren; en Ik zou hen genezen!   [27] Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.’”  27 want verstokt is het hart van deze gemeenschap; met hun oren zijn ze hardhorend en hun ogen hebben ze halfdicht,– om te voorkomen dat ze met de ogen zien, met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren, zodat ik hen zou genezen’!  27. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi : ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et je les aurais guéris ! 

King James Bible .[27] For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.
Luther-Bibel . 27 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe.«

Tekstuitleg van Hnd 28,27 .

Hnd 28,28 - Hnd 28,28 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28gnôston oun estô umin oti tois ethnesin apestalè touto to sôtèrion tou theou: autoi kai akousontai.   28 notum ergo sit vobis quoniam gentibus missum est hoc salutare Dei ipsi et audient    28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.   [28] U moet weten dat deze redding* door God gezonden is aan de heidenen; en die zullen luisteren!’*   [28] U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft; zij zullen wel luisteren.’  28 laat u dan bekend zijn dat deze redding door God naar de heidenen wordt uitgezonden; die zullen ook horen!   28. « Sachez-le donc : c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux du moins, ils écouteront. »  

King James Bible . [28] Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it.
Luther-Bibel . 28 So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist; und sie werden es hören.

Tekstuitleg van Hnd 28,28 . Dit vers Hnd 28,28 telt 15 (3 X 5) woorden en 75 (5 X 15) letters . De getalwaarde van Hnd 28,28 is 10808 (2 X 2 X 2 X 7 X 193) .

- Hnd 13,26 : hèmin o logos tès sôtèrias tautès exapestalè = aan ons werd het woord van deze redding gezonden .
- Hnd 28,28 : tois ethnesin apestalè touto to sôtèrion tou theou = aan de heidenen werd deze redding van God gezonden .
De eerste zin is uitgesproken tijdens de eerste redevoering van Paulus in Antiochië van Pisidië bij de aanvang van zijn zendingswerk . De laatste zin is gericht tot de joden in Jeruzalem en maakt deel uit van de laatste verzen van Hnd .

1. gnôston . Verwijzing : gignôskô (kennen) , zie Mt 12,15 . In zeventien verzen in de bijbel . In zeven verzen in het O.T. . In tien verzen in het N.T. .

8. apestalè (hij werd gezonden) . Verwijzing : apostellô (wegsturen, zenden) , zie Joh 1,6 . Passief aorist derde persoon enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . In tien verzen in het O.T. . In twee verzen in het N.T. : (1) Lc 1,26 . (2) Hnd 28,28 . exapestalè (hij werd uitgezzonden) . Passief tweede aorist derde persoon enkelvoud . In één vers in de bijbel nl. Hnd 13,26 .

11. sôtèrion (redding) . Verwijzing : jâsj`a (redden, bevrijden, verlossen) , zie Ps 38,22 . In drie verzen in het N.T. : (1) Lc 2,30 . (2) Lc 3,6 . (3) Hnd 28,28 . In deze drie verzen is de redding gericht tot alle mensen . Meestal wordt sôtèrion door redding vertaald ; ook door heil .
Lc 2,30 : hoti (omdat) eidon (gezien hebben) hoi ofthalmoi mou (mijn ogen) to sôtèrion sou (uw redding) .
Lc 3,6 ( = Js 40,5) : kai (en) opsetai (zal zien) pasa sarx (alle vlees) to sôtèrion tou theou (de redding van God) .
Hnd 28,28 : hoti tois ethnesin apestalè touto to sôtèrion tou theou = want aan de volkeren werd deze redding van God gezonden .
Lc 2,30 is geconstrueerd naar Lc 3,6 ( = Js 40,5) .
Hnd 28,28 en Lc 3,6 ( = Js 40,5) hebben to sôtèrion tou theou . Sommige vertalers houden het neutraal en vertalen tou theou door van God of Gods . Andere vertalers beschouwen de genitief tou theou als een subjectsgenitief en willen tot uitdrukking brengen dat God de redding bewerkt . De vertalingen zijn zeer gevarieerd : de redding van God (Synopsis Lc 3,6) , Gods redding (liturgische lezing Lc 3,6) , deze redding door God (Willibrord en Naardense Hnd 28,28) , de redding die van God komt (Willibrord Hnd 28,28) , hoe God redding brengt (NV Lc 3,6) , dat God deze boodschap van redding (NV Hnd 28,28) , het heil van onze God (Naardense Lc 3,6) .
In Hnd 13,47 dat Js 49,6 citeert wordt licht voor de volkeren gecombineerd met tot redding zijn tot het uiteinde van de aarde . Hnd 13,47 = Js 49,6 : eis fôs ethnôn tou einai se eis sôtèrion heôs eschatou tès gès = zie ik heb u gesteld tot licht voor de volkeren opdat je tot redding zoudt zijn tot het uiteinde van de aarde . Zie Hnd 13,47 .
Wat werd aangekondigd in Hnd 1,8 : "om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde" wordt in Hnd 28,28 gerealiseerd . Paulus is gekomen tot het uiteinde van de aarde . Daarenboven staan we voor een inclusio . In Hnd 13,47 = Js 49,6 klonk de tekst nog als een programmarede , hier staan we voor de realisatie ervan .

Hnd 28,29 - Hnd 28,29 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -

Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29enemeinen  29 […]   29 En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden onder elkander.      29*   

King James Bible . [29] And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hnd 28,29 .

Hnd 28,30 - Hnd 28,30 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -

Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30de dietian olèn en idiô misthômati, kai apedecheto pantas tous eisporeuomenous pros auton,   30 mansit autem biennio toto in suo conducto et suscipiebat omnes qui ingrediebantur ad eum     30 En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning; en ontving allen, die tot hem kwamen; [30] Twee* volle jaren verbleef Paulus daar op eigen kosten, en hij ontving iedereen die naar hem toe kwam.  [30] Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam.  30 ¶ Een hele twee jaar is hij gebleven in een eigen huurhuis, en hij heeft allen ontvangen die tot hem kwamen.  29. 30. Paul demeura deux années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver,

King James Bible . [30] And Paul dwelt two whole years in his own hired house, and received all that came in unto him,
Luther-Bibel . 30 Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen,

Tekstuitleg van Hnd 28,30 .

Hnd 28,31 - Hnd 28,31 : Paulus in Rome : Hnd 28,17-31 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 28 -- Hnd 28,17 - Hnd 28,18 - Hnd 28,19 - Hnd 28,20 - Hnd 28,21 - Hnd 28,22 - Hnd 28,23 - Hnd 28,24 - Hnd 28,25 - Hnd 28,26 - Hnd 28,27 - Hnd 28,28 - Hnd 28,29 - Hnd 28,30 - Hnd 28,31 -- bijbelverwijzingen -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
kèrussôn tèn basileian tou theou kai didaskôn ta peri tou kuriou Ièsou Christou meta pasès parrèsias akôlutôs 31 praedicans regnum Dei et docens quae sunt de Domino Iesu Christo cum omni fiducia sine prohibitione   Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.  [31] Hij verkondigde het koninkrijk van God en gaf onderricht over de Heer Jezus Christus, vrijmoedig en ongehinderd.  [31] Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.   31 Hij heeft het koninkrijk Gods gepredikt en onderricht in de dingen aangaande de Heer Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid en ongehinderd.   proclamant le Royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec pleine assurance et sans obstacle. 

King James Bible . Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.
Luther-Bibel . predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert.

Tekstuitleg van Hnd 28,31 . Dit vers Hnd 28,31 telt 17 woorden en 91 letters . De getalwaarde van Hnd 28,31 is 13539 (3 X 4513) . In Hnd 28,31 gaat het om verkondiging en onderrichting en de inhoud ervan . Hnd 28,31 bestaat uit twee deelwoordzinnen , die met het voegwoord kai (en) verbonden zijn . Iedere deelwoordzin begint met een tegenwoordig deelwoord gevolgd door het voorwerp .

1. kèrussôn (verkondigend) . Verwijzing : kèrussô (verkondigen) , Mc 1,45 . In dertien verzen in de bijbel . Slechts in het N.T. . In vier verzen bij Lucas : (7) Lc 3,3 : baptisma metanoias (een doopsel van bekering) . (8) Lc 4,44 . (9) Lc 8,1 . (10) Lc 8,39 . In twee verzen in Hnd : (11) Hnd 20,25 (Paulus' afscheid in Milete) . (12) Hnd 28,31 . In deze twee verzen staat de formulering kèrussôn tèn basileian tou theou (verkondigend het koninkrijk van God) .

2. - 5. tèn basileian tou theou (- verkondigend - het koninkrijk van God) . Verwijzing : hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) , zie Mt 3,2 . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In dertig verzen in de bijbel . Uitdrukking in twaalf verzen bij Lucas . (12) Lc 4,43 : euaggelisasthai me dei tèn basileian tou theou , epi touto apestalèn = ik moet de blijde boodschap brengen van het koninkrijk van God ; daartoe ben ik gezonden . (13) Lc 8,1 : kèrussôn kai euaggelizomenos tèn basileian tou theou = verkondigend en de blijde boodschap brengend van het koninkrijk van God . (14) Lc 9,2 : kèrussein tèn basileian tou theou = het koninkrijk van God te verkondigen . (15) Lc 9,27 . (16) Lc 9,60 . (17) Lc 9,62 . (18) Lc 12,31 . (19) Lc 13,20 . (20) Lc 18,17 . (21) Lc 18,24 . (22) Lc 18,25 . (23) Lc 23,51 . In drie verzen in Hnd : (26) Hnd 14,22 . (27) Hnd 20,25 .(28) Hnd 28,23 .
--- eis tèn basileian tou theou eiselthein (het koninkrijk van God binnengaan) . In vier verzen in het N.T. : (1) Mt 19,24 . (2) Mc 10,24 . (3) Mc 10,25 . (4) Lc 18,25 .
--- eiselthein eis tèn basileian tou theou (binnengaan in het koninkrijk van God) . In drie verzen in het N.T. : (1) Mc 9,47 . (2) Joh 3,5 . (3) Hnd 14,22 .

3. basileian (koninkrijk) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In vijf verzen in Hnd . In drie verzen , zie hierboven . De twee resterende verzen : (1) Hnd 1,6 . (2) Hnd 20,25 .

8. 9. ta peri (dat over) . In twintig verzen in het N.T. : Lc (2) . Hnd (12) . Brieven (6) .
In twee verzen bij Lc : (1) Lc 24,19 : ta peri Ièsou tou Nazaraiou = dat over Jezus de Nazarener (Emmaüsverhaal) . (2) Lc 24,27 .
In twaalf verzen in Hnd : (3) Hnd 1,3 . (4) Hnd 8,12 . (5) Hnd 13,29 . (6) Hnd 18,25 . (7) Hnd 19,8 . (8) Hnd 23,11 . (9) Hnd 23,15 . (10) Hnd 24,10 . (11) Hnd 24,22 . (12) Hnd 28,15 . (13) Hnd 28,23 . (14) Hnd 28,31 : didaskôn ta peri tou kuriou Ièsou Christou = onderrichtend dat over de Heer Jezus Christus .
- ta peri tès basileias tou theou (dat over het koninkrijk van God) . In drie verzen in het N.T. : (3) Hnd 1,3 . (4) Hnd 8,12 (ta) . (7) Hnd 19,8 .
Uit de formuleringen van Lc 4,43 , Lc 24,19 , Hnd 1,3 en Hnd 28,31 blijkt dat het eerste optreden van Jezus in Nazaret en Kafarnaüm (Lc 4,14-44) , het einde van het Lucasevangelie , het begin en het einde van de Hnd met elkaar te maken hebben .

16. parrèsias . Genitief vrouwelijk enkelvoud . In acht verzen in de bijbel . In drie verzen in het O.T. . In vijf verzen in het N.T. : (1) Hnd 2,29 (meta parrèsias = met vrijmoedigheid) . (2) Hnd 4,29 (meta parrèsias pasès = met alle / totale vrijmoedigheid) . (3) Hnd 4,31 (meta parrèsias = met vrijmoedigheid) . (4) Hnd 28,31 (meta pasès parrèsias = met alle vrijmoedigheid) .
- parrèsia (vrijmoedigheid) . Verwijzing : parrèsia (vrijmoedigheid) , zie Hnd 28,31 . par - rèsia : rè - ma : woord ; rè-sis : rede , gesprek ; rè-tôr : redenaar , spreker . Kan rè-sia : bespraaktheid , spreekvaardigheid betekenen ?
Nominatief enkelvoud , parrèsiai : datief enkelvoud . In zeventien verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In zestien verzen in het N.T. . Niet bij Lc en in Hnd .
- parrèsiazomai (vrijmoedig handelen of spreken) . parrèsiazesthai . Infinitief praesens . Hapax : Hnd 18,26 .


1kai diasôthentes tote epegnômen oti melitè è nèsos kaleitai. 2oi te barbaroi pareichon ou tèn tuchousan filanthrôpian èmin, apsantes gar puran proselabonto pantas èmas dia ton ueton ton efestôta kai dia to psuchos. 3sustrepsantos de tou paulou fruganôn ti plèthos kai epithentos epi tèn puran, echidna apo tès thermès exelthousa kathèpsen tès cheiros autou. 4ôs de eidon oi barbaroi kremamenon to thèrion ek tès cheiros autou, pros allèlous elegon, pantôs foneus estin o anthrôpos outos on diasôthenta ek tès thalassès è dikè zèn ouk eiasen. 5o men oun apotinaxas to thèrion eis to pur epathen ouden kakon: 6oi de prosedokôn auton mellein pimprasthai è katapiptein afnô nekron. epi polu de autôn prosdokôntôn kai theôrountôn mèden atopon eis auton ginomenon, metabalomenoi elegon auton einai theon. 7en de tois peri ton topon ekeinon upèrchen chôria tô prôtô tès nèsou onomati popliô, os anadexamenos èmas treis èmeras filofronôs exenisen. 8egeneto de ton patera tou popliou puretois kai dusenteriô sunechomenon katakeisthai, pros on o paulos eiselthôn kai proseuxamenos epitheis tas cheiras autô iasato auton. 9toutou de genomenou kai oi loipoi oi en tè nèsô echontes astheneias prosèrchonto kai etherapeuonto, 10oi kai pollais timais etimèsan èmas kai anagomenois epethento ta pros tas chreias. 11meta de treis mènas anèchthèmen en ploiô parakecheimakoti en tè nèsô alexandrinô, parasèmô dioskourois. 12kai katachthentes eis surakousas epemeinamen èmeras treis, 13othen perielontes katèntèsamen eis règion. kai meta mian èmeran epigenomenou notou deuteraioi èlthomen eis potiolous, 14ou eurontes adelfous pareklèthèmen par autois epimeinai èmeras epta: kai outôs eis tèn rômèn èlthamen. 15kakeithen oi adelfoi akousantes ta peri èmôn èlthan eis apantèsin èmin achri appiou forou kai triôn tabernôn, ous idôn o paulos eucharistèsas tô theô elabe tharsos. 16ote de eisèlthomen eis rômèn, epetrapè tô paulô menein kath eauton sun tô fulassonti auton stratiôtè. 17egeneto de meta èmeras treis sugkalesasthai auton tous ontas tôn ioudaiôn prôtous: sunelthontôn de autôn elegen pros autous, egô, andres adelfoi, ouden enantion poièsas tô laô è tois ethesi tois patrôois desmios ex ierosolumôn paredothèn eis tas cheiras tôn rômaiôn, 18oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to mèdemian aitian thanatou uparchein en emoi: 19antilegontôn de tôn ioudaiôn ènagkasthèn epikalesasthai kaisara, ouch ôs tou ethnous mou echôn ti katègorein. 20dia tautèn oun tèn aitian parekalesa umas idein kai proslalèsai, eneken gar tès elpidos tou israèl tèn alusin tautèn perikeimai. 21oi de pros auton eipan, èmeis oute grammata peri sou edexametha apo tès ioudaias, oute paragenomenos tis tôn adelfôn apèggeilen è elalèsen ti peri sou ponèron. 22axioumen de para sou akousai a froneis, peri men gar tès aireseôs tautès gnôston èmin estin oti pantachou antilegetai. 23taxamenoi de autô èmeran èlthon pros auton eis tèn xenian pleiones, ois exetitheto diamarturomenos tèn basileian tou theou peithôn te autous peri tou ièsou apo te tou nomou môuseôs kai tôn profètôn apo prôi eôs esperas. 24kai oi men epeithonto tois legomenois, oi de èpistoun: 25asumfônoi de ontes pros allèlous apeluonto, eipontos tou paulou rèma en oti kalôs to pneuma to agion elalèsen dia èsaiou tou profètou pros tous pateras umôn 26legôn, poreuthèti pros ton laon touton kai eipon, akoè akousete kai ou mè sunète, kai blepontes blepsete kai ou mè idète: 27epachunthè gar è kardia tou laou toutou, kai tois ôsin bareôs èkousan, kai tous ofthalmous autôn ekammusan: mèpote idôsin tois ofthalmois kai tois ôsin akousôsin kai tè kardia sunôsin kai epistrepsôsin, kai iasomai autous. 28gnôston oun estô umin oti tois ethnesin apestalè touto to sôtèrion tou theou: autoi kai akousontai. 29enemeinen 30de dietian olèn en idiô misthômati, kai apedecheto pantas tous eisporeuomenous pros auton, 31kèrussôn tèn basileian tou theou kai didaskôn ta peri tou kuriou ièsou christou meta pasès parrèsias akôlutôs.