HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN HOOFDSTUK 16 -- Hnd 16 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -
- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Handelingen van de apostelen : Hnd (Handelingen) : overzicht , Hnd : woordgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hnd : commentaar ,

NT (NT overzicht) : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Hnd 16 -

Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,
Uitleg per pericope : Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -
- Hnd 16,1-10 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen .
- Hnd 16,11-40 : In Filippi .
Uitleg vers per vers : - Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 - Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- polis , zie Hnd 16,12 .
- Trôiada (Troje) , zie Hnd 16,8 .
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken :
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Hnd 16,1-10 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -

Hnd 16,1 - Hnd 16,1 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1katèntèsen de [kai] eis derbèn kai eis lustran. kai idou mathètès tis èn ekei onomati timotheos, uios gunaikos ioudaias pistès patros de ellènos,  1 pervenit autem in Derben et Lystram et ecce discipulus quidam erat ibi nomine Timotheus filius mulieris iudaeae fidelis patre gentili     1 En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheüs, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Grieksen vader;  [1] Hij kwam ook in Derbe* en Lystra. Daar trof hij een leerling die Timoteüs heette, zoon van een gelovige* Joodse vrouw en een Griekse vader.   [1] Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timoteüs heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader.   1 ¶ Hij bereikt ook Derbe en Lystra. En zie, daar is een zeker leerling met de naam Timoteüs, een zoon van een gelovige Judese vrouw maar een Helleense vader.  1. Il gagna ensuite Derbé, puis Lystres. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une Juive devenue croyante, mais d'un père grec.  

King James Bible . [1] Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek:
Luther-Bibel . 1 Er kam auch nach Derbe und Lystra; und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters.

Tekstuitleg van Hnd 16,1 .

8. Lustran (Lystra) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In drie verzen in het N.T. . In deze drie verzen wordt de plaatsnaam Lystra voorafgegaan door het voorzetsel van richting eis (naar) .
(1) Hnd 14,6 : katefugon eis ... Lustran = zij vluchtten naar Lystra . Barnabas en Paulus vluchtten naar de steden van Lycaonië , o.a. de stad Lystra .
(2) Hnd 14,21 : hupestrepsan eis tèn Lustran = zij keerden naar Lystra terug . Tijdens een eerste zendingsreis keerden Paulus en Barnabas in omgekeerde volgorde vanuit Derbe naar Lystra , Ikonium en Antiochië van Pisidië terug .
(3) Hnd 16,1 : katèntèsen ... eis Lustran = hij kwam aan ... in Lystra . Paulus en Silas begonnen een twee zendingsreis . Ze kwamen vanuit het oosten en bereikten eerst Derbe en daarna Lystra .
Lystra ligt evenals Ikonium en Derbe in de landstreek Lykanonië , het gebied ten oosten van Pisidië, in de Romeinse provincie Galatië . In de omgeving van het huidige Hatunsaray . Ongeveer 35 km van Ikonium . Verwijzing : Lustra (Lystra) , zie Hnd 14,6 .
- lustrois (Lystra) . Datief mannelijk meervoud . In drie verzen in het N.T. : (1) Hnd 14,8 . Onder de inwoners van Lystra is een lamme ( Hnd 14,8-20) . Paulus genas de lamme . De inwoners van Lystra waren van mening dat de goden Zeus en Hermes hen in mensengedaante bezochten en ze wilden hen als goden eren.. (2) Hnd 16,2 . (3) 2 Tim 3,11 .
In Lystra ( Hnd 14,8-20) genas Paulus een lamme . De inwoners van Lystra waren van mening dat de goden Zeus en Hermes hen in mensengedaante bezochten en ze wilden hen als goden eren. Tijdens de eerste zendingsreis kregen Paulus en Barnabas heel wat tegenstand . Uit Antiochië van Pisidië werden ze verjaagd (Hnd 13,50) . In Ikonium werden ze met steniging bedreigd en vluchtten ze (Hnd 14,6) . In Lystra werd Paulus gestenigd , maar bracht het er nog levend vanaf (Hnd 14,19 - Hnd 14,20) . In 2 Tim 3,11 vermeldt de schrijver van de brief de vervolgingen in de drie plaatsen . Bij een tweede zendingsreis ontmoette Paulus en Silas er Timoteüs , een leerling (Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3) .

15. onomati (met naam) . Verwijzing : onoma (naam) , zie Lc 23,50 . Datief onzijdig enkelvoud van het zelfstandig naamwoord onoma (naam) . In 260 verzen in de bijbel . In 168 verzen in het O.T. . In tweeënnegentig verzen in het N.T. . In zestien verzen in Lc . In vijfendertig verzen in Hnd : (1) Hnd 2,38 . (2) Hnd 3,6 . (3) Hnd 4,7 . (4) Hnd 4,10 . (5) Hnd 4,17 . (6) Hnd 4,18 . (7) Hnd 5,1 . (8) Hnd 5,28 . (9) Hnd 5,34 . (10) Hnd 5,40 . (11) Hnd 8,9 . (12) Hnd 9,10 . (13) Hnd 9,11 . (14) Hnd 9,12 . (15) Hnd 9,27 . (16) Hnd 9,28 . (17) Hnd 9,33 . (18) Hnd 9,36 . (19) Hnd 10,1 . (20) Hnd 10,48 . (21) Hnd 11,28 . (22) Hnd 12,13 . (23) Hnd 15,14 . (24) Hnd 16,1 . (25) Hnd 16,14 . (26) Hnd 16,18 . (27) Hnd 17,34 . (28) Hnd 18,2 . (29) Hnd 18,7 . (30) Hnd 18,24 . (31) Hnd 19,24 . (32) Hnd 20,9 . (33) Hnd 21,10 . (34) Hnd 27,1 . (35) Hnd 28,7 .

16. τιμοθεος = Timotheos (Timoteüs) . Taalgebruik in het NT : Timotheos (Timoteüs) . Hnd (4) : (1) Hnd 16,1 . (2) Hnd 17,14 . (3) Hnd 18,5 . (4) Hnd 20,4 . Timoteüs was een leerling in Lystra . Hij was de zoon van een gelovige Joodse moeder en een Griekse vader . Hij stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium . Paulus , vergezeld van Silas , ontmoette Timoteüs bij zijn tweede zendingsreis (Hnd 16,1) . Hij liet hem besnijden . Hij werd een zendingsgenoot van Paulus . Tijdens die tweede zendingsreis van Paulus stuurden de gelovigen van Berea Paulus naar Athene terwijl Silas en Timoteüs in Berea bleven (Hnd 17,14) . Silas en Timoteüs kwamen Paulus vervoegen in Korinte (na zijn vertrek uit Athene) (Hnd 18,5) . Timoteüs was één van de zeven begeleiders van Paulus naar Griekenland via Macedonië (Hnd 20,4) . In twee brieven wordt Timoteüs door Paulus aangehaald . In zes brieven is Timoteüs medeauteur : (1) 2 Kor 1,1 . (2) Fil 1,1 . (3) Kol 1,1 . (4) 1 Tes 1,1 . (5) 2 Tes 1,1 . (6) Film 1,1 .

timotheos bijbel O.T. N.T. Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Film Heb
nom 20  12  1 : Hnd 16,1 . 1 : Hnd 17,14 . 1 : Hnd 18,5 .   1 : Hnd 20,4 . 1 : Rom 16,21 1 : 1 Kor 16,10 1 : 2 Kor 1,1 1 : Fil 1,1 1 : Kol 1,1 1 : 1 Tes 1,1 1 : 2 Tes 1,1     1 : Film 1,1   
  42  18  24  18  2

Hnd 16,2 - Hnd 16,2 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2os emartureito upo tôn en lustrois kai ikoniô adelfôn  2 huic testimonium reddebant qui in Lystris erant et Iconii fratres    2 Welken goeden getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Ikonium.   [2] Hij stond goed aangeschreven bij de broeders in Lystra en Ikonium*.   [2] Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium,   2 Hij heeft een goed getuigenis gekregen van de broeders in Lystra en Ikonium.  2. Les frères de Lystres et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage.  

King James Bible . [2] Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.
Luther-Bibel . 2 Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion.

Tekstuitleg van Hnd 16,2 .

Hnd 16,3 - Hnd 16,3 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 touton èthelèsen o paulos sun autô exelthein, kai labôn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois, èdeisan gar apantes oti ellèn o patèr autou upèrchen.   3 hunc voluit Paulus secum proficisci et adsumens circumcidit eum propter Iudaeos qui erant in illis locis sciebant enim omnes quod pater eius gentilis esset     3 Deze wilde Paulus, dat met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was.  [3] Paulus wilde hem meenemen op reis en liet hem besnijden met* het oog op de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was.   [3] en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten dat Timoteüs een niet-Joodse vader had.   3 Van hem wil Paulus dat hij met hem uittrekt. Hij neemt hem mee en laat hem eerst besnijden, ter wille van de Judeeërs die er in die plaatsen zijn. Want allen hebben zij geweten dat zijn vader een Helleen was.  3. Paul décida de l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit, à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces parages ; car tout le monde savait que son père était grec.  

King James Bible . [3] Him would Paul have to go forth with him; and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters: for they knew all that his father was a Greek.
Luther-Bibel . 3 Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren; denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war.

Tekstuitleg van Hnd 16,3 .

23. pantes (allen) . Verwijzing : pas (ieder, elk) , zie Mc 2,13 . Nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . In 724 verzen in de bijbel . In 166 verzen in het N.T. In drieëndertig verzen in Hnd , zie Hnd 1,14 : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,1 . (3) Hnd 2,4 . (4) Hnd 2,12 . (5) Hnd 2,14 . (6) Hnd 2,32 . (7) Hnd 2,44 . (8) Hnd 3,24 . (9) Hnd 4,21 . (10) Hnd 5,17 . (11) Hnd 5,36 . (12) Hnd 5,37 . (13) Hnd 6,15 . (14) Hnd 8,1 . (15) Hnd 8,10 . (16) Hnd 9,21 . (17) Hnd 9,26 . (18) Hnd 9,35 . (19) Hnd 10,33 . (20) Hnd 10,43 . (21) Hnd 16,33 . (22) Hnd 17,7 . (23) Hnd 17,21 . (24) Hnd 18,17 . (25) Hnd 19,7 . (26) Hnd 20,25 . (27) Hnd 21,18 . (28) Hnd 21,20 . (29) Hnd 21,24 . (30) Hnd 22,3 . (31) Hnd 25,24 . (32) Hnd 26,4 . (33) Hnd 27,36 .
- hapantes (allen) . In zes verzen in Hnd : (Hnd 2,1) . (1) Hnd 2,7 . (2) Hnd 4,31 . (3) Hnd 5,12 . (4) Hnd 5,16 . (5) Hnd 16,3 . (6) Hnd 16,28 .

Hnd 16,4 - Hnd 16,4 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ôs de dieporeuonto tas poleis, paredidosan autois fulassein ta dogmata ta kekrimena upo tôn apostolôn kai presbuterôn tôn en ierosolumois.  4 cum autem pertransirent civitates tradebant eis custodire dogmata quae erant decreta ab apostolis et senioribus qui essent Hierosolymis   4 En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden.   [4] Op hun tocht langs de steden deelden ze ook daar mee dat ze zich moesten houden aan de besluiten die door de apostelen en oudsten in Jeruzalem waren genomen.   [4] Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden.   4 Op hun reis door de steden geven ze hun te bewaken de leerstellingen waarover door de apostelen en oudsten in Jeruzalem is geoordeeld.  4. Dans les villes où il passaient, ils transmettaient, en recommandant de les observer, les décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. 

King James Bible . [4] And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem.
Luther-Bibel . 4 Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten.

Tekstuitleg van Hnd 16,4 .

Hnd 16,5 - Hnd 16,5 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ai men oun ekklèsiai estereounto tè pistei kai eperisseuon tô arithmô kath èmeran. 5 et ecclesiae quidem confirmabantur fide et abundabant numero cotidie    5 De Gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal.   [5] Zo werden de gemeenten gesterkt in het geloof en met de dag namen ze in omvang toe.   [5] De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe.  5 De vergaderingen zijn bevestigd in het geloof en dagelijks overvloediger geworden in aantal.  5. Ainsi les Églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. 

King James Bible . [5] And so were the churches established in the faith, and increased in number daily.
Luther-Bibel . 5 Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl.

Tekstuitleg van Hnd 16,5 . In Hnd 1,13 worden de elf apostelen opgesomd . In Hnd 1,26 zijn er weer twaalf apostelen na de toevoeging van Mattias . In Hnd 2,41 laten zich op Pinksterdag na de toespraak van Petrus ongeveer drieduizend personen dopen . Na de genezing van een lamme aan de tempelpoort van Jeruzalem en na de toespraak van Petrus in de tempel en na een nacht gevangenis stijgt het aantal gelovige mannen tot vijfduizend (Hnd 4,4) . In Hnd 6,7 blijft het aantal leerlingen in Jeruzalem nog stijgen , wellicht door de prediking van de apostelen (een grote menigte priesters geloofden) als door de prediking van de zeven medewerkers in dienst van de Hellenistische gelovigen . In Antiochië wordt de boodschap ook aan Hellenisten verkondigd . Bij hen kwam een groot aantal tot geloof (Hnd 11,21) . Dit wordt voor het eerst vermeld voor een groep buiten Jeruzalem . Bij het begin van de tweede missiereis bezoeken Paulus , Silas en Timotheüs steden van Klein-Azië en het aantal gelovigen of gemeenten neemt in aantal toe (Hnd 16,5) .

12. - 13. kath' hèmeran (dagelijks) . NT (17) : (1) Mt 26,55 . (2) Mc 14,49 . (3) Lc 9,23 . (4) Lc 11,3 . (5) Lc 16,19 . (6) Lc 19,47 . (7) Lc 22,53 . (8) Hnd 2,46 . (9) Hnd 2,47 . (10) Hnd 3,2 . (11) Hnd 16,5 . (12) Hnd 17,11 . () Hnd 17,17 (kata pasan hèmeran = gedurende elke dag) . (13) Hnd 19,9 . In vier verzen in de andere boeken van het NT . pasan te hèmeran (ook iedere dag) . NT (1) : Hnd 5,42 . pasan hèmeran (elke dag) . NT (2) : (1) Hnd 17,17 . (2) Rom 14,5 .

Hnd 16,6 - Hnd 16,6 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6dièlthon de tèn frugian kai galatikèn chôran, kôluthentes upo tou agiou pneumatos lalèsai ton logon en tè asia:  6 transeuntes autem Frygiam et Galatiae regionem vetati sunt a Sancto Spiritu loqui verbum in Asia    6 En als zij Frygië, en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azië te spreken.   [6] Zij trokken* verder door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze er door de heilige Geest van weerhouden werden om het woord te verkondigen in Asia.  [6] Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen.   6 ¶ Ze trekken door Frygië en de landstreek Galatië; door de heilige Geest is hun verhinderd het woord te spreken in Asia.   6. Ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie.  

King James Bible . [6] Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia,
Luther-Bibel . 6 Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien.

Tekstuitleg van Hnd 16,6 .

15. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

Hnd 16,7 - Hnd 16,7 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7elthontes de kata tèn musian epeirazon eis tèn bithunian poreuthènai, kai ouk eiasen autous to pneuma ièsou:   7 cum venissent autem in Mysiam temptabant ire Bithyniam et non permisit eos Spiritus Iesu     7 En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen; en de Geest liet het hun niet toe.  [7] In Mysië gekomen probeerden ze door te reizen naar Bitynië, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe.  [7] Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. 7 Bij Mysië gekomen hebben ze getracht naar Bitynië te reizen, en de Geest van Jezus heeft hen niet toegelaten.  7. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.  

King James Bible . [7] After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia: but the Spirit suffered them not.
Luther-Bibel . 7 Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen; doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu.

Tekstuitleg van Hnd 16,7 .

Hnd 16,8 - Hnd 16,8 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 parelthontes de tèn musian katebèsan eis trôada.  8 cum autem pertransissent Mysiam descenderunt Troadem    8 En zij, Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas.   [8] Ze reisden door Mysië en kwamen in Troas aan de kust.   [8] Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen.   8 Voorbij Mysië gekomen dalen ze af naar Troas.  8. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent à Troas.  

King James Bible . [8] And they passing by Mysia came down to Troas.
Luther-Bibel . 8 Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas.

Tekstuitleg van Hnd 16,8 .

Hnd 16,11 = anachthentes de apo Trôados : opgevaren echter van Troas . Evenals in Hnd 13,6-13 , omsluiten Hnd 16,8 - Hnd 16,11 elkaar .
Hnd 16,8 : parelthontes de tèn Musian katebèsan eis Trôada = nadat zij echter Mysië waren langsgegaan , daalden zij af naar Troas .

7. Trôiada (Troje) . Trôiada (Troje) . Verwijzing : Trôiada (Troje) , zie Hnd 16,8 . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In drie verzen (slechts in het N.T. ) : (1) Hnd 16,8 . (2) Hnd 20,6 . (3) 2 Kor 2,12 .
- Troiados (Troje) . Verwijzing : Trôiada (Troje) , zie Hnd 16,8 . Genitief vrouwelijk enkelvoud . In één vers (slechts in het N.T. ) : Hnd 16,11 .
- Trôiadi (Troje) . Verwijzing : Trôiada (Troje) , zie Hnd 16,8 . Datief vrouwelijk enkelvoud . In twee verzen (slechts in het N.T. ) : (1) Hnd 20,5 . (2) 2 Tim 4,13 .
De stad Troje (Grieks: Troía ( Latijn: Troia / Ilium; Turks: Truva; Hettitisch: Taruisa / Wilusha) was lange tijd alleen bekend uit verhalen in de mythologie, zoals de oude Griekse heldendichten Ilias en Odyssee van Homerus en het Latijnse heldendicht Aeneïs van Vergilius. Troje (het huidige Hissarlik) lag bijzonder strategisch in het noordwesten van het huidige Turkije aan de Dardanellen. De Dardanellen verbinden de Egeïsche Zee met de Zee van Marmara. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Troje . Bij zijn tweede missiereis komt Paulus in Troas , waar hij 's nachts droomt dat hij moet oversteken naar Macedonië . Volgens Hnd 20,6 verbleef Paulus er zeven dagen . Bij een preek viel een jongeman uit het raam . Paulus wekte hem tot leven .

Hnd 16,9 - Hnd 16,9 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai orama dia [tès] nuktos tô paulô ôfthè, anèr makedôn tis èn estôs kai parakalôn auton kai legôn, diabas eis makedonian boèthèson èmin.  9 et visio per noctem Paulo ostensa est vir macedo quidam erat stans et deprecans eum et dicens transiens in Macedoniam adiuva nos     9 En van Paulus werd in den nacht een gezicht gezien: er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië, en help ons.   [9] Daar had Paulus ’s nachts een visioen: er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: ‘Steek over naar Macedonië* en kom ons te hulp.’   [9] Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’   9 Gedurende een nacht laat een gezicht zich aan Paulus zien: er staat zomaar een man, een Macedoniër, die hem bij zich roept en zegt: steek over naar Macedonië en help ons!   9. Or, pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien était là, debout, qui lui adressait cette prière : « Passe en Macédoine, viens à notre secours ! »  

King James Bible . [9] And a vision appeared to Paul in the night; There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into Macedonia, and help us.
Luther-Bibel . 9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!

Tekstuitleg van Hnd 16,9 .

Hnd 16,10 - Hnd 16,10 : Hnd 16,1-10 : Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3 - Hnd 16,4 - Hnd 16,5 - Hnd 16,6 - Hnd 16,7 - Hnd 16,8 - Hnd 16,9 - Hnd 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ôs de to orama eiden, eutheôs ezètèsamen exelthein eis makedonian, sumbibazontes oti proskeklètai èmas o theos euaggelisasthai autous.   10 ut autem visum vidit statim quaesivimus proficisci in Macedoniam certi facti quia vocasset nos Deus evangelizare eis    10 Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit, dat ons de Heere geroepen had, om denzelven het Evangelie te verkondigen.   [10] Na dit visioen zochten* wij terstond een gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, omdat wij eruit opmaakten dat God ons geroepen had om hun de goede boodschap te brengen.  [10] Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.  10 Zodra hij het gezicht gezien heeft, zoeken wij gelegenheid om weg te komen naar Macedonië, in de overtuiging dat God ons heeft geroepen om hun het evangelie te verkondigen.  10. Aussitôt après cette vision, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à y porter la Bonne Nouvelle.  

King James Bible . [10] And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them.
Luther-Bibel . 10 Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen.

Tekstuitleg van Hnd 16,10 .

Hnd 16,11-40 . In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -

Hnd 16,11 - Hnd 16,11 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11anachthentes de apo trôados euthudromèsamen eis samothrakèn, tè de epiousè eis nean polin,  11 navigantes autem a Troade recto cursu venimus Samothraciam et sequenti die Neapolim     11 Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace, en den volgende dag naar Neapolis.  [11] Zo* voeren we weg uit Troas en koersten regelrecht naar Samotrake en de volgende dag naar Neapolis. [11] We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we verder naar Neapolis.   11 Uitgevaren vanaf Troas stevenen wij recht op Samotrake af en de volgende dag naar Neapolis.   11. Embarqués à Troas, nous cinglâmes droit sur Samothrace, et le lendemain sur Néapolis,  

King James Bible . [11] Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis;
Luther-Bibel . 11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis

Tekstuitleg van Hnd 16,11 .

Er is een grote gelijkenis tussen Hnd 13,13 en Hnd 16,11 : anachthentes (opgevaren) de (echter) apo (van) (Hnd 16,11 : onderwerp) , werkwoord , eis (naar) .

Hnd 16,11 = anachthentes de apo Trôados : opgevaren echter van Troas . Evenals in Hnd 13,6-13 , omsluiten Hnd 16,8 - Hnd 16,11 elkaar .
Hnd 16,8 : parelthontes de tèn Musian katebèsan eis Trôada = nadat zij echter Mysië waren langsgegaan , daalden zij af naar Troas .

1. anachthentes (opgevaren) . Verwijzing : agô (leiden) , zie Lc 23,1 . Passief aorist participium nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud van het werkwoord anagô (naar boven leiden / voeren, opvaren) . In drie verzen in de bijbel . Slechts in Hnd : (1) Hnd 13,13 . (2) Hnd 16,11 . (3) Hnd 27,4 .

Hnd 16,12 - Hnd 16,12 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 kakeithen eis filippous, ètis estin prôtè[s] meridos tès makedonias polis, kolônia. èmen de en tautè tè polei diatribontes èmeras tinas.   12 et inde Philippis quae est prima partis Macedoniae civitas colonia eramus autem in hac urbe diebus aliquot conferentes    12 En van daar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen.   [12] Vandaar gingen we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. In die stad bleven we enkele dagen.   [12] Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen.   12 Daarvandaan naar Filippi. Dat is een eerste stad in dat deel van Macedonië, een kolonie. In die stad brengen we enkele dagen door.   12. d'où nous gagnâmes Philippes, cité de premier rang de ce district de Macédoine et colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville,  

King James Bible . [12] And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony: and we were in that city abiding certain days.
Luther-Bibel . 12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt.

Tekstuitleg van Hnd 16,12 .

- Vermelding van een verblijf van enkele dagen , met een vorm van het werkwoord diatribô = doorbrengen ) .
Hnd 16,12 : èmen de en tautè tè polei diatribontes èmeras tinas (terwijl wij echter in die stad enkele dagen aan het doorbrengen waren) . (vervolg , zie Hnd 16,13) .
Hnd 20,6 : opou dietripsamen èmeras epta (waar wij enkele dagen doorbrachten) . (vervolg , zie Hnd 20,7) .

1. kakeithen (en vanhier of en vandaar) . Verwijzing : ekeithen (vanhier, vandaar) , zie Mt 4,21 . In tien verzen in de bijbel , slechts in het N.T. Mc (1) . Lc (1) . Hnd (8) : (1) Hnd 7,4 . (2) Hnd 13,21 . (3) Hnd 14,26 . (4) Hnd 16,12 . (5) Hnd 20,15 . (6) Hnd 21,1 . (7) Hnd 27,4. (8) Hnd 28,15 .

10. polis (stad) . Verwijzing : polis , zie Hnd 16,12 .
- polei (stad) . Verwijzing : polis , zie Hnd 16,12 . Datief vrouwelijk enkelvoud . Bijbel (183) . O.T. (140) . N.T. (21) . Mt (2) . Lc (7) . Hnd (9) . Brieven (2) . Apk (1) . In negen verzen in Hnd : (1) Hnd 4,27 . (2) Hnd 8,8 . (3) Hnd 8,9 . (4) Hnd 10,9 . (5) Hnd 11,5 . (6) Hnd 16,12 . (7) Hnd 18,10 . (8) Hnd 21,29 . (9) Hnd 22,3 .
-- tèi polei (de stad) . Verwijzing : polis , zie Hnd 16,12 . In zestien verzen in het N.T. . Mt (2) . Mc (1) . Lc (5) . Hnd (7) . Apk (1) . In zeven verzen in Hnd : (2) Hnd 8,8 . (3) Hnd 8,9 . (4) Hnd 10,9 . (6) Hnd 16,12 . (7) Hnd 18,10 . (8) Hnd 21,29 . (9) Hnd 22,3 .
--- en tèi polei (in de stad) . In tien verzen in het N.T. . Mt (1) . Lc (4) . Hnd (5) . In vijf verzen in Hnd : (2) Hnd 8,8 . (3) Hnd 8,9 . ( (7) Hnd 18,10 . (8) Hnd 21,29 . (9) Hnd 22,3 .
---- en tei polei tautèi (in deze stad) . In drie verzen in het N.T. . Mt (1) . Hnd (2) . (3) Hnd 8,9 . (9) Hnd 22,3 . In (6) Hnd 16,12 lezen we en tautèi tèi polei (in deze stad) . In (2) Hnd 8,8 lezen we en tèi polei ekeinèi (in die stad) .

18. diatribontes (doorbrengend) . Verwijzing : diatribô (stuk wrijven, opslijten, tijd doorbrengen) , zie Hnd 14,28 . Actief participium nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . Hapax in de bijbel : Hnd 16,12 .

diatribô (de tijd doorbengen)   Joh Hnd  
part. pr. nom. mann. mv. diatribontes     1 : Hnd 16,12 .  
ind imperf.. 3de p. enk. dietriben 1 : Joh 3,22 . 1 : Hnd 12,19 .  
ind. imperf. . 3de p. mv. dietribon   3 : (1)   Hnd 14,28 . (2) Hnd 15,35 . (3) Hnd 25,14 .  
ind. aor. 3de p. enk. dietripsen   1 : Hnd 14,3 .  
ind. aor. 1ste p. mv. dietripsamen   1 : Hnd 20,6 .    
part. aor. nom. m. + vr. enk. diatripsas   1 : Hnd 25,6 .    
  1    

Een vorm van  diatribô (de tijd doorbengen) in Hnd 1:  (1) Hnd 12,19 . (2) Hnd 14,3 . (3) Hnd 14,28 . (4) Hnd 15,35 . (5) Hnd 16,12 . (6) Hnd 20,6 . (7) Hnd 25,6 . (8) Hnd 25,14 .  

19. - 20. hèmeras tinas (bepaalde / enkele dagen) . Verwijzing : hèmera (dag) , zie Mc 1,13 . In vier verzen in het N.T. , enkel in Hnd : (1) Hnd 9,19 . (2) Hnd 10,48 . (3) Hnd 16,12 . (4) Hnd 24,24 .

Hnd 16,13 - Hnd 16,13 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13tè te èmera tôn sabbatôn exèlthomen exô tès pulès para potamon ou enomizomen proseuchèn einai, kai kathisantes elaloumen tais sunelthousais gunaixin.  13 die autem sabbatorum egressi sumus foras portam iuxta flumen ubi videbatur oratio esse et sedentes loquebamur mulieribus quae convenerant    13 En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden; en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.  [13] Op de sabbat gingen we de poort uit naar de rivier waar, dachten wij, de gebedsplaats* was. We gingen er zitten en spraken de vrouwen toe die daar samengekomen waren.  [13] Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen.   13 Op de dag van de sabbat komen wij naar buiten, de poort uit en een rivier langs, waar wij menen dat een gebedsplaats is. Daar gezeten hebben wij gesproken met de vrouwen die zijn samengekomen.  13. puis, le jour du sabbat, nous nous rendîmes en dehors de la porte, sur les bords de la rivière, où l'on avait l'habitude de faire la prière. Nous étant assis, nous adressâmes la parole aux femmes qui s'étaient réunies.  

King James Bible . [13] And on the sabbath we went out of the city by a river side, where prayer was wont to be made; and we sat down, and spake unto the women which resorted thither.
Luther-Bibel . 13 Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen.

Tekstuitleg van Hnd 16,13 .

- Tijdsaanduiding met een liturgische draagwijdte
Hnd 16,13 : tè te èmera tôn sabbatôn exèlthomen exô tès pulès para potamon ou enomizomen proseuchèn einai, (op de dag evenwel van de week gingen we uit de stadspoort bij de rivier waar wij dachten dat het gebed zou plaats hebben) .
Hnd 20,7 : en de tè mia tôn sabbatôn sunègmenôn èmôn klasai arton (toen wij echter op de eerste dag van de week waren samengekomen voor het breken van het brood) .

Hnd 16,14 - Hnd 16,14 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 kai tis gunè onomati ludia, porfuropôlis poleôs thuateirôn sebomenè ton theon, èkouen, ès o kurios diènoixen tèn kardian prosechein tois laloumenois upo tou paulou.   14 et quaedam mulier nomine Lydia purpuraria civitatis Thyatirenorum colens Deum audivit cuius Dominus aperuit cor intendere his quae dicebantur a Paulo    14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.  [14] Er zat ook een vrouw te luisteren die Lydia heette, een godvrezende* vrouw uit de stad Tyatira, die in purper deed. De Heer opende haar hart, zodat ze in de ban raakte van Paulus’ woorden.  [14] Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.  14 Zomaar een vrouw, met de naam Lydia, purperverkoopster in de stad Tyatira, die God vereerde, heeft toegehoord. God opent haar hart ervoor om aandacht te hebben voor al wat door Paulus wordt gesproken.   14. L'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait ; c'était une négociante en pourpre, de la ville de Thyatire ; elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. 

King James Bible . [14] And a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us: whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul.
Luther-Bibel . 14 Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde.

Tekstuitleg van Hnd 16,14 .

- Hnd 16,14 : hès ho kurios diènoixen tèn kardian = wiens hart de Heer opende .
- Lc 24,32 : ouchi è kardia hèmôn kaiomenè en humin = was ons hart niet brandende in ons ; hôs dènoigen hèmin tas grafas = hoe hij ons de schriften opende . Lc 24,31 : autôn de diènoichthèsan oi ofthalmoi = hun ogen echter werden geopend .

Hnd 16,15 - Hnd 16,15 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 ôs de ebaptisthè kai o oikos autès, parekalesen legousa, ei kekrikate me pistèn tô kuriô einai, eiselthontes eis ton oikon mou menete: kai parebiasato èmas. 15 cum autem baptizata esset et domus eius deprecata est dicens si iudicastis me fidelem Domino esse introite in domum meam et manete et coegit nos     15 En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons.   [15] Toen zij zich met haar huisgenoten had laten dopen, nodigde ze ons uit: ‘Als u mij beschouwt als iemand die in de Heer gelooft, neem dan ook uw intrek bij mij.’ En zij drong er bij ons sterk op aan.  [15] Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.  15 Zodra zij gedoopt is, en haar huishouden ook, roept zij ons aan en zegt: nu ge hebt geoordeeld dat ik een betrouwbare gelovige van de Heer ben, komt dan binnen in mijn huis en blijft! Ze dwingt ons ertoe.   15. Après avoir été baptisée ainsi que les siens, elle nous fit cette prière : « Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. » Et elle nous y contraignit.  

King James Bible . [15] And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.
Luther-Bibel . 15 Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.

Tekstuitleg van Hnd 16,15

parabiazomai (dwingen, dringen) , zie Hnd 16,15 .
- parebiasanto .Aorist derde persoon meervoud . In één vers in het O.T. . In één vers in het N.T. nl. Lc 24,29 .
- parebiasato .Aorist derde persoon enkelvoud . In één vers in het O.T. . In één vers in het N.T. nl. Hnd 16,15 .
Er zijn enkele overeenkomsten tussen het Emmaüsverhaal en het verhaal over Lydia :
- Lc 24,29 : kai parebiasanto auton legontes meinon meth èmôn ... kai eisèlthen tou meinai sun autois = en zij drongen bij hem aan zeggende : blijf bij ons ... en hij ging binnen om met hen te blijven .
- Hnd 16,15 : eiselthontes eis ton oikon mou menete: kai parebiasato èmas = binnengegaan in het huis blijf bij mij en zij drong bij ons aan .
De zin beantwoordt aan een aanbeveling van Jezus tijdens de zendingsrede . Lc 9,4 : kai eis hèn an oikian eiselthète , ekei menete = en in het huis waarin je binnengaat , blijf daar .

Hnd 16,16 - Hnd 16,16 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16egeneto de poreuomenôn èmôn eis tèn proseuchèn paidiskèn tina echousan pneuma puthôna upantèsai èmin, ètis ergasian pollèn pareichen tois kuriois autès manteuomenè.  16 factum est autem euntibus nobis ad orationem puellam quandam habentem spiritum pythonem obviare nobis quae quaestum magnum praestabat dominis suis divinando     16 En het geschiedde, als wij tot het gebed heengingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggenden geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen.  
[16] Onderweg naar die gebedsplaats kwam er eens een slavin op ons af die een helderziende geest had en met haar waarzeggerij voor haar eigenaren veel geld verdiende.  
[16] Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars.  16 ¶ Het geschiedt, als wij weer naar de gebedsplaats gaan, dat zomaar een slavinnetje dat een voorspellende geest heeft, ons tegenkomt. Zij heeft met haar waarzeggerij voor haar heren al veel verdienste opgebracht.   16. Un jour que nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur ; elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles.  

King James Bible . [16] And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying:
Luther-Bibel . 16 Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen.

Tekstuitleg van  Hnd 16,16 .

3. terwijl wij echter naar het gebed aan het gaan waren ... herinnert aan bij Hnd 16,13 . -

Hnd 16,17 - Hnd 16,17 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17autè katakolouthousa tô paulô kai èmin ekrazen legousa, outoi oi anthrôpoi douloi tou theou tou upsistou eisin, oitines kataggellousin umin odon sôtèrias.   17 haec subsecuta Paulum et nos clamabat dicens isti homines servi Dei excelsi sunt qui adnuntiant vobis viam salutis     17 Dezelve volgde Paulus en ons achterna, en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen.  [17] Zij liep Paulus en ons achterna en schreeuwde aldoor: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God. Ze verkondigen u de weg naar de redding.’  [17] Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’   17 Zij is Paulus en ons hardnekkig blijven volgen, waarbij ze schreeuwde en zei: deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God; zij verkondigen u de weg naar behoud!  17. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant : « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu Très Haut ; ils vous annoncent la voie du salut. »  

King James Bible . [17] The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servants of the most high God, which shew unto us the way of salvation.
Luther-Bibel . 17 Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen.

Tekstuitleg van Hnd 16,17 .

9. houtoi (deze) , zie Hnd 1,14 . Aanwijzend voornaamwoord nominatief mannelijk meervoud . In 382 verzen in de bijbel . In veertien verzen in Hnd : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,7 . (3) Hnd 2,15 . (4) Hnd 11,12 . (5) Hnd 16,17 . (6) Hnd 16,20 . (7) Hnd 17,6 . (8) Hnd 17,7 . (9) Hnd 17,11 . (10) Hnd 20,5 . (11) Hnd 24,15 . (12) Hnd 24,20 . (13) Hnd 25,11 . (14) Hnd 27,31 .

Hnd 16,18 - Hnd 16,18 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18touto de epoiei epi pollas èmeras. diaponètheis de paulos kai epistrepsas tô pneumati eipen, paraggellô soi en onomati ièsou christou exelthein ap autès: kai exèlthen autè tè ôra.  18 hoc autem faciebat multis diebus dolens autem Paulus et conversus spiritui dixit praecipio tibi in nomine Iesu Christi exire ab ea et exiit eadem hora     18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide tot den geest: Ik gebied u in den Naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit ter zelfder ure.  [18] Dat deed ze vele dagen achtereen. Toen het Paulus te veel werd, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ‘In naam van Jezus Christus beveel ik je uit haar weg te gaan.’ Op dat ogenblik ging hij weg. [18] Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.  18 Dat heeft ze vele dagen achtereen gedaan. Geërgerd keert Paulus zich om en zegt tot de geest: voor jou kondig ik in de naam van Jezus Christus af dat je van haar weg moet gaan! En hij gáát uit haar weg in dat uur.  18. Elle fit ainsi pendant bien des jours. A la fin Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit : « Je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. 

King James Bible . [18] And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour.
Luther-Bibel . 18 Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde.

Tekstuitleg van Hnd 16,18 .

Hnd 16,19 - Hnd 16,19 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19idontes de oi kurioi autès oti exèlthen è elpis tès ergasias autôn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis tèn agoran epi tous archontas,  19 videntes autem domini eius quia exivit spes quaestus eorum adprehendentes Paulum et Silam perduxerunt in forum ad principes    19 Als nu de heren van dezelve zagen, dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas, en trokken hen naar de markt voor de oversten.  [19] Toen haar eigenaren hun hoop op inkomsten vervlogen zagen, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het stadsbestuur op het plein;  [19] Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein,  19 Maar als haar heren zien dat hun hoop op verdienste is weggegaan nemen zij Paulus en Silas vast en slepen hen naar de markt, op de oversten aan.  19. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats 

King James Bible . [19] And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas, and drew them into the marketplace unto the rulers,
Luther-Bibel . 19 Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen

Tekstuitleg van Hnd 16,19 .

Hnd 16,20 - Hnd 16,20 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai prosagagontes autous tois stratègois eipan, outoi oi anthrôpoi ektarassousin èmôn tèn polin ioudaioi uparchontes,   20 et offerentes eos magistratibus dixerunt hii homines conturbant civitatem nostram cum sint Iudaei     20 En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn.  [20] ze brachten hen voor de pretoren* en zeiden: ‘Deze mensen brengen onrust in onze stad. Het zijn Joden [20] waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: ‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden,  20 Ze leiden hen voor aan de stadsbestuurders en zeggen: deze mannen brengen onze stad in de war; het zijn Judeeërs,   20. et dirent, en les présentant aux stratèges : « Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs, 

King James Bible . [20] And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city,
Luther-Bibel . 20 und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: Diese Menschen bringen unsre Stadt in Aufruhr; sie sind Juden

Tekstuitleg van Hnd 16,20 .

7. houtoi (deze) , zie Hnd 1,14 . Aanwijzend voornaamwoord nominatief mannelijk meervoud . In 382 verzen in de bijbel . In veertien verzen in Hnd : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,7 . (3) Hnd 2,15 . (4) Hnd 11,12 . (5) Hnd 16,17 . (6) Hnd 16,20 . (7) Hnd 17,6 . (8) Hnd 17,7 . (9) Hnd 17,11 . (10) Hnd 20,5 . (11) Hnd 24,15 . (12) Hnd 24,20 . (13) Hnd 25,11 . (14) Hnd 27,31 .

Hnd 16,21 - Hnd 16,21 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai kataggellousin ethè a ouk exestin èmin paradechesthai oude poiein rômaiois ousin.   21 et adnuntiant morem quem non licet nobis suscipere neque facere cum simus Romani     21 En zij verkondigen zeden, die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen noch te doen, alzo wij Romeinen zijn.  [21] en ze verkondigen zeden en gewoonten die wij als Romeinen niet mogen overnemen of volgen.’   [21] die een levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’   21 en zij verkondigen gewoonten die het ons als Romeinen niet geoorloofd is te aanvaarden of te doen!   21. et ils prêchent des usages qu'il ne nous est permis, à nous Romains, ni d'accepter ni de suivre. » 

King James Bible . [21] And teach customs, which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans.
Luther-Bibel . 21 und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind.

Tekstuitleg van Hnd 16,21

10. poiein (doen, handelen) . Verwijzing : poiein (doen, handelen) , zie Hnd 1,1 . Infinitief praesens . In 151 verzen in de bijbel . In vierentwintig verzen in het N.T. . Niet bij Lucas . In zes verzen in Hnd : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 7,19 . (3) Hnd 9,6 . (4) Hnd 16,21 . (5) Hnd 16,30 . (6) Hnd 22,26 .
Paulus en Silas waren op hun tweede zendingsreis in Filippi (Macedonië) . Daar dreef Paulus uit een winstgevende slavin de helderziende geest uit . Dit zette kwaad bloed bij de eigenaars en de stedelingen . Ze werden gevangen genomen en beschuldigd dat ze zeden en gewoonten verkondigden die de Romeinen niet mogen doen (Hnd 16,21) . Paulus en Silas werden in de gevangenis geworpen . Door een aardbeving raakten de deuren van de gevangenis open . In paniek vroeg de gevangenisbewaarder aan Paulus en Silas : "wat moet ik doen om gered te worden?" (Hnd 16,30) .

Hnd 16,22 - Hnd 16,22 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai sunepestè o ochlos kat autôn, kai oi stratègoi perirèxantes autôn ta imatia ekeleuon rabdizein,  22 et concurrit plebs adversus eos et magistratus scissis tunicis eorum iusserunt virgis caedi     22 En de schare stond gezamenlijk tegen hen op; en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geselen.   [22] Ook het volk keerde zich tegen hen en de pretoren rukten hun de kleren van het lijf en lieten hen met stokken afranselen.  [22] Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. 22 En de schare loopt tegen hen te hoop en de stadsbestuurders scheuren hun de kleren van het lijf; ze hebben bevolen hen af te ranselen.  22. La foule s'ameuta contre eux, et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges.  

King James Bible . [22] And the multitude rose up together against them: and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them.
Luther-Bibel . 22 Und das Volk wandte sich gegen sie; und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen.

Tekstuitleg van Hnd 16,22 .

Hnd 16,23 - Hnd 16,23 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23pollas te epithentes autois plègas ebalon eis fulakèn, paraggeilantes tô desmofulaki asfalôs tèrein autous:  23 et cum multas plagas eis inposuissent miserunt eos in carcerem praecipientes custodi ut diligenter custodiret eos     23 En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden den stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou.  [23] Toen men hun een flink aantal slagen had toegediend, zetten ze hen in de gevangenis, en ze gaven de cipier het bevel om hen streng te bewaken. [23] Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken.  23 Als ze hun vele slagen hebben toegevoegd, werpen ze hen in de bewaring en verkondigen aan de gevangenisbewaarder dat hij hen zorgvuldig moet bewaken.  23. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder avec soin. 

King James Bible . [23] And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailor to keep them safely:
Luther-Bibel . 23 Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen.

Tekstuitleg van Hnd 16,23 .

Hnd 16,24 - Hnd 16,24 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24os paraggelian toiautèn labôn ebalen autous eis tèn esôteran fulakèn kai tous podas èsfalisato autôn eis to xulon.   24 qui cum tale praeceptum accepisset misit eos in interiorem carcerem et pedes eorum strinxit in ligno     24 Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnensten kerker, en verzekerde hun voeten in de stok.  [24] Op dit bevel zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.  [24] Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.  24 Nu hij zo’n afkondiging krijgt, werpt hij hen in de binnenste bewaring en sluit hun voeten zorgvuldig op in het houtblok.   24. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans des ceps. 

King James Bible . [24] Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks.
Luther-Bibel . 24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block.

Tekstuitleg van Hnd 16,24 .

Hnd 16,25 - Hnd 16,25 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kata de to mesonuktion paulos kai silas proseuchomenoi umnoun ton theon, epèkroônto de autôn oi desmioi: 25 media autem nocte Paulus et Silas adorantes laudabant Deum et audiebant eos qui in custodia erant    25 En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.  [25] Rond middernacht zongen Paulus en Silas hun gebeden voor God, terwijl de gevangenen toeluisterden.   [25] Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.  25 ¶ Tegen middernacht hebben Paulus en Silas in hun gebed Gods lof gezongen en de gevangenen hebben naar hen geluisterd.  25. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu ; les prisonniers les écoutaient.  

King James Bible . [25] And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.
Luther-Bibel . 25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie.

Tekstuitleg van Hnd 16,25 .

Hnd 16,26 - Hnd 16,26 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26afnô de seismos egeneto megas ôste saleuthènai ta themelia tou desmôtèriou, èneôchthèsan de parachrèma ai thurai pasai, kai pantôn ta desma anethè.  26 subito vero terraemotus factus est magnus ita ut moverentur fundamenta carceris et aperta sunt statim ostia omnia et universorum vincula soluta sunt    26 En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.  [26] Plotseling deed zich een zo zware aardschok voor dat de fundamenten van de gevangenis schudden. Meteen gingen alle deuren open en sprongen bij iedereen de boeien los.   [26] Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.   26 Maar plotseling geschiedt er een zo grote beving dat de fundamenten van de gevangenis schudden. Onmiddellijk springen alle deuren open, en laten van allen de boeien los.  26. Tout à coup il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. A l'instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent.

King James Bible . [26] And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken: and immediately all the doors were opened, and every one's bands were loosed.
Luther-Bibel . 26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab.

Tekstuitleg van Hnd 16,26 .

Hnd 16,27 - Hnd 16,27 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27exupnos de genomenos o desmofulax kai idôn aneôgmenas tas thuras tès fulakès, spasamenos [tèn] machairan èmellen eauton anairein, nomizôn ekpefeugenai tous desmious.  27 expergefactus autem custos carceris et videns apertas ianuas carceris evaginato gladio volebat se interficere aestimans fugisse vinctos    27 En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, menende, dat de gevangenen ontvloden waren.   [27] De cipier schoot wakker en toen hij de deuren van de gevangenis open zag staan, trok hij zijn zwaard en wilde hij zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.  [27] De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.   27 De gevangenbewaarder wordt uit zijn slaap gerukt, en als hij alle deuren van de bewaring open ziet staan, trekt hij het zwaard en heeft op het punt gestaan zich om te brengen in de mening dat de gevangenen weggevlucht zijn.  27. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive ; il allait se tuer, à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés.  

King James Bible . [27] And the keeper of the prison awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled.
Luther-Bibel . 27 Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen.

Tekstuitleg van Hnd 16,27 .

Hnd 16,28 - Hnd 16,28 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28efônèsen de megalè fônè [o] paulos legôn, mèden praxès seautô kakon, apantes gar esmen enthade.  28 clamavit autem Paulus magna voce dicens nihil feceris tibi mali universi enim hic sumus     28 Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier.   [28] Maar Paulus schreeuwde: ‘Doe uzelf geen kwaad, we zijn er nog allemaal!’  [28] Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’  28 Maar Paulus verheft zijn stem: doe uzelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier!  28. Mais Paul cria d'une voix forte : « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » 

King James Bible . [28] But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm: for we are all here.
Luther-Bibel . 28 Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier!

Tekstuitleg van Hnd 16,28 .

12. pantes (allen) . Verwijzing : pas (ieder, elk) , zie Mc 2,13 . Nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . In 724 verzen in de bijbel . In 166 verzen in het N.T. In drieëndertig verzen in Hnd , zie Hnd 1,14 : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,1 . (3) Hnd 2,4 . (4) Hnd 2,12 . (5) Hnd 2,14 . (6) Hnd 2,32 . (7) Hnd 2,44 . (8) Hnd 3,24 . (9) Hnd 4,21 . (10) Hnd 5,17 . (11) Hnd 5,36 . (12) Hnd 5,37 . (13) Hnd 6,15 . (14) Hnd 8,1 . (15) Hnd 8,10 . (16) Hnd 9,21 . (17) Hnd 9,26 . (18) Hnd 9,35 . (19) Hnd 10,33 . (20) Hnd 10,43 . (21) Hnd 16,33 . (22) Hnd 17,7 . (23) Hnd 17,21 . (24) Hnd 18,17 . (25) Hnd 19,7 . (26) Hnd 20,25 . (27) Hnd 21,18 . (28) Hnd 21,20 . (29) Hnd 21,24 . (30) Hnd 22,3 . (31) Hnd 25,24 . (32) Hnd 26,4 . (33) Hnd 27,36 .
- hapantes (allen) . In zes verzen in Hnd : (Hnd 2,1) . (1) Hnd 2,7 . (2) Hnd 4,31 . (3) Hnd 5,12 . (4) Hnd 5,16 . (5) Hnd 16,3 . (6) Hnd 16,28 .

Hnd 16,29 - Hnd 16,29 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29aitèsas de fôta eisepèdèsen, kai entromos genomenos prosepesen tô paulô kai [tô] sila,  29 petitoque lumine introgressus est et tremefactus procidit Paulo et Silae    29 En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten;   [29] Hij vroeg om licht, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas neer;  [29] De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond.  29 Hij vraagt om lichten en springt naar binnen hij begint te beven en valt Paulus en Silas te voet.  29. Le geôlier demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. 

King James Bible . [29] Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas,
Luther-Bibel . 29 Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen.

Tekstuitleg van Hnd 16,29 .

Hnd 16,30 - Hnd 16,30 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30kai proagagôn autous exô efè, kurioi, ti me dei poiein ina sôthô;  30 et producens eos foras ait domini quid me oportet facere ut salvus fiam     30 En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?   [30] daarop ging hij met hen naar buiten en zei: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’  [30] Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?’   30 Hij gaat hun voor naar buiten en brengt uit: heren, wat moet ik doen om gered te worden?  30. Puis il les fit sortir et dit : « Seigneurs, que me faut-il faire pour être sauvé ? »  

King James Bible . [30] And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved?
Luther-Bibel . 30 Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?

Tekstuitleg van Hnd 16,30

9. dei (moet) . Verwijzing : deô (moeten) , zie Mt 16,21 . Actief praesens derde persoon enkelvoud van het werkwoord deô (moeten) . In vierennegentig verzen in de bijbel . In achttien verzen in het O.T. . In zesenzeventig verzen in het N.T. . In vijftien verzen in Handelingen : (1) Hnd 1,21 . (2) Hnd 3,21 . (3) Hnd 4,12 . (4) Hnd 5,29 . (5) Hnd 9,6 . (6) Hnd 9,16 . (7) Hnd 14,22 . (8) Hnd 15,5 . (9) Hnd 16,30 . (10) Hnd 19,21 . (11) Hnd 20,35 . (12) Hnd 23,11 . (13) Hnd 25,10 . (14) Hnd 27,24 . (15) Hnd 27,26 .

10. poiein (doen, handelen) . Verwijzing : poiein (doen, handelen) , zie Hnd 1,1 . Infinitief praesens . In 151 verzen in de bijbel . In vierentwintig verzen in het N.T. . Niet bij Lucas . In zes verzen in Hnd : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 7,19 . (3) Hnd 9,6 . (4) Hnd 16,21 . (5) Hnd 16,30 . (6) Hnd 22,26 .
Paulus en Silas waren op hun tweede zendingsreis in Filippi (Macedonië) . Daar dreef Paulus uit een winstgevende slavin de helderziende geest uit . Dit zette kwaad bloed bij de eigenaars en de stedelingen . Ze werden gevangen genomen en beschuldigd dat ze zeden en gewoonten verkondigden die de Romeinen niet mogen doen (Hnd 16,21) . Paulus en Silas werden in de gevangenis geworpen . Door een aardbeving raakten de deuren van de gevangenis open . In paniek vroeg de gevangenisbewaarder aan Paulus en Silas : "wat moet ik doen om gered te worden?" (Hnd 16,30) .

Hnd 16,31 - Hnd 16,31 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31oi de eipan, pisteuson epi ton kurion ièsoun, kai sôthèsè su kai o oikos sou.  31 at illi dixerunt crede in Domino Iesu et salvus eris tu et domus tua    31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.   [31] Zij antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus; dan zult u gered worden, u en al uw huisgenoten.’  [31] Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’  31 Maar zij zeggen: vertrouw op de Heer Jezus, en u zult worden gered, u en uw huis!   31. Ils répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » 

King James Bible . [31] And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.
Luther-Bibel . 31 Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!

Tekstuitleg van Hnd 16,31 .

Hnd 16,32 - Hnd 16,32 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32kai elalèsan autô ton logon tou kuriou sun pasin tois en tè oikia autou.  32 et locuti sunt ei verbum Domini cum omnibus qui erant in domo eius    32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.  [32] En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. [32] En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde.   32 En zij spreken tot hem het woord van God, met allen die in zijn huis zijn.  32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.  

King James Bible . [32] And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house.
Luther-Bibel . 32 Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren.

Tekstuitleg van Hnd 16,32 .

2. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

4. - 7. ton logon tou kuriou (het woord van de Heer) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . In het N.T. enkel in Hnd : (1) Hnd 8,25 . (2) Hnd 13,48 . (3) Hnd 15,35 . (4) Hnd 15,36 . (5) Hnd 16,32 . (6) Hnd 19,10 .

Hnd 16,33 - Hnd 16,33 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
33kai paralabôn autous en ekeinè tè ôra tès nuktos elousen apo tôn plègôn, kai ebaptisthè autos kai oi autou pantes parachrèma,   33 et tollens eos in illa hora noctis lavit plagas eorum et baptizatus est ipse et omnes eius continuo    33 En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen.  [33] Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. [33] Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt.  33 In datzelfde uur van de nacht neemt hij hen bij zich en wast hun wonden af. En onmiddellijk laat hij zich dopen, hij en allen die bij hem horen.   33. Le geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur-le-champ reçut le baptême, lui et tous les siens.  

King James Bible . [33] And he took them the same hour of the night, and washed their stripes; and was baptized, he and all his, straightway.
Luther-Bibel . 33 Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen

Tekstuitleg van Hnd 16,33 .

19. pantes (allen) . Verwijzing : pas (ieder, elk) , zie Mc 2,13 . Nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . In 724 verzen in de bijbel . In 166 verzen in het N.T. In drieëndertig verzen in Hnd , zie Hnd 1,14 : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,1 . (3) Hnd 2,4 . (4) Hnd 2,12 . (5) Hnd 2,14 . (6) Hnd 2,32 . (7) Hnd 2,44 . (8) Hnd 3,24 . (9) Hnd 4,21 . (10) Hnd 5,17 . (11) Hnd 5,36 . (12) Hnd 5,37 . (13) Hnd 6,15 . (14) Hnd 8,1 . (15) Hnd 8,10 . (16) Hnd 9,21 . (17) Hnd 9,26 . (18) Hnd 9,35 . (19) Hnd 10,33 . (20) Hnd 10,43 . (21) Hnd 16,33 . (22) Hnd 17,7 . (23) Hnd 17,21 . (24) Hnd 18,17 . (25) Hnd 19,7 . (26) Hnd 20,25 . (27) Hnd 21,18 . (28) Hnd 21,20 . (29) Hnd 21,24 . (30) Hnd 22,3 . (31) Hnd 25,24 . (32) Hnd 26,4 . (33) Hnd 27,36 .
- hapantes (allen) . In zes verzen in Hnd : (Hnd 2,1) . (1) Hnd 2,7 . (2) Hnd 4,31 . (3) Hnd 5,12 . (4) Hnd 5,16 . (5) Hnd 16,3 . (6) Hnd 16,28 .

Hnd 16,34 - Hnd 16,34 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
34anagagôn te autous eis ton oikon parethèken trapezan, kai ègalliasato panoikei pepisteukôs tô theô.  34 cumque perduxisset eos in domum suam adposuit eis mensam et laetatus est cum omni domo sua credens Deo     34 En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.   [34] Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor; met al zijn huisgenoten verheugde hij zich omdat hij nu in God geloofde. [34] Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.   34 Hij brengt hen naar boven, zijn huis in, en zet hun een tafel voor. Hij jubelt het met ieder in huis uit, nu hij is gaan geloven in God.   34. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table, et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu.  

King James Bible . [34] And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house.
Luther-Bibel . 34 und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war.

Tekstuitleg van Hnd 16,34 .

Hnd 16,35 - Hnd 16,35 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
35èmeras de genomenès apesteilan oi stratègoi tous rabdouchous legontes, apoluson tous anthrôpous ekeinous. 35 et cum dies factus esset miserunt magistratus lictores dicentes dimitte homines illos     35 En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende: Laat die mensen los.  
[35] Na het aanbreken van de dag stuurden de pretoren de lictoren* om te zeggen: ‘Laat die mensen vrij.’  
[35] Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten.  35 ¶ Als het dag wordt zenden de stadsbestuurders de stafdragers en zeggen: laat die mensen los!  35. Lorsqu'il fit jour, les stratèges envoyèrent les licteurs dire au geôlier : « Relâche ces gens-là. » 

King James Bible . [35] And when it was day, the magistrates sent the serjeants, saying, Let those men go.
Luther-Bibel . 35 Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen: Lass diese Männer frei!

Tekstuitleg van Hnd 16,35 .

Hnd 16,36 - Hnd 16,36 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
36apèggeilen de o desmofulax tous logous [toutous] pros ton paulon, oti apestalkan oi stratègoi ina apoluthète: nun oun exelthontes poreuesthe en eirènè.  36 nuntiavit autem custos carceris verba haec Paulo quia miserunt magistratus ut dimittamini nunc igitur exeuntes ite in pace    36 En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: De hoofdmannen hebben gezonden, dat gij zoudt losgelaten worden; gaat dan nu uit, en reist heen in vrede.   [36] De cipier bracht die woorden aan Paulus over: ‘De pretoren hebben laten weten dat u moet worden vrijgelaten. U kunt dus gaan en in vrede verder reizen.’ [36] De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte: ‘Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in vrede!’  36 De gevangenisbewaarder doet deze woorden kond aan Paulus: de stadsbestuurders hebben bericht gezonden dat ge moet worden losgelaten!– komt dan nu naar buiten en gaat heen in vrede!  36. Celui-ci rapporta ces paroles à Paul : « Les stratèges ont envoyé dire de vous relâcher. Sortez donc et allez-vous-en. » 

King James Bible . [36] And the keeper of the prison told this saying to Paul, The magistrates have sent to let you go: now therefore depart, and go in peace.
Luther-Bibel . 36 Und der Aufseher überbrachte Paulus diese Botschaft: Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden!

Tekstuitleg van Hnd 16,36 .

1. apèggeilen (hij kondigde af) . Verwijzing : aggelos (engel) , zie Mt 13,41 . Actief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord apaggellô : berichten , aankondigen , rapporteren , vertellen . In zesenzestig verzen in de bijbel . In tien verzen in het N.T. . In zeven verzen in Hnd : (1) Hnd 5,25 . (2) Hnd 11,13 . (3) Hnd 12,14 . (4) Hnd 16,36 . (5) Hnd 22,26 . (6) Hnd 23,16 . (7) Hnd 28,21 .

Hnd 16,37 - Hnd 16,37 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
37o de paulos efè pros autous, deirantes èmas dèmosia akatakritous, anthrôpous rômaious uparchontas, ebalan eis fulakèn: kai nun lathra èmas ekballousin; ou gar, alla elthontes autoi èmas exagagetôsan.   37 Paulus autem dixit eis caesos nos publice indemnatos homines romanos miserunt in carcerem et nunc occulte nos eiciunt non ita sed veniant    37 Maar Paulus zeide tot hen: Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeseld, en in de gevangenis geworpen, en werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo; maar dat zij zelven komen, en ons uitleiden.   [37] Maar Paulus zei tegen hem: ‘Ze hebben ons, hoewel we Romeins burger zijn, zonder vorm van proces in het openbaar gegeseld* en ons in de gevangenis gezet, en nu willen ze ons in stilte wegsturen? Geen denken aan! Laten ze zelf maar hier komen om ons in vrijheid te stellen.’  [37] Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars: ‘Ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten, en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van! Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten!’  37 Maar Paulus verklaart tot hen: ze hebben ons, die Romeinse mensen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeseld en in bewaring geworpen, en nu willen ze ons heimelijk uitwerpen?– mooi niet!, nee, ze moeten zelf komen en ons uitleiden!   37. Mais Paul dit aux licteurs : « Ils nous ont fait battre en public et sans jugement, nous, des citoyens romains, et ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, c'est à la dérobée qu'ils nous font sortir ! Eh bien, non ! Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » 

King James Bible . [37] But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privily? nay verily; but let them come themselves and fetch us out.
Luther-Bibel . 37 Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen, und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein! Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen!

Tekstuitleg van Hnd 16,37 .

Hnd 16,38 - Hnd 16,38 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
38apèggeilan de tois stratègois oi rabdouchoi ta rèmata tauta. efobèthèsan de akousantes oti rômaioi eisin, 38 et ipsi nos eiciant nuntiaverunt autem magistratibus lictores verba haec timueruntque audito quod Romani essent    38 En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom den hoofdmannen; en zij werden bevreesd, horende, dat zij Romeinen waren.  [38] De lictoren brachten deze woorden over aan de pretoren. Die werden bang toen ze hoorden dat het Romeinen waren.  [38] De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders, wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren.   38 De stafdragers verkondigen aan de stadsbestuurders deze uitspraken. Zij worden bevreesd als zij horen dat zij Romeinen zijn.   38. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux stratèges. Effrayés en apprenant qu'ils étaient citoyens romains, 

King James Bible . [38] And the serjeants told these words unto the magistrates: and they feared, when they heard that they were Romans.
Luther-Bibel . 38 Die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien,

Tekstuitleg van Hnd 16,38 .

12. akousantes (gehoord) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Participium aorist nominatief mannelijk meervoud . In zevenenzestig verzen in de bijbel . In vijftien verzen in het O.T. . In tweeënvijftig verzen in het N.T. . Mt (13) . Mc (7) . Lc (7) . Joh (5) . Hnd (16) . In zestien verzen in Handelingen : (1) Hnd 2,37 . (2) Hnd 4,24 . (3) Hnd 5,21 . (4) Hnd 5,33 . (5) Hnd 8,14 . (6) Hnd 9,38 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (9) Hnd 16,38 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (14) Hnd 21,20 . (15) Hnd 22,2 . (16) Hnd 28,15 .

trt
Hnd 16,39 - Hnd 16,39 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
39kai elthontes parekalesan autous, kai exagagontes èrôtôn apelthein apo tès poleôs.  39 et venientes deprecati sunt eos et educentes rogabant ut egrederentur urbem    39 En zij, komende, baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij, dat zij uit de stad gaan zouden.  [39] Dus gingen ze naar hen toe, stelden hen in vrijheid en verzochten hun dringend de stad te verlaten.   [39] Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken.   39 Zij komen, spreken vertroostingen uit, leiden hen uit en vrágen hen van de stad weg te gaan.  39. ceux-ci vinrent les presser de quitter la ville. 

King James Bible . [39] And they came and besought them, and brought them out, and desired them to depart out of the city.
Luther-Bibel . 39 und kamen und redeten ihnen zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen.

Tekstuitleg van Hnd 16,39 .

Hnd 16,39.3. act. ind. aor. 3de p. mv. παρεκαλεσαν = parekalesan van het werkw. παρακαλεω = parakaleô (bijroepen, ter hulp roepen , troosten , bijstaan , aanbevelen) . Taalgebruik in het NT : parakaleô - ad-vocare (bij-roepen) . Taalgebruik in de LXX : parakaleô - ad-vocare (bij-roepen) . Taalgebruik in Mc : parakaleô - ad-vocare (bij-roepen) . Bijbel (11) : (1) Ps 23,4 . (2) Job 42,11 . (3) Jdt 6,20 . (4) 1 Mak 12,50 . (5) Sir 49,10 . (6) Mt 8,34 . (7) Mc 5,12 . (8) Lc 8,32 . (9) Hnd 15,32 . (10) Hnd 16,39 . (11) Hnd 16,40 . Een vorm van παρακαλεω = parakaleô (bijroepen, ter hulp roepen , troosten , bijstaan , aanbevelen) in de LXX (139) , in het NT (109) , in Mt (9) , Mc (9) , Lc (7) , Joh (0) , Hnd (22) .

Hnd 16,40 - Hnd 16,40 : In Filippi . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 16 -- Hnd 16,1-10 -- Hnd 16,11-40 -- Hnd 16,11 - Hnd 16,12 - Hnd 16,13 - Hnd 16,14 - Hnd 16,15 - Hnd 16,16 - Hnd 16,17 - Hnd 16,18 - Hnd 16,19 - Hnd 16,20 - Hnd 16,21 - Hnd 16,22 - Hnd 16,23 - Hnd 16,24 - Hnd 16,25 - Hnd 16,26 - Hnd 16,27 - Hnd 16,28 - Hnd 16,29 - Hnd 16,30 - Hnd 16,31 - Hnd 16,32 - Hnd 16,33 - Hnd 16,34 - Hnd 16,35 - Hnd 16,36 - Hnd 16,37 - Hnd 16,38 - Hnd 16,39 - Hnd 16,40 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
40exelthontes de apo tès fulakès eisèlthon pros tèn ludian, kai idontes parekalesan tous adelfous kai exèlthan.   40 exeuntes autem de carcere introierunt ad Lydiam et visis fratribus consolati sunt eos et profecti sunt     40 En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia; en de broeders gezien hebbende, vertroostten zij dezelve, en gingen uit de stad.   [40] Toen ze de gevangenis verlaten hadden gingen ze naar Lydia; ze troffen daar de broeders, spraken hen bemoedigend toe en vertrokken.  [40] Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze.  40 Maar als zij uit de bewaring komen, gaan zij naar binnen bij Lydia, zien de broeders, spreken vertroostingen uit en gaan weg.   40. Au sortir de la prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, revirent les frères et les exhortèrent, puis ils partirent. 

King James Bible . [40] And they went out of the prison, and entered into the house of Lydia and when they had seen the brethren, they comforted them, and departed.
Luther-Bibel . 40 Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort.

Tekstuitleg van Hnd 16,40 .


1katèntèsen de [kai] eis derbèn kai eis lustran. kai idou mathètès tis èn ekei onomati timotheos, uios gunaikos ioudaias pistès patros de ellènos, 2os emartureito upo tôn en lustrois kai ikoniô adelfôn. 3touton èthelèsen o paulos sun autô exelthein, kai labôn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois, èdeisan gar apantes oti ellèn o patèr autou upèrchen. 4ôs de dieporeuonto tas poleis, paredidosan autois fulassein ta dogmata ta kekrimena upo tôn apostolôn kai presbuterôn tôn en ierosolumois. 5ai men oun ekklèsiai estereounto tè pistei kai eperisseuon tô arithmô kath èmeran. 6dièlthon de tèn frugian kai galatikèn chôran, kôluthentes upo tou agiou pneumatos lalèsai ton logon en tè asia: 7elthontes de kata tèn musian epeirazon eis tèn bithunian poreuthènai, kai ouk eiasen autous to pneuma ièsou: 8parelthontes de tèn musian katebèsan eis trôada. 9kai orama dia [tès] nuktos tô paulô ôfthè, anèr makedôn tis èn estôs kai parakalôn auton kai legôn, diabas eis makedonian boèthèson èmin. 10ôs de to orama eiden, eutheôs ezètèsamen exelthein eis makedonian, sumbibazontes oti proskeklètai èmas o theos euaggelisasthai autous. 11anachthentes de apo trôados euthudromèsamen eis samothrakèn, tè de epiousè eis nean polin, 12kakeithen eis filippous, ètis estin prôtè[s] meridos tès makedonias polis, kolônia. èmen de en tautè tè polei diatribontes èmeras tinas. 13tè te èmera tôn sabbatôn exèlthomen exô tès pulès para potamon ou enomizomen proseuchèn einai, kai kathisantes elaloumen tais sunelthousais gunaixin. 14kai tis gunè onomati ludia, porfuropôlis poleôs thuateirôn sebomenè ton theon, èkouen, ès o kurios diènoixen tèn kardian prosechein tois laloumenois upo tou paulou. 15ôs de ebaptisthè kai o oikos autès, parekalesen legousa, ei kekrikate me pistèn tô kuriô einai, eiselthontes eis ton oikon mou menete: kai parebiasato èmas. 16egeneto de poreuomenôn èmôn eis tèn proseuchèn paidiskèn tina echousan pneuma puthôna upantèsai èmin, ètis ergasian pollèn pareichen tois kuriois autès manteuomenè. 17autè katakolouthousa tô paulô kai èmin ekrazen legousa, outoi oi anthrôpoi douloi tou theou tou upsistou eisin, oitines kataggellousin umin odon sôtèrias. 18touto de epoiei epi pollas èmeras. diaponètheis de paulos kai epistrepsas tô pneumati eipen, paraggellô soi en onomati ièsou christou exelthein ap autès: kai exèlthen autè tè ôra. 19idontes de oi kurioi autès oti exèlthen è elpis tès ergasias autôn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis tèn agoran epi tous archontas, 20kai prosagagontes autous tois stratègois eipan, outoi oi anthrôpoi ektarassousin èmôn tèn polin ioudaioi uparchontes, 21kai kataggellousin ethè a ouk exestin èmin paradechesthai oude poiein rômaiois ousin. 22kai sunepestè o ochlos kat autôn, kai oi stratègoi perirèxantes autôn ta imatia ekeleuon rabdizein, 23pollas te epithentes autois plègas ebalon eis fulakèn, paraggeilantes tô desmofulaki asfalôs tèrein autous: 24os paraggelian toiautèn labôn ebalen autous eis tèn esôteran fulakèn kai tous podas èsfalisato autôn eis to xulon. 25kata de to mesonuktion paulos kai silas proseuchomenoi umnoun ton theon, epèkroônto de autôn oi desmioi: 26afnô de seismos egeneto megas ôste saleuthènai ta themelia tou desmôtèriou, èneôchthèsan de parachrèma ai thurai pasai, kai pantôn ta desma anethè. 27exupnos de genomenos o desmofulax kai idôn aneôgmenas tas thuras tès fulakès, spasamenos [tèn] machairan èmellen eauton anairein, nomizôn ekpefeugenai tous desmious. 28efônèsen de megalè fônè [o] paulos legôn, mèden praxès seautô kakon, apantes gar esmen enthade. 29aitèsas de fôta eisepèdèsen, kai entromos genomenos prosepesen tô paulô kai [tô] sila, 30kai proagagôn autous exô efè, kurioi, ti me dei poiein ina sôthô; 31oi de eipan, pisteuson epi ton kurion ièsoun, kai sôthèsè su kai o oikos sou. 32kai elalèsan autô ton logon tou kuriou sun pasin tois en tè oikia autou. 33kai paralabôn autous en ekeinè tè ôra tès nuktos elousen apo tôn plègôn, kai ebaptisthè autos kai oi autou pantes parachrèma, 34anagagôn te autous eis ton oikon parethèken trapezan, kai ègalliasato panoikei pepisteukôs tô theô. 35èmeras de genomenès apesteilan oi stratègoi tous rabdouchous legontes, apoluson tous anthrôpous ekeinous. 36apèggeilen de o desmofulax tous logous [toutous] pros ton paulon, oti apestalkan oi stratègoi ina apoluthète: nun oun exelthontes poreuesthe en eirènè. 37o de paulos efè pros autous, deirantes èmas dèmosia akatakritous, anthrôpous rômaious uparchontas, ebalan eis fulakèn: kai nun lathra èmas ekballousin; ou gar, alla elthontes autoi èmas exagagetôsan. 38apèggeilan de tois stratègois oi rabdouchoi ta rèmata tauta. efobèthèsan de akousantes oti rômaioi eisin, 39kai elthontes parekalesan autous, kai exagagontes èrôtôn apelthein apo tès poleôs. 40exelthontes de apo tès fulakès eisèlthon pros tèn ludian, kai idontes parekalesan tous adelfous kai exèlthan.