HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN HOOFDSTUK 11 - Hnd 11 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1-18 -- Hnd 11,19-26 - Hnd 11,27-30 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Handelingen van de apostelen : Hnd (Handelingen) : overzicht , Hnd : woordgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hnd : commentaar ,
Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,
Uitleg per pericope - Hnd 11,1-18 -- Hnd 11,19-26 - Hnd 11,27-30 -
- Hnd 11,1-18 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden .
- Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente .
- Hnd 11,27-30 : Antiochië ondersteunt Judea .
Uitleg vers per vers : - Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 - Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 - Hnd 11,27 - Hnd 11,28 - Hnd 11,29 - Hnd 11,30 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 .
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Hnd 11,1-18 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -

Hnd 11,1 - Hnd 11,1 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
èkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi ontes kata tèn ioudaian oti kai ta ethnè edexanto ton logon tou theou.  1 audierunt autem apostoli et fratres qui erant in Iudaea quoniam et gentes receperunt verbum Dei  1 De apostelen nu, en de broeders, die in Judea waren, hebben gehoord, dat ook de heidenen het Woord Gods aangenomen hadden.     [1] De apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord van God aanvaardden.   [1] De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard.   1 ¶ Maar nu horen de apostelen en de broeders verspreid over Judea dat ook de volkeren het woord van God ontvangen.   1. Cependant les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. 

King James Bible . [1] And the apostles and brethren that were in Judaea heard that the Gentiles had also received the word of God.
Luther-Bibel . 1 Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten.

Tekstuitleg van Hnd 11,1 .

19. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

Hnd 11,2 - Hnd 11,2 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2ote de anebè petros eis ierousalèm, diekrinonto pros auton oi ek peritomès   2 cum ascendisset autem Petrus in Hierosolymam disceptabant adversus illum qui erant ex circumcisione   2 En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twistten tegen hem degenen, die uit de besnijdenis waren,    [2] Toen Petrus in Jeruzalem kwam, maakten de gelovigen die besneden waren hem verwijten.  [2] Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan   2 Toen Petrus opklom naar Jeruzalem, hebben ‘die uit de besnijdenis’ hem verwijten gemaakt, zeggend:  2. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie : 

King James Bible . [2] And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him,
Luther-Bibel . 2 Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm

Tekstuitleg van Hnd 11,2 .

Hnd 11,3 - Hnd 11,3 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3legontes oti eisèlthes pros andras akrobustian echontas kai sunefages autois.   3 dicentes quare introisti ad viros praeputium habentes et manducasti cum illis  3 Zeggende: Gij zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten.    [3] Ze zeiden: ‘Jij bent in huis geweest bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten.’   [3] en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten.  3 je bent binnengekomen bij mannen met voorhuid en hebt met hen gegeten!   3. « Pourquoi, lui demandèrent-ils, es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux ? » 

King James Bible . [3] Saying, Thou wentest in to men uncircumcised, and didst eat with them.
Luther-Bibel . 3 und sprachen: Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen!

Tekstuitleg van Hnd 11,3 .

Hnd 11,4 - Hnd 11,4 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4arxamenos de petros exetitheto autois kathexès legôn,   4 incipiens autem Petrus exponebat illis ordinem dicens  4 Maar Petrus, beginnende, verhaalde het hun vervolgens, zeggende:    [4] Daarop begon Petrus het hun precies uiteen te zetten.   [4] Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei:  4 Maar Petrus heeft om te beginnen hun alles op volgorde uiteengezet en gezegd:  4. Pierre alors se mit à leur exposer toute l'affaire point par point :  

King James Bible . [4] But Peter rehearsed the matter from the beginning, and expounded it by order unto them, saying,
Luther-Bibel . 4 Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach:

Tekstuitleg van Hnd 11,4 .

1. arxamenos (begonnen) . Verwijzing : archomai (beginnen) , zie Mc 1,45 . Aorist participium nominatief mannelijk enkelvoud van het werkwoord archomai (beginnen, heersen) . In elf verzen in de bijbel . In drie verzen in het O.T. . In acht verzen in het N.T. : (1) Mt 14,30 .
(2) Mt 20,8 : arxamenos apo ... heôs ... = begonnen vanaf ... tot .
(3) Lc 23,5 : kai arxamenos apo tès Galilaias heôs hôde = en begonnen vanaf Galilea tot hier .
(4) Lc 24,27 : kai arxamenos apo Moüseôs kai pantôn tôn profètôn = en begonnen vanaf Mozes en al de profeten .
(5) Hnd 1,22 : arxamenos apo tou baptismatos tou Iôannou heôs tès hèmeras hès anelèfthè af' èmôn = begonnen vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop hij werd opgenomen van ons .
(6) Hnd 8,35 : kai arxamenos apo tès grafès tautès = en begonnen van deze schrifttekst .
(7) Hnd 10,37 : arxamenos apo tès Galilaias meta to baptisma ho ekèruxen Iôannès = begonnen vanaf Galilea na het doopsel dat Johannes verkondigde .
(8) Hnd 11,4 .

1.- 2. arxamenos apo (begonnen vanaf) . In zes van de acht verzen in het N.T. . Niet in Mt 14,30 en Hnd 11,4 .

Hnd 11,5 - Hnd 11,5 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5egô èmèn en polei ioppè proseuchomenos kai eidon en ekstasei orama, katabainon skeuos ti ôs othonèn megalèn tessarsin archais kathiemenèn ek tou ouranou, kai èlthen achri emou: 5 ego eram in civitate Ioppe orans et vidi in excessu mentis visionem descendens vas quoddam velut linteum magnum quattuor initiis submitti de caelo et venit usque ad me  5 Ik was in de stad Joppe, biddende en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij;     [5] ‘Ik raakte’, zei hij, ‘in de stad Joppe tijdens het bidden in extase en ik kreeg een visioen: er kwam iets naar beneden als een groot laken dat aan de vier punten werd neergelaten uit de hemel, en het kwam vlakbij mij.   [5] ‘Toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen: een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij.  5 ik was in de stad Joppe aan het bidden, en in extase zie ik een gezicht, het neerdalen van een voorwerp als een groot laken dat aan vier hoeken wordt neergelaten uit de hemel, en het komt op mij toe;  5. « J'étais, dit-il, en prière dans la ville de Joppé quand, en extase, j'eus une vision : du ciel un objet descendait, semblable à une grande nappe qui s'abaissait, tenue aux quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. 

King James Bible . [5] I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:
Luther-Bibel . 5 Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung; ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel; das kam bis zu mir.

Tekstuitleg van Hnd 11,5 .

Hnd 11,6 - Hnd 11,6 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6eis èn atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda tès gès kai ta thèria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou.  6 in quod intuens considerabam et vidi quadrupedia terrae et bestias et reptilia et volatilia caeli   6 Op welk laken als ik de ogen hield, zo merkte ik, en zag de viervoetige dieren der aarde, en de wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels.     [6] Met gespannen aandacht keek ik erin en ik zag de viervoetige dieren van de aarde, de wilde beesten, de kruipende dieren en de vogels van de hemel.   [6] Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde, en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel.   6 opmerkzaam staar ik daarin en zie de viervoeters van de aarde en de wilde dieren, al wat kruipt en de vogels van de hemel;  6. Je regardais, ne la quittant pas des yeux, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel.  

King James Bible . [6] Upon the which when I had fastened mine eyes, I considered, and saw fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.
Luther-Bibel . 6 Als ich hineinsah, erblickte ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels.

Tekstuitleg van Hnd 11,6 .

Hnd 11,7 - Hnd 11,7 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7èkousa de kai fônès legousès moi, anastas, petre, thuson kai fage.   7 audivi autem et vocem dicentem mihi surgens Petre occide et manduca  7 En ik hoorde een stem, die tot mij zeide: Sta op, Petrus, slacht en eet.     [7] Ook hoorde ik een stem tegen mij zeggen: “Vooruit, Petrus, slacht en eet.”  [7] En ik hoorde een stem tegen me zeggen: “Ga je gang, Petrus, slacht en eet.”  7 en ik hoor ook een stem die tot mij zegt: sta op Petrus,  7. J'entendis alors une voix me dire : «Allons, Pierre, immole et mange. » 

King James Bible . [7] And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter; slay and eat.
Luther-Bibel . 7 Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir: Steh auf, Petrus, schlachte und iss!

Tekstuitleg van Hnd 11,7 .

Hnd 11,8 - Hnd 11,8 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8eipon de, mèdamôs, kurie, oti koinon è akatharton oudepote eisèlthen eis to stoma mou.   8 dixi autem nequaquam Domine quia commune aut inmundum numquam introivit in os meum  8 Maar ik zeide: Geenszins, Heere, want nooit is iets, dat gemeen of onrein was, in mijn mond ingegaan.    [8] Maar ik zei: “Geen sprake van, Heer, want iets dat onrein is of niet zuiver, is nog nooit mijn mond binnengekomen.”   [8] Maar ik antwoordde: “Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is.”   8 slacht en eet!– maar ik zeg: geenszins, Heer, want iets onheiligs of onreins is nog nooit mijn mond binnengekomen!–  8. Je répondis : «Oh non ! Seigneur, car rien de souillé ni d'impur n'entra jamais dans ma bouche ! » 

King James Bible . [8] But I said, Not so, Lord: for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth.
Luther-Bibel . 8 Ich aber sprach: O nein, Herr; denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen.

Tekstuitleg van Hnd 11,8 .

Hnd 11,9 - Hnd 11,9 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9apekrithè de fônè ek deuterou ek tou ouranou, a o theos ekatharisen su mè koinou.   9 respondit autem vox secundo de caelo quae Deus mundavit tu ne commune dixeris  9 Doch de stem antwoordde mij ten tweeden male uit den hemel: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.    [9] Maar voor de tweede keer klonk nu de stem uit de hemel: “Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken.”  [9] Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel: “Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.”  9 maar een tweede keer antwoordt een stem uit de hemel: wat God reinigt mag jij niet ontheiligen!–   9. Une seconde fois, la voix reprit du ciel : «Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé. »  

King James Bible . [9] But the voice answered me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common.
Luther-Bibel . 9 Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten.

Tekstuitleg van Hnd 11,9 .

Hnd 11,10 - Hnd 11,10 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10touto de egeneto epi tris, kai anespasthè palin apanta eis ton ouranon.  10 hoc autem factum est per ter et recepta sunt rursum omnia in caelum  10 En dit geschiedde tot driemaal; en alles werd wederom opgetrokken in den hemel.     [10] Dit gebeurde tot driemaal toe; daarna werd alles weer omhooggetrokken naar de hemel.   [10] Dat gebeurde tot driemaal toe; daarna werd alles weer omhooggetrokken naar de hemel.   10 dat geschiedt tot drie keer, en dan wordt alles weer opgetrokken naar de hemel;  10. Cela se répéta par trois fois, puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel.  

King James Bible . [10] And this was done three times: and all were drawn up again into heaven.
Luther-Bibel . 10 Das geschah aber dreimal; und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen.

Tekstuitleg van Hnd 11,10 .

Hnd 11,11 - Hnd 11,11 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai idou exautès treis andres epestèsan epi tèn oikian en è èmen, apestalmenoi apo kaisareias pros me.  11 et ecce confestim tres viri adstiterunt in domo in qua eram missi a Caesarea ad me  11 En ziet, ter zelfder ure stonden er drie mannen voor het huis, daar ik in was, die van Cesarea tot mij afgezonden waren.    [11] Op hetzelfde ogenblik stonden voor het huis waarin wij ons bevonden, drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toe waren gestuurd.   [11] Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan; ze waren uit Caesarea naar mij toe gestuurd.   11 en zie, op hetzelfde moment staan er drie mannen bij het huis waar wij zijn, uit Caesarea uitgezonden naar mij;   11. « Juste au même moment, trois hommes se présentèrent devant la maison où nous étions ; ils m'étaient envoyés de Césarée. 

King James Bible . [11] And, behold, immediately there were three men already come unto the house where I was, sent from Caesarea unto me.
Luther-Bibel . 11 Und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren, von Cäsarea zu mir gesandt.

Tekstuitleg van Hnd 11,11 .

6. ind. aor. 3de pers. mv. epestèsan (zij stonden bij) van het werkw. efistèmi (staan bij) . Taalgebruik in het N.T. : efistèmi (staan bij) . Taalgebruik in Lc : efistèmi (staan bij) . Taalgebruik in Hnd : efistèmi (staan bij) . Hnd (3) : (1) Hnd 4,1 . (2) Hnd 10,17 . (3) Hnd 11,11 . Een vorm van efistèmi (staan bij) in Hnd in 11 verzen : (1) Hnd 4,1 . (2) Hnd 6,12 . (3) Hnd 10,17 . (4) Hnd 11,11 .   (5) Hnd 12,7 .   (6) Hnd 17,5 . (7) Hnd 22,10 .   (8) Hnd 22,13 .   (9) Hnd 23,11 . (10) Hnd 23,27 .  (11) Hnd 28,2 .   In Hnd : 6 vormen van efistèmi (staan bij) in 9 hoofdstukken en in 11 verzen . In Lc : 5 vormen in 6 hoofdstukken en in 7 verzen .

5. - 6. - Lc 24,4 : duo andres epestèsan (twee mannen stonden bij) . - Hnd 11,11 : treis andres epestèsan (drie mannen stonden bij) .

Hnd 11,12 - Hnd 11,12 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12eipen de to pneuma moi sunelthein autois mèden diakrinanta. èlthon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi, kai eisèlthomen eis ton oikon tou andros:   12 dixit autem Spiritus mihi ut irem cum illis nihil haesitans venerunt autem mecum et sex fratres isti et ingressi sumus in domum viri   12 En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des man huis ingegaan.     [12] De Geest zei me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Ook deze zes* broeders gingen met mij mee en wij zijn bij die man naar binnen gegaan.   [12] De Geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld, en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen.  12 en de Geest zegt mij dat ik zonder tegenspraak met hen mee moet komen; met mij komen ook deze zes broeders mee, en wij komen binnen in het huis van die man;  12. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les six frères que voici vinrent également avec moi et nous entrâmes chez l'homme en question.  

King James Bible . [12] And the spirit bade me go with them, nothing doubting. Moreover these six brethren accompanied me, and we entered into the man's house:
Luther-Bibel . 12 Der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder und wir gingen in das Haus des Mannes.

Tekstuitleg van Hnd 11,12 .

18. houtoi (deze) , zie Hnd 1,14 . Aanwijzend voornaamwoord nominatief mannelijk meervoud . In 382 verzen in de bijbel . In veertien verzen in Hnd : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,7 . (3) Hnd 2,15 . (4) Hnd 11,12 . (5) Hnd 16,17 . (6) Hnd 16,20 . (7) Hnd 17,6 . (8) Hnd 17,7 . (9) Hnd 17,11 . (10) Hnd 20,5 . (11) Hnd 24,15 . (12) Hnd 24,20 . (13) Hnd 25,11 . (14) Hnd 27,31 .

Hnd 11,13 - Hnd 11,13 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13apèggeilen de èmin pôs eiden [ton] aggelon en tô oikô autou stathenta kai eiponta, aposteilon eis ioppèn kai metapempsai simôna ton epikaloumenon petron,  13 narravit autem nobis quomodo vidisset angelum in domo sua stantem et dicentem sibi mitte in Ioppen et accersi Simonem qui cognominatur Petrus  13 En hij heeft ons verhaald, hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond, en tot hem zeide: Zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus;    [13] Hij vertelde ons hoe hij de engel in zijn huis had zien staan, die zei: “Stuur iemand naar Joppe om Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt;   [13] Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan, die tegen hem zei: “Stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen.   13 hij verkondigt ons hoe hij de engel heeft gezien die in zijn huis stond, en zei: zend mensen uit naar Joppe en laat Simon mee terug sturen die ook Petrus genoemd wordt;   13. Il nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dire : «Envoie quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre. 

King James Bible . [13] And he shewed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, Send men to Joppa, and call for Simon, whose surname is Peter;
Luther-Bibel . 13 Der berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen habe, der zu ihm sagte: Sende Männer nach Joppe und lass holen Simon, mit dem Beinamen Petrus;

Tekstuitleg van Hnd 11,13 .

1. apèggeilen hij verkondigde) . Verwijzing : aggelos (engel) , zie Mt 13,41 . Actief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord apaggellô : berichten , aankondigen , rapporteren , vertellen . In zesenzestig verzen in de bijbel . In tien verzen in het N.T. . In zeven verzen in Hnd : (1) Hnd 5,25 . (2) Hnd 11,13 . (3) Hnd 12,14 . (4) Hnd 16,36 . (5) Hnd 22,26 . (6) Hnd 23,16 . (7) Hnd 28,21 .

Hnd 11,14 - Hnd 11,14 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14os lalèsei rèmata pros se en ois sôthèsè su kai pas o oikos sou.   14 qui loquetur tibi verba in quibus salvus eris tu et universa domus tua   14 Die woorden tot u zal spreken, door welke gij zult zalig worden, en al uw huis.     [14] hij zal woorden tot u spreken waardoor u gered zult worden, u en al uw huisgenoten.”   [14] Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered.”  14 hij zal woorden tot u spreken waardoor u wordt gered, uzelf en heel uw huis;  14. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut, à toi et à toute ta famille. »  

King James Bible . [14] Who shall tell thee words, whereby thou and all thy house shall be saved.
Luther-Bibel . 14 der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und dein ganzes Haus.

Tekstuitleg van Hnd 11,14 .

Hnd 11,15 - Hnd 11,15 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15en de tô arxasthai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autous ôsper kai ef èmas en archè. 15 cum autem coepissem loqui decidit Spiritus Sanctus super eos sicut et in nos in initio  15 En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin.    [15] Nauwelijks was ik begonnen te spreken of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals in het begin ook op ons.   [15] Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons.   15 maar als ik begin te spreken valt de heilige Geest zoals ook over ons in het begin;  15. « Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début.  

King James Bible . [15] And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning.
Luther-Bibel . 15 Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns.

Tekstuitleg van Hnd 11,15 .

1. - 3. en de tôi + infinitief . Voorzetsel + partikel + bepaald lidwoord datief mannelijk of onzijdig enkelvoud + infinitief . In vier verzen in het N.T. : (1) Mt 13,25 . (2) Lc 8,42 . (3) Lc 11,37 . (4) Hnd 9,3 . (5) Hnd 11,15 .

4. arxasthai (beginnen) . Infinitief aorist .

Hnd 11,16 - Hnd 11,16 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 16emnèsthèn de tou rèmatos tou kuriou ôs elegen, iôannès men ebaptisen udati, umeis de baptisthèsesthe en pneumati agiô.   16 recordatus sum autem verbi Domini sicut dicebat Iohannes quidem baptizavit aqua vos autem baptizabimini Spiritu Sancto   16 En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest.    [16] Ik moest denken aan het woord dat de Heer gesproken heeft: “Johannes doopte in water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest.”  [16] Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: “Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest.”   16 en ik word indachtig het spreken van de Heer, toen hij gezegd heeft: Johannes heeft gedoopt met water, maar gij zult worden gedoopt met heilige Geest!–  16. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a baptisé avec de l'eau mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint.  

King James Bible . [16] Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost.
Luther-Bibel . 16 Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft; ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden.

Tekstuitleg van Hnd 11,16

11. ebaptisen (hij doopte) . Verwijzing : baptizô (dopen) , zie Mt 3,13 . Zie ook : baptizô (dopen) , zie Mc 1,8 . In vier verzen in de bijbel . Slechts in het N.T. : (1) Hnd 1,5 . (2) Hnd 8,38 . (3) Hnd 11,16 . (4) Hnd 19,4 . Hier wordt Hnd 1,5 geciteerd met enige wijziging nl. en pneumati ( met geest) wordt na het vervoegd werkwoord geplaatst : Iôannès men ebaptisen udati , humeis de en pneumati baptisthèsesthe hagiôi (Johannes enerzijds doopte met water , jullie anderzijds zullen gedoopt worden met heilige geest) . . De men... de (enerzijds... anderzijds) zin is mooi parallel opgebouwd .

Mc 1,8 egô (ik)       ebaptisa (doopte) humas (jullie) hudati (met water)  
  autos (hij) de (echter)     baptisei (zal dopen) humas (jullie) pneumati hagiôi (met heilige geest)  
Mt 3,11 egô (ik) men (enerzijds) humas (jullie)   baptizô (doop)   en hudati (met water) eis metanoian (tot bekering)
  autos (hij)   humas (jullie)   baptisei (zal dopen)   en pneumati hagiôi kai puri (met heilige geest en vuur)  
Lc 3,16 egô (ik) men  (enerzijds)   hudati (met water) baptizô (doop) humas (jullie)    
  autos (hij)   humas (jullie)   baptisei (zal dopen)   en pneumati hagiôi kai puri (met heilige geest en vuur)  
Joh 1,26 egô (ik)       baptizô (doop)   en hudati (met water)  
Hnd 1,5 (hoti) Iôannès (want) (Johannes) men (enerzijds)     ebaptisen (doopte)   hudati (met water)  
  humeis (jullie) de (echter)   en pneumati (met geest) baptisthèsesthe (zullen gedoopt worden)   hagiôi (heilige)  
Hnd 8,38 (kai) (en)       ebaptisen (doopte) auton (hem)    
Hnd 11,16 Iôannès (Johannes) men (enerzijds)     ebaptisen(doopte)   hudati (met water)  
  humeis (jullie) de (echter)     baptisthèsesthe (zullen gedoopt worden)   en pneumati hagiôi (met heilige geest)  
Hnd 19,4 Iôannès (Johannes)       ebaptisen baptisma (doopte een doopsel)     metanoias (van bekering)

15. baptisthèsesthe (jullie zullen gedoopt worden) . Verwijzing : baptizô (dopen) , zie Mt 3,13 . Passief futurum tweede persoon meervoud . In drie verzen in de bijbel . Slechts in het N.T. : (1) Mc 10,39 . (2) Hnd 1,5 . (3) Hnd 11,16 .

Mc 1,8 egô (ik)       ebaptisa (doopte) humas (jullie) hudati (met water)  
  autos (hij) de (echter)     baptisei (zal dopen) humas (jullie) pneumati hagiôi (met heilige geest)  
Mt 3,11 egô (ik) men (enerzijds) humas (jullie)   baptizô (doop)   en hudati (met water) eis metanoian (tot bekering)
  autos (hij)   humas (jullie)   baptisei (zal dopen)   en pneumati hagiôi kai puri (met heilige geest en vuur)  
Lc 3,16 egô (ik) men  (enerzijds)   hudati (met water) baptizô (doop) humas (jullie)    
  autos (hij)   humas (jullie)   baptisei (zal dopen)   en pneumati hagiôi kai puri (met heilige geest en vuur)  
Joh 1,26 egô (ik)       baptizô (doop)   en hudati (met water)  
Hnd 1,5 (hoti) Iôannès (want) (Johannes) men (enerzijds)     ebaptisen (doopte)   hudati (met water)  
  humeis (jullie) de (echter)   en pneumati (met geest) baptisthèsesthe (zullen gedoopt worden)   hagiôi (heilige)  
Hnd 8,38 (kai) (en)       ebaptisen (doopte) auton (hem)    
Hnd 11,16 Iôannès (Johannes) men (enerzijds)     ebaptisen(doopte)   hudati (met water)  
  humeis (jullie) de (echter)     baptisthèsesthe (zullen gedoopt worden)   en pneumati hagiôi (met heilige geest)  
Hnd 19,4 Iôannès (Johannes)       ebaptisen baptisma (doopte een doopsel)     metanoias (van bekering)

 

Hnd 11,17 - Hnd 11,17 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17ei oun tèn isèn dôrean edôken autois o theos ôs kai èmin pisteusasin epi ton kurion ièsoun christon, egô tis èmèn dunatos kôlusai ton theon;   17 si ergo eandem gratiam dedit illis Deus sicut et nobis qui credidimus in Dominum Iesum Christum ego quis eram qui possem prohibere Deum  17 Indien dan God hun evengelijke gave gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde weren?     [17] Als God dus aan hen dezelfde gave heeft geschonken als aan ons toen wij in de Heer Jezus Christus gingen geloven, wie ben ik dat ik God* had kunnen tegenhouden?’  [17] Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden?’   17 als dus God aan hen een gelijke gave geeft als ook aan ons die gelovig vertrouwen op de Heer Jezus Christus,– ik, wie ben ik?– bij machte om God te weren?!  17. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu. »  

King James Bible . [17] Forasmuch then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ; what was I, that I could withstand God?
Luther-Bibel . 17 Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus: wer war ich, dass ich Gott wehren konnte?

Tekstuitleg van Hnd 11,17 .

Hnd 11,18 - Hnd 11,18 : Petrus verklaart in Jeruzalem zijn optreden - Hnd 11,1-18 - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11 -- Hnd 11,1 - Hnd 11,2 - Hnd 11,3 - Hnd 11,4 - Hnd 11,5 - Hnd 11,6 - Hnd 11,7 - Hnd 11,8 - Hnd 11,9 - Hnd 11,10 - Hnd 11,11 - Hnd 11,12 - Hnd 11,13 - Hnd 11,14 - Hnd 11,15 - Hnd 11,16 - Hnd 11,17 - Hnd 11,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18akousantes de tauta èsuchasan kai edoxasan ton theon legontes, ara kai tois ethnesin o theos tèn metanoian eis zôèn edôken.   18 his auditis tacuerunt et glorificaverunt Deum dicentes ergo et gentibus Deus paenitentiam ad vitam dedit   18 En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven!     [18] Toen zij dit gehoord hadden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God met de woorden: ‘Blijkbaar heeft God ook aan de heidenen de bekering ten leven gegeven.’   [18] Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’   18 Als zij deze dingen horen worden zij rustig, en zij verheerlijken God en zeggen: dus ook aan de volkeren heeft God de bekering ten leven gegeven!   18. Ces paroles les apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu en disant : « Ainsi donc aux païens aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie ! »  

King James Bible . [18] When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life.
Luther-Bibel . 18 Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt!

Tekstuitleg van Hnd 11,18 .

1. akousantes (gehoord) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Participium aorist nominatief mannelijk meervoud . In zevenenzestig verzen in de bijbel . In vijftien verzen in het O.T. . In tweeënvijftig verzen in het N.T. . Mt (13) . Mc (7) . Lc (7) . Joh (5) . Hnd (16) . In zestien verzen in Handelingen : (1) Hnd 2,37 . (2) Hnd 4,24 . (3) Hnd 5,21 . (4) Hnd 5,33 . (5) Hnd 8,14 . (6) Hnd 9,38 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (9) Hnd 16,38 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (14) Hnd 21,20 . (15) Hnd 22,2 . (16) Hnd 28,15 .

1. - 2. akousantes de (gehoord echter) . In twaalf verzen in het N.T. . Mt (1) . Lc (1) . Hnd (10) : (1) Hnd 2,37 . (3) Hnd 5,21 . (5) Hnd 8,14 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (15) Hnd 22,2 . In deze tien verzen in Hnd staat dit telkens bij het begin van een zin . In negen verzen in het begin van een vers , niet in Hnd 18,26 .

Hnd 11,19-26 - Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 -

Hnd 11,19 - Hnd 11,19 - Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19oi men oun diasparentes apo tès thlipseôs tès genomenès epi stefanô dièlthon eôs foinikès kai kuprou kai antiocheias, mèdeni lalountes ton logon ei mè monon ioudaiois.   19 et illi quidem qui dispersi fuerant a tribulatione quae facta fuerat sub Stephano perambulaverunt usque Foenicen et Cyprum et Antiochiam nemini loquentes verbum nisi solis Iudaeis  19 Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe, en Cyprus, en Antiochië, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden.     [19] Zij die sinds de noodtoestand na Stefanus’ dood verspreid waren geraakt, trokken verder tot Fenicië*, Cyprus en Antiochië*, terwijl zij aan niemand het woord verkondigden dan alleen aan de Joden.   [19] De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden.  19 ¶ Zij die verstrooid zijn door de verdrukking die is geschied pal op Stefanus, komen tot in Fenicië, Cyprus en Antiochië, waar ze tot niemand het woord spreken dan alleen tot Judeeërs.   19. Ceux-là donc qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne poussèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs. 

King James Bible . [19] Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen travelled as far as Phenice, and Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only.
Luther-Bibel . 19 Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden.

Tekstuitleg van Hnd 11,19 . Dit vers Hnd 11,19 telt 26 (2 X 13) woorden en 137 letters . De getalwaarde van Hnd 11,19 is 14361 (3 X 4787) .

4. diasparentes (de verstrooiden) . Verwijzing : diaspeirô (verspreiden, verstrooien) , zie Hnd 8,1 . Passief participium aorist nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . In twee verzen in de bijbel : (1) Hnd 8,1 . (2) Hnd 11,19 . Op de steniging van Stefanus volgt een grote vervolging in Jeruzalem . Gelovigen wijken uit naar Judea en Samaria . Sommigen wijken uit naar Fenicië , Cyprus en Antiochië .

18. Antiocheias (Antiochië) . Antiocheia (Antiochië) . Verwijzing : Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 . Genitief vrouwelijk enkelvoud . In vijf verzen in de bijbel . In twee verzen in het O.T. In drie verzen in het N.T. . In Hnd 11,19 en Hnd 11,22 staat de genitief na het voorzetsel heôs (tot) , in Hnd 14,19 na het voorzetsel apo (van, vanuit) .
Er zijn meerdere steden die Antiochië heten , o.a. Antiochië aan de Orontes en Antiochië van Pisidië . Antiochië aan de Orontes was de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië en een van de grootste steden van het Romeinse Rijk . Antiochië van Pisidië lag zo'n 200 km landinwaarts, ten noorden van het Taurusgebergte, vlak bij of in de landstreek Pisidië, een deel van de Romeinse provincie Galatië . Het huidige Yalvaç of Yalobatch .
Onder verschillende vormen komt Antiochië in zeventien verzen in het N.T. voor : (1) Hnd 11,19 (genitief) . (2) Hnd 11,20 (accusatief) . (3) Hnd 11,22 (genitief) . (4) Hnd 11,26 (accusatief en datief) . (5) Hnd 11,27 (accusatief) . (6) Hnd 13,1 (datief) . (7) Hnd 13,14 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (8) Hnd 14,19 (Antiochië van Pisidië ; genitief) . (9) Hnd 14,21 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (10) Hnd 14,26 (accusatief) . (11) Hnd 15,22 (accusatief) . (12) Hnd 15,23 (accusatief) . (13) Hnd 15,30 (accusatief) . (14) Hnd 15,35 (datief) . (15) Hnd 18,22 (accusatief) . (16) Gal 2,11 (accusatief) . (17) 2 Tim 3,11 .
In Hnd 11,19 komt de stad Antiochië aan de Orontes voor het eerst voor .

20. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

Hnd 11,20 - Hnd 11,20 - Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20èsan de tines ex autôn andres kuprioi kai kurènaioi, oitines elthontes eis antiocheian elaloun kai pros tous ellènistas, euaggelizomenoi ton kurion ièsoun.   20 erant autem quidam ex eis viri cyprii et cyrenei qui cum introissent Antiochiam loquebantur et ad Graecos adnuntiantes Dominum Iesum 20 En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welken te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen, verkondigende den Heere Jezus.     [20] Maar er waren ook mensen uit Cyprus en Cyrene bij, die in Antiochië ook aan de hellenisten* de goede boodschap gingen verkondigen dat Jezus de Heer is.   [20] Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus.  20 Maar sommigen daarvan zijn mannen van Cyprus en Cyrene, en zij komen in Antiochië en zij zijn ook tot de Hellenen gaan spreken, Jezus verkondigend als de Heer.  20. Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes et Cyrénéens qui, venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonçant la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus.  

King James Bible . [20] And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus.
Luther-Bibel . 20 Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus.

Tekstuitleg van Hnd 11,20 . Dit vers Hnd 11,20 telt 21 (3 X 7) woorden en 129 (3 X 43) letters . De getalwaarde van Hnd 11,20 is 12397 (7 X 7 X 11 X 23).

7. antiocheian (Antiochië) . Verwijzing : Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In tweeëntwintig verzen in de bijbel . In elf verzen in het O.T. (1 Mak en 2 Mak) . In elf verzen in het N.T. . In tien verzen voorafgegaan door eis (naar) . Niet in Hnd 15,23 (kata tèn antiocheian = tot Antiochië behorend) .
Er zijn meerdere steden die Antiochië heten , o.a. Antiochië aan de Orontes en Antiochië van Pisidië . Antiochië aan de Orontes was de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië en één van de grootste steden van het Romeinse Rijk . Antiochië van Pisidië lag zo'n 200 km landinwaarts, ten noorden van het Taurusgebergte, vlak bij of in de landstreek Pisidië, een deel van de Romeinse provincie Galatië . Het huidige Yalvaç of Yalobatch .
Onder verschillende vormen komt Antiochië in zeventien verzen in het N.T. voor : (1) Hnd 11,19 (genitief) . (2) Hnd 11,20 (accusatief) . (3) Hnd 11,22 (genitief) . (4) Hnd 11,26 (accusatief en datief) . (5) Hnd 11,27 (accusatief) . (6) Hnd 13,1 (datief) . (7) Hnd 13,14 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (8) Hnd 14,19 (Antiochië van Pisidië ; genitief) . (9) Hnd 14,21 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (10) Hnd 14,26 (accusatief) . (11) Hnd 15,22 (accusatief) . (12) Hnd 15,23 (accusatief) . (13) Hnd 15,30 (accusatief) . (14) Hnd 15,35 (datief) . (15) Hnd 18,22 (accusatief) . (16) Gal 2,11 . (17) 2 Tim 3,11 .

Hnd 11,21 - Hnd 11,21 -- Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai èn cheir kuriou met autôn, polus te arithmos o pisteusas epestrepsen epi ton kurion.   21 et erat manus Domini cum eis multusque numerus credentium conversus est ad Dominum  21 En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere.     [21] De Heer stond hen ter zijde: een groot aantal mensen kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heer.   [21] De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. 21 De hand des Heren is met hen, en een groot aantal dat gaat geloven heeft zich gekeerd tot de Heer.  21. La main du Seigneur les secondait, et grand fut le nombre de ceux qui embrassèrent la foi et se convertirent au Seigneur. 

King James Bible . [21] And the hand of the Lord was with them: and a great number believed, and turned unto the Lord.
Luther-Bibel . 21 Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn.

Tekstuitleg van Hnd 11,21 . Dit vers Hnd 11,21 telt 14 (2 X 7) woorden en 68 (2 X 2 X 17) letters . De getalwaarde van Hnd 11,21 is 9226 (2 X 7 X 659) .

9. arithmos (getal, aantal) , zie Hnd 4,4 . In negenenvijftig verzen in de bijbel . In vijftig verzen in het O.T. . In negen verzen in het N.T. : Hnd (4) : (1) Hnd 4,4 . (2) Hnd 5,36 . (3) Hnd 6,7 . (4) Hnd 11,21 . In Hnd 1,13 worden de elf apostelen opgesomd . In Hnd 1,26 zijn er weer twaalf apostelen na de toevoeging van Mattias . In Hnd 2,41 laten zich op Pinksterdag na de toespraak van Petrus ongeveer drieduizend personen dopen . Na de genezing van een lamme aan de tempelpoort van Jeruzalem en na de toespraak van Petrus in de tempel en na een nacht gevangenis stijgt het aantal gelovige mannen tot vijfduizend (Hnd 4,4) . In Hnd 6,7 blijft het aantal leerlingen in Jeruzalem nog stijgen , wellicht door de prediking van de apostelen (een grote menigte priesters geloofden) als door de prediking van de zeven medewerkers in dienst van de Hellenistische gelovigen . In Antiochië wordt de boodschap ook aan Hellenisten verkondigd . Bij hen kwam een groot aantal tot geloof (Hnd 11,21) . Dit wordt voor het eerst vermeld voor een groep buiten Jeruzalem . Bij het begin van de tweede missiereis bezoeken Paulus , Silas en Timotheüs steden van Klein-Azië en het aantal gelovigen of gemeenten neemt in aantal toe (Hnd 16,5) . .

Hnd 11,22 - Hnd 11,22 -- Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22èkousthè de o logos eis ta ôta tès ekklèsias tès ousès en ierousalèm peri autôn, kai exapesteilan barnaban [dielthein] eôs antiocheias: 22 pervenit autem sermo ad aures ecclesiae quae erat Hierosolymis super istis et miserunt Barnaban usque Antiochiam  22 En het gerucht van hen kwam tot de oren der Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe.     [22] Berichten over hen kwamen de gemeente in Jeruzalem ter ore en men stuurde Barnabas naar Antiochië.   [22] Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden.  22 Het spreken hierover wordt gehoord tot in de oren van de vergadering in Jeruzalem, en zij zenden Barnabas uit naar Antiochië.   22. La nouvelle en vint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on députa Barnabé à Antioche.  

King James Bible . [22] Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem: and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch.
Luther-Bibel . 22 Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren; und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge.

Tekstuitleg van Hnd 11,22 . Dit vers Hnd 11,22 telt 20 (2 X 2 X 5) woorden en 105 (3 X 5 X 7) letters . De getalwaarde van Hnd 11,22 is 10660 (2 X 2 X 5 X 13 X 41) .

4. logos (woord) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . Nominatief mannelijk enkelvoud . In 296 verzen in de bijbel . In vijfenzestig verzen in het N.T. . In negen verzen in Hnd : (1) Hnd 6,5 . (2) Hnd 6,7 . (3) Hnd 11,22 . (4) Hnd 12,24 . (5) Hnd 13,15 . (6) Hnd 13,26 . (7) Hnd 13,49 . (8) Hnd 17,13 . (9) Hnd 19,20 .

3. - 4. ho logos (het woord) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk enkelvoud ho (de) en zelfstandig naamwoord nominatief mannelijk enkelvoud logos (woord) . In tweeënzestig verzen in het N.T. . In acht van de negen verzen van hierboven ; niet in Hnd 13,15 .

21. Antiocheias (Antiochië) . Antiocheia (Antiochië) . Verwijzing : Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 . Genitief vrouwelijk enkelvoud . In vijf verzen in de bijbel . In twee verzen in het O.T. In drie verzen in het N.T. . In Hnd 11,19 en Hnd 11,22 staat de genitief na het voorzetsel heôs (tot) , in Hnd 14,19 na het voorzetsel apo (van, vanuit) .
Er zijn meerdere steden die Antiochië heten , o.a. Antiochië aan de Orontes en Antiochië van Pisidië . Antiochië aan de Orontes was de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië en een van de grootste steden van het Romeinse Rijk . Antiochië van Pisidië lag zo'n 200 km landinwaarts, ten noorden van het Taurusgebergte, vlak bij of in de landstreek Pisidië, een deel van de Romeinse provincie Galatië . Het huidige Yalvaç of Yalobatch .
Onder verschillende vormen komt Antiochië in zeventien verzen in het N.T. voor : (1) Hnd 11,19 (genitief) . (2) Hnd 11,20 (accusatief) . (3) Hnd 11,22 (genitief) . (4) Hnd 11,26 (accusatief en datief) . (5) Hnd 11,27 (accusatief) . (6) Hnd 13,1 (datief) . (7) Hnd 13,14 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (8) Hnd 14,19 (Antiochië van Pisidië ; genitief) . (9) Hnd 14,21 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (10) Hnd 14,26 (accusatief) . (11) Hnd 15,22 (accusatief) . (12) Hnd 15,23 (accusatief) . (13) Hnd 15,30 (accusatief) . (14) Hnd 15,35 (datief) . (15) Hnd 18,22 (accusatief) . (16) Gal 2,11 (accusatief) . (17) 2 Tim 3,11 .
In Hnd 11,19 komt de stad Antiochië aan de Orontes voor het eerst voor .

Hnd 11,23 - Hnd 11,23 -- Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23os paragenomenos kai idôn tèn charin [tèn] tou theou echarè kai parekalei pantas tè prothesei tès kardias prosmenein tô kuriô,   23 qui cum pervenisset et vidisset gratiam Dei gavisus est et hortabatur omnes proposito cordis permanere in Domino  23 Dewelke, daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven.     [23] Toen hij daar zag hoezeer God hen begunstigde, verheugde hij zich, en hij spoorde iedereen aan om met hart en ziel trouw te blijven aan de Heer, [23] Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer.  23 Als hij aankomt en de verheugende genade van God ziet, is hij verheugd; hij heeft allen opgeroepen om met het voornemen van hun hart te blijven bij de Heer.   23. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer, d'un cœur ferme, fidèles au Seigneur ; 

King James Bible . [23] Who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord.
Luther-Bibel . 23 Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben;

Tekstuitleg van Hnd 11,23

11. parekalei (hij riep naast zich, hij drong aan) . Actief imperfectum derde persoon enkelvoud . Verwijzing : parakalôn (te hulp roepend) , zie Mc 1,40 . In acht verzen in het N.T. : (1) Mt 18,29 . (2) Mc 5,10 . (3) Mc 5,18 . (4) Lc 8,41 . (5) Lc 15,28 . (6) Hnd 2,40 . (7) Hnd 11,23 . (8) Hnd 27,33 . Vertalingen : Latijn : (ex)hortare ; Nederlands : aansporen , oproepen .
- parakalountes . Actief participium praesens nominatief mannelijk meervoud . (1) Hnd 9,38 . (2) Hnd 14,22 .
Vaak wordt parakaleô gebruikt in het kader van een oproep om standvastig en trouw te blijven :
- Hnd 11,23 : parekalei pantas ... prosmenein tôi kuriôi = hij riep allen op om bij de Heer te blijven (trouw te blijven aan de Heer) . Barnabas werd vanuit Jeruzalem naar Antiochië gezonden om te kijken wat er aan de hand was .
- Hnd 13,42 : epeithon autous prosmenein tèi chariti tou theou = en zij overtuigden hen te blijven bij de genade van God . Paulus en Barnabas werden uitgenodigd om de volgende sabbat nog eens te spreken .
- Hnd 14,22 : parakalountes emmenein tôi pistei = oproepend te blijven in de trouw . Bij hun terugkeer uit Lystra , Ikonium en Antiochïe deden Paulus en Barnabas deze oproep .

Hnd 11,24 - Hnd 11,24 -- Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 --
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24oti èn anèr agathos kai plèrès pneumatos agiou kai pisteôs. kai prosetethè ochlos ikanos tô kuriô. 24 quia erat vir bonus et plenus Spiritu Sancto et fide et adposita est turba multa Domino  24 Want hij was een goed man, en vol des Heiligen Geestes en des geloofs; en er werd een grote schare den Heere toegevoegd.     [24] want hij was een voortreffelijk man, vol heilige Geest en geloof. Een grote groep sloot zich aan bij de Heer.  [24] Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.  24 Want hij is een goed man, vol van heilige Geest en geloof. Een aanzienlijke schare wordt aan de Heer toegevoegd.   24. car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au Seigneur.  

King James Bible . [24] For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith: and much people was added unto the Lord.
Luther-Bibel . 24 denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen.

Tekstanalyse van Hnd 11,24 . Dit vers Hnd 11,24 telt 16 (2 X 2 X 2 X 2) woorden en 80 (2 X 2 X 2 X 2 X 5) letters . De getalwaarde van Hnd 11,24 is 9173 (priemgetal) .

6. plèrès (vol) . pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . Bijvoeglijk naamwoord mannelijk enkelvoud .
In vierenvijftig verzen in de bijbel . In vijfenveertig verzen in het O.T. . In negen verzen in het N.T. . Niet bij Matteüs en Marcus .
In twee verzen bij Lucas :
(1) Lc 4,1 (Jezus : plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(2) Lc 5,12 (kai idou anèr plèrès lepras = en zie een man vol van melaatsheid) .
In één vers in Joh . In Joh 1,14 (Jezus : plèrès charitos kai alètheias = vol van genade en waarheid) .
In zes verzen in Hnd , waaronder drie verzen die op de diaken Stefanus betrekking hebben :
(1) Hnd 6,5 (Stefanus - plèrès pisteôs kai pneumatos hagiou = vol van geloof en heilige geest) .
(2) Hnd 6,8 (Stefanos de plèrès charitos kai dunameôs = Stefanus echter vol van genade en kracht) .
(3) Hnd 7,55 (Stefanus : plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(4) Hnd 9,36 (Dorkas : hautè èn plèrès ergôn agathôn kai eleèmosunôn = Dorkas, zij was vol van goede werken en aalmoezen) .
(5) Hnd 11,24 (Barnabas - plèrès pneumatos hagiou kai pisteôs = vol van heilige geest en van geloof) .
(6) Hnd 13,10 .

7. pneumatos (- vol - geest) . Verwijzing : pneuma (adem, wind, geest) , zie Lc 4,1 . Genitief onzijdig enkelvoud . In 138 verzen in de bijbel . In tweeënveertig verzen in het O.T. . In zesennegentig verzen in het N.T. . In zes verzen bij Lucas voor ; in vier verzen in combinatie met vervullen / vol :
(1) Johannes de Doper : Lc 1,15 (pneumatos hagiou plèsthèsetai = van heilige geest zal hij vervuld worden) .
(2) Lc 1,41 ( Elisabeth - eplèsthè pneumatos hagiou hè Elisabet = Elisabeth werd vervuld van heilige geest) .
(3) Lc 1,67 (Zacharia - eplèsthè pneumatos hagiou = hij werd vervuld van heilige geest) .
(4) Lc 2,26 .
(5) Lc 4,1 (plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(6) Lc 4,14 : en tèi dunamei tou pneumatos = in de kracht van de geest) .
Meestal volgt de bepaling pneumatos (van geest) op het begrip van vullen / vol , behalve in Lc 1,15 .
In drieëntwintig verzen in Hnd.:
(1) Hnd 1,2 (dia pneumatos hagiou = via heilige geest) .
(2) Hnd 1,8 (dunamin epelthontos tou pneumatos hagiou ef'humas = kracht van de over jullie komende heilige geest) .
(3) Hnd 2,4 (eplèsthèsan pantes pneumatos hagiou = allen werden vervuld van heilige geest) .
(4) Hnd 2,17 .
(5) Hnd 2,18 .
(6) Hnd 2,33 .
(7) Hnd 2,38 (tèn dôrean tou hagiou pneumatos = de gave van de heilige geest) .
(8) Hnd 4,8 (Petrus - plèstheis pneumatos hagiou = vervuld van heilige geest) .
(9) Hnd 4,25 .
(10) Hnd 4,31 (eplèsthèsan hapantes tou hagiou pneumatos = allen werden vervuld van de heilige geest) .
(11) Hnd 6,3 (7 getuigen - plèreis pneumatos kai sofias = vol van geest en wijsheid) .
(12) Hnd 6,5 (Stefanus - plèrès pisteôs kai pneumatos hagiou = vol van geloof en heilige geest) .
(13) Hnd 7,55 (plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(14) Hnd 9,17
(15) Hnd 9,31
(16) Hnd 10,45 (hè dôrea tou hagiou pneumatos ekkechutai = de gave van de heilige geest wordt uitgestort) .
(17) Hnd 11,24 (plèrès pneumatos hagiou kai pisteôs = vol van heilige geest en van geloof) .
(18) Hnd 11,28 .
(19) Hnd 13,4 .
(20) Hnd 13,9 (Paulus - plèstheis pneumatos hagiou = vervuld van heilige geest) .
(21) Hnd 13,52 .
(22) Hnd 16,6 .
(23) Hnd 21,4 .

Hnd 11,25 - Hnd 11,25 -- Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25exèlthen de eis tarson anazètèsai saulon, 25 profectus est autem Tarsum ut quaereret Saulum quem cum invenisset perduxit Antiochiam  25 En Barnabas ging uit naar Tarsen, om Saulus te zoeken; en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië.     [25] Daarna vertrok hij naar Tarsus om Saulus te zoeken.  
[25] Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 
25 Dan vertrekt hij naar Tarsus om Saulus op te zoeken,  25. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. 

King James Bible . [25] Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul:
Luther-Bibel . 25 Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen.

Tekstuitleg van Hnd 11,25 .

Hnd 11,26 - Hnd 11,26 -- Hnd 11,19-26 : In Antiochië ontstaat een christelijke gemeente -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,19 - Hnd 11,20 - Hnd 11,21 - Hnd 11,22 - Hnd 11,23 - Hnd 11,24 - Hnd 11,25 - Hnd 11,26 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26kai eurôn ègagen eis antiocheian. egeneto de autois kai eniauton olon sunachthènai en tè ekklèsia kai didaxai ochlon ikanon, chrèmatisai te prôtôs en antiocheia tous mathètas christianous.  26 et annum totum conversati sunt in ecclesia et docuerunt turbam multam ita ut cognominarentur primum Antiochiae discipuli Christiani   26 En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochië Christenen genaamd werden.     [26] Toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een vol jaar lang maakten zij deel uit van de gemeente en gaven ze onderricht aan een grote groep mensen. Het was ook in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen* werden genoemd.  [26] en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.  26 en als hij hem gevonden heeft leidt hij hem naar Antiochië. Het geschiedt hun dat zij zelfs een heel jaar samen blijven in de vergadering en een aanzienlijke schare onderricht geven; ook treden de leerlingen voor het eerst in Antiochië op als ‘christenen’.   26. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant ils vécurent ensemble dans l'Église et y instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de » chrétiens ».  

King James Bible . [26] And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.
Luther-Bibel . 26 Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt.

Tekstuitleg van Hnd 11,26 . Dit vers Hnd 11,26 telt 28 (2 X 2 X 7) woorden en 161 letters . De getalwaarde van Hnd 11,26 is 18039 (3 X 7 X 859) .

5. antiocheian (Antiochië) . Verwijzing : Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In tweeëntwintig verzen in de bijbel . In elf verzen in het O.T. (1 Mak en 2 Mak) . In elf verzen in het N.T. . In tien verzen voorafgegaan door eis (naar) . Niet in Hnd 15,23 (kata tèn antiocheian = tot Antiochië behorend) .
Er zijn meerdere steden die Antiochië heten , o.a. Antiochië aan de Orontes en Antiochië van Pisidië . Antiochië aan de Orontes was de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië en één van de grootste steden van het Romeinse Rijk . Antiochië van Pisidië lag zo'n 200 km landinwaarts, ten noorden van het Taurusgebergte, vlak bij of in de landstreek Pisidië, een deel van de Romeinse provincie Galatië . Het huidige Yalvaç of Yalobatch .
Onder verschillende vormen komt Antiochië in zeventien verzen in het N.T. voor : (1) Hnd 11,19 (genitief) . (2) Hnd 11,20 (accusatief) . (3) Hnd 11,22 (genitief) . (4) Hnd 11,26 (accusatief en datief) . (5) Hnd 11,27 (accusatief) . (6) Hnd 13,1 (datief) . (7) Hnd 13,14 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (8) Hnd 14,19 (Antiochië van Pisidië ; genitief) . (9) Hnd 14,21 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (10) Hnd 14,26 (accusatief) . (11) Hnd 15,22 (accusatief) . (12) Hnd 15,23 (accusatief) . (13) Hnd 15,30 (accusatief) . (14) Hnd 15,35 (datief) . (15) Hnd 18,22 (accusatief) . (16) Gal 2,11 . (17) 2 Tim 3,11 .

15. ekklèsia (kerk, gemeente, gemeenschap) . Verwijzing : kaleô (roepen) , zie Gal 5,13 . In vierentachtig verzen in de bijbel . In eenenvijftig verzen in het O.T. . In drieëndertig verzen in het N.T. . Mt (1) . Hond (6) : (1) Hnd 7,38 . (2) Hnd 9,31 . (3) Hnd 11,26 . (4) Hnd 15,22 . (5) Hnd 19,32 . (6) Hnd 19,39 . Brieven (26) .

24. antiocheia(i) (Antiochië) . Verwijzing : Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 . Nominatief of datief vrouwelijk enkelvoud . In de bijbel slechts de datief in combinatie met het voorzetsel en (in) . In vijf verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In vier verzen in het N.T. : (1) Hnd 11,26 . (2) Hnd 13,1 . (3) Hnd 15,35 . (4) 2 Tim 3,11 .
Er zijn meerdere steden die Antiochië heten , o.a. Antiochië aan de Orontes en Antiochië van Pisidië . Antiochië aan de Orontes was de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië en één van de grootste steden van het Romeinse Rijk . Antiochië van Pisidië lag zo'n 200 km landinwaarts, ten noorden van het Taurusgebergte, vlak bij of in de landstreek Pisidië, een deel van de Romeinse provincie Galatië . Het huidige Yalvaç of Yalobatch .
Onder verschillende vormen komt Antiochië in zeventien verzen in het N.T. voor : (1) Hnd 11,19 (genitief) . (2) Hnd 11,20 (accusatief) . (3) Hnd 11,22 (genitief) . (4) Hnd 11,26 (accusatief en datief) . (5) Hnd 11,27 (accusatief) . (6) Hnd 13,1 (datief) . (7) Hnd 13,14 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (8) Hnd 14,19 (Antiochië van Pisidië ; genitief) . (9) Hnd 14,21 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (10) Hnd 14,26 (accusatief) . (11) Hnd 15,22 (accusatief) . (12) Hnd 15,23 (accusatief) . (13) Hnd 15,30 (accusatief) . (14) Hnd 15,35 (datief) . (15) Hnd 18,22 (accusatief) . (16) Gal 2,11 . (17) 2 Tim 3,11 .

Hnd 11,27-30 : Antiochië ondersteunt Judea : Hnd 11,27-30 - Hnd 11 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,27 - Hnd 11,28 - Hnd 11,29 - Hnd 11,30 -

In Antiochië hadden mensen uit Cyprus en Cyrene (Noord-Afrika) zich tot de Hellenisten gericht en was een christelijke gemeente ontstaan . Barnabas, die zelf van Cyprus afkomstig was , maar tot de gemeente van Jeruzalem behoorde , werd naar Antiochië gestuurd om een kijkje te nemen . Barnabas reageerde enthousiast en bemoedigde de leden van de gemeente van Antiochië . Barnabas viste Saulus in Tarsus op en bracht hem naar Antiochië (Hnd 11,19-26) . Bij een hongersnood kwam Agabus , die uit Jeruzalem naar Antiochië was gestuurd , om ondersteuning vragen . Barnabas en Saulus werden met de taak belast om de opbrengst naar Jeruzalem te brengen (Hnd 11,27-30) .

Hnd 11,27 - Hnd 11,27 : Antiochië ondersteunt Judea : Hnd 11,27-30 - Hnd 11 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,27 - Hnd 11,28 - Hnd 11,29 - Hnd 11,30 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27en tautais de tais èmerais katèlthon apo ierosolumôn profètai eis antiocheian:   27 in his autem diebus supervenerunt ab Hierosolymis prophetae Antiochiam  27 En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië.    [27] In die dagen kwamen er uit Jeruzalem profeten* naar Antiochië.   [27] In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië.   27 ¶ In die dagen komen er van Jeruzalem profeten af naar Antiochië.   27. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche.  

King James Bible . [27] And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch.
Luther-Bibel . 27 In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia.

Tekstuitleg van Hnd 11,27 .

Hnd 11,28 - Hnd 11,28 : Antiochië ondersteunt Judea : Hnd 11,27-30 - Hnd 11 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,27 - Hnd 11,28 - Hnd 11,29 - Hnd 11,30 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28anastas de eis ex autôn onomati agabos esèmanen dia tou pneumatos limon megalèn mellein esesthai ef olèn tèn oikoumenèn: ètis egeneto epi klaudiou.  28 et surgens unus ex eis nomine Agabus significabat per Spiritum famem magnam futuram in universo orbe terrarum quae facta est sub Claudio   28 En een uit hen, met name Agabus, stond op, en gaf te kennen door den Geest, dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld; dewelke ook gekomen is onder den keizer Claudius.     [28] Een van hen, Agabus geheten, kondigde door de Geest aan dat de wereld weldra door een zware hongersnood zou worden getroffen. Dit is onder Claudius* gebeurd.   [28] Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is.   28 Een van hen, met de naam Agabus, is opgestaan en heeft door de Geest een teken gegeven dat er een grote honger op handen was over heel de bewoonde wereld, en die tijdens Claudius is geschied.  28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et, sous l'action de l'Esprit, se mit à annoncer qu'il y aurait une grande famine dans tout l'univers. C'est celle qui se produisit sous Claude. 

King James Bible . [28] And there stood up one of them named Agabus, and signified by the spirit that there should be great dearth throughout all the world: which came to pass in the days of Claudius Caesar.
Luther-Bibel . 28 Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte; dies geschah unter dem Kaiser Klaudius.

Tekstuitleg van Hnd 11,28 .

11. pneumatos (- vol - geest) . Verwijzing : pneuma (adem, wind, geest) , zie Lc 4,1 . Genitief onzijdig enkelvoud . In 138 verzen in de bijbel . In tweeënveertig verzen in het O.T. . In zesennegentig verzen in het N.T. . In zes verzen bij Lucas voor ; in vier verzen in combinatie met vervullen / vol :
(1) Johannes de Doper : Lc 1,15 (pneumatos hagiou plèsthèsetai = van heilige geest zal hij vervuld worden) .
(2) Lc 1,41 ( Elisabeth - eplèsthè pneumatos hagiou hè Elisabet = Elisabeth werd vervuld van heilige geest) .
(3) Lc 1,67 (Zacharia - eplèsthè pneumatos hagiou = hij werd vervuld van heilige geest) .
(4) Lc 2,26 .
(5) Lc 4,1 (plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(6) Lc 4,14 : en tèi dunamei tou pneumatos = in de kracht van de geest) .
Meestal volgt de bepaling pneumatos (van geest) op het begrip van vullen / vol , behalve in Lc 1,15 .
In drieëntwintig verzen in Hnd.:
(1) Hnd 1,2 (dia pneumatos hagiou = via heilige geest) .
(2) Hnd 1,8 (dunamin epelthontos tou pneumatos hagiou ef'humas = kracht van de over jullie komende heilige geest) .
(3) Hnd 2,4 (eplèsthèsan pantes pneumatos hagiou = allen werden vervuld van heilige geest) .
(4) Hnd 2,17 .
(5) Hnd 2,18 .
(6) Hnd 2,33 .
(7) Hnd 2,38 (tèn dôrean tou hagiou pneumatos = de gave van de heilige geest) .
(8) Hnd 4,8 (Petrus - plèstheis pneumatos hagiou = vervuld van heilige geest) .
(9) Hnd 4,25 .
(10) Hnd 4,31 (eplèsthèsan hapantes tou hagiou pneumatos = allen werden vervuld van de heilige geest) .
(11) Hnd 6,3 (7 getuigen - plèreis pneumatos kai sofias = vol van geest en wijsheid) .
(12) Hnd 6,5 (Stefanus - plèrès pisteôs kai pneumatos hagiou = vol van geloof en heilige geest) .
(13) Hnd 7,55 (plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(14) Hnd 9,17
(15) Hnd 9,31
(16) Hnd 10,45 (hè dôrea tou hagiou pneumatos ekkechutai = de gave van de heilige geest wordt uitgestort) .
(17) Hnd 11,24 (plèrès pneumatos hagiou kai pisteôs = vol van heilige geest en van geloof) .
(18) Hnd 11,28 .
(19) Hnd 13,4 .
(20) Hnd 13,9 (Paulus - plèstheis pneumatos hagiou = vervuld van heilige geest) .
(21) Hnd 13,52 .
(22) Hnd 16,6 .
(23) Hnd 21,4 .

Hnd 11,29 - Hnd 11,29 : Antiochië ondersteunt Judea : Hnd 11,27-30 - Hnd 11 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,27 - Hnd 11,28 - Hnd 11,29 - Hnd 11,30 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29tôn de mathètôn kathôs euporeito tis ôrisan ekastos autôn eis diakonian pempsai tois katoikousin en tè ioudaia adelfois:  29 discipuli autem prout quis habebat proposuerunt singuli eorum in ministerium mittere habitantibus in Iudaea fratribus  29 En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen, die in Judea woonden.   [29] De leerlingen besloten dat ieder van hen naar vermogen zou bijdragen aan de ondersteuning van de broeders die in Judea woonden.   [29] De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij  29 Al naar de welvaart van de leerlingen besluiten ze dat ieder van hen voor diakonale hulp iets stuurt aan de broeders–en–zusters die in Judea wonen.  29. Les disciples décidèrent alors d'envoyer, chacun selon ses moyens, des secours aux frères de Judée ; 

King James Bible . [29] Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judaea:
Luther-Bibel . 29 Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden.

Tekstuitleg van Hnd 11,29 .

4. kathôs (zoals, volgens zo'n wijze) . Verwijzing : kathôs (zoals) , zie Mc 1,2 . Het komt in 405 verzen in de bijbel voor . In 326 verzen in het O.T. , in 179 verzen in het N.T. . In elf verzen in Hnd : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 2,22 . (3) Hnd 7,17 . (4) Hnd 7,42 . (5) Hnd 7,44 . (6) Hnd 7,48 . (7) Hnd 11,29 . (8) Hnd 15,8 . (9) Hnd 15,14 . (10) Hnd 15,15 . (11) Hnd 22,3 .

Hnd 11,30 - Hnd 11,30 : Antiochië ondersteunt Judea : Hnd 11,27-30 - Hnd 11 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 11,27 - Hnd 11,28 - Hnd 11,29 - Hnd 11,30 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30o kai epoièsan aposteilantes pros tous presbuterous dia cheiros barnaba kai saulou.   30 quod et fecerunt mittentes ad seniores per manus Barnabae et Sauli   30 Hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus.    [30] Dat deden ze en ze stuurden Barnabas en Saulus naar de oudsten* om de opbrengst te overhandigen.  [30] en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.  30 Dat doen ze ook; ze zenden het naar de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus.   30. ce qu'ils firent, en les envoyant aux anciens par l'entremise de Barnabé et de Saul.  

King James Bible . [30] Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.
Luther-Bibel . 30 Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus.

Tekstuitleg van Hnd 11,30 .


Griekse tekst

èkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi ontes kata tèn ioudaian oti kai ta ethnè edexanto ton logon tou theou. 2ote de anebè petros eis ierousalèm, diekrinonto pros auton oi ek peritomès 3legontes oti eisèlthes pros andras akrobustian echontas kai sunefages autois. 4arxamenos de petros exetitheto autois kathexès legôn, 5egô èmèn en polei ioppè proseuchomenos kai eidon en ekstasei orama, katabainon skeuos ti ôs othonèn megalèn tessarsin archais kathiemenèn ek tou ouranou, kai èlthen achri emou: 6eis èn atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda tès gès kai ta thèria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou. 7èkousa de kai fônès legousès moi, anastas, petre, thuson kai fage. 8eipon de, mèdamôs, kurie, oti koinon è akatharton oudepote eisèlthen eis to stoma mou. 9apekrithè de fônè ek deuterou ek tou ouranou, a o theos ekatharisen su mè koinou. 10touto de egeneto epi tris, kai anespasthè palin apanta eis ton ouranon. 11kai idou exautès treis andres epestèsan epi tèn oikian en è èmen, apestalmenoi apo kaisareias pros me. 12eipen de to pneuma moi sunelthein autois mèden diakrinanta. èlthon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi, kai eisèlthomen eis ton oikon tou andros: 13apèggeilen de èmin pôs eiden [ton] aggelon en tô oikô autou stathenta kai eiponta, aposteilon eis ioppèn kai metapempsai simôna ton epikaloumenon petron, 14os lalèsei rèmata pros se en ois sôthèsè su kai pas o oikos sou. 15en de tô arxasthai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autous ôsper kai ef èmas en archè. 16emnèsthèn de tou rèmatos tou kuriou ôs elegen, iôannès men ebaptisen udati, umeis de baptisthèsesthe en pneumati agiô. 17ei oun tèn isèn dôrean edôken autois o theos ôs kai èmin pisteusasin epi ton kurion ièsoun christon, egô tis èmèn dunatos kôlusai ton theon; 18akousantes de tauta èsuchasan kai edoxasan ton theon legontes, ara kai tois ethnesin o theos tèn metanoian eis zôèn edôken. 19oi men oun diasparentes apo tès thlipseôs tès genomenès epi stefanô dièlthon eôs foinikès kai kuprou kai antiocheias, mèdeni lalountes ton logon ei mè monon ioudaiois. 20èsan de tines ex autôn andres kuprioi kai kurènaioi, oitines elthontes eis antiocheian elaloun kai pros tous ellènistas, euaggelizomenoi ton kurion ièsoun. 21kai èn cheir kuriou met autôn, polus te arithmos o pisteusas epestrepsen epi ton kurion. 22èkousthè de o logos eis ta ôta tès ekklèsias tès ousès en ierousalèm peri autôn, kai exapesteilan barnaban [dielthein] eôs antiocheias: 23os paragenomenos kai idôn tèn charin [tèn] tou theou echarè kai parekalei pantas tè prothesei tès kardias prosmenein tô kuriô, 24oti èn anèr agathos kai plèrès pneumatos agiou kai pisteôs. kai prosetethè ochlos ikanos tô kuriô. 25exèlthen de eis tarson anazètèsai saulon, 26kai eurôn ègagen eis antiocheian. egeneto de autois kai eniauton olon sunachthènai en tè ekklèsia kai didaxai ochlon ikanon, chrèmatisai te prôtôs en antiocheia tous mathètas christianous. 27en tautais de tais èmerais katèlthon apo ierosolumôn profètai eis antiocheian: 28anastas de eis ex autôn onomati agabos esèmanen dia tou pneumatos limon megalèn mellein esesthai ef olèn tèn oikoumenèn: ètis egeneto epi klaudiou. 29tôn de mathètôn kathôs euporeito tis ôrisan ekastos autôn eis diakonian pempsai tois katoikousin en tè ioudaia adelfois: 30o kai epoièsan aposteilantes pros tous presbuterous dia cheiros barnaba kai saulou.


Vulgaat

1 audierunt autem apostoli et fratres qui erant in Iudaea quoniam et gentes receperunt verbum Dei 2 cum ascendisset autem Petrus in Hierosolymam disceptabant adversus illum qui erant ex circumcisione 3 dicentes quare introisti ad viros praeputium habentes et manducasti cum illis 4 incipiens autem Petrus exponebat illis ordinem dicens 5 ego eram in civitate Ioppe orans et vidi in excessu mentis visionem descendens vas quoddam velut linteum magnum quattuor initiis submitti de caelo et venit usque ad me 6 in quod intuens considerabam et vidi quadrupedia terrae et bestias et reptilia et volatilia caeli 7 audivi autem et vocem dicentem mihi surgens Petre occide et manduca 8 dixi autem nequaquam Domine quia commune aut inmundum numquam introivit in os meum 9 respondit autem vox secundo de caelo quae Deus mundavit tu ne commune dixeris 10 hoc autem factum est per ter et recepta sunt rursum omnia in caelum 11 et ecce confestim tres viri adstiterunt in domo in qua eram missi a Caesarea ad me 12 dixit autem Spiritus mihi ut irem cum illis nihil haesitans venerunt autem mecum et sex fratres isti et ingressi sumus in domum viri 13 narravit autem nobis quomodo vidisset angelum in domo sua stantem et dicentem sibi mitte in Ioppen et accersi Simonem qui cognominatur Petrus 14 qui loquetur tibi verba in quibus salvus eris tu et universa domus tua 15 cum autem coepissem loqui decidit Spiritus Sanctus super eos sicut et in nos in initio 16 recordatus sum autem verbi Domini sicut dicebat Iohannes quidem baptizavit aqua vos autem baptizabimini Spiritu Sancto 17 si ergo eandem gratiam dedit illis Deus sicut et nobis qui credidimus in Dominum Iesum Christum ego quis eram qui possem prohibere Deum 18 his auditis tacuerunt et glorificaverunt Deum dicentes ergo et gentibus Deus paenitentiam ad vitam dedit 19 et illi quidem qui dispersi fuerant a tribulatione quae facta fuerat sub Stephano perambulaverunt usque Foenicen et Cyprum et Antiochiam nemini loquentes verbum nisi solis Iudaeis 20 erant autem quidam ex eis viri cyprii et cyrenei qui cum introissent Antiochiam loquebantur et ad Graecos adnuntiantes Dominum Iesum 21 et erat manus Domini cum eis multusque numerus credentium conversus est ad Dominum 22 pervenit autem sermo ad aures ecclesiae quae erat Hierosolymis super istis et miserunt Barnaban usque Antiochiam 23 qui cum pervenisset et vidisset gratiam Dei gavisus est et hortabatur omnes proposito cordis permanere in Domino 24 quia erat vir bonus et plenus Spiritu Sancto et fide et adposita est turba multa Domino 25 profectus est autem Tarsum ut quaereret Saulum quem cum invenisset perduxit Antiochiam 26 et annum totum conversati sunt in ecclesia et docuerunt turbam multam ita ut cognominarentur primum Antiochiae discipuli Christiani 27 in his autem diebus supervenerunt ab Hierosolymis prophetae Antiochiam 28 et surgens unus ex eis nomine Agabus significabat per Spiritum famem magnam futuram in universo orbe terrarum quae facta est sub Claudio 29 discipuli autem prout quis habebat proposuerunt singuli eorum in ministerium mittere habitantibus in Iudaea fratribus 30 quod et fecerunt mittentes ad seniores per manus Barnabae et Sauli