Brief aan de Hebreeën 13 , Heb 13
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 13 -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht : Heb 1 , Heb 2 , Heb 3 , Heb 4 , Heb 5 , Heb 6 , Heb 7 , Heb 8 , Heb 9 , Heb 10 , Heb 11 , Heb 12 , Heb 13
Tekstuitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers - Heb 13,1 - Heb 13,2 - Heb 13,3 - Heb 13,4 - Heb 13,5 - Heb 13,6 - Heb 13,7 - Heb 13,8 - Heb 13,9 - Heb 13,10 - Heb 13,11 - Heb 13,12 - Heb 13,13 - Heb 13,14 - Heb 13,15 - Heb 13,16 - Heb 13,17 - Heb 13,18 - Heb 13,19 - Heb 13,20 - Heb 13,21 - Heb 13,22 - Heb 13,23 - Heb 13,24 - Heb 13,25 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Heb 13,1 - Heb 13,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [1] De broederlijke liefde moet blijven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,2 - Heb 13,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [2] En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,3 - Heb 13,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [3] Denk aan hen die gevangen zijn alsof u met hen in de gevangenis zat, en aan hen die mishandeld worden als aan mensen die zelf ook een lichaam hebben.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,4 - Heb 13,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [4] Het huwelijk moet door iedereen in ere worden gehouden, en het echtelijke bed moet onbezoedeld blijven. Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,5 - Heb 13,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [5] Leef niet alleen voor geld, wees tevreden met wat u hebt. God zelf heeft gezegd: Ik laat u niet alleen, Ik zal u nooit in de steek laten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,6 - Heb 13,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [6] Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen?       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,7 - Heb 13,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [7] Blijf aan uw leiders denken, die het woord van God verkondigd hebben. Haal u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neem een voorbeeld aan hun geloof.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,8 - Heb 13,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [8] Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,9 - Heb 13,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [9] Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieŰn. Wij steunen terecht op Gods genade, niet op spijswetten*; zij die het daarin zochten, hebben er niets aan gehad.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,10 - Heb 13,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [10] Wij hebben een altaar* waarvan zij die dienst doen in de tent, niet mogen eten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,11 - Heb 13,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [11] Zoals u weet, verbrandt men buiten* de legerplaats de lichamen van de dieren, waarvan het bloed door de hogepriester in het heiligdom wordt gebracht.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,12 - Heb 13,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [12] Daarom heeft ook Jezus buiten de stadspoort geleden, om het volk te heiligen door zijn eigen bloed.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,13 - Heb 13,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [13] Laten wij ons dan bij Hem voegen, buiten de legerplaats, en delen in zijn smaad.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,14 - Heb 13,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [14] Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,15 - Heb 13,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [15] En door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,16 - Heb 13,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [16] Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en elkaar te helpen, want dat zijn de offers die God welgevallig zijn.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,17 - Heb 13,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [17] Gehoorzaam uw leiders en doe wat zij verlangen; zij zijn dag en nacht voor u in de weer, want zij moeten daarvoor verantwoording afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen en niet hoeven te klagen, want dat zou voor u niet voordelig zijn.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,18 - Heb 13,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [18] Bid voor ons. Wij vertrouwen erop dat ons geweten zuiver is, omdat we ons in alle opzichten goed trachten te gedragen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,19 - Heb 13,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [19] Maar ik vraag uw gebed vooral in de hoop dat ik dan des te eerder aan u zal worden teruggegeven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Lofprijzing  

Heb 13,20 - Heb 13,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [20] Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,21 - Heb 13,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [21] u bevestigen in alle goeds, om zijn wil te doen. Moge Hij in ons uitwerken wat Hem welgevallig is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Begeleidend schrijven

Heb 13,22 - Heb 13,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [22] Ik bid u, broeders en zusters, neem mijn woord van aansporing goed op, want ik heb u maar kort geschreven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,23 - Heb 13,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [23] Weet dat onze broeder TimoteŘs is vrijgelaten. Als hij spoedig komt, zal hij mij vergezellen als ik u bezoek.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,24 - Heb 13,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [24] Groet al uw leiders en alle heiligen. De broeders uit ItaliŰ laten u groeten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 13,25 - Heb 13,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
        [25] De genade zij met u allen!        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van