DE EERSTE BRIEF VAN JOHANNES - 1 Joh -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -
- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,1-6 -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT 1 Joh - TAALGEBRUIK 1 Joh - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Joh .

Overzicht : 1 Joh 1 , 1 Joh 2 , 1 Joh 3 , 1 Joh 4 , 1 Joh 5
Uitleg per pericope :
- 1 Joh 5,5-12 : Jezus, de Zoon van God .
- 1 Joh 5,13-21 : Besluit .
Uitleg vers per vers : - 1 Joh 5,1 - 1 Joh 5,2 - 1 Joh 5,3 - 1 Joh 5,4 - 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 - 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

- 1 Joh 5,1-6 : 2de (tweede) paaszondag B .
Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Lezing op de 2de (tweede) paaszondag B : 1 Johannes 5,1-6 . Verwijzing : 1 Joh 5,1-6 .

Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is een kind van God. Welnu, wie de vader liefheeft bemint ook het kind. Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus.

1 Joh 5,1 - 1 Joh 5,1 : Uit God geboren - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 4 -- 1 Joh 4,7-5,4 -- 1 Joh 4,7 - 1 Joh 4,8 - 1 Joh 4,9 - 1 Joh 4,10 - 1 Joh 4,11 - 1 Joh 4,12 - 1 Joh 4,13 - 1 Joh 4,14 - 1 Joh 4,15 - 1 Joh 4,16 - 1 Joh 4,17 - 1 Joh 4,18 - 1 Joh 4,19 - 1 Joh 4,20 - 1 Joh 4,21 -- 1 Joh 5,1 - 1 Joh 5,2 - 1 Joh 5,3 - 1 Joh 5,4 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) paaszondag B   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1pas o pisteuôn oti ièsous estin o christos ek tou theou gegennètai, kai pas o agapôn ton gennèsanta agapa [kai] ton gegennèmenon ex autou.  1 omnis qui credit quoniam Iesus est Christus ex Deo natus est et omnis qui diligit eum qui genuit diligit eum qui natus est ex eo   Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is een kind van God. Welnu, wie de vader liefheeft bemint ook het kind.   1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.  5 [1] Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. Welnu, wie de Vader liefheeft, heeft ook liefde voor wie uit Hem is geboren.   [1] Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.   1 ¶ Ieder die erop vertrouwt dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder die liefheeft hém die geboren deed worden heeft lief wie uit hem geboren is.   1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ; et quiconque aime celui qui a engendré aime celui qui est né de lui.  

King James Bible . [1] Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.
Luther-Bibel . 5 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,1 .

1 Joh 5,2 - 1 Joh 5,2 : Uit God geboren - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 4 -- 1 Joh 4,7-5,4 -- 1 Joh 4,7 - 1 Joh 4,8 - 1 Joh 4,9 - 1 Joh 4,10 - 1 Joh 4,11 - 1 Joh 4,12 - 1 Joh 4,13 - 1 Joh 4,14 - 1 Joh 4,15 - 1 Joh 4,16 - 1 Joh 4,17 - 1 Joh 4,18 - 1 Joh 4,19 - 1 Joh 4,20 - 1 Joh 4,21 -- 1 Joh 5,1 - 1 Joh 5,2 - 1 Joh 5,3 - 1 Joh 5,4 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) paaszondag B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2en toutô ginôskomen oti agapômen ta tekna tou theou, otan ton theon agapômen kai tas entolas autou poiômen.   2 in hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Dei cum Deum diligamus et mandata eius faciamus   Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.  2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.   [2] Hoe weten wij dat we de kinderen van God liefhebben? Er is maar één bewijs*: dat we God liefhebben en ons houden aan zijn geboden.   [2] Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven.   2 Hieraan herkennen we dat we de kinderen Gods liefhebben: wanneer we God liefhebben en zijn geboden doen;   2. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.  

King James Bible . [2] By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.
Luther-Bibel . 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,2 .

1 Joh 5,3 - 1 Joh 5,3 : Uit God geboren - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 4 -- 1 Joh 4,7-5,4 -- 1 Joh 4,7 - 1 Joh 4,8 - 1 Joh 4,9 - 1 Joh 4,10 - 1 Joh 4,11 - 1 Joh 4,12 - 1 Joh 4,13 - 1 Joh 4,14 - 1 Joh 4,15 - 1 Joh 4,16 - 1 Joh 4,17 - 1 Joh 4,18 - 1 Joh 4,19 - 1 Joh 4,20 - 1 Joh 4,21 -- 1 Joh 5,1 - 1 Joh 5,2 - 1 Joh 5,3 - 1 Joh 5,4 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) paaszondag B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3autè gar estin è agapè tou theou, ina tas entolas autou tèrômen: kai ai entolai autou bareiai ouk eisin,   3 haec est enim caritas Dei ut mandata eius custodiamus et mandata eius gravia non sunt   Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden   3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.   [3] God liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden,  [3] Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,   3 want dit is de liefde voor God, dat we zijn geboden hóuden,– en zijn geboden zijn niet zwaar,   3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants  

King James Bible . [3] For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.
Luther-Bibel . 3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,3 .

1 Joh 5,4 - 1 Joh 5,4 : Uit God geboren - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 4 -- 1 Joh 4,7-5,4 -- 1 Joh 4,7 - 1 Joh 4,8 - 1 Joh 4,9 - 1 Joh 4,10 - 1 Joh 4,11 - 1 Joh 4,12 - 1 Joh 4,13 - 1 Joh 4,14 - 1 Joh 4,15 - 1 Joh 4,16 - 1 Joh 4,17 - 1 Joh 4,18 - 1 Joh 4,19 - 1 Joh 4,20 - 1 Joh 4,21 -- 1 Joh 5,1 - 1 Joh 5,2 - 1 Joh 5,3 - 1 Joh 5,4 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) paaszondag B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4oti pan to gegennèmenon ek tou theou nika ton kosmon: kai autè estin è nikè è nikèsasa ton kosmon, è pistis èmôn.   4 quoniam omne quod natum est ex Deo vincit mundum et haec est victoria quae vincit mundum fides nostra   want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof.    4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.   [4] want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld*. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Jezus, de Zoon van God   [4] want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.   4 omdat al wat uit God geboren is de wereld overwint; en dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen: ons geloof.   4. puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde : notre foi.  

King James Bible . [4] For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
Luther-Bibel . 4 Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,4 .

1 Joh 5,5-12 . Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -

1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,5 : Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) paaszondag B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5tis [de] estin o nikôn ton kosmon ei mè o pisteuôn oti ièsous estin o uios tou theou; 5 quis est qui vincit mundum nisi qui credit quoniam Iesus est Filius Dei   Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. 5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? [5] Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus* de Zoon van God is?    [5] Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?   5 Als íemand de wereld overwint dan is het wie het geloof heeft dat Jezus de Zoon van God is;  5. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 

King James Bible . [5] Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
Luther-Bibel . 5 Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist?

Tekstuitleg van 1 Joh 5,5 .

1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,6 : Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) paaszondag B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6outos estin o elthôn di udatos kai aimatos, ièsous christos: ouk en tô udati monon all en tô udati kai en tô aimati: kai to pneuma estin to marturoun, oti to pneuma estin è alètheia.  6 hic est qui venit per aquam et sanguinem Iesus Christus non in aqua solum sed in aqua et sanguine et Spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas  Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus.   6 Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.   [6] Hij* is gekomen met water en bloed, Jezus Christus. Hij is niet door water alleen gekomen, maar door water en door bloed. De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is.   [6] Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. 6 ¶ hij is het die gegaan is door water en door bloed, Jezus de Christus,– niet met het water alleen, maar met het water en met het bloed; de Geest is het die dat betuigt, omdat de Geest instaat voor de waarheid;  6. C'est lui qui est venu par eau et par sang : Jésus Christ, non avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la Vérité. 

King James Bible . [6] This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.
Luther-Bibel . 6 Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut; und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,6 .

1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,7 : Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7oti treis eisin oi marturountes,   7 quia tres sunt qui testimonium dant    7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.   [7] Want* er zijn drie* getuigen,   [7] Er zijn dus drie getuigen:*   7 zodat er drie zijn die getuigen:  7. Il y en a ainsi trois à témoigner : 

King James Bible . [7] For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.
Luther-Bibel . 7 Denn drei sind, die das bezeugen:

Tekstuitleg van 1 Joh 5,7 .

1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,8 : Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8to pneuma kai to udôr kai to aima, kai oi treis eis to en eisin.   8 Spiritus et aqua et sanguis et tres unum sunt     8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.  [8] de geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen.  [8] de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend.   8 de Geest, het water en het bloed, en deze drie zijn éénstemmig.  8. l'Esprit, l'eau, le sang, et ces trois tendent au même but. 

King James Bible . [8] And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.
Luther-Bibel . 8 der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei stimmen überein.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,8 .

1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,9 : Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ei tèn marturian tôn anthrôpôn lambanomen, è marturia tou theou meizôn estin, oti autè estin è marturia tou theou, oti memarturèken peri tou uiou autou. 9 si testimonium hominum accipimus testimonium Dei maius est quoniam hoc est testimonium Dei quod maius est quia testificatus est de Filio suo     9 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.   [9] Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan nemen we zeker dat van God aan, dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt het getuigenis dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.   [9] Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.  9 Als we het getuigenis van de mensen aanvaarden, het getuigenis van God is groter, omdat dit het getuigenis van God is, omdat hij getuigd heeft van zijn Zoon.   9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils.  

King James Bible . [9] If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.
Luther-Bibel . 9 Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer; denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,9 .

1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,10 : Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10o pisteuôn eis ton uion tou theou echei tèn marturian en eautô: o mè pisteuôn tô theô pseustèn pepoièken auton, oti ou pepisteuken eis tèn marturian èn memarturèken o theos peri tou uiou autou.   10 qui credit in Filio Dei habet testimonium Dei in se qui non credit Filio mendacem facit eum quoniam non credidit in testimonio quod testificatus est Deus de Filio suo     10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.   [10] Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt Hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden.   [10] Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.   10 ¶ Wie gelooft in de Zoon van God heeft het getuigenis in zich; wie aan God geen geloof hecht heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis waarmee God heeft getuigd van zijn Zoon;   10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.  

King James Bible . [10] He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.
Luther-Bibel . 10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,10 .

1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,11 : Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai autè estin è marturia, oti zôèn aiônion edôken èmin o theos, kai autè è zôè en tô uiô autou estin.  11 et hoc est testimonium quoniam vitam aeternam dedit nobis Deus et haec vita in Filio eius est     11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.   [11] En dit is de inhoud van het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dat leven is in zijn Zoon.  [11] Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.   11 en dit is het getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven te vinden is in zijn Zoon;  11. Et voici ce témoignage : c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.  

King James Bible . [11] And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.
Luther-Bibel . 11 Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,11 .

1 Joh 5,12 - 1 Joh 5,12 : Jezus , de Zoon van God - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,5-12 -- 1 Joh 5,5 - 1 Joh 5,6 - 1 Joh 5,7 - 1 Joh 5,8 - 1 Joh 5,9 - 1 Joh 5,10 - 1 Joh 5,11 - 1 Joh 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12o echôn ton uion echei tèn zôèn: o mè echôn ton uion tou theou tèn zôèn ouk echei.   12 qui habet Filium habet vitam qui non habet Filium Dei vitam non habet     12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.   [12] Wie de Zoon heeft, heeft het leven gevonden; wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet.   [12] Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.   12 wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.   12. Qui a le Fils a la vie ; qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.  

King James Bible . [12] He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.
Luther-Bibel . 12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,12 .

1 Joh 5,13-21 . Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -

1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,13 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13tauta egrapsa umin ina eidète oti zôèn echete aiônion, tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou theou.   13 haec scripsi vobis ut sciatis quoniam vitam habetis aeternam qui creditis in nomine Filii Dei    13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.   [13] Ik* heb u deze brief geschreven om u ervan te overtuigen dat u eeuwig leven hebt, u allen die waarachtig gelooft in de naam van de Zoon van God.   [13] Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.*   13 Dit alles heb ik u geschreven opdat ge wéét dat ge eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God;  13. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La prière pour les pécheurs.  

King James Bible . [13] These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.
Luther-Bibel . 13 Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,13 .

1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,14 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai autè estin è parrèsia èn echomen pros auton, oti ean ti aitômetha kata to thelèma autou akouei èmôn.   14 et haec est fiducia quam habemus ad eum quia quodcumque petierimus secundum voluntatem eius audit nos     14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.   [14] Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat Hij naar ons luistert, als wij Hem iets vragen overeenkomstig zijn wil.   [14] Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.   14 ¶ en dit is de vrijheid van spreken die we hebben bij hem: dat, als we iets vragen naar zijn wil, hij naar ons hoort;   14. Nous avons en Dieu cette assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.  

King James Bible . [14] And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:
Luther-Bibel . 14 Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,14 .

1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,15 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai ean oidamen oti akouei èmôn o ean aitômetha, oidamen oti echomen ta aitèmata a ètèkamen ap autou. 15 et scimus quoniam audit nos quicquid petierimus scimus quoniam habemus petitiones quas postulavimus ab eo     15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.   [15] En als wij weten dat Hij naar al ons vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat we krijgen wat we Hem in onze gebeden hebben gevraagd.   [15] En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.   15 en als we weten dat hij naar ons hoort, wat we ook vragen, weten we dat we de gevraagde zaken hébben die we van hem hebben gevraagd. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé.  

King James Bible . [15] And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.
Luther-Bibel . 15 Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,15 .

1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,16 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ean tis idè ton adelfon autou amartanonta amartian mè pros thanaton, aitèsei, kai dôsei autô zôèn, tois amartanousin mè pros thanaton. estin amartia pros thanaton: ou peri ekeinès legô ina erôtèsè.   16 qui scit fratrem suum peccare peccatum non ad mortem petet et dabit ei vitam peccantibus non ad mortem est peccatum ad mortem non pro illo dico ut roget     16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden.   [16] Als iemand zijn broeder een zonde ziet doen die niet tot de dood voert, moet hij voor zijn broeder bidden, en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen: als zijn zonde hem niet doodt. Want er is een zonde* die tot de dood voert; hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet.   [16] Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet.   16 Als iemand zijn broeder–of–zuster ziet zondigen,– een zonde die niet ten dode voert, zal hij God vragen en die zal hem leven geven,– voor wie niet ten dode zondigen. Er ís zonde die ten dode voert: niet dáárover zeg ik dat men moet bidden;  16. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort ; car il y a un péché qui conduit à la mort, pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. 

King James Bible . [16] If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.
Luther-Bibel . 16 Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben – denen, die nicht sündigen zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode; bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,16 .

1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,17 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17pasa adikia amartia estin, kai estin amartia ou pros thanaton.    17 omnis iniquitas peccatum est et est peccatum non ad mortem   17 Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood.   [17] Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is, brengt niet elke zonde de dood.   [17] Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood.   17 iedere ongerechtigheid is zonde, maar er is zonde die niet ten dode voert.   17. Toute iniquité est péché mais il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort.  

King James Bible . [17] All unrighteousness is sin: and there is a sin not unto death.
Luther-Bibel . 17 Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; aber es gibt Sünde nicht zum Tode.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,17 .

1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,18 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18oidamen oti pas o gegennèmenos ek tou theou ouch amartanei, all o gennètheis ek tou theou tèrei auton, kai o ponèros ouch aptetai autou.    18 scimus quoniam omnis qui natus est ex Deo non peccat sed generatio Dei conservat eum et malignus non tangit eum   18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.  [18] Wij weten dat wie uit God is geboren, niet zondigt; de Zoon* van God beschermt hem, en de boze heeft op hem geen vat.   [18] We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.   18 ¶ We weten dat ieder die geboren is uit God niet zondigt,– nee, hij die uit God geboren werd behoedt hem en de boze heeft geen vat op hem;   18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas ; l'Engendré de Dieu le garde et le Mauvais n'a pas prise sur lui.  

King James Bible . [18] We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.
Luther-Bibel . 18 Wir wissen, dass, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,18 .

1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,19 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19oidamen oti ek tou theou esmen, kai o kosmos olos en tô ponèrô keitai.   19 scimus quoniam ex Deo sumus et mundus totus in maligno positus est    19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.   [19] Wij weten dat wij bij God horen, terwijl de hele wereld* in de macht van de boze is.   [19] We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.   19 we weten dat we uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt;   19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais. 

King James Bible . [19] And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.
Luther-Bibel . 19 Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,19 .

1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,20 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20oidamen de oti o uios tou theou èkei, kai dedôken èmin dianoian ina ginôskômen ton alèthinon: kai esmen en tô alèthinô, en tô uiô autou ièsou christô. outos estin o alèthinos theos kai zôè aiônios.   20 et scimus quoniam Filius Dei venit et dedit nobis sensum ut cognoscamus verum Deum et simus in vero Filio eius hic est verus Deus et vita aeterna    20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.  [20] Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen, en wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is de ware God, dit is eeuwig leven!   [20] We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.   20 we weten ook dat Gods Zoon gekomen is en ons verstand gegeven heeft om hem te kennen die de waarachtige is, en wij zijn geworteld in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus; hij is de waarachtige God en het eeuwig leven;   20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le Véritable. Nous sommes dans le Véritable, dans son Fils Jésus Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la Vie éternelle.  

King James Bible . [20] And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
Luther-Bibel . 20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.

Tekstuitleg van 1 Joh 5,20 .

1 Joh 5,21 - 1 Joh 5,21 : Besluit - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Joh (Johannes) -- 1 Joh 5 -- 1 Joh 5,13-21 -- 1 Joh 5,13 - 1 Joh 5,14 - 1 Joh 5,15 - 1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17 - 1 Joh 5,18 - 1 Joh 5,19 - 1 Joh 5,20 - 1 Joh 5,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21teknia, fulaxate eauta apo tôn eidôlôn.   21 filioli custodite vos a simulacris     21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.   [21] Kinderen, pas op voor afgoden.  [21] Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.  21 kinderen, wacht u voor de idolen!   21. Petits enfants, gardez-vous des idoles... 

King James Bible . [21] Little children, keep yourselves from idols. Amen
Luther-Bibel . 21 Kinder, hütet euch vor den Abgöttern!

Tekstuitleg van 1 Joh 5,21 .


GRIEKSE TEKST

1pas o pisteuôn oti ièsous estin o christos ek tou theou gegennètai, kai pas o agapôn ton gennèsanta agapa [kai] ton gegennèmenon ex autou. 2en toutô ginôskomen oti agapômen ta tekna tou theou, otan ton theon agapômen kai tas entolas autou poiômen. 3autè gar estin è agapè tou theou, ina tas entolas autou tèrômen: kai ai entolai autou bareiai ouk eisin, 4oti pan to gegennèmenon ek tou theou nika ton kosmon: kai autè estin è nikè è nikèsasa ton kosmon, è pistis èmôn. 5tis [de] estin o nikôn ton kosmon ei mè o pisteuôn oti ièsous estin o uios tou theou; 6outos estin o elthôn di udatos kai aimatos, ièsous christos: ouk en tô udati monon all en tô udati kai en tô aimati: kai to pneuma estin to marturoun, oti to pneuma estin è alètheia. 7oti treis eisin oi marturountes, 8to pneuma kai to udôr kai to aima, kai oi treis eis to en eisin. 9ei tèn marturian tôn anthrôpôn lambanomen, è marturia tou theou meizôn estin, oti autè estin è marturia tou theou, oti memarturèken peri tou uiou autou. 10o pisteuôn eis ton uion tou theou echei tèn marturian en eautô: o mè pisteuôn tô theô pseustèn pepoièken auton, oti ou pepisteuken eis tèn marturian èn memarturèken o theos peri tou uiou autou. 11kai autè estin è marturia, oti zôèn aiônion edôken èmin o theos, kai autè è zôè en tô uiô autou estin. 12o echôn ton uion echei tèn zôèn: o mè echôn ton uion tou theou tèn zôèn ouk echei. 13tauta egrapsa umin ina eidète oti zôèn echete aiônion, tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou theou. 14kai autè estin è parrèsia èn echomen pros auton, oti ean ti aitômetha kata to thelèma autou akouei èmôn. 15kai ean oidamen oti akouei èmôn o ean aitômetha, oidamen oti echomen ta aitèmata a ètèkamen ap autou. 16ean tis idè ton adelfon autou amartanonta amartian mè pros thanaton, aitèsei, kai dôsei autô zôèn, tois amartanousin mè pros thanaton. estin amartia pros thanaton: ou peri ekeinès legô ina erôtèsè. 17pasa adikia amartia estin, kai estin amartia ou pros thanaton. 18oidamen oti pas o gegennèmenos ek tou theou ouch amartanei, all o gennètheis ek tou theou tèrei auton, kai o ponèros ouch aptetai autou. 19oidamen oti ek tou theou esmen, kai o kosmos olos en tô ponèrô keitai. 20oidamen de oti o uios tou theou èkei, kai dedôken èmin dianoian ina ginôskômen ton alèthinon: kai esmen en tô alèthinô, en tô uiô autou ièsou christô. outos estin o alèthinos theos kai zôè aiônios. 21teknia, fulaxate eauta apo tôn eidôlôn.


VULGAAT

1 omnis qui credit quoniam Iesus est Christus ex Deo natus est et omnis qui diligit eum qui genuit diligit eum qui natus est ex eo 2 in hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Dei cum Deum diligamus et mandata eius faciamus 3 haec est enim caritas Dei ut mandata eius custodiamus et mandata eius gravia non sunt 4 quoniam omne quod natum est ex Deo vincit mundum et haec est victoria quae vincit mundum fides nostra 5 quis est qui vincit mundum nisi qui credit quoniam Iesus est Filius Dei 6 hic est qui venit per aquam et sanguinem Iesus Christus non in aqua solum sed in aqua et sanguine et Spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas 7 quia tres sunt qui testimonium dant 8 Spiritus et aqua et sanguis et tres unum sunt 9 si testimonium hominum accipimus testimonium Dei maius est quoniam hoc est testimonium Dei quod maius est quia testificatus est de Filio suo 10 qui credit in Filio Dei habet testimonium Dei in se qui non credit Filio mendacem facit eum quoniam non credidit in testimonio quod testificatus est Deus de Filio suo 11 et hoc est testimonium quoniam vitam aeternam dedit nobis Deus et haec vita in Filio eius est 12 qui habet Filium habet vitam qui non habet Filium Dei vitam non habet 13 haec scripsi vobis ut sciatis quoniam vitam habetis aeternam qui creditis in nomine Filii Dei 14 et haec est fiducia quam habemus ad eum quia quodcumque petierimus secundum voluntatem eius audit nos 15 et scimus quoniam audit nos quicquid petierimus scimus quoniam habemus petitiones quas postulavimus ab eo 16 qui scit fratrem suum peccare peccatum non ad mortem petet et dabit ei vitam peccantibus non ad mortem est peccatum ad mortem non pro illo dico ut roget 17 omnis iniquitas peccatum est et est peccatum non ad mortem 18 scimus quoniam omnis qui natus est ex Deo non peccat sed generatio Dei conservat eum et malignus non tangit eum 19 scimus quoniam ex Deo sumus et mundus totus in maligno positus est 20 et scimus quoniam Filius Dei venit et dedit nobis sensum ut cognoscamus verum Deum et simus in vero Filio eius hic est verus Deus et vita aeterna 21 filioli custodite vos a simulacris