MATTEÜSEVANGELIE : ACHTTIENDE HOOFDSTUK , MT 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35 -- Mt 18,15-20 -- Mt 18,21-35 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van het Matteüsevangelie : Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .
Tekstuitleg per pericope - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Tekstuitleg vers per vers - Mt 18,1 - Mt 18,2 - Mt 18,3 - Mt 18,4 - Mt 18,5 - Mt 18,6 - Mt 18,7 - Mt 18,8 - Mt 18,9 - Mt 18,10 - Mt 18,11 - Mt 18,12 - Mt 18,13 - Mt 18,14 - Mt 18,15 - Mt 18,16 - Mt 18,17 - Mt 18,18 - Mt 18,19 - Mt 18,20 - Mt 18,21 - Mt 18,22 - Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/              
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- elegchô (voor de dag brengen, ter sprake brengen) , zie Mt 18,15 .
- ofeilô (schuldig / verschuldigd zijn) , zie Mt 18,24 .

Bibliografie : Mt 18,1-35
Literatuur -
Liturgisch gebruik
- Mt 18,15-20 : 23ste (drieentwintigste) zondag door het a-jaar .
- Mt 18,21-35 : : 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het achttiende hoofdstuk van het Matteüsevangelie :
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -
175. Ergernis : Mc 9,42 - Mt 18,6-7 - Lc 17,1-3a -
176. Ergernis (2) : Mc 9,43-48 - Mt 18,8-9 - Mt 5,29-30 -
178. Gelijkenis van het verdwaalde schaap : Mt 18,10-14 - Lc 15,1-7 -
179. Broederlijke vermaning : Mt 18,15-18 - Lc 17,3b-4 -
180. Gemeenschappelijk gebed : Mt 18,19-20 -
181. Vergevingsgezindheid : MMt 18,21-22 - Lc 17,3b-4 -
182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar : Mt 18,23-35 -

173. De grootste in het Rijk Gods : Mt 18,1-5 - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,1 - Mt 18,2 - Mt 18,3 - Mt 18,4 - Mt 18,5 - Mt 18 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35

Mt 18 wordt vaak de kerkrede genoemd . Het is telkens opnieuw de vraag hoe de verschillende verzen met elkaar verbonden zijn. Het hoofdstuk is in vijfendertig verzen ingedeeld , maar de indeling in hoofdstukken en verzen dateert van een latere tijd . Er moeten in de tekst zelf sleutels aanwezig zijn die ons de leeswijze van de tekst duidelijk maken .
In Mt 19,1 wordt de vierde rede afgesloten op een stereotiepe wijze zoals dat voor de vijf redes gebeurt . In vier van de vijf redes (niet in de zendingsrede) komen de leerlingen tot Jezus om te luisteren , een vraag te stellen , een opmerking te maken . Dan geeft Jezus een wederwoord met een rede . Eveneens in die vier redes wordt de rede afgesloten met een gelijkenis

Mt 18,1 - Mt 18,1 : 173. De grootste in het Rijk Gods - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,1 - Mt 18,2 - Mt 18,3 - Mt 18,4 - Mt 18,5 - Mt 18 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:1 en ekeinèi tèi hôrai prosèlthon hoi mathètai tôi Ièsou legontes tis ara meizôn estin en tèi basileiai tôn ouranôn  1 in illa hora accesserunt discipuli ad Iesum dicentes quis putas maior est in regno caelorum   Op dat uur naderden de leerlingen tot Jezus , zeggend : "Wie nu is de grootste in het Rijk der hemelen?"   1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? [1] In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen?’   [1] Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’  1 ¶ In dat uur  komen de leerlingen tot Jezus en zeggen: wie is dan de grootste in het koninkrijk der hemelen?   1. A ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? »  

King James Bible . [1] At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?
Luther-Bibel . 1 Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich?

Tekstuitleg van Mt 18,1 .

Bij de bespreking van Mt 13,36 ontdekten we dat de leerlingen naar Jezus toegingen en dat Jezus een grote rede aanvatte of uitleg (o.a. over de parabels) gaf . We staan hier bij het begin van wat we "kerkrede" noemen .

5. prosèlthon (zij kwamen naderbij) . Verwijzing : proselthôn (naderbijgekomen) , zie Mt 4,3 .
Een ontmoeting ontstaat wanneer twee mensen bij elkaar komen ; ze kunnen samen naar elkaar toegaan , de ene kan tot de andere gaan , of de andere kan tot de ene gaan . Bij Matteüs ontstaat de ontmoeting met Jezus doordat iemand of sommigen naar Jezus gaan . Daarvoor wordt het werkwoord proserchomai (naderbij komen / gaan, of komen / gaan tot) in verschillende vormen (participium, aorist enz.) gebruikt . De indicatief aorist derde persoon meervoud prosèlthon (zij kwamen naderbij) wordt door Matteüs in veertien verzen gebruikt, prosèlthan in Mt 5,1 (zie Mt 4,3) . In zeven van de vijftien verzen zijn de leerlingen onderwerp: (1) Mt 13,36 , (2) Mt 14,15 , (3) Mt 18,1 , (4) Mt 24,1 , (5) Mt 24,3 , (6) Mt 26,17 , (7) Mt 5,1 . De leerlingen van Jezus gaan naar hem toe om te luisteren naar de bergrede , om uitleg over de parabelrede , bij het begin van de kerkrede , van de eschatologische rede , bij het eerste broodverhaal en bij het Laatste Avondmaal . De woordvolgorde van de zin : werkwoordvorm , persoonlijk voornaamwoord om Jezus aan te duiden (in vier verzen) , onderwerp (de leerlingen) , datief : Jezus (in twee verzen) , participium legontes (zeggende) in vijf verzen .

prosèlthon (zij kwamen naderbij)  1. de leerlingen 2.  3.   4.   5.   6.   7.  de leerlingen
bijbelplaats Mt 4,11   Mt 5,1 Mt 9,28   Mt 13,36 Mt 14,15 Mt 15,30   Mt 17,24   Mt 18,1
  kai idou (en zie) aggeloi (engelen)     kai (en)   opsias de genomenès ('savonds echter) kai (en)    En ekeinèi tèi hôrai (Op dat ogenblik)
prosèlthon (zij kwamen naderbij) hoofdwerkwoord prosèlthon (kwamen naderbij)   prosèlthan (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij)  prosèlthon (kwamen naderbij)
onderwerp   autôi (tot hem) autôi (hem) autôi (hem) autôi (tot hem) autôi (hem)    
werkwoord   hoi mathètai autou (zijn leerlingen)  oi tufloi (de blinden) hoi mathètai autou (zijn leerlingen) hoi mathètai (de leerlingen)  ochloi polloi (vele menigten) hoi ... tôi Petrôi (aan Petrus) hoi mathètai (de leerlingen) tôi Ièsou (aan Jezus)
werkwoord vorm van legô : zeggen       legontes (zeggende)  legontes (zeggende)    kai eipan (en ze zeiden) legontes (zeggende) 
citaat        rechtstreekse rede  rechtstreekse rede   rechtstreekse rede    
  20. Jezus door de Satan op de proef gesteld : Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13 - 24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31 - 72. Genezing van twee blinden : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 - Mt 9,27-31 - 137. Uitleg van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe : Mt 13,36-43 - 151. eerste broodvermenigvuldiging - Mc 6,35-44a - Mt 14,15-21a - Lc 9,12-17a - 156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - 172. Tempelbelasting : Mt 17,24-27 - 173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -

 

  8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
bijbelplaats Mt 19,3 Mt 21,14 Mt 21,23   Mt 22,23   Mt 24,1 Mt 24,3 Mt 26,17
prosèlthon (zij kwamen naderbij) hoofdwerkwoord prosèlthon (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij) kai (en)  prosèlthon (kwamen naderbij) prosèlthon (kwamen naderbij) ...   prosèlthon (kwamen naderbij)
onderwerp autôi (hem) autôi (hem) autôi (hem) didaskonti (lerende) autôi (hem) didaskonti (lerende)   autôi (hem)  
werkwoord Farizaioi (de Farizeeën) tufloi ( blinden) hoi archiereis kai hoi prebuterou tou laou (de hogepriesters en de oudsten van het volk) Saddukaioi (Sadduceeërs hoi mathètai autou (zijn leerlingen) hoi mathètai (de leerlingen)  kat'idian (afzonderlijk) hoi mathètai (de leerlingen) tôi Ièsou (aan Jezus)
werkwoord vorm van legô : zeggen  ... kai legontes (en zeggende)   legontes (zeggende)  legontes (zeggende)    legontes (zeggende)  legontes (zeggende) 
citaat rechtstreekse rede   rechtstreekse rede onrechtstreekse rede   rechtstreekse rede rechtstreekse rede
prosèlthon (zij kwamen naderbij) in veertien verzen bij Matteüs 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : - Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 - 284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 - 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 - 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 - 299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 - 299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 - 320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13 -

Bij de bespreking van Mt 13,36 ontdekten we dat de leerlingen naar Jezus toegingen en dat Jezus een grote rede aanvatte of uitleg (o.a. over de parabels) gaf . We staan hier bij het begin van wat we "kerkrede" noemen .

Mt 18,2 - Mt 18,2 : 173. De grootste in het Rijk Gods - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,1 - Mt 18,2 - Mt 18,3 - Mt 18,4 - Mt 18,5 - Mt 18 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:2 kai proskalesamenos paidion estèsen auto en mesô autôn  2 et advocans Iesus parvulum statuit eum in medio eorum  En hij riep een kind bij zich (en) zette het in hun midden  2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;   [2] Hij riep een kind, zette het in hun midden   [2] Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer   2 Hij roept een kind bij zich, laat het midden tussen hen staan   2. Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux 

King James Bible . [2] And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,
Luther-Bibel . 2 Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie

Tekstuitleg van Mt 18,2 .

Mt 18,3 - Mt 18,3 : 173. De grootste in het Rijk Gods - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,1 - Mt 18,2 - Mt 18,3 - Mt 18,4 - Mt 18,5 - Mt 18 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:3 kai eipen amèn legô umin ean mè strafète kai genèsthe ôs ta paidia ou mè eiselthète eis tèn basileian tôn ouranôn   3 et dixit amen dico vobis nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum caelorum  en zei : "Voorwaar, ik zeg jullie als je je niet bekeert en wordt zoals de kinderen , ga je zeker niet binnzn in het Rijk der hemelen.  3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. [3] en zei: ‘Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen.  [3] en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.  3 en zegt: zeker is het, zeg ik u: als ge niet omkeert en wordt als deze kinderen zult ge het koninkrijk der hemelen nooit binnenkomen!   3. et dit : « En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux. 

King James Bible . [3] And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.
Luther-Bibel .3 und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.

Tekstuitleg van Mt 18,3 .

Mt 18,4 - Mt 18,4 : 173. De grootste in het Rijk Gods - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,1 - Mt 18,2 - Mt 18,3 - Mt 18,4 - Mt 18,5 - Mt 18 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:4 ostis oun tapeinôsei eauton ôs to paidion touto outos estin o meizôn en tè basileia tôn ouranôn  4 quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste hic est maior in regno caelorum  Al wie dus zixhzelf zal vernederen zoals dit kind , die is de grootste in het Rijk der hemelen."  4 Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.  [4] Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen.   [4] Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.   4 Hij dus die gewoon gering durft te zijn –zoals dit kind– die is de grootste in het koninkrijk der hemelen!  4. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le Royaume des Cieux.

King James Bible . [4] Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.
Luther-Bibel . 4 Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich.

Tekstuitleg van Mt 18,4 .

Mt 18,5 - Mt 18,5 : 173. De grootste in het Rijk Gods - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,1 - Mt 18,2 - Mt 18,3 - Mt 18,4 - Mt 18,5 - Mt 18 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:5 kai hos ean dexètai hen paidion toiouto epi tôi onomati mou eme dechetai 5 et qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo me suscipit  En wie één dergelijk kind ontvangt in mijn naam , ontvangt mij .   5 En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.   [5] En wie één zo’n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.  [5] En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. 5 En wie één zo’n kind om mijn naam binnenhaalt, haalt mij binnen.  5. « Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille.  

King James Bible . [5] And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.
Luther-Bibel . 5 Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Warnung vor Verführung zum Abfall

Tekstuitleg van Mt 18,5 .

- dechomai (ontvangen). Bij Matteüs, zie Mt 10,40

175. Ergernis : Mt 18,6-7 - Mc 9,42 - Mt 18,6-7 - Lc 17,1-3a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,6 - Mt 18,7 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35

Mt 18,6 - Mt 18,6 : 175. Ergernis - Mc 9,42 - Mt 18,6-7 - Lc 17,1-3a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,6 - Mt 18,7 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:6 os d an skandalisè ena tôn mikrôn toutôn tôn pisteuontôn eis eme sumferei autô ina kremasthè mulos onikos peri ton trachèlon autou kai katapontisthè en tô pelagei tès thalassès  6 qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis qui in me credunt expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo eius et demergatur in profundum maris  Wie echter één van deze kleinen ergert die in mij geloven, het is voordeliger voor hem dat een ezels-molensteen gehangen wordt om zijn hals en hij in de open zee verdronken wordt .   6 Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.   [6] Maar wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden.   [6] Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken.  6 Maar wie voor één van deze kleinen die in mij geloven een struikelblok legt, voor hem is het beter dat er een molensteen om zijn hals gehangen wordt en hij wordt verzwolgen door de diepte van de zee!  6. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer.  

King James Bible . [6] But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.
Luther-Bibel . 6 Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist.

Tekstuitleg van Mt 18,6 .

Mt 18,7 - Mt 18,7 : 175. Ergernis - Mc 9,42 - Mt 18,6-7 - Lc 17,1-3a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,6 - Mt 18,7 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:7 ouai tô kosmô apo tôn skandalôn anagkè gar elthein ta skandala plèn ouai tô anthrôpô di ou to skandalon erchetai  7 vae mundo ab scandalis necesse est enim ut veniant scandala verumtamen vae homini per quem scandalum venit Wee de wereld om de ergernissen ; het is immers nodig dat er ergernissen komen , maar wee de mens door wie de ergernis komt .  7 Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!   [7] Wee de wereld, die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt.   [7] Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!   7 ¶ Wee de wereld vanwege de struikelblokken!– want het is onafwendbaar dat de struikelblokken kómen, alleen: wee de mens door wie het struikelblok komt!  7. Malheur au monde à cause des scandales ! Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive ! 

King James Bible . [7] Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!
Luther-Bibel . 7 Weh der Welt der Verführungen wegen! Es müssen ja Verführungen kommen; doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt!

Tekstuitleg van Mt 18,7 .

176. Ergernis (2) : Mt 18,8-9 - Mc 9,43-48 - Mt 18,8-9 - Mt 5,29-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,8 - Mt 18,9 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35

Mt 18,8 - Mt 18,8 : 176. Ergernis (2) - Mc 9,43-48 - Mt 18,8-9 - Mt 5,29-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,8 - Mt 18,9 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:8 ei de è cheir sou è o pous sou skandalizei se ekkoyon auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tèn zôèn kullon è chôlon è duo cheiras è duo podas echonta blèthènai eis to pur to aiônion   8 si autem manus tua vel pes tuus scandalizat te abscide eum et proice abs te bonum tibi est ad vitam ingredi debilem vel clodum quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignem aeternum  Als echter je hand of je voet je ergert, hak ze af en werp ze van je weg ; het is beter voor jou verminkt of kreupel in het leven binnen te gaan , als twee handen of twee voeten hebbend , geworpen te worden in het eeuwige vuur .   8 Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden.   [8] Als je hand of je voet je ten val brengt, hak hem dan af en gooi hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven ingaan dan met twee handen of voeten in het eeuwige vuur gegooid worden. [8] En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden.   8 Als je hand of je voet je laat struikelen, hak hem af en werp hem ván je!– want het is beter voor je verminkt of mank het leven binnen te komen, dan met twéé handen of twéé voeten geworpen te worden in het eeuwige vuur.  8. « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les loin de toi : mieux vaut pour toi entrer dans la Vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel.  

King James Bible . [8] Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.
Luther-Bibel . 8 Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen.

Tekstuitleg van Mt 18,8 .

Mt 18,9 - Mt 18,9 : 176. Ergernis (2) - Mc 9,43-48 - Mt 18,8-9 - Mt 5,29-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,8 - Mt 18,9 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:9 kai ei o ofthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monofthalmon eis tèn zôèn eiselthein è duo ofthalmous echonta blèthènai eis tèn geennan tou puros   9 et si oculus tuus scandalizat te erue eum et proice abs te bonum tibi est unoculum in vitam intrare quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis  En als je oog je ergert , ruk het uit en werp het van je weg ; het is beter voor jou om eenogig het leven binnen te gaan ,als twee ogen hebbend , in de Gehenna geworpen te worden .  9 En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden. [9] Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Je kunt beter met één oog het leven ingaan dan met twee ogen in het hellevuur gegooid worden.  [9] Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.  9 En als je oog je een struikelblok legt, ruk het uit en werp het ván je!– want het is beter voor je éénogig het leven binnen te komen, dan met twéé ogen geworpen te worden in de hel vol vuur!  9. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi : mieux vaut pour toi entrer borgne dans la Vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu.  

King James Bible . [9] And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.
Luther-Bibel . 9 Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Vom verlorenen Schaf

Tekstuitleg van Mt 18,9 .

178. Gelijkenis van het verdwaalde schaap : Mt 18,10-14 - Mt 18,10-14 - Lc 15,1-7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,10 - Mt 18,11 - Mt 18,12 - Mt 18,13 - Mt 18,14 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35

Mt 18,10 - Mt 18,10 : 178. Gelijkenis van het verdwaalde schaap - Mt 18,10-14 - Lc 15,1-7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,10 - Mt 18,11 - Mt 18,12 - Mt 18,13 - Mt 18,14 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:10 orate mè katafronèsète enos tôn mikrôn toutôn legô gar umin oti oi aggeloi autôn en ouranois dia pantos blepousin to prosôpon tou patros mou tou en ouranois   10 videte ne contemnatis unum ex his pusillis dico enim vobis quia angeli eorum in caelis semper vident faciem Patris mei qui in caelis est  Zie dat jullie niet één van deze kleinen minachten ; ik zeg je immers dat hun engelen in de hemelen voortdurend kijken naar het aangezicht van mijn Vader in de hemelen .   10 Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.  
[10] Pas op dat je niet op één van deze kleinen neerkijkt, want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel.*  

[10] Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.*  
10 Ziet toe dat ge niet één van deze kleinen geringschat; want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aanschijn aankijken van mijn Vader in de hemelen.   10. « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux  

King James Bible . [10] Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.
Luther-Bibel . 10 Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.

Tekstuitleg van Mt 18,10 .

Mt 18,11 - Mt 18,11 : 178. Gelijkenis van het verdwaalde schaap - Mt 18,10-14 - Lc 15,1-7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,10 - Mt 18,11 - Mt 18,12 - Mt 18,13 - Mt 18,14 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 venit enim Filius hominis salvare quod perierat      11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.       11 Want de mensenzoon is gekomen om te redden wat verloren is.    

King James Bible . [11] For the Son of man is come to save that which was lost.
Luther-Bibel . -

Tekstuitleg van Mt 18,11 .

Mt 18,12 - Mt 18,12 : 178. Gelijkenis van het verdwaalde schaap - Mt 18,10-14 - Lc 15,1-7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,10 - Mt 18,11 - Mt 18,12 - Mt 18,13 - Mt 18,14 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:11 18:12 ti umin dokei ean genètai tini anthrôpô ekaton probata kai planèthè en ex autôn ouchi afèsei ta enenèkonta ennea epi ta orè kai poreutheis zètei to planômenon   12 quid vobis videtur si fuerint alicui centum oves et erraverit una ex eis nonne relinquet nonaginta novem in montibus et vadit quaerere eam quae erravit  Wat dunkt jullie? Als aan een mens honderd schapen toebehoren en één ervan is verdwaald , zal hij niet de negenennegentig achterlaten op de bergen en gaat (en zoekt hij niet het verdwaalde ?   12 Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken?   [12] Wat denken jullie hiervan: als iemand honderd schapen heeft en één daarvan dwaalt af, zal hij dan niet de negenennegentig andere in de bergen achterlaten en het verdwaalde schaap gaan zoeken?   [12] Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?  12 Of dacht ge dat het ánders is? Als bij zomaar een mens een honderdtal schapen het zijne wordt en er raakt er één van hen verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig achterlaten op de bergen en eropuit trekken om te zoeken wat is verdwaald?   12. « A votre avis, si un homme possède cent brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarée ?  

King James Bible . [12] How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?
Luther-Bibel . 12 Was meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte: lässt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das verirrte?

Tekstuitleg van Mt 18,12 .

Mt 18,13 - Mt 18,13 : 178. Gelijkenis van het verdwaalde schaap - Mt 18,10-14 - Lc 15,1-7 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,10 - Mt 18,11 - Mt 18,12 - Mt 18,13 - Mt 18,14 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:13 kai ean genètai eurein auto amèn legô umin oti chairei ep autô mallon è epi tois enenèkonta ennea tois mè peplanèmenois  13 et si contigerit ut inveniat eam amen dico vobis quia gaudebit super eam magis quam super nonaginta novem quae non erraverunt En als het hem te beurt valt het te vinden , voorwaar ik zeg jullie : hij verheugt zich over dat éne meer als over de negenennegentig die niet verdwaald waren .  13 En indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest.   [13] Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij, dat verzeker Ik jullie, zich daarover meer verheugen dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren.   [13] Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren.  13 En als het het zijne wordt om het te vinden zeker is het, zeg ik u, dat hij zich daarover méér verheugt dan over de negenennegentig die niet verdwaald zijn.  13. Et s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées.  

King James Bible . [13] And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.
Luther-Bibel . 13 Und wenn es geschieht, dass er's findet, wahrlich, ich sage euch: Er freut sich darüber mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben.

Tekstuitleg van Mt 18,13 .

Mt 18,14 - Mt 18,14 : 178. Gelijkenis van het verdwaalde schaap - Mt 18,10-14 - Lc 15,1-7 -- verwijzingen -- Mt 18,10 - Mt 18,11 - Mt 18,12 - Mt 18,13 - Mt 18,14 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:14 outôs ouk estin thelèma emprosthen tou patros | mou | umôn* | tou en ouranois ina apolètai en tôn mikrôn toutôn   14 sic non est voluntas ante Patrem vestrum qui in caelis est ut pereat unus de pusillis istis  Zo is het niet de wil van jullie Vader in de hemelen dat één van deze kleinen verloren gaat .  14 Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.   [14] Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat één van deze kleinen verloren gaat.  [14] Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.  14 Zo bestaat bij uw Vader die in de hemelen is niet de wil dat één van deze kleinen verloren gaat!  14. Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde.  

King James Bible . [14] Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.
Luther-Bibel . 14 So ist's auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Zurechtweisung und Gebet in der Gemeinde

Tekstuitleg van Mt 18,14 .

179. Broederlijke vermaning : Mt 18,15-18 - Mt 18,15-18 - Lc 17,3b-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,15 - Mt 18,16 - Mt 18,17 - Mt 18,18 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35

Lezing op de 23ste (drieentwintigste) zondag door het a-jaar : Mt 18,15-20 . Verwijzing : Mt 18,15-20 .

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg Ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden."

We staan hier voor concrete leefregels . Wat moet je doen in geval dat... Wat moet je doen indien dit of dat gebeurt , of wat indien dit of dat zou gebeuren . In Mt 18,15 gaat het om een centraal thema van het evangelie . Johannes de Doper predikte een doopsel tot vergeving van zonden . Jezus kwam om zonden te vergeven . Wat moet er gebeuren als een broeder zou zondigen tegen jou...

Mt 18,15 - Mt 18,15 : 179. Broederlijke vermaning - Mt 18,15-18 - Lc 17,3b-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,15 - Mt 18,16 - Mt 18,17 - Mt 18,18 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:15 ean de amartèsè eis se o adelfos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousè ekerdèsas ton adelfon sou 15 si autem peccaverit in te frater tuus vade et corripe eum inter te et ipsum solum si te audierit lucratus es fratrem tuum  Als nu je broeder (tegen je) zondigt , ga heen , wijs hem terecht tussen jou en hem alleen . Als hij naar je luistert , dan heb je je broeder gewonnen .  15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.  
[15] Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen.
[15] Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.   15 ¶ Als je broeder een zonde begaat ga er heen en wijs hem terecht, tussen jou en hem alléén; als hij naar je wil horen heb je je broeder teruggewonnen.   15. « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère.  

King James Bible . [15] Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
Luther-Bibel . 15 Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.
- 23ste (drieentwintigste) zondag door het a-jaar . In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.

Tekstuitleg van Mt 18,15 .

1. ean (indien) . Verwijzing : ean (indien) , zie Mc 9,49 .
- ean ... hamartèsèi eis se (indien... hij zondigt tegen jou) : Mt 18,15 en Lc 17,4

3. hamartèsèi (je zoudt zondigen) . Conjunctief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord hamartanô (falen, zondigen) . In twee verzen in de bijbel : Mt 18,15 en Lc 17,4 . Verwijzing: hamartia (zonde) , zie Lc 11,4 .

10. elegxon (breng ter sprake) . Imperatief aorist van het werkwoord elegchô (voor de dag brengen, ter sprake brengen) . Verwijzing : elegchô (voor de dag brengen, ter sprake brengen) , zie Mt 18,15 . Het komt in zes verzen in de bijbel voor .In vier verzen in Sir. , in Mt 18,15 en in 2 Tim 4,2 .

19. akousèi (hij zou luisteren) . Conjunctief aorist derde persoon enkelvoud . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Het komt in zevenendertig verzen in de bijbel voor . In negenentwintig verzen in het O.T. . In acht verzen in het N.T. . In Mt 10,14 (gelijkaardige tekst als Mt 18,15) , Mt 18,15 en Mt 18,16 .

20. ekerdèsas (je won). Indicatief aorist 2de persoon enkelvoud van het werkwoord kerdainô (winnen). Hapax.

Mt 18,16 - Mt 18,16 : 179. Broederlijke vermaning - Mt 18,15-18 - Lc 17,3b-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,15 - Mt 18,16 - Mt 18,17 - Mt 18,18 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:16 ean de mè akousè paralabe meta sou eti ena è duo ina epi stomatos duo marturôn è triôn stathè pan rèma   16 si autem non te audierit adhibe tecum adhuc unum vel duos ut in ore duorum testium vel stet omne verbum   16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta.   [16] Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog een of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. [16] Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen.   16 Als hij niet wil horen neem er dan nog een of twee met je mee, opdat ‘bij monde van twee of drie getuigen elk beweerd woord vaststaat’.   16. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins.  

King James Bible . [16] But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.
Luther-Bibel . 16 Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde.
- 23ste (drieentwintigste) zondag door het a-jaar . Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen.

Tekstuitleg van Mt 18,16 .

paralabe (neem tot je). Imperatief aorist van het werkwoord paralambanô (bij / tot zich nemen). In E verzen in de bijbel. In Mt 1,13, in Mt 1,20 en in Mt 18,16 .
stathèi (hij zou vaststaan). Passief conjunctief aorist van het werkwoord histèmi (stellen). Passief : staan, vaststaan. Het komt in 2 verzen in de bijbel. In 1 Mak 14,29 en Mt 18,16 .

Mt 18,17 - Mt 18,17 : 179. Broederlijke vermaning - Mt 18,15-18 - Lc 17,3b-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,15 - Mt 18,16 - Mt 18,17 - Mt 18,18 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:17 ean de parakousè autôn | eipon | eipe | tè ekklèsia ean de kai tès ekklèsias parakousè estô soi ôsper o ethnikos kai o telônès  17 quod si non audierit eos dic ecclesiae si autem et ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et publicanus     17 En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.   [17] Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar.  [17] Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.  17 Als hij aan hen voorbij hoort, zeg het aan de vergadering; als hij ook aan de vergadering voorbij hoort laat hij dan voor je zijn zoals de heiden en de tollenaar.   17. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. 

King James Bible . [17] And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.
Luther-Bibel . 17 Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner.
- 23ste (drieentwintigste) zondag door het a-jaar . Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.

Tekstuitleg van Mt 18,17 .

16. hôsper (zoals) .

hôsper (zoals)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  243 207 36 10   2 2 3 18 1 12 14

hôsper (zoals)  Mt Mc Lc syn.  ev. 
in de syn.   10 : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,26 . (7) Mt 24,27 , (8) Mt 24,37 . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 .   2 : (1) Lc 17,24 . (2)  Lc 18,11 . 12 : (1) Mt 12,40 // Lc 11,40 . (2) Mt 20,28 // Mc 10,45 // Lc 22,27 . (3) Mt 24,27 // Lc 17,24 . (4) Mt 24,37 // Lc 17,26 . (5) Mt 25,14 // Lc 19,12 . 14

Bij Matteüs : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,26 (zoals de mensenzoon) . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 (zoals een herder) .
Hôsper (zoals) ... houtôs (zo) : (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 .(7) Mt 24,27 . (8) Mt 24,37 . Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een bijbelse situatie (Jona : Mt 12,40 , Noach : Mt 24,37) of een natuurgegeven (tarwe en onkruid : Mt 13,40 , de zonnestraling : Mt 24,27 ) en een aspect van de mensenzoon . Na houtôs (zo) staat de indicatief futurum estai (zal zijn) gevolgd door het onderwerp .
Tien gelijkenissen ! Wellicht niet toevallig in Mt .

Mt 18,18 - Mt 18,18 : 179. Broederlijke vermaning - Mt 18,15-18 - Lc 17,3b-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,15 - Mt 18,16 - Mt 18,17 - Mt 18,18 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:18 amèn legô umin osa ean dèsète epi tès gès estai dedemena en ouranô kai osa ean lusète epi tès gès estai lelumena en ouranô  18 amen dico vobis quaecumque alligaveritis super terram erunt ligata et in caelo et quaecumque solveritis super terram erunt soluta et in caelo     18 Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen.   [18] Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.   [18] Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.   18 Zeker is het, zeg ik u: al wat ge zult binden op de aarde zal gebonden zijn in de hemel en al wat ge zult losmaken op de aarde zal losgemaakt zijn in de hemel.  18. « En vérité je vous le dis : tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié.  

King James Bible . [18] Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.
Luther-Bibel . 18 Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.
- 23ste (drieentwintigste) zondag door het a-jaar . Voorwaar, Ik zeg u: wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Tekstuitleg van Mt 18,18 .

180. Gemeenschappelijk gebed : Mt 18,19-20 - Mt 18,19-20 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,19 - Mt 18,20 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35

Mt 18,19 - Mt 18,19 : 180. Gemeenschappelijk gebed - Mt 18,19-20 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,19 - Mt 18,20 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:19 palin [amèn*] legô umin oti ean duo sumfônèsôsin ex umôn epi tès gès peri pantos pragmatos ou ean aitèsôntai genèsetai autois para tou patros mou tou en ouranois  19 iterum dico vobis quia si duo ex vobis consenserint super terram de omni re quacumque petierint fiet illis a Patre meo qui in caelis est    19 Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.   [19] Ook verzeker Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel.  [19] Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.  19 Wéér zeg ik het u: als er twee van u op aarde eenstemmig vragen om welke zaak ook, zal die hun deel worden van bij mijn Vader in de hemelen.  19. « De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux.  

King James Bible . [19] Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
Luther-Bibel . 19 Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.
- 23ste (drieentwintigste) zondag door het a-jaar . Eveneens zeg Ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.

Tekstuitleg van Mt 18,19 .

Mt 18,20 - Mt 18,20 : 180. Gemeenschappelijk gebed - Mt 18,19-20 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,19 - Mt 18,20 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,21-22 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:20 ou gar eisin duo è treis sunègmenoi eis to emon onoma ekei eimi en mesô autôn   20 ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo ibi sum in medio eorum     20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.  [20] Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’  [20] Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’  20 Want waar twee of drie samengebracht zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden!  20. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » 

King James Bible . [20] For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
Luther-Bibel . 20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
- 23ste (drieentwintigste) zondag door het a-jaar . Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden."

Tekstuitleg van Mt 18,20 .

181. Vergevingsgezindheid : Mt 18,21-22 - Mt 18,21-22 - Lc 17,3b-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,21 - Mt 18,22 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,23-35

Evangelie op de 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar : Mt 18,21-35 . Verwijzing : Mt 18,21-35 .

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: "Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?" Jezus antwoordde hem: "Neen, Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt."

Mt 18,21 - Mt 18,21 : 181. Vergevingsgezindheid - Mt 18,21-22 - Lc 17,3b-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,21 - Mt 18,22 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:21 tote proselthôn o petros eipen | [autô] | autô | kurie posakis amartèsei eis eme o adelfos mou kai afèsô autô eôs eptakis  21 tunc accedens Petrus ad eum dixit Domine quotiens peccabit in me frater meus et dimittam ei usque septies    21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal?   [21] Toen kwam Petrus bij Hem en zei: ‘Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot zeven keer toe?’  [21] Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’   21 ¶ Dán komt Petrus op hem af en zegt tot hem: heer, hoeveelmaal mag mijn broeder tegen mij een zonde begaan en moet ik hem vergeven: tot zevenmaal?   21. Alors Pierre, s'avançant, lui dit : « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à sept fois ? »  

King James Bible . [21] Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?
Luther-Bibel . 21 Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal?
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: "Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?"

Tekstuitleg van Mt 18,21 .

In Mt 18,21 : dezelfde zinsstructuur als in Mt 4,3 en Mt 8,19 . Evenals daar bestaat de zin uit 6 woorden en 12 lettergrepen. Er is evenwel een verschil : 2 lettergrepen + 3 lettergrepen / 1 - 2 / 2 - 2/
hamartia (zonde). In 89 verzen in de bijbel; in 59 verzen in het O.T., in 30 verzen in het N.T. In 1 vers bij Matteüs en in 2 verzen bij Johannes. Hamartias (van de zonde, zonden). Genitief enkelvoud of accusatief meervoud. In 270 verzen in de bijbel; in 216 verzen in het O.T., in 54 verzen in het N.T. In 2 verzen bij Matteüs, in 3 verzen bij Marcus, in 4 verzen bij Lucas, in 6 verzen bij Johannes, Hamartian (zonde). Accusatief enkelvoud. In 91 verzen in de bijbel; in 65 verzen in het O.T., in 26 verzen in het N.T. Niet bij Matteüs, Marcus en Lucas, 6X bij Johannes. Hamartiôn (van de zonden). Genitief meervoud. In 85 verzen in de bijbel; in 32 verzen in het N.T., in 53 verzen in het O.T. In 6 verzen in de evangelies.

Mt 18,22 - Mt 18,22 : : 181. Vergevingsgezindheid - Mt 18,21-22 - Lc 17,3b-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,21 - Mt 18,22 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,23-35
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:22 legei autô o ièsous ou legô soi eôs eptakis alla eôs ebdomèkontakis epta   22 dicit illi Iesus non dico tibi usque septies sed usque septuagies septies   22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal. [22] Jezus zei hem: ‘Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven keer toe.   [22] Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.   22 Jezus zegt tot hem: ik zeg je: niet tot zevenmaal maar tot zeventig maal zeven.   22. Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois.  

King James Bible . [22] Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.
Luther-Bibel . 22 Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Jezus antwoordde hem: "Neen, Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventigmaal zevenmaal.

Tekstuitleg van Mt 18,22 .

182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar : Mt 18,23-35 - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -

Een belangrijk element in de onderlinge relaties van de leden van een gemeenschap is vergeving. De gemeenschap volgens Matteüs bestaat niet uit volmaakte (perfecti) mensen, maar uit mensen met tekorten, zwakheden, zonden. De zondige mens wordt niet uit de gemeenschap gegooid, hij wordt vergeven. Immers, een christelijke gemeenschap gaat ervan uit dat in het hart van ieder mens en in iedere gemeenschap goed en kwaad aanwezig is. Zoals Jezus zal ook de christen niet beginnen aan het uitroeien van het kwaad, want dan gaat hij over tot geweld op mensen. Hij zal het kwaad trachten de baas te worden, te overwinnen.
Het 18de hoofdstuk eindigt met een zin (Mt 18,35) die sterk gelijkt op een bede (Mt 6,12) uit het Onzevader. Zoals het geval was bij de bergrede, de parabelrede, en zoals het zal zijn bij de eschatologische rede eindigt de kerkrede met een parabel. Die parabel handelt over vergeven en niet vergeven.

Mt 18,23 - Mt 18,23 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:23 dia touto ômoiôthè è basileia tôn ouranôn anthrôpô basilei os èthelèsen sunarai logon meta tôn doulôn autou   23 ideo adsimilatum est regnum caelorum homini regi qui voluit rationem ponere cum servis suis     23 Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde.   [23] In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden.  [23] Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren.  23 Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een mens, een koning, die een rekening wilde vereffenen met zijn dienaren.  23. « A ce propos, il en va du Royaume des Cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.  

King James Bible . [23] Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants.
Luther-Bibel . 23 Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren.

Tekstuitleg van Mt 18,23 .

- dia touto (daarom) zie Mt 6,25
- hômoiôthè (werd vergeleken) zie homoiô (vergelijken). Bij Matteüs, zie Mt 13,24 . Eveneens in Mt 18,23 en Mt 22,2 .
- anthrôpôi (aan de mens / man) zie Mt 12,13 . Zie ook Mt 13,24 , Mt 18,23 en Mt 22,2 , Mt 13,45 , Mt 20,1 . In twee gevallen is die mens een koning (basilei) : Mt 18,23 en Mt 22,2 .

èthelèsen (hij wilde) . Indicatief aorist van het werkwoord (e)thelô (willen). Het komt in 49 verzen in de bijbel voor. In 8 verzen in het N.T., in 41 verzen in het O.T. Mt 18,23 , Mt 27,34, Mc 6,26 enz.
sunarai (letterlijk : samen-nemen, eindbalans maken, afrekenen). Infinitief aorist van het werkwoord sunairô. Hapax. sunairein : infinitief praesens. Hapax

Mt 18,24 - Mt 18,24 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:24 arxamenou de autou sunairein prosènechthè autô eis ofeiletès muriôn talantôn   24 et cum coepisset rationem ponere oblatus est ei unus qui debebat decem milia talenta    24 Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten.  [24] Toen hij begonnen was met afrekenen, werd er iemand bij hem gebracht die een schuld had van tienduizend talenten*.  [24] Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was.  24 Als hij begint met vereffenen wordt er één tot hem gebracht die schuldenaar is voor tienduizend talenten.  24. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait dix mille talents. 

King James Bible . [24] And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.
Luther-Bibel . 24 Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was.

Tekstuitleg van Mt 18,24 .

arxamenou (nadat hij begonnen was). Losse genitief. Participium aorist genitief enkelvoud van het werkwoord archomai (beginnen). Slechts in Dt 16,9 en Mt 18,24 .
- ofeilô (schuldig / verschuldigd zijn) . Verwijzing : ofeilô (schuldig / verschuldigd zijn) , zie Mt 18,24 . . ofeilô (schuldig / verschuldigd zijn)
- ofeleitès (schuldenaar) . Slechts in drie verzen in de bijbel . In Mt 18,24 , in Rom 1,14 , in Gal 5,3 .
- ofeleimata (schulden) , meervoud van ofeilèma. Het meervoud in Mt 6,12 . Het enkelvoud ofeilèma (schuld) in Dt 24,10, vertaling van het Hebreeuwse masja´ah van het werkwoord nsj´ , zie Js 24,2 . ofeilonti (datief van ofeilôn : schuldig zijnde) Lc 11,4.
- ôfeilen (hij was verschuldigd) . Indicatief aorist . In vier verzen in de bijbel , in 1 Mak 13,15 in Mt 18,28 , in Lc 7,41 en in Heb 2,17.
- ofeileis (jij bent schuldig) . Indicatief praesens tweede persoon enkelvoud . In drie verzen in de bijbel : in Mt 18,28 , in Lc 16,5 en in Lc 16,7 . Deze werkwoordvorm komt in één vers bij Matteüs en in twee verzen bij Lucas voor maar in eigen teksten .

prosènechthè (hij werd gebracht) Passief Aorist van het werkwoord prosferô (brengen bij). Slechts in Mt 12,22, in Mt 18,23 en in Hand 21,26. Andere lezing prosèchtè (hij werd geleid bij). Nog in Jos 7,17.

Mt 18,25 - Mt 18,25 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:25 mè echontos de autou apodounai ekeleusen auton o kurios prathènai kai tèn gunaika kai ta tekna kai panta osa echei kai apodothènai 25 cum autem non haberet unde redderet iussit eum dominus venundari et uxorem eius et filios et omnia quae habebat et reddi    25 En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. [25] Omdat hij niet kon betalen, gaf de heer het bevel om hem met vrouw en kinderen en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen. [25] Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost.  25 Hij heeft niets om het terug te geven: de heer beveelt dat hij verhandeld zal worden, en ook zijn vrouw, zijn kinderen en alles wat hij heeft, en dat daarmee wordt teruggegeven.   25. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette.  

King James Bible . [25] But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.
Luther-Bibel . 25 Da er's nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen.

Tekstuitleg van Mt 18,25 .

apodounai (weggeven, teruggeven) Infinitief aorist. In 22 verzen in de bijbel; in 18 verzen in het O.T., in 4 verzen in het N.T.
ekeulesen (hij beval). Indicatief aorist van het werkwoord keleuô (gebieden, bevelen). In 28 verzen in het O.T.; in 13 verzen in het O.T., in 15 verzen in het N.T. In 4 verzen bij Matteüs, in Mt 8,8, in Mt 18,25 , in Mt 14,9 , in Mt 27,58 , in 1 vers bij Lucas, in 10 verzen in Handelingen.
prathènai (verkocht worden). Passief infinitief van het werkwoord pipraskô (verkopen). In 4 verzen in de bijbel, in Lv 25,48, in Mt 18,25 , in Mt 26,9 en in Mc 14,5.
apodothènai (teruggegeven worden). Passief infinitief van het werkwoord apodidômi (teruggeven). Slechts in Mt 18,25 en in Mt 27,58. In beide gevallen in combinatie met ekeleusen (hij beval terug te geven). apodôsô(ik zal teruggeven). In 13 verzen in de bijbel; in 10 verzen in het O.T. en in 3 verzen in het N.T.; in Mt 18,25 , Mt 18,29 en Lc 10,35 .

Mt 18,26 - Mt 18,26 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:26 pesôn oun o doulos prosekunei autô legôn makrothumèson ep emoi kai panta apodôsô soi  26 procidens autem servus ille orabat eum dicens patientiam habe in me et omnia reddam tibi   26 De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. [26] Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg: “Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen.”   [26] Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.”   26 Dan valt de dienaar voor hem neer en zegt: wees lankmoedig over mij en alles zal ik u teruggeven!  26. Le serviteur alors se jeta à ses pieds et il s'y tenait prosterné en disant : «Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. » 

King James Bible . [26] The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.
Luther-Bibel . 26 Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's alles bezahlen.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

Tekstuitleg van Mt 18,26 .

makrothèmèson (wees lankmoedig, heb geduld). Imperatief aorist van het werkwoord makrothumeô (lankmoedig zijn, geduld hebben). Slechts in Mt 18,25 en Mt 18,29 .

Mt 18,27 - Mt 18,27 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:27 splagchnistheis de o kurios tou doulou | [ekeinou] | ekeinou | apelusen auton kai to daneion afèken autô   27 misertus autem dominus servi illius dimisit eum et debitum dimisit ei   27 En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden.  [27] De heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij, en hij schold hem het geleende geld kwijt. [27] Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt.   27 Geroerd laat de heer van die dienaar hem losmaken, en het geleende scheldt hij hem kwijt.  27. Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. 

King James Bible . [27] Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt.
Luther-Bibel . 27 Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.

Tekstuitleg van Mt 18,27 .

apelusen (hij ontbond, hij liet vrij). In 12 verzen in de bijbel; in 4 verzen in het O.T, in 8 verzen in het N.T. In Mt 18,27 en Mt 27,26; in 2 verzen bij Marcus, in 3 verzen bij Lucas enz.

Mt 18,28 - Mt 18,28 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:28 exelthôn de o doulos ekeinos euren ena tôn sundoulôn autou os ôfeilen autô ekaton dènaria kai kratèsas auton epnigen legôn apodos ei ti ofeileis  28 egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis qui debebat ei centum denarios et tenens suffocabat eum dicens redde quod debes     28 Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt.   [28] Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren, die hem honderd denariën* schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal wat je me schuldig bent.” [28] Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!”  28 Als hij buiten komt vindt die dienaar een van zijn mededienaars die hem maar honderd dinar schuldig is; hij overmeestert hem, wurgt hem bijna en zegt: al wat je schuldig bent, geef dat terug!   28. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait cent deniers ; il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant : «Rends tout ce que tu dois. »  

King James Bible . [28] But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.
Luther-Bibel . 28 Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig; und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist!
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent.

Tekstuitleg van Mt 18,28 .

Mt 18,29 - Mt 18,29 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:29 pesôn oun o sundoulos autou parekalei auton legôn makrothumèson ep emoi kai apodôsô soi   29 et procidens conservus eius rogabat eum dicens patientiam habe in me et omnia reddam tibi    29 Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. [29] Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, en ik zal je betalen.” [29] Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.”  29 Dan valt zijn mededienaar neer en roept zijn hulp in; hij zegt: wees lankmoedig over mij en alles zal ik je teruggeven!   29. Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant : «Consens-moi un délai, et je te rendrai. »  

King James Bible . [29] And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.
Luther-Bibel . 29 Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's bezahlen.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen.

Tekstuitleg van Mt 18,29 .

Mt 18,30 - Mt 18,30 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:30 o de ouk èthelen alla apelthôn ebalen auton eis fulakèn eôs apodô to ofeilomenon   30 ille autem noluit sed abiit et misit eum in carcerem donec redderet debitum     30 Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. [30] Dat wilde hij niet, integendeel, hij liet hem zelfs gevangenzetten tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben.   [30] Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald.   30 Maar hij is hem niet ter wille geweest, nee, hij gaat weg en laat hem in bewaring zetten totdat hij het verschuldigde terug heeft gegeven.  30. Mais l'autre n'y consentit pas ; au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. 

King James Bible . [30] And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
Luther-Bibel . 30 Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar .

Tekstuitleg van Mt 18,30 . Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.

Mt 18,31 - Mt 18,31 -: 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:31 idontes oun oi sundouloi autou ta genomena elupèthèsan sfodra kai elthontes diesafèsan tô kuriô eautôn panta ta genomena  31 videntes autem conservi eius quae fiebant contristati sunt valde et venerunt et narraverunt domino suo omnia quae facta erant     31 Als nu zijn mededienstknechten zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden; en komende, verklaarden zij hunnen heer al wat er geschied was.   [31] Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij buitengewoon ontstemd en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen. [31] Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen.   31 Als dan zijn mededienaars zien wat is geschied worden ze zeer bedroefd; ze komen binnen en delen aan hun heer mee al wat is geschied.   31. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés, et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître.  

King James Bible . [31] So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.
Luther-Bibel . 31 Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen.

Tekstuitleg van Mt 18,31 .

- elthontes (gekomen) zie - elthôn (gegaan, gekomen). In 14 verzen bij Matteüs, zie Mt 8,14 .

Mt 18,32 - Mt 18,32 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:32 tote proskalesamenos auton o kurios autou legei autô doule ponère pasan tèn ofeilèn ekeinèn afèka soi epei parekalesas me   32 tunc vocavit illum dominus suus et ait illi serve nequam omne debitum dimisi tibi quoniam rogasti me     32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt;  [32] Toen riep zijn heer hem bij zich en zei: “Jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden, toen je mij daarom smeekte.  [32] Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte.   32 Dan roept zijn heer hem bij zich en zegt tot hem: boosaardig stuk dienaar!– héél die schuld heb ik jou vergeven daar je mijn hulp inriep;  32. Alors celui-ci le fit venir et lui dit : «Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce que tu m'as supplié ;  

King James Bible . [32] Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:
Luther-Bibel . 32 Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast;
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Daarop liet de heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt.

Tekstuitleg van Mt 18,32 .

Mt 18,33 - Mt 18,33 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:33 ouk edei kai se eleèsai ton sundoulon sou ôs kagô se èleèsa   33 non ergo oportuit et te misereri conservi tui sicut et ego tui misertus sum    33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb?  [33] Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”   [33] Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”   33 moest niet ook jij je ontfermen over je mededienaar zoals ook ik mij heb ontfermd over jou?  33. ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» 

King James Bible . [33] Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?
Luther-Bibel . 33 hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad?

Tekstuitleg van Mt 18,33 .

Mt 18,34 - Mt 18,34 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:34 kai orgistheis o kurios autou paredôken auton tois basanistais eôs | [ou] | ou | apodô pan to ofeilomenon   34 et iratus dominus eius tradidit eum tortoribus quoadusque redderet universum debitum    34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was.  [34] En zijn heer werd zo kwaad, dat hij hem overleverde aan de beulen, totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald.  [34] En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald.   34 En in toorn ontstoken geeft zijn heer hem over aan de folteraars totdat hij al het verschuldigde aan hem terug heeft gegeven.  34. Et dans son courroux son maître le livra aux tortionnaires, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. 

King James Bible . [34] And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.
Luther-Bibel . 34 Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.

Tekstuitleg van Mt 18,34 .

Mt 18,35 - Mt 18,35 : 182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar - Mt 18,23-35 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 18 -- Mt 18,23 - Mt 18,24 - Mt 18,25 - Mt 18,26 - Mt 18,27 - Mt 18,28 - Mt 18,29 - Mt 18,30 - Mt 18,31 - Mt 18,32 - Mt 18,33 - Mt 18,34 - Mt 18,35 - Mt 18 - Mt 18,1-5 - Mt 18,6-7 - Mt 18,8-9 - Mt 18,10-14 - Mt 18,15-18 - Mt 18,19-20 - Mt 18,21-22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18:35 outôs kai o patèr mou o ouranios poièsei umin ean mè afète ekastos tô adelfô autou apo tôn kardiôn umôn 35 sic et Pater meus caelestis faciet vobis si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris     35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.  [35] Zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen, als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft.’  [35] Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’  35 Zó zal ook uw hemelse Vader doen als ge niet van harte een ieder aan zijn broeder vergeving schenkt!   35. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »  

King James Bible . [35] So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.
Luther-Bibel . 35 So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het a-jaar . Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt."

Tekstuitleg van Mt 18,35 .

- houtôs (zo, op deze wijze) . In 32 verzen bij Matteüs, zie Mt 21,6 .
- ouranios (hemels). in 7 verzen bij Matteüs, zie Mt 5,48

Het vers bestaat uit een hoofdzin en een bijzin. De zin gelijkt heel sterk op de bede van het onzevader zie Mt 6,12 en Mt 6,14 .


1 in illa hora accesserunt discipuli ad Iesum dicentes quis putas maior est in regno caelorum 2 et advocans Iesus parvulum statuit eum in medio eorum 3 et dixit amen dico vobis nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum caelorum 4 quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste hic est maior in regno caelorum 5 et qui susceperit unum parvulum talem in nomine meo me suscipit 6 qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis qui in me credunt expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo eius et demergatur in profundum maris 7 vae mundo ab scandalis necesse est enim ut veniant scandala verumtamen vae homini per quem scandalum venit 8 si autem manus tua vel pes tuus scandalizat te abscide eum et proice abs te bonum tibi est ad vitam ingredi debilem vel clodum quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignem aeternum 9 et si oculus tuus scandalizat te erue eum et proice abs te bonum tibi est unoculum in vitam intrare quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis 10 videte ne contemnatis unum ex his pusillis dico enim vobis quia angeli eorum in caelis semper vident faciem Patris mei qui in caelis est 11 venit enim Filius hominis salvare quod perierat 12 quid vobis videtur si fuerint alicui centum oves et erraverit una ex eis nonne relinquet nonaginta novem in montibus et vadit quaerere eam quae erravit 13 et si contigerit ut inveniat eam amen dico vobis quia gaudebit super eam magis quam super nonaginta novem quae non erraverunt 14 sic non est voluntas ante Patrem vestrum qui in caelis est ut pereat unus de pusillis istis 15 si autem peccaverit in te frater tuus vade et corripe eum inter te et ipsum solum si te audierit lucratus es fratrem tuum 16 si autem non te audierit adhibe tecum adhuc unum vel duos ut in ore duorum testium vel stet omne verbum 17 quod si non audierit eos dic ecclesiae si autem et ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et publicanus 18 amen dico vobis quaecumque alligaveritis super terram erunt ligata et in caelo et quaecumque solveritis super terram erunt soluta et in caelo 19 iterum dico vobis quia si duo ex vobis consenserint super terram de omni re quacumque petierint fiet illis a Patre meo qui in caelis est 20 ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo ibi sum in medio eorum 21 tunc accedens Petrus ad eum dixit Domine quotiens peccabit in me frater meus et dimittam ei usque septies 22 dicit illi Iesus non dico tibi usque septies sed usque septuagies septies 23 ideo adsimilatum est regnum caelorum homini regi qui voluit rationem ponere cum servis suis 24 et cum coepisset rationem ponere oblatus est ei unus qui debebat decem milia talenta 25 cum autem non haberet unde redderet iussit eum dominus venundari et uxorem eius et filios et omnia quae habebat et reddi 26 procidens autem servus ille orabat eum dicens patientiam habe in me et omnia reddam tibi 27 misertus autem dominus servi illius dimisit eum et debitum dimisit ei 28 egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis qui debebat ei centum denarios et tenens suffocabat eum dicens redde quod debes 29 et procidens conservus eius rogabat eum dicens patientiam habe in me et omnia reddam tibi 30 ille autem noluit sed abiit et misit eum in carcerem donec redderet debitum 31 videntes autem conservi eius quae fiebant contristati sunt valde et venerunt et narraverunt domino suo omnia quae facta erant 32 tunc vocavit illum dominus suus et ait illi serve nequam omne debitum dimisi tibi quoniam rogasti me 33 non ergo oportuit et te misereri conservi tui sicut et ego tui misertus sum 34 et iratus dominus eius tradidit eum tortoribus quoadusque redderet universum debitum 35 sic et Pater meus caelestis faciet vobis si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris