MARCUSEVANGELIE , ACHTSTE HOOFDSTUK - MC 8 -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -
- Mc 8,27-35

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

- Marcus : overzicht .
- Marcus taalgebruik - Marcus taalgebruik A - Marcus taalgebruik B - Marcus taalgebruik C - Marcus taalgebruik D - Marcus taalgebruik E - Marcus taalgebruik F - Marcus taalgebruik G - Marcus taalgebruik H - Marcus taalgebruik I - Marcus taalgebruik J - Marcus taalgebruik K - Marcus taalgebruik L - Marcus taalgebruik M - Marcus taalgebruik N - Marcus taalgebruik O - Marcus taalgebruik P - Marcus taalgebruik Q - Marcus taalgebruik R - Marcus taalgebruik S - Marcus taalgebruik T - Marcus taalgebruik U - Marcus taalgebruik Z -
- Mc : commentaar .

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht van het Marcusevangelie :   Mc 1 , Mc 2 , Mc 3 , Mc 4 , Mc 5 , Mc 6 , Mc 7 , Mc 8 , Mc 9 , Mc 10 , Mc 11 , Mc 12 , Mc 13 , Mc 14 , Mc 15 , Mc 16
Tekstuitleg per pericope - Mc 8,1-10 - Mc 8,11-13 - Mc 8,14-21 - Mc 8,22-26 - Mc 8,27-30 - Mc 8,31-32 - Mc 8,32-33 - Mc 8,34-35 - Mc 8,36-38
Tekstuitleg vers per vers - Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10 - Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 - Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 - Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 - Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 - Mc 8,31 - Mc 8,32 - Mc 8,33 - Mc 8,34 - Mc 8,35 - Mc 8,36 - Mc 8,37 - Mc 8,38 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
Religie.opzijnbest.nl
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 info-bible interBible http://www.diebibel.de/  
1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- Petros (Petrus) , zie Mc 8,29 .

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Mc 8,27-35: B-cyclus, 24ste zondag door het jaar
Bibliografie

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het achtste hoofdstuk van het Marcusevangelie :
158. Tweede broodvermenigvuldiging :  Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -
159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -
160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -
161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -
162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -
163. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -
164. Berisping van Petrus : Mc 8,32-33 - Mt 16,22-23 -
165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-24 -
166. Wat baat het een mens de hele wereld te winnen : Mc 8,36-38 - Mt 16,26-27 - Lc 9,25-26 -


158. Tweede broodvermenigvuldiging :  Mc 8,1-10 - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10 -

Mc 8,1-9: het tweede broodverhaal
De ontmoeting met de Syro-Fenicische vrouw in Tyrus en de vraag van de bewoners van het tienstedengebied in het Overjordaanse om een doofstomme  te genezen openen de ogen van Jezus. Jezus ziet dat ook niet-Joden zijn boodschap met open armen ontvangen. Die bewoners van het tienstedengebied reageren  overenthousiast op zijn  wondere boodschap. Ze halen opgelucht adem dat haat en agressie plaats maken voor gesprek en dialoog. Opnieuw kunnen mensen naar elkaar luisteren en met elkaar spreken hoe verschillend ze ook zijn en tot welk volk ze ook behoren. Het enthousiasme van de bewoners brengt veel mensen  in beweging. Ze komen naar Jezus.  Ze komen van overal, vanuit alle windstreken. Wel vierduizend mensen. Ze hongeren naar spiritueel voedsel. Het is niet uitgesloten dat ze ook lichamelijke honger hebben wegens het vele geweld en de oorlogen.
Marcus zegt dat ze al drie dagen bij hem zijn zonder eten. Daarenboven vertelt hij dat Jezus medelijden met hen heeft. Dit klinkt toch contradictorisch. Je zou toch verwachten dat Jezus niet zo lang wacht om de honger van de massa te stillen. We stuiten op deze moeilijkheden omdat we het verhaal maar al te letterlijk nemen en niet kijken naar het verhaal achter het verhaal. Er is sprake van drie dagen. Dat zegt ons niet zoveel, maar in landen met ’s nachts heldere hemel is het fenomeen van de overgang van het laatste kwartier van de maan naar het eerste kwartier heel betekenisvol. Die overgang duurt drie dagen.  Het symboliseert de overgang van duisternis naar licht, van sterven naar verrijzen, van eindigen naar beginnen. De massa verkeert in geestelijke duisternis en snakt naar licht, naar een nieuw begin. Mensen hongeren naar spiritueel voedsel. Jezus ziet het en heeft medelijden. Dank zij de Syro-Fenicische vrouw ziet Jezus ook de noden van deze niet-Joodse mensen.  En hij is met hen begaan.
Joden kunnen hun spirituele honger stillen met de Thora en de Profeten, maar waarmee moeten niet- Joden zich voeden? Marcus geeft ons twee broodverhalen; één voor Joden (Mc 6,30-34)  en  één voor niet-Joden (Mc 8,1-9). De honger verschilt niet van elkaar en de mensen hopen te kunnen eten en verzadigd te worden, tot welk volk ze ook behoren. Jezus beseft maar al te goed dat hij hen te eten moet geven, anders komen ze om. Hij moet wel een alternatief bieden voor veel geweld, waardoor het volk omkomt. Hij kan ze niet zonder boodschap zomaar naar huis sturen. De weg terug, te voet, is lastig en vermoeiend. Sommigen zullen bezwijken door de inspanning. Hoeveel moeite moet een volk wel niet doen om stapsgewijs zich erbovenop te helpen, om uitzicht op een nieuw bestaan te krijgen, om een beetje hoop op een betere toekomst te koesteren. 
Jezus legt aan de leerlingen het probleem van de hongerende massa voor. Wat hebben de leerlingen te bieden: broederlijkheid, delen, dienen. Dat hebben ze toch in de leerschool van Jezus opgedaan. Maar dat houdt de leerlingen niet bezig. Ze interpreteren de vraag van Jezus in de letterlijke betekenis: “Waar haal je hier in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om deze mensen te eten te geven.” 
Op de vraag van Jezus over hoeveel broden ze beschikken, bieden de leerlingen Jezus zeven broden aan. Hij zegent  en breekt ze en vraagt aan zijn leerlingen  om ze uit te delen. Zij delen ze uit. Hetzelfde gebeurt met enkele visjes.
Jezus zegent het broederlijk samenleven, het breken voor elkaar en het delen van het dagelijks leven met elkaar, voor zeven dagen op zeven. Dergelijk samenleven brengt honderdvoudig vruchten voort: nog 7 manden gebroken brood,  voor de toekomst, voor iedere dag van de week, voor iedereen.
We hebben een zinnetje over het hoofd gezien: “Jezus vroeg de menigte om op de grond te gaan zitten”.  De Griekse tekst spreekt van liggen. De menigte gaat aanliggen aan een maaltijd om te eten en zich te verzadigen. Tegenover dit aanliggen staat het neerliggen op de grond als gewonde of gedode, als gesneuvelde, bij geweld en oorlog.  Naar het aanliggen voor een maaltijd snakt het volk. Maar het is doodsbang om te sneuvelen. De boodschap van Jezus is een vredesaanbod tegenover oorlog en geweld.

Mc 8,1 - Mc 8,1 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:1 Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς, 1 in illis diebus iterum cum turba multa esset nec haberent quod manducarent convocatis discipulis ait illis  In die dagen, toen er weer een grote volksmenigte was en ze niets hadden wat ze konden eten, riep hij de leerlingen bij zich (en) zei hun :    [1] In die tijd waren er weer veel mensen bijeen en ze hadden niets te eten. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:   [1] Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen:  1 ¶ In die dagen, als er weer een grote schare is en zij niets te eten hebben, roept hij de leerlingen bij zich en zegt tot hen:  1. En ces jours-l?, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, il appela ? lui ses disciples et leur dit :

Statenvertaling . 1 In dezelfde dagen, als er een geheel grote schare was, en zij niet hadden, wat zij eten zouden, riep Jezus Zijn discipelen tot Zich, en zeide tot hen:
King James Bible . [1] In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,
Luther-Bibel . 1 Zu der Zeit, als wieder eine gro?e Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die J?nger zu sich und sprach zu ihnen:

Tekstuitleg van Mc 8,1 . Het vers Mc 8,1 telt 20 (2 X 2 X 5) woorden en 109 letters . De getalwaarde van Mc 8,1 is 13434 (2 X 3 X 2239) .

Mc 8,1 Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς,
Vertaling: In die dagen was er opnieuw een grote menigte en zij hadden niets te eten. Hij riep de leerlingen bij zich en zgt hen:
Mc 8,1. Ἐν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd) ἐκείναις (= ekeinais: 'in' die; anwijz vnw dat vr mv van het aanwijz vnw ἐκείνος = ekeinos: die) ταῖς (= tais: aan de; bep lidw dat vr mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ἡμέραις (= hèmerais: dagen; zn dat vr mv van het zn ἡμερα = hèmera: dag; verwant met schemer?) πάλιν (= palin: opnieuw; partikel) πολλοῦ (= pollou: van veel; bv nw gen mann en onz enk van het bv nw = polus: veel; stam: p/v - l) ὄχλου (= ochlou: (van de menigte; zn gen mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte) ὄντος (= ontos: terwijl er is; wkw act part praes gen mann enk van het wkw ειμι = eimi: zijn; stam: es-; zie Ned.: is; Lat: esse) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) μὴ (= mè: niet; partikel van ontkenning in zinnen die niet in de indicatief staan) ἐχόντων (= echontôn: van zij die hebben; wkw act part praes gen mann mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) τί (= ti: wat? vrag vnw acc onz enk van het vrag vnw τις = tis: wie?) φάγωσιν (= fagôsin: zij zouden eten; wkw act conjunct aor 3de pers mv bij het wkw εσθιω = esthiô: eten; fut εδομαι = edomai, aor εφαγον = efagon, perf εδηδως = edèdôs; wkw met verschillende stammen: Baeyens nr 136 blz 102), προσκαλεσαμενος (= proskalesamenos: bij zich geroepen; wkw med part aor nom mann enk van het wkw προσκαλεομαι = proskaleomai: bij zich roepen) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) μαθητὰς (= mathètas: leerlingen; zn acc mann mv van het zn μαθητης = mathètès: leerling; zie het wkw ma-n-th-an-ô: leren; zie Baeyens nr 133: praesensstam op -an met nasale in de stam) λέγει (= λέγει: hij zegt; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij),

Mc 6,34-35a Mc 8,1 Mt 14,14-15a Mt 15,32a Lc 9,1 Joh 6,5
Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδεν πολὺν ὄχλον Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον,     ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν
καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς,   καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς      
ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν,        
35 Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης   15 ὀψίας δὲ γενομένης   Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν:  
προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 32 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα  
ἔλεγον λέγει αὐτοῖς, λέγοντες, εἶπεν, εἶπαν αὐτῷ, λέγει πρὸς Φίλιππον

De situatie van het eerste en het tweede broodverhaal is heel verschillend. Bij het eerste broodverhaal zijn de 'joden' hun spirituele leider Johannes de Doper kwijt want hij werd door koning Herodes gedood. Bij het tweede broodverhaal hebben niet-joden geen geestelijk voedsel (althans in de ogen van de joden).

Mc 8,1.1. Ἐν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd). Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .
Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .

Mc 8,1.2. ἐκείναις (= ekeinais: 'in' die; anwijz vnw dat vr mv van het aanwijz vnw ἐκείνος = ekeinos: die). Taalgebruik in het NT : ekeinos (die) . Taalgebruik in Mc : ekeinos (die) .
Mc (4) : (1) Mc 1,9 (kai egeneto ...) . (2) Mc 8,1 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 .

Mc 8,1.3. ταῖς (= tais: aan de; bep lidw dat vr mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (10) : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 2,6 . (3) Mc 2,8 . (4) Mc 6,56 . (5) Mc 8,1 . (6) Mc 12,38 . (7) Mc 12,39 . (8) Mc 13,17 . (9) Mc 13,24 . (10) Mc 16,18 .

Mc 8,1.4. ἡμέραις (= hèmerais: dagen; zn dat vr mv van het zn ἡμερα = hèmera: dag; verwant met schemer?) Taalgebruik in het NT : h?mera (dag) . Taalgebruik in Mc : h?mera (dag) .
(1) Mc 1,9 (kai egeneto ...) . (2) Mc 8,1 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 . (5) en trisin hèmerais (in drie dagen) .

Mc 8,1.1. - 4. Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις (= en ekeinais tais hèmerais: in díe dagen) . Bij Marcus staat telkens Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις = en ekeinais tais hèmerais : (1) Mc 1,9 (kai egeneto ...) . (2) Mc 8,1 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 .

Mc 8,1.5. πάλιν (= palin: opnieuw; partikel). πολλοῦ ὄχλου (= pollou ochlou: een talrijke menigte). Mc (1): Mc 8,1. πολὺν ὄχλον (= ochlon polun: talrijke menigte). Mc 6,34. In beide broodverhalen is een talrijke menigte aanwezig. Met het woordje πάλιν (= palin: opnieuw) verwijst Marcus in Mc 8,1 (het tweede broodverhaal) naar Mc 6,34 (het eerste broodverhaal). Zo wordt in Mc 8,1 vanaf het begin van het verhaal verwezen naar het eerste boordverhaal.

Mc 8,1.6. πολλοῦ (= pollou: van veel; bv nw gen mann en onz enk van het bv nw = polus: veel; stam: p/v - l). Taalgebruik in het NT : polus (veel) . Taalgebruik in Mc : polus (veel) .
Mc (1) : Mc 8,1 .

Mc 8,1.7. ὄχλου (= ochlou: (van de menigte; zn gen mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte). Taalgebruik in het NT : ochlos (menigte) . Taalgebruik in de LXX : ochlos (menigte) . Taalgebruik in Mc : ochlos (menigte) . Taalgebruik in Lc : ochlos (menigte) ochlos (menigte) . Mc (5) : (1) Mc 7,17 . (2) Mc 7,33 .  (3) Mc 8,1 . (4) Mc 9,17 .  (5) Mc 10,46 . Een vorm van οχλος = ochlos in de LXX (55) , in het NT (174) .

  ochlos (menigte)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn.  ev. 
1 nom. mann. enk. ochlos  49  45  13  12  28  40 
2 gen. mann. enk. ochlou  31  25  15  19 
  enk. 142 26 116 19 35 25 19 15 3 79 98
  mv.  70 13  29  17  16    48  49 
  totaal enk. en mv. 212 39  173  50  36  41  20  23  127  147 

  ochlos (menigte)   Mc Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 15 syn. 
1 nom. mann. enk. ochlos  13  (1) Mc 2,13 .   2 : (1) Mc 3,20 . (2) Mc 3,32 .   (1) Mc 4,1 .   2 : (1) Mc 5,21 . (2) Mc 5,24a - Mc 5,24b .         2 : (1) Mc 9,15 . (2) Mc 9,25 .     (1) Mc 11,18 3 : (1) Mc 12,37 . (2) Mc 12,41 . (3) Mc 12,43 .   (1) Mc 15,8 .     28 
2 gen. mann. enk. ochlou            2 : (1) Mc 7,17. (2) Mc 7,33.   1: Mc 8,1 1: Mc 9,17 .   1 : Mc 10,46 .           15 
3 dat. mann. enk. ochlô(i)        2 : (1) : Mc 5,27 . (2) Mc 5,30 .     (1) Mc 8,6.             Mc 15,15 
4 acc. mann. enk. ochlon  13  1 : Mc 2,4 .   1 : Mc 3,9 . 1 : Mc 4,36 .   1 : Mc 5,31 2 :  (1) Mc 6,34 . (2) Mc 6,45 . 1 : Mc 7,14 2 : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,34 .   1 : Mc 9,14 .     1 : Mc 11,32 .   1 : Mc 12,12 .     1 : Mc 15,11 27 
5 nom. mann. mv. ochloi                   1 : Mc 10,1 .           25 
  totaal 36   

Mc 8,1.6. - 7. een combinatie van πολυς (= polus (veel, talrijk) en οχλος (= ochlos: menigte) in Mc (6):
- πολυς οχλος (a) of οχλος πολυς (b) (= polus ochlos of ochlos polus: een (talrijke menigte) . Mc (3) (1) Mc 5,21. (a) (2) Mc 5,24 (b).  (3) Mc 12,37 (a).
- πολλοῦ ὄχλου (= pollou ochlou: een talrijke menigte). Mc (1): Mc 8,1
- πολὺν ὄχλον of ὄχλον πολὺν (= polun ochlon: een talrijke menigte) of (= ochlon polun: talrijke menigte). Mc (2) : (1) Mc 6,34. (2) Mc 9,14.
- πολλοῦ ὄχλου (= pollou ochlou: een talrijke menigte). Mc (1): Mc 8,1. πολὺν ὄχλον (= ochlon polun: talrijke menigte). Mc 6,34. In beide broodverhalen is een talrijke menigte aanwezig. Met het woordje πάλιν (= palin: opnieuw) verwijst Marcus in Mc 8,1 (het tweede broodverhaal) naar Mc 6,34 (het eerste broodverhaal).

Mc 8,1.8. ὄντος (= ontos: terwijl er is; wkw act part praes gen mann enk van het wkw ειμι = eimi: zijn; stam: es-; zie Ned.: is; Lat: esse).

Mc 8,1.9. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . D. : und . E. : and . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat.:

Mc 8,1.10. μὴ (= mè: niet; partikel van ontkenning in zinnen die niet in de indicatief staan).

Mc 8,1.11. ἐχόντων (= echontôn: van zij die hebben; wkw act part praes gen mann mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten).

Mc 8,1.12. τί (= ti: wat? vrag vnw acc onz enk van het vrag vnw τις = tis: wie?).

Mc 8,1.13. φάγωσιν (= fagôsin: zij zouden eten; wkw act conjunct aor 3de pers mv bij het wkw εσθιω = esthiô: eten; fut εδομαι = edomai, aor εφαγον = efagon, perf εδηδως = edèdôs; wkw met verschillende stammen: Baeyens nr 136 blz 102),

Mc 8,1.14. προσκαλεσαμενος (= proskalesamenos: bij zich geroepen; wkw med part aor nom mann enk van het wkw προσκαλεομαι = proskaleomai: bij zich roepen). Taalgebruik in het NT: proskaleomai (bij zich roepen) . Taalgebruik in de LXX: proskaleomai (bij zich roepen) . Taalgebruik in Mc: proskaleomai (bij zich roepen). LXX (3): (1) Gn 28,1. (2) 2 Mak 7,25. (3) W 18,8. Mt (6) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 15,10 .(3) Mt 15,32 . (4) Mt 18,2 . (5) Mt 18,32 . (6) Mt 20,25 . Mc (7) : (1) Mc 3,23 . (2) Mc 7,14 . (3) Mc 8,1 . (4) Mc 8,34 . (5) Mc 10,42 . (6) Mc 12,43 . (7) Mc 15,44 . In 6 / 7 is Jezus onderwerp . In 1 / 7 is het Pilatus (Mc 15,44) . In 7 / 7 volgt op het part. προσκαλεσάμενος (= proskalesamenos: bij zich geroepen) een lijdend voorwerp.
Lc (4) : (1) Lc 7,19 . (2) Lc 15,26 . (3) Lc 16,5 . (4) Lc 18,16 . Hnd (3) : (1) Hnd 13,7 . (2) Hnd 20,1 . (3) Hnd 23,17 . Een vorm van προσκαλεομαι = proskaleomai (bij zich roepen) in de LXX (24) , in het NT (29) , in Mc in 9 verzen.

  proskaleomai (bij zich roepen)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ind. pr. 3de pers. ernk. proskaleitai                   
  part. aor. nom. mann. enk. proskalesamenos  23  20        16  16     
  totaal 25  22        18  18     

1. Jezus en de leerlingen 2. Jezus en het volk 3. 4. 5. 6. 7.
Mc 3,23 Mc 7,14 Mc 8,1 Mc 8,34 Mc 10,42 Mc 12,43 Mc 15,44
kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en) kai (en) kai (en)
proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen)
autous (hen) palin ton ochlon (opnieuw de menigte)  tous mathètas (de leerlingen) ton ochlon sun tois mathètais autou (de menigte samen met zijn leerlingen) autous (hen)

tous mathètas autou (zijn leerlingen)

ton kenturiôna (de centurio)
        ho Ièsous (Jezus)    
en parabolais elegen (zei hij in parabels) elegen (zei hij) legei (zegt hij) eipen (zei hij) legei (zegt hij)  eipen (zei hij) epèrôtèsen (vroeg hij)
autois (hen) autois (hen) autois (hen) autois (hen) autois (hen) autois (hen) auton (hem)
118. De Beëlzebubcontroverse : Mc 3,22-27 - Mt 12,24-30 - Lc 11,15-23 - 155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20.   165. Zijn kruis opnemen... : Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-24       

Mc 8,1.15. τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,1.16. μαθητὰς (= mathètas: leerlingen; zn acc mann mv van het zn μαθητης = mathètès: leerling; zie het wkw ma-n-th-an-ô: leren; zie Baeyens nr 133: praesensstam op -an met nasale in de stam). Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Mt (10) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mt 20,17 . (8) Mt 21,1 . (9) Mt 22,16 . (10) Mt 26,45 . Mc (7) : (1) Mc 6,45 .   (2) Mc 8,1 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 9,14 . (6) Mc 9,31 .   (7) Mc 12,43 . Lc (13) : (1) Lc 5,30 . (2) Lc 6,13 . (3) Lc 6,20 .  (4) Lc 9,14 . (5) Lc 9,43 . (6) Lc 10,23 . (7) Lc 11,1 . (8) Lc 12,1 . (9) Lc 12,22 .  (10) Lc 16,1 . (11) Lc 17,1 . (12) Lc 17,22 .  (13) Lc 22,45 . Een vorm van μαθητης = mathètès in de LXX (-) , in het NT (262) . Het woordgebruik van μαθητης = mathètès (leerling) in het meervoud is bij Mc en Lc bijna gelijk ; in Mt en Joh is dat bijna het dubbele van Mc en Lc , in Hnd komt het het minst voor . Ook interessant om te bekijken is het gebruik van de nom. en de acc. . Slechts in Lc en Joh overtreft de acc. de nom. .

  mathètès (leerling) mv. Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  syn. ev.
5 nom. mv. mathètai 2 : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 .     1 : Mc 5,31 3 : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,29 . (3) Mc 6,35 . 2 : (1) Mc 7,5 . (2) Mc 7,17 . 2 : (1) Mc 8,4. (2) Mc 8,27. 1 : Mc 9,28 . 3 : (1) Mc 10,10 . (2) Mc 10,13 . (3) Mc 10,24 . 1 : Mc 11,14 .     2 : (1) Mc 14,12 . (2) Mc 14,16 .   105 105 38 17 10 36 4 65 101
6 gen. mv. mathètôn   1  : Mc 3,7 .       1 : Mc 7,2 . 1 : Mc 8,10.   1 :  Mc 10,46 . 1 : Mc 11,1 .   1 : Mc 13,1 .   2 : (1) Mc 14,13 . (2) Mc 14,14 .   45 45 3 8 7 18 9 18  36 
7 dat. mv. mathètais 2 : (1) Mc 2,15 . (2) Mc 2,16. 1 : Mc 3,9 . 1 : Mc 4,34 .     1 : Mc 6,41 .   2 : (1) Mc 8,6. (2)Mc 8,34. 1 : Mc 9,18 . 1 : Mc 10,23 .       1 : Mc 14,32 . 1 : Mc 16,7 . 41 41 17 11 3 7 3 31  38 
8 acc. mv. mathètas         1 : Mc 6,45.     3: (1) Mc 8,1. (2) Mc 8,27. (3) Mc 8,33. 2 : (1) Mc 9,14 . (2) Mc 9,31 .     1 : Mc 12,43 .       39 39 10 7 13 1 8 30  31 
  Totaal   256 256 71 43 37 77 28 151  228 

Mc 8,1.14. - 16. proskalesamenos (samengeroepen bij zich) . Mc (6 / 7: Jezus is onderwerp) : (1) Mc 3,23 (A) . (2) Mc 7,14 (B) . (3) Mc 8,1 (C) . (4) Mc 8,34 (D) . (5) Mc 10,42 (E) . (6) Mc 12,43 (F) . zeshoek

- proskalesamenos autous (samengeroepen hen) in Mc (2) : (1) Mc 3,23 . (2) Mc 10,42 . Zeshoek ABCDEF diagonaal AE .
- proskalesamenos (...) ton ochlon (samengeroepen het volk) in Mc (2) : (1) Mc 7,14 . (2) Mc 8,34 . Zeshoek ABCDEF diagonaal BD .
- proskalesamenos tous mathètas (samengeroepen de leerlingen) in Mc (2) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 12,43 . Zeshoek ABCDEF diagonaal CF . Waar waren de leerlingen wanneer Jezus bij de menigte was. Waren de leerlingen niet in Tyrus aanwezig? Hadden zij de ontmoeting van Jezus met de Syro-Fenicische vrouw niet meegemaakt?
- proskalesamenos ton ochlos sun tois mathètais autou (samengeroepen het volk met zijn leerlingen) in Mc (1) : Mc 8,34 .

proskalesamenos (Jezus is onderwerp in 6 / 7) + een vorm van het werkw. legô (ik zeg) / eipon (ik zei) + pers. voornaanw. dat. mann. mv. autois (hen) . Zeshoek ABCDEF .
- proskalesamenos (bij zich geroepen) ... elegen autois (zei hij hen) . Mc (2) : (1) Mc 3,23 . (2) Mc 7,14 . Zeshoek ABCDEF zijde AB .
- proskalesamenos (bij zich geroepen) ... legei autois (zegt hij hen) . Mc (2) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 10,42 . Zeshoek ABCDEF diagonaal CE
- proskalesamenos (bij zich geroepen) ... eipen autois (zei hij hen) . Mc (2) : (1) Mc 8,34 . (2) Mc 12,43 . Zeshoek ABCDEF diagonaal DF
In Mc 3,23 riep Jezus de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren afgedaald bij zich en sprak tot hen in parabels . In Mc 7,14 riep Jezus opnieuw de menigte bij zich om het een parabel te vertellen .

- Mc 8,1 : proskalesamenos tous mathètas legei autois (samengeroepen de leerlingen zegt hij aan hen) .
- Mc 12,43 : kai proskalesamenos tous mathètas autou eipen autois (en samengeroepen de leerlingen zei hij aan hen) .

proskalesamenos tous mathètas (samengeroepen de leerlingen) . Mc (2) : (1) Mc 8,1 .  (2) Mc 12,43 .

Mc 8,1.7. λέγει (= λέγει: hij zegt; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep). Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mc (62) . Mc 8 (5) . (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . Een vorm van legô (zeggen in Mc in 15 verzen , van eipon (ik zei) in 5 verzen .

Mc 8,1.18. αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

Duality

- proskalesamenos tous mathètas (samengeroepen de leerlingen) . Mc (2) : (1) Mc 8,1 .  (2) Mc 12,43 .


Mc 8,2 - Mc 8,2 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem 
8:2 splagchnizomai epi ton ochlon oti ?d? ?merai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti fag?sin 2 misereor super turba quia ecce iam triduo sustinent me nec habent quod manducent  "Ik heb medelijden met de volksmenigte, want al drie dagen blijven ze bij me en ze hebben niets wat ze zouden kunnen eten,  2 Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen bij Mij gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden.  [2] ‘Ik heb te doen met deze mensen: ze zijn al drie dagen bij Me en hebben niets te eten.  [2] ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten.  2 mijn hart trekt samen om deze schare, omdat ze nu al drie dagen bij mij blijven en niets te eten hebben;   2. « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. 

Statenvertaling . 2 Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen bij Mij gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden.
King James Bible . I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:
Luther-Bibel . 2 Mich jammert das Volk, denn sie haben nun drei Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen.

Tekstuitleg van Mc 8,2 . Dit vers Mc 8,2 telt 15 (3 X 5) woorden en 75 (3 X 5 X 5) letters . De getalwaarde van Mc 8,2 is 8781 (3 X 2927) .

Mc 8,2 Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς² προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν:
Vertaling: Ik heb medelijden met de menigte omdat zij reeds drie dagen bij mij verblijven en niets hebben wat zij zouden eten.
Mc 8,2. Σπλαγχνίζομαι (= splagchnizômai: zich ontfermen, medelijden hebben; wkw med ind praes 1ste pers enk: ik onferm mij over) ἐπὶ (= epi + gen, dat of acc: op, bij, naar, tegen, opnieuw, terug) τὸν (= ton: de, bep lidw acc mann enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to: de - het) ὄχλον (= ochlon: menigte; zn acc mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte) ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) ἤδη (= èdè: reeds, al; bw) ἡμέραι (= hèmerai: dagen; zn nom vr mv van het zn ἡμερα = hèmera: dag; verwant met schemer?) τρεῖς (= treis: drie; hoofdtelw) προσμένουσίν (= prosmenousin: zij blijven bij; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw προσμένω = prosmenô: blijven bij, verblijven) μοι (= moi: aan mij; pers vnw 1ste pers dat mann enk van het pers vnw εγω = egô: ik - mij) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet) ἔχουσιν (= echousin: zij hebben; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) τί (= ti: wat? vrag vnw acc onz enk van het vrag vnw τις = tis: wie?) φάγωσιν (= fagôsin: zij zouden eten; wkw act conjunct aor 3de pers mv bij het wkw εσθιω = esthiô: eten; fut εδομαι = edomai, aor εφαγον = efagon, perf εδηδως = edèdôs; wkw met verschillende stammen: Baeyens nr 136 blz 102):

Mc 6,35-36 Mc 8,2 Mt 14,15 Mt 15,32b Lc 9,12b
  Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον   Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον,  
ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή:   Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν:    
  ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι   ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι  
  καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν:   καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν:  

Mc 8,2.1. Σπλαγχνίζομαι (= splagchnizômai: zich ontfermen, medelijden hebben; wkw med ind praes 1ste pers enk: ik onferm mij over).

Mc 8,2.2. ἐπὶ (= epi + gen, dat of acc: op, bij, naar, tegen, opnieuw, terug).

Mc 8,2.3. τὸν (= ton: de, bep lidw acc mann enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc 8 (6) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,32 . (5) Mc 8,34 . (6) Mc 8,36 .

Mc 8,2.4. ὄχλον .(= ochlon: menigte; zn acc mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte).

Mc 8,2.5. ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt). Taalgebruik in het NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,2.6. .ἤδη (= èdè: reeds, al; bw). Taalgebruik in het NT : èdè (reeds) . Taalgebruik in Mc : èdè (reeds) .
Mc (7) : (1) Mc 4,37 . (2) Mc 6,35 . (3) Mc 8,2 . (4) Mc 11,11 . (5) Mc 13,28 . (6) Mc 15,42 . (7) Mc 15,44 .

Mc 8,2.7. ἡμέραι (= hèmerai: dagen; zn nom vr mv van het zn ἡμερα = hèmera: dag; verwant met schemer?) t?e?? (= treis: drie; hoofdtelw)

Mc 8,2.8. τρεῖς (= treis: drie; hoofdtelw). Taalgebruik in het NT : telwoorden . Taalgebruik in Mc : telwoorden .
Mc (5) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,31 . (3) Mc 9,5 . (4) Mc 9,31 . (5) Mc 10,34 .

Mc 8,2.9. προσμένουσίν .(= prosmenousin: zij blijven bij; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw προσμένω = prosmenô: blijven bij, verblijven).

Mc 8,2.10. μοι (= moi: aan mij; pers vnw 1ste pers dat mann enk van het pers vnw εγω = egô: ik - mij).

Mc 8,2.11. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,2.12. .οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet).

Mc 8,2.13. ἔχουσιν (= echousin: zij hebben; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten).

Mc 8,2.14. τί(= ti: wat? vrag vnw acc onz enk van het vrag vnw τις = tis: wie?).

Mc 8,2.15. φάγωσιν (= fagôsin: zij zouden eten; wkw act conjunct aor 3de pers mv bij het wkw εσθιω = esthiô: eten; fut εδομαι = edomai, aor εφαγον = efagon, perf εδηδως = edèdôs; wkw met verschillende stammen: Baeyens nr 136 blz 102):


Mc 8,3 - Mc 8,3 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:3 kai ean apolus? autous n?stei ei oikon aut?n ekluth?sontai en t?i od?i kai tines aut?n apo makrothen eisin 3 et si dimisero eos ieiunos in domum suam deficient in via quidam enim ex eis de longe venerunt   en als ik hen hongerig wegzend naar huis, zullen ze onderweg bezwijken ; en enkelen van hen zijn van ver gekomen.     [3] En als Ik ze met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Bovendien komen sommigen van ver.’  [3] Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’  3 en als ik hen hongerig loslaat op hun huis aan, zullen ze onderweg in elkaar zakken; en sommigen van hen zijn van ver weg!  3. Si je les renvoie ? jeun chez eux, ils vont d?faillir en route, et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. ?  

Statenvertaling . 3 En indien Ik hen nuchteren naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op den weg bezwijken; want sommigen van hen komen van verre.
King James Bible . [3] And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far.
Luther-Bibel . 3 Und wenn ich sie hungrig heimgehen lie?e, w?rden sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen.

Tekstuitleg van Mc 8,3.

Mc 8,3 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ: καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.
Vertaling: En indien ik hen hongerig naar hun huis laat gaan, zullen zij onderweg vermoeid worden; en sommigen van hen zijn van ver gekomen.
Mc 8,3 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐὰν (ondergeschikt vw van voorwaarde + conjunct: in-dien, als) ἀπολύσω (= apolusô: ik zal ontbinden; wkw act ind fut 1ste pers enk van het wkw ἀπολύω: vrijlaten, loslaten, ontbinden) αὐτοὺς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) νήστεις (= nèsteis: hongerig; bv nw acc mann mv van het bv nw νήστεις = nèstis: nuchter, hongerig, vastend) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) οἶκον (= oikon: huis; zn acc mann enk van het zn οικος = oikos: huis) αὐτῶν (= autôn: van hen; pers vnw 3de pers gen mann of onz mv van het pers vnw αυτος = αυτος: hij), ἐκλυθήσονται (= ekluthèsontai: zij zullen vermoeid worden; wkw pass ind fut 3de pers mv van het wkw εκλυω = ekluô: losmaken, verlossen, vermoeien, verzwakken) ἐν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd) τῇ (= tè(i); bep lidw dat vr enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) ὁδῷ (= hodô: 'onder'weg; zn dat vr enk van het zn ὁδὸς = hodos: weg) καί (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) τινες (= tines: sommigen; onbep vnw nom mann mv van het onbep vnw τις - τι = tis, ti: iemand, iets; mv: sommigen) αὐτῶν (= autôn: van hen; pers vnw 3de pers gen mann of onz mv van het pers vnw αυτος = αυτος: hij) ἀπὸ (= apo; 'af', weg van, vanaf; vz van plaats, nl verwijdering; afkorτing απ' = ap' (vóór een niet-aangeblazen klinker) en αφ' = af' (vóór een aangeblazen klinker) μακρόθεν (= makrothen: van verre, in de verte; bw) ἥκασιν (= èkasin: zij zijn gekomen; wkw act ind perf 3de pers mv van het wkw èkô: gekomen zijn).

Mc 6,35b Mc 8,3 Mt 14,15b Mt 15,32c Lc 9,12b
36 ἀπόλυσον αὐτούς, καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον,
ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν. ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ: ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν,
  καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.      
        ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.

Mc 8,3.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,3.2. ἐὰν (ondergeschikt vw van voorwaarde + conjunct: in-dien, als). Taalgebruik in het NT : ean (indien) . Taalgebruik in Mc : ean (indien) .
Mc (32) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,35 . (3) Mc 8,38 .

Mc 8,3.3. ἀπολύσω (= apolusô: ik zal ontbinden; wkw act ind fut 1ste pers enk van het wkw ἀπολύω: vrijlaten, loslaten, ontbinden)

Mc 8,3.4. αὐτοὺς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,3.5. νήστεις (= nèsteis: hongerig; bv nw acc mann mv van het bv nw νήστεις = nèstis: nuchter, hongerig, vastend)

Mc 8,3.6. εἰς (= eis: naar; vz van plaats). Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,3.7. οἶκον (= oikon: huis; zn acc mann enk van het zn οικος = oikos: huis).

Mc 8,3.8. αὐτῶν (= autôn: van hen; pers vnw 3de pers gen mann of onz mv van het pers vnw αυτος = αυτος: hij).

Mc 8,3.9. ἐκλυθήσονται (= ekluthèsontai: zij zullen vermoeid worden; wkw pass ind fut 3de pers mv van het wkw εκλυω = ekluô: losmaken, verlossen, vermoeien, verzwakken).

Mc 8,3.10. ἐν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd). Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .
Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .

Mc 8,3.11. ἐν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd) τῇ (= tè(i); bep lidw dat vr enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc 8 (4) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,38 .

Mc 8,3.12. ὁδῷ (= hodô: 'onder'weg; zn dat vr enk van het zn ὁδὸς = hodos: weg). Taalgebruik in het NT : hodos (weg) . Taalgebruik in Mc : hodos (weg) .
Mc (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .  (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .  (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .

Mc 8,3.13. καί (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,3.14. τινες (= tines: sommigen; onbep vnw nom mann mv van het onbep vnw τις - τι = tis, ti: iemand, iets; mv: sommigen).

Mc 8,3.15. αὐτῶν (= autôn: van hen; pers vnw 3de pers gen mann of onz mv van het pers vnw αυτος = αυτος: hij).

Mc 8,3.16. ἀπὸ (= apo; 'af', weg van, vanaf; vz van plaats, nl verwijdering; afkorτing απ' = ap' (vóór een niet-aangeblazen klinker) en αφ' = af' (vóór een aangeblazen klinker).

Mc 8,3.17. μακρόθεν (= makrothen: van verre, in de verte; bw).

Mc 8,3.18. ἥκασιν (= èkasin: zij zijn gekomen; wkw act ind perf 3de pers mv van het wkw èkô: gekomen zijn).


Mc 8,4 - Mc 8,4 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:4 kai apekrith?san aut?i oi math?tai autou oti pothen toutou dun?setai ti ?de chortasai art?n ep er?mia 4 et responderunt ei discipuli sui unde istos poterit quis hic saturare panibus in solitudine   En zijn leerlingen antwoordden hem : "Waarvandaan zou iemand dezen hier kunnen verzadigen met broden in een woestenij?"    [4] En zijn leerlingen antwoordden Hem: ‘Waar haal je hier in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om deze mensen te eten te geven?’  [4] Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’  4 Dan antwoorden zijn leerlingen hem: waarvandaan zal iemand deze mensen kúnnen verzadigen met broden in de woestijn die het hier is?  4. Ses disciples lui r?pondirent : ? O? prendre de quoi rassasier de pains ces gens, ici, dans un d?sert ? ? 

Statenvertaling . 4 En Zijn discipelen antwoordden Hem: Van waar zal iemand dezen met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen?
King James Bible . [4] And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness?
Luther-Bibel . 4 Seine J?nger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der W?ste mit Brot s?ttigen?

Tekstuitleg van Mc 8,4.

Mc 8,4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ' ἐρημίας;
Vertaling: En zijn leerlingen antwoordden hem dat: vanwaar zal iemand dezen kunnen voeden met brood hier in de woestijnij.
Mc 8,4 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἀπεκρίθησαν (= apekrithèsan: zij antwoordden; wkw med aor 3de pers mv van het wkw αποκρινομαι = apokrinomai: antwoorden) αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw αυτος = αυτος: hij) οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) μαθηταὶ (= mathètai: leerlingen; zn nom mann mv van het zn μαθητης = mathètès: leerling; zie het wkw ma-n-th-an-ô: leren; zie Baeyens nr 133: praesensstam op -an met nasale in de stam) αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; aanw vnw 3de pers gen mann of onz enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) Πόθεν (= pothen: vanwaar; onbep vrag vnw) τούτους (= toutous: deze); aanwijz vnw acc mann mv van het aanwijz vnw = houtos: deze) δυνήσεταί (= dunèsetai: hij zal kunnen; wkw med ind fut 3de pers enk van het wkw δυναμαι = dunamai: kunnen) τις (= tis: iemand; onbep vnw nom mann enk) ὧδε (= hôde: hier; bw van plaats) χορτάσαι (= chortasai: te verzadigen); wkw act inf aor van het wkw χορταζω = chortazô: vet mesten, voeden, verzadigen) ἄρτων (= artôn: van broden; zn gen mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d) ἐπ' (= ep': op, bij; vz; afkorting vóór een niet-aangeblazen klinker van het vz επι = epi: op, bij) ἐρημίας (= erèmias: van de woestenij, van de eenzame streek; zn gen vr enk van het zn ἐρημία = erèmia: woestenij, eenzame streek);

2 K 4,42b-43 Mc 6,37 Mc 8,4 Mt 14,16 Mt 15,33 Lc 9,13 Joh 6,5b-7
καὶ εἶπε· 37ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 16ὁ δὲ [Ἰησοῦς] εἶπεν αὐτοῖς,   13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς,  
δότε τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν. Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.       Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.  
43 καὶ εἶπεν ὁ λειτουργὸς αὐτοῦ· καὶ λέγουσιν αὐτῷ,     33καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, οἱ δὲ εἶπαν,  
τί δῶ τοῦτο ἐνώπιον ἑκατὸν ἀνδρῶν;            
  Ἀπελθόντες   Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν:   13e εἰ μήτι πορευθέντες  
  ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους   δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.   ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα. Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 6τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν. 7ἀπεκρίθη αὐτῷ [ὁ] Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχύ [τι] λάβῃ.
  καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν;          
    ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ' ἐρημίας;   Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;    

Mc 8,4.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc (555) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,4.2. ἀπεκρίθησαν (= apekrithèsan: zij antwoordden; wkw med aor 3de pers mv van het wkw αποκρινομαι = apokrinomai: antwoorden).

Mc 8,4.3. αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw αυτος = αυτος: hij). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,4.4. οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

Mc 8,4.5. μαθηταὶ (= mathètai: leerlingen; zn nom mann mv van het zn μαθητης = mathètès: leerling; zie het wkw ma-n-th-an-ô: leren; zie Baeyens nr 133: praesensstam op -an met nasale in de stam). Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Bij Mc niet in het enk.
Mc (17) . (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 . (3) Mc 5,31 . (4) Mc 6,1 . (5) Mc 6,29 . (6) Mc 6,35 . (7) Mc 7,5 . (8) Mc 7,17 . (9) Mc 8,4 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 9,28 . . (12) Mc 10,10 . (13) Mc 10,13 . (14) Mc 10,24 . (15) Mc 11,14 . (16) Mc 14,12 . (17) Mc 14,16 .

Mc 8,4.6. αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; aanw vnw 3de pers gen mann of onz enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

Mc 8,4.7. ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt). Taalgebruik in het NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,4.8. Πόθεν (= pothen: vanwaar; onbep vrag vnw).

Mc 8,4.9. τούτους (= toutous: deze); aanwijz vnw acc mann mv van het aanwijz vnw = houtos: deze).

Mc 8,4.10. δυνήσεταί (= dunèsetai: hij zal kunnen; wkw med ind fut 3de pers enk van het wkw δυναμαι = dunamai: kunnen).

Mc 8,4.11. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis . Ned. wie , wat ? een .
Mc (24) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,34 .

Mc 8,4.12. τις (= tis: iemand; onbep vnw nom mann enk).

Mc 8,4.13. χορτάσαι (= chortasai: te verzadigen); wkw act inf aor van het wkw χορταζω = chortazô: vet mesten, voeden, verzadigen).

Mc 8,4.14. ἄρτων (= artôn: van broden; zn gen mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d).

Mc 8,4.15. ἐπ' (= ep': op, bij; vz; afkorting vóór een niet-aangeblazen klinker van het vz επι = epi: op, bij).

Mc 8,4.16. ἐρημίας (= erèmias: van de woestenij, van de eenzame streek; zn gen vr enk van het zn ἐρημία = erèmia: woestenij, eenzame streek).


Mc 8,5 - Mc 8,5 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:5 kai ?r?ta autous posous echete artous oi de eipan hepta 5 et interrogavit eos quot panes habetis qui dixerunt septem  En hij vroeg hun : "Hoeveel broden hebben jullie ?" Zij nu zeiden : "Zeven".     [5] Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven.’   [5] Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.  5 Hij heeft hun gevraagd: hoeveel broden hebt ge?, en zij zeggen: zeven!  5. Et il leur demandait : ? Combien avez-vous de pains ? ? - ? Sept ?, dirent-ils.  

Statenvertaling . 5 En Hij vraagde hun: Hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden: Zeven.
King James Bible . [5] And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.
Luther-Bibel . 5 Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben.

Tekstuitleg van Mc 8,5 . Het vers Mc 8,5 telt 10 (2 X 5) woorden en 46 (2 X 23) letters . De getalwaarde van Mc 8,5 is 6392 ( 2 X 2 X 2 X 17 X 47) .

Mc 8,5 καὶ ἠρώτα αὐτούς, Πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν, Ἑπτά.
Vertaling: En hij vroeg hen: Hoeveel broden hebben jullie. Maar ze zeiden: zeven.
Mc 8,5 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἠρώτα (= èrôta: hij/zij vroeg; wkw act ind imperf 3de pers vr enk van het wkw ερωταω = erôtaô : vragen) αὐτούς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), Πόσους (= posous: hoeveel; onbep vrag vnw acc mann mv van het onep vrag vnw ποσοι = posoi: hoeveel) ἔχετε (= echete: jullie hebben; act ind praes 2de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) ἄρτους (= artous: broden; zn acc mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d); οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) εἶπαν (= eipan: zij zeiden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) , Ἑπτά (= hepta: zeven; hoofdtelw)

2 K 4,42a

Mc 6,39

Mc 8,5 Mt 14,17 Mt 15,34 Lc 9,13d  
  38ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, καὶ ἠρώτα αὐτούς,   34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,    
  Πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε ἴδετε. Πόσους ἔχετε ἄρτους;   Πόσους ἄρτους ἔχετε;    
  καὶ γνόντες λέγουσιν, οἱ δὲ εἶπαν, 17οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, οἱ δὲ εἶπαν,   8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου,
καὶ ἀνὴρ διῆλθεν ἐκ Βαιθσαρισὰ καὶ ἤνεγκε πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ πρωτογεννημάτων εἴκοσιν ἄρτους κριθίνους καὶ παλάθας, Πέντε, Ἑπτά Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους Ἑπτά, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, 9 Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια: ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
  καὶ δύο ἰχθύας.   καὶ δύο ἰχθύας. Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.    

Mc 8,5.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,5.2. ἠρώτα (= èrôta: hij/zij vroeg; wkw act ind imperf 3de pers vr enk van het wkw ερωταω = erôtaô : vragen). Taalgebruik in het NT : erôtaô . Taalgebruik in de LXX : erôtaô . Bijbel (9) : (1) Gn 40,7 . (2) 1 S 22,10 . (3) Jr 37,17 . (4) Mt 16,13 . (5) Mc 7,26 . (6) Mc 8,5 . (7) Lc 7,36 . (8) Joh 4,47 . (9) Hnd 3,3 . Een vorm van ερωταω = erôtaô (vragen) in de LXX (70) , in het NT (62) , in Mc (3) .
- וַתִּשְׁאַל = waththisjë`al (en zij vroeg) < prefix voegwoord wë + act. ind. imperf. 3de pers. vr. enk. van het werkw. שָׁאַל = sjâ´al (verlangen, eisen, vragen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâ´al (verlangen, eisen, vragen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 331 (priemgetal) . Structuur : 3 - 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 7 . Niet in Tenakh . Hebreeuwse vertaling van het Griekse ηρωτα = èrôta (hij / zij vroeg) van het werkw. ερωταω = erôtaô (vragen) .  

Mc 8,5.3. αὐτούς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,5.4. Πόσους (= posous: hoeveel; onbep vrag vnw acc mann mv van het onep vrag vnw ποσοι = posoi: hoeveel). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

Mc 8,5.5. ἔχετε (= echete: jullie hebben; act ind praes 2de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten).

Mc 8,5.6. ἄρτους (= artous: broden; zn acc mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d).

Mc 8,5.7. οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het).

Mc 8,5.8. δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw). Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

Mc 8,5.7. - 8. hoi de (zij echter) . Mc () . Mc 8 (2) : (3) Mc 8,5 . (4) Mc 8,28 .

Mc 8,5.9. εἶπαν (= eipan: zij zeiden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep). Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (9) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,7 . (8) Mc 12,16 . (9) Mc 16,8 . De leerlingen antwoorden op een vraag van Jezus . In de inleiding op de vraag staat èrôta (hij vroeg) .

Mc 8,5.7. - 9. hoi de eipan (zij echter zeiden) . Mc (7) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,16 .

Mc 8,5.10. Ἑπτά (= hepta: zeven; hoofdtelw).

Duality

- act. ind. imperf. 3de pers. enk. èrôta (zij vroeg) van het werkw. erôtaô (vragen) . Mc (2) : (1) Mc 7,26 . (2) Mc 8,5 .
- kai èrôta (en hij / zij vroeg) : (1) Mc 7,26 . (2) Mc 8,5 .


Mc 8,6 - Mc 8,6 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:6 kai paraggellei t?i ochl?i anapesein epi t?s g?s kai lab?n tous epta artous eucharist?sas eklasen kai edidou tois math?tais autou hina paratith?sin kai pareth?kan t?i ochl?i 6 et praecepit turbae discumbere supra terram et accipiens septem panes gratias agens fregit et dabat discipulis suis ut adponerent et adposuerunt turbae  En hij droep de volksmenigte op te gaan liggen op de grond ; en hij nam de zeven broden, en hij dankte (en) brak en gaf ze aan zijn leerlingen opdat ze die voorzetten ; en ze zetten die voor aan de volksmenigte.     [6] Hij vroeg de menigte om op de grond te gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze uit te delen; en ze deelden ze uit aan de menigte.   [6] Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze.  6 Dan kondigt hij aan de schare af dat ze moeten neerzitten op de aarde; hij neemt de zeven broden aan, spreekt een dankzegging uit, breekt, en geeft aan zijn leerlingen om voor te zetten, en zij zetten voor aan de schare.  6. Et il ordonne ? la foule de s'?tendre ? terre ; et, prenant les sept pains, il rendit gr?ces, les rompit et il les donnait ? ses disciples pour les servir, et ils les servirent ? la foule. 

Statenvertaling . 6 En Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden, en gedankt hebbende, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen; en zij leiden ze der schare voor.
King James Bible . [6] And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people.
Luther-Bibel . 6 Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen J?ngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus.

Tekstuitleg van Mc 8,6.

Mc 8,6 καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς: καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ.
Vertaling: En hij beval de menigte op de grond te gaan zitten en hij nam de zeven broden, dankte en brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze voor te zetten en ze zetten ze aan de menigte voor.
Mc 8,6 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) παραγγέλλει (= paraggellei: afkondigen, bevelen; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw παραγγέλλω: afkondigen, bevelen; zie zn αγγελος = aggelos: engel) τῷ (= tô: de; bep lidw dat mann en onz enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ὄχλῳ (= ochlô: menigte, massa; zn dat mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte) ἀναπεσεῖν (= anapesein: aan te liggen; wkw inf aor van het wkw αναπιπτω = anapiptô: aanliggen) ἐπὶ (= epi + gen, dat of acc: op, bij, naar, tegen, opnieuw, terug) τῆς (= tès: van de, bep lidw gen vr enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to: de - het) γῆς: (= gès: aarde, land; zn gen vr enk van het zn γη = gè: aarde, land) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) λαβὼν (= labôn: genomen; wkw act part aor nom mann enk van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ἑπτὰ (= hepta: zeven; hoofdtelw) ἄρτους (= artous: broden; zn acc mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d) εὐχαριστήσας (= eucharistèsas: gedankt; wkw act part aor nom mann enk van het wkw ευχαριστεω = eucharisteô: danken) ἔκλασεν (= eklasen: hij brak; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw κλαω = klaô: breken) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐδίδου (= edidou: hij gaf; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw διδωμι = didômi: geven. Lat: dare / donare - donum: geven - gave, gift. Fr: donner - don: geven - gave) τοῖς (= tois; bep lidw dat mann of onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) μαθηταῖς (= mathètais: leerlingen; zn dat mann mv van het zn μαθητης = mathètès: leerling; zie het wkw ma-n-th-an-ô: leren; zie Baeyens nr 133: praesensstam op -an met nasale in de stam) αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἵνα (= hina: opdat, zodat; ondergeschikt vw van doel) παρατιθῶσιν (= paratithôsin: zij zouden voorzetten; wkw act conjunct praes 3de pers mv van het wkw παρατιθημι = voorzetten, bijzetten) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) παρέθηκαν (= parethèkan: zij zetten voor; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw παρατιθημι = voorzetten, bijzetten) τῷ (= tô: de; bep lidw dat mann en onz enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ὄχλῳ (= ochlô: menigte, massa; zn dat mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte).

2 K 4,43b Mc 6,39-41a Mc 8,6 Mt 14,19 Mt 15,35 Lc 9,14b Joh 6,10-11
  39 καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ 19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους 35 καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, εἶπεν Ἰησοῦς,
  ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς: ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν.ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ.
  40 καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα.      

[ὡσεὶ] ἀνὰ πεντήκοντα.15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας.

 
            ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.
  41καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας : καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους. λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, 36 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας 16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς
  ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν   ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν   ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν  
  εὐλόγησεν εὐχαριστήσας εὐλόγησεν καὶ εὐχαριστήσας εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ εὐχαριστήσας
  καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους ἔκλασεν καὶ κλάσας ἔκλασεν καὶ κατέκλασεν  
καὶ εἶπε· δὸς τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ] καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις,
. ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, ἵνα παρατιθῶσιν     παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ.  
    καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.    
ὅτι τάδε λέγει Κύριος· φάγονται καὶ καταλείψουσι καὶ ἐχορτάσθησαν          

Mc 8,6.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,6.2. παραγγέλλει (= paraggellei: afkondigen, bevelen; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw παραγγέλλω: afkondigen, bevelen; zie zn αγγελος = aggelos: engel).

Mc 8,6.3. τῷ (= tô: de; bep lidw dat mann en onz enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het).

Mc 8,6.4. ὄχλῳ (= ochlô: menigte, massa; zn dat mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte).

Mc 8,6.5. ἀναπεσεῖν (= anapesein: aan te liggen; wkw inf aor van het wkw αναπιπτω = anapiptô: aanliggen)

Mc 8,6.6. ἐπὶ (= epi + gen, dat of acc: op, bij, naar, tegen, opnieuw, terug).

Mc 8,6.7. τῆς (= tès: van de, bep lidw gen vr enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

Mc 8,6.8. γῆς: (= gès: aarde, land; zn gen vr enk van het zn γη = gè: aarde, land).

Mc 8,6.9. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,6.10. λαβὼν (= labôn: genomen; wkw act part aor nom mann enk van het wkw λαμβανω = lambanô: nemen; stam: lab). Taalgebruik in de Septuaginta : lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) . Bijbel (86) . LXX (46) . NT (40) . Pentateuch (27) . Ex (9) . Ex 24 (3) : Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 . Mt (11) : (1) Mt 13,31 . (2) Mt 14,19 . (3) Mt 17,27 . (4) Mt 25,16 . (5) Mt 25,18 . (6) Mt 25,20 . (7) Mt 26,26 . (8) Mt 26,27 . (9) Mt 27,24 . (10) Mt 27,48 . (11) Mt 27,59 . Mc (5) : (1) Mc 6,41 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 9,36 . (4) Mc 14,22 . (5) Mc 14,23 . Lc (7) : (1) Lc 6,4 . (2) Lc 9,16 . (3) Lc 13,19 . (4) Lc 20,29 . (5) Lc 22,19 . (6) Lc 24,30 . (7) Lc 24,43 . Joh (4) : (1) Joh 3,33 . (2) Joh 13,4 . (3) Joh 13,30 . (4) Joh 18,3 . Een vorm van λαμβανω = lambanô (nemen) in het NT (258) , in de LXX (1335) . In Lc : X vormen van lambanô (nemen) in 23 verzen in 11 / 24 hoofdstukken . In Hnd : X vormen van lambanô (nemen) in 29 verzen in 18 / 28 hoofdstukken . In de LXX kan λαμβανω = lambanô de vertaling van 39 Hebreeuwse werkw. zijn .

lambanô (nemen)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 

Totaal

1593 1335 258 53 20 22 46 29 34+16 23 95 141 50 15

- Hebreeuws . וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) < prefix nevensch. voegwoord waw + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (199) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (80) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) . Gn (46) . Ex (15) : (1) Ex 2,1 . (2) Ex 4,20 . (3) Ex 6,20 . (4) Ex 6,23 . (5) Ex 13,19. (6) Ex 14,7 . (7) Ex 18,2 . (8) Ex 18,12 . (9) Ex 24,6 . (10) Ex 24,7 . (11) Ex 24,8 . (12) Ex 32,4 . (13) Ex 32,20 . (14) Ex 34,4 . (15) Ex 40,20 . Ex 24 (3) . Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 beginnen met וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) . Een vorm van לָקַח = lâqach in Tenakh (90) .
- Ned. : nemen . D. : nehmen . E. : take . Fr. : prendre . Grieks : λαμβανω = lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) .Hebreeuws : לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Lat. : accipere (ad-capere = aan-grijpen, aannemen) .

Mc 8,6.11. τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,6.12. ἑπτὰ (= hepta: zeven; hoofdtelw).

Mc 8,6.13. ἄρτους (= artous: broden; zn acc mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d).

Mc 8,6.14. εὐχαριστήσας (= eucharistèsas: gedankt; wkw act part aor nom mann enk van het wkw ευχαριστεω = eucharisteô: danken).

Mc 8,6.15. ἔκλασεν (= eklasen: hij brak; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw κλαω = klaô: breken).

Mc 8,6.16. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,6.17. ἐδίδου (= edidou: hij gaf; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw διδωμι = didômi: geven. Lat: dare / donare - donum: geven - gave, gift. Fr: donner - don: geven - gave).

Mc 8,6.18. τοῖς (= tois; bep lidw dat mann of onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (47) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,34 .

Mc 8,6.19. μαθηταῖς (= mathètais: leerlingen; zn dat mann mv van het zn μαθητης = mathètès: leerling; zie het wkw ma-n-th-an-ô: leren; zie Baeyens nr 133: praesensstam op -an met nasale in de stam). Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Bij Mc niet in het enk.
Mc (11) . (1) Mc 2,15 . (2) Mc 2,16 . (3) Mc 3,9 . (4) Mc 4,34 . (5) Mc 6,41 .  (6) Mc 8,6 . (7) Mc 8,34 . (8) Mc 9,18 . (9) Mc 10,23 .  (10) Mc 14,32 . (11) Mc 16,7 .

Mc 8,6.20. αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

Mc 8,6.18. - 20. tois mathètais autou (aan zijn leerlingen) . Mc (9 / 11) . Niet in (1) Mc 4,34 . (2) Mc 9,18 .

Mc 8,6.21. ἵνα (= hina: opdat, zodat; ondergeschikt vw van doel). Taalgebruik in het NT : hina (opdat) . Taalgebruik in Mc : hina (opdat) . Voorzetsel van doel .
Mc 8 (3) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,30 .

Mc 8,6.22. παρατιθῶσιν (= paratithôsin: zij zouden voorzetten; wkw act conjunct praes 3de pers mv van het wkw παρατιθημι = voorzetten, bijzetten).

Mc 8,6.23. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa).

Mc 8,6.24. παρέθηκαν (= parethèkan: zij zetten voor; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw παρατιθημι = voorzetten, bijzetten)

Mc 8,6.25. τῷ (= tô: de; bep lidw dat mann en onz enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het).

Mc 8,6.26. ὄχλῳ (= ochlô: menigte, massa; zn dat mann enk van het zn οχλος = ochlos: menigte).


Mc 8,7 - Mc 8,7 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:7 kai eichon ichthudia oliga kai eulog?sas auta eipen kai tauta paratithenai 7 et habebant pisciculos paucos et ipsos benedixit et iussit adponi   En ze hadden enkele visjes en hij zegende die (en) zei ook deze voor te zetten.     [7] Ze hadden ook een paar visjes. Hij sprak er de zegenbede over uit en vroeg hun ook die uit te delen.  [7] Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen.  7 Ze hebben ook een paar visjes gehad; hij zegent die en zegt dat ze ook die moeten voorzetten  7. Ils avaient encore quelques petits poissons ; apr?s les avoir b?nis, il dit de les servir aussi. 

Statenvertaling . 7 En zij hadden weinige visjes; en als Hij gezegend had, zeide Hij, dat zij ook die zouden voorleggen.
King James Bible . [7] And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them.
Luther-Bibel . 7 Und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und lie? auch diese austeilen.

Tekstuitleg van Mc 8,7 .

Mc 8,7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα: καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι.
Vertaling: En zij hadden een weinig visjes en hij zegende ze en zei om deze ook voor te zetten.
Mc 8,7 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) εἶχον (= eichon: zij hadden; wkw act ind imperf 3de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) ἰχθύδια (= ichthudia: visjes; zn verkleinwoord nom en acc onz mv van het zn ιχθυδιον = ichthudion: visje) ὀλίγα (= oliga: weinig; bv nw nom en acc onz mv van het bv nw ὀλίγος = oligos: weinig): καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) εὐλογήσας (= eulogèsas: gezegend; wkw act part aor nom mann enk van het wkw ευλογεω = eulogeô: zegenen, goed spreken, loven, prijzen) αὐτὰ (= auta: hen; pers vnw nom en acc onz mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) εἶπεν (= eipen: hij zei; wkw act ind aor 3de pers enk bij het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) καὶ (= kai: en; nevensch vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: וְ = wë) ταῦτα (= tauta: deze dingen; aanwijz vnw nom of acc onz mv van het aanwijz vnw ουτος = houtos, αυτη = hautè, τουτο = touto: deze, dit, de d van aanwijzing: dat, Fr.: tu) παρατιθέναι (= paratithenai: om voor te zetten; wkw act inf praes van het wkw παρατιθημι = voorzetten, bijzetten)

Mc 6,41b Mc 8,7 Joh 6,11b
καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα: ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
  καὶ εὐλογήσας αὐτὰ  
  εἶπεν  
  καὶ ταῦτα παρατιθέναι.  

Mc 8,7.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,7.2. εἶχον (= eichon: zij hadden; wkw act ind imperf 3de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten).

Mc 8,7.3. ἰχθύδια (= ichthudia: visjes; zn verkleinwoord nom en acc onz mv van het zn ιχθυδιον = ichthudion: visje).

Mc 8,7.4. ὀλίγα (= oliga: weinig; bv nw nom en acc onz mv van het bv nw ὀλίγος = oligos: weinig).

Mc 8,7.5. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,7.6. εὐλογήσας (= eulogèsas: gezegend; wkw act part aor nom mann enk van het wkw ευλογεω = eulogeô: zegenen, goed spreken, loven, prijzen).

Mc 8,7.7. αὐτὰ (= auta: hen; pers vnw nom en acc onz mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (5) : (1) Mc 5,10 . (2) Mc 8,7 . (3) Mc 10,14 . (4) Mc 10,16 . (5) Mc 15,24 .

Mc 8,7.8. εἶπεν (= eipen: hij zei; wkw act ind aor 3de pers enk bij het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep). Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (56) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,7 . (2) Mc 8,34 .

Mc 8,7.9. καὶ (= kai: en; nevensch vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: וְ = wë). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,7.10. ταῦτα (= tauta: deze dingen; aanwijz vnw nom of acc onz mv van het aanwijz vnw ουτος = houtos, αυτη = hautè, τουτο = touto: deze, dit, de d van aanwijzing: dat, Fr.: tu).

Mc 8,7.11. παρατιθέναι (= paratithenai: om voor te zetten; wkw act inf praes van het wkw παρατιθημι = voorzetten, bijzetten).


Mc 8,8 - Mc 8,8 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:8 kai efagon kai echortasth?san kai ?ran perisseumata klasmat?n hepta spurida 8 et manducaverunt et saturati sunt et sustulerunt quod superaverat de fragmentis septem sportas  En ze aten en werden verzadigd.; en ze namen de overschotten van de brokken op : zeven manden .     [8] Ze hadden volop te eten en ze haalden zeven manden op met brokken die over waren.   [8] De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol.  . 8 Zij eten en worden verzadigd, en als ze de overgeschoten brokken ophalen zijn dat zeven manden.  8. Ils mang?rent et furent rassasi?s, et l'on emporta les restes des morceaux : sept corbeilles !  

Statenvertaling . 8 En zij hebben gegeten, en zijn verzadigd geworden, en zij namen het overschot der brokken op, zeven manden.
King James Bible . [8] So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets.
Luther-Bibel . 8 Sie a?en aber und wurden satt und sammelten die ?brigen Brocken auf, sieben K?rbe voll.

Tekstuitleg van Mc 8,8.

Mc 8,8 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.
Vertaling: En zij aten en zij werden verzadigd en zij namen de overschotten van brokken, zeven manden.
Mc 8,8 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἔφαγον (= efagon: zij aten; wkw act ind aor 1ste pers enk en 3de pers mv bij het wkw εσθιω = esthiô: eten; fut εδομαι = edomai, aor εφαγον = efagon, perf εδηδως = edèdôs; wkw met verschillende stammen: Baeyens nr 136 blz 102) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐχορτάσθησαν (= echorasthèsan: zij werden verzadigd; wkw pass ind aor 3de pers mv van het wkw χορταζω = chortazô: vet mesten, voeden, verzadigen), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἦραν (= èran: zij namen; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen) περισσεύματα (= perisseumata: overschotten; zn nom en acc onz mv van het zn περισσεύμα: overschot, overvloed) κλασμάτων (= klasmatôn: van brokken; zn nom en acc onz mv van get zn κλασμα: het gebrokene, brok) ἑπτὰ (= ta; bep lidw nom en acc onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) σπυρίδας (= spuridas: korven; zn acc vr mv van het zn σπυρις - σπυριδος = spuris - spuridos: gevlochten mand, korf).

2 K 4,44 Mc 6,42-43 Mc 8,8 Mt 14,20 Mt 15,37 Lc 9,17 Joh 6,12-13
44 καὶ ἔφαγον 42 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἔφαγον 20καὶ ἔφαγον πάντες 7καὶ ἔφαγον πάντες 17 καὶ ἔφαγον  
  καὶ ἐχορτάσθησαν: καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, 12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν
καὶ κατέλιπον κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου. 43 καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας. καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 13 συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.

Mc 8,8.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,8.2. ἔφαγον (= efagon: zij aten; wkw act ind aor 1ste pers enk en 3de pers mv bij het wkw εσθιω = esthiô: eten; fut εδομαι = edomai, aor εφαγον = efagon, perf εδηδως = edèdôs; wkw met verschillende stammen: Baeyens nr 136 blz 102)

Mc 8,8.3. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,8.4. ἐχορτάσθησαν (= echorasthèsan: zij werden verzadigd; wkw pass ind aor 3de pers mv van het wkw χορταζω = chortazô: vet mesten, voeden, verzadigen). Mensen kunnen een onverzadigbare honger ertvaren. Ze weten niet waarom. Ze proberen die honger te stillen door voortdurend te eten. Maar die andere honger blijft. Die stilt niet door voortdurend te eten. Die honger blijft knagen. Fysiek brood alleen voedt niet een mens tenvolle. Hij heeft geestelijk voedsel nodig; voesel voor zijn innerlijk, zijn ziel, zijn geest.

Mc 8,8.5. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,8.6. ἦραν (= èran: zij namen; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen).

Mc 8,8.7. περισσεύματα (= perisseumata: overschotten; zn nom en acc onz mv van het zn περισσεύμα: overschot, overvloed).

Mc 8,8.8. κλασμάτων (= klasmatôn: van brokken; zn nom en acc onz mv van get zn κλασμα: het gebrokene, brok).

Mc 8,8.9. ἑπτὰ (= ta; bep lidw nom en acc onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het).

Mc 8,8.10. σπυρίδας (= spuridas: korven; zn acc vr mv van het zn σπυρις - σπυριδος = spuris - spuridos: gevlochten mand, korf).


Mc 8,9 - Mc 8,9 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem

8:9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.

9 erant autem qui manducaverunt quasi quattuor milia et dimisit eos  Ze waren nu ongeveer met vierduizend. En hij zond hen weg.     [9] Er waren zo’n vierduizend mensen. Hij stuurde ze weg.   [9] Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg.  9 Ze zijn met zo’n vierduizend geweest. Dan laat hij hen los.   9. Or ils ?taient environ quatre mille. Et il les renvoya ;  

Statenvertaling . 9 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vier duizend; en Hij liet hen gaan.
King James Bible . [9] And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away.
Luther-Bibel . 9 Und es waren etwa viertausend; und er lie? sie gehen.

Tekstuitleg van Mc 8,9 .

Mc 8,9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.
Vertaling: Maar zij waren met ongeveer vierduizend en hij ontbond hen.
Mc 8,9 ἦσαν (= èsan: zij waren; wkw act ind imperf 3de pers mv van het wkw ειμι: zijn; stam: es-; zie Ned:: is; Lat: esse) δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw) ὡς (= hôs: zoals, zodra; voegwoord) τετρακισχίλιοι (= tetrakischilioi: vierduizend; rangtelw bv nw nom mann mv). καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἀπέλυσεν (= apelusen: hij ontbond; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw απολυω = apoluô: losmaken, ontbinden) αὐτούς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het).

Mc 6,44-45   Mc 8,9 Mt 14,20 Mt 15,38
44καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες [τοὺς ἄρτους] πεντακισχίλιοι ἄνδρες.   ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
45Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον.   καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 39Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους

Mc 8,9.1. ἦσαν (= èsan: zij waren; wkw act ind imperf 3de pers mv van het wkw ειμι: zijn; stam: es-; zie Ned:: is; Lat: esse).

Mc 8,9.2. δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw). Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

Mc 8,9.3. ὡς (= hôs: zoals, zodra; voegwoord) τετρακισχίλιοι (= tetrakischilioi: vierduizend; rangtelw bv nw nom mann mv).

Mc 8,9.4. τετρακισχίλιοι (= tetrakischilioi: vierduizend; rangtelw bv nw nom mann mv).

Mc 8,9.5. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,9.6. ἀπέλυσεν (= apelusen: hij ontbond; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw απολυω = apoluô: losmaken, ontbinden). Bij het begin van het verhaal staat πολλοῦ ὄχλου ὄντος (= pollou ochlou ontos: terwijl er een talrijke menige is), op het einde van het verhaal in Mc 8,9 staat καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς (= kai apelusen autous: en hij ontbondt hen). Er is een begin en een einde van een bijeenkomst. Het einde wordt afgekondigd. In het verhaal vormt dit een inclusio (een omarming, omsluiting).

Mc 8,9.7. αὐτούς (= autous: hen; pers vnw 3de pers acc mann mv van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31.


Mc 8,10 - Mc 8,10 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem

8:10 kai euthus embas eis to ploion meta t?n math?t?n autou ?lthen eis ta mer? Dalmanoutha

10 et statim ascendens navem cum discipulis suis venit in partes Dalmanutha   En terstond stapte hij in de boot met zijn leerlingen (en) ging naar het landdeel van dalmanuta.     [10] Meteen stapte Hij met zijn leerlingen in de boot en ging naar het gebied van Dalmanuta*.  [10] Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta.  10 ¶ Meteen stapt hij met zijn leerlingen de boot in en komt zo in de gebieden van Dalmanoeta.   10. et aussit?t, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la r?gion de Dalmanoutha.  

Statenvertaling . 10 En terstond in het schip gegaan zijnde met Zijn discipelen, is Hij gekomen in de delen van Dalmanutha.
King James Bible . [10] And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.
Luther-Bibel . 10 Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen J?ngern und kam in die Gegend von Dalmanuta.

Tekstuitleg van Mc 8,10 . Het vers Mc 8,10 telt 15 (3 X 5) woorden en 68 (2 X 2 X 17) letters . De getalwaarde van Mc 8,10 is 7845 (3 X 5 X 523) .

Mc 8,10.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,10.2. euthus (tijd : onmiddellijk , dadelijk , terstond ; plaats : rechtstreeks , direct , zonder omwegen) . Verwijzing in NT : euthus (onmiddellijk , rechtstreeks) . Verwijzing in Mc : euthus (onmiddellijk , rechtstreeks) . euthunô (recht houden , recht maken) .
Mc (40) . Mc 8 (1) : (30) Mc 8,10 .

Mc 8,10.3. act. part. aor. nom. mann. enk. embas van het werkw. embainô (inklimmen) . Taalgebruik in het NT : embainô (inklimmen) . Taalgebruik in Mc : embainô (inklimmen) .
Mc (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

Mc 8,10.4. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc (151) . Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,10.5. bep. lidw. nom. + acc. onz. enk. to (het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (108) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

Mc 8,10.6. acc. onz. enk. ploion (boot) . Taalgebruik in het NT : ploion (boot) . Taalgebruik in Mc. : ploion (boot) . N. vloot . L. navis . N. boot . E. ship . D. Boot .
Mc (7) . In de formule eis to ploion (in de boot) in Mc (5) : (1) Mc 4,37 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) Mc 6,51 . (5) Mc 8,10 .

Mc 8,10.4. - 6. eis to ploion (in de boot) (5 / 5) : (1) Mc 4,37 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) Mc 6,51 . (5) Mc 8,10 .

Mc 8,10.3. - 6. embas eis to ploion (ingestapt in de boot) . Mc (1) : Mc 8,10 .
ploion (boot) in vier verzen in combinatie met een vorm van embainô (inklimmen) : (1) Mc 4,1 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) (5) Mc 8,10 . In Mc 6,51 in combinatie met een vorm van anabainô (omhoogklimmen) .

Mc 8,10.7.

meta (na , met) . Verwijzing in NT : meta (na , met) . Verwijzing in Mc : meta (na , met) . Voorzetsel . Hebr. `im . Lat. cum . Ned. met . Fr. avec (met) ; après (na , < ad pressum = tot ge-perst , opeengeperst ; primere , pressum : persen , ) .
Mc (34 + 16) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,31 . (3) Mc 8,38 .  

Mc 8,10.8. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,10.9. gen. mann. mv. μαθητων == mathètôn (van leerlingen) van het zelfst. naamw. μαθητης = mathètès (leerling) . Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Mc (8) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 7,2 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 10,46 . (5) Mc 11,1 . (6) Mc 13,1 . (7) Mc 14,13 . (8) Mc 14,14 . Lc (7) : (1) Lc 6,17 . (2) Lc 7,18 . 3) Lc 9,40 . (4) Lc 11,1 . (5) Lc 19,29 . (6) Lc 19,37 . (7) Lc 22,11 . Een vorm van μαθητης = mathètès in de LXX (-) , in het NT (262) .

  mathètès (leerling) bijbel  OT  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
6 gen. mv. mathètôn 45   45 3 8 7 18 9     18  36 
  Totaal   256   256 71 43 37 77 28     151  228 

- תַלְמִיד = talëmîd (leerling) . Zie het werkw. לָמַד = lâmad (leren, onderrichten) . Taalgebruik in Tenakh : lâmad (leren, onderrichten) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 ; mem = 13 of 40 , daleth = 4 ; totaal : 29 of 74 (2 X 37) . Structuur : 3 - 4 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (1) : 1 Kr 25,8 .

Mc 8,10.7. - 9. μετα των μαθητων = meta tôn mathètôn (met de leerlingen) . NT (8) : Mt (1) : Mt 26,18 . Mc (3) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 14,14 . Lc (1) : Lc 22,11 . Joh (3) : (1) Joh 6,3 . (2) Joh 11,54 . (3) Joh 18,2 .

Mc 8,10.10. pers. voornaamw. 3de pers. gen. mann. enk. αυτου = autou van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos . Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
2 gen. mann. enk. autou  143  13  10  12  16  17  15  6883  5685  1198  225  143  220  150  118  256  86  588  738 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145 

9. - 10. μαθητας αυτου = mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (22) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mc 6,45 . (8) Mc 8,1 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,33 . (11) Mc 9,31 . (12) Mc 12,43 . (13) Lc 5,30 . (14) Lc 6,13 . (15) Lc 6,20 .  (16) Lc 9,1 (variante lezing) . (17) Lc 9,14 . (18) Lc 9,43 . (19) Lc 11,1 . (20) Lc 12,1 . (21) Lc 12,22 .  (22) Lc 16,1 . Mt (6) . Mc (6) . Lc (10) .
- μαθηται αυτου = mathètai autou (zijn leerlingen) . NT (58) . Mt (19) . Mc (13) . Lc (7) . Joh (19) .
- μαθητων αυτου = mathètôn autou (van zijn leerlingen) . NT (27) . Mt (2) . Mc (7) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 7,2 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 10,46 . (5) Mc 11,1 . (6) Mc 13,1 . (7) Mc 14,13 . Lc (4) . Joh (14) .
- μαθηταις αυτου = mathètais autou (aan zijn leerlingen) . NT (29) . Mt (14) . Mc (10) . Lc (1) . Joh (4) .
- Totalen . NT (136) . Mt (41) . Mc (36) . Lc (22) . Joh (37) .

Mc 8,10.7. - 10. μετα των μαθητων αυτου = meta tôn mathètôn autou (met zijn leerlingen) . NT (5) . Mc (2) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 8,10 . Joh (3) : (1) Joh 6,3 . (2) Joh 11,54 . (3) Joh 18,2 .

Eénmaligheid

- embas eis to ploion (ingestapt in de boot) . Mc (1) : Mc 8,10 .

Duality

- act. part. aor. nom. mann. enk. embas van het werkw. embainô (inklimmen) . Mc (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .
- meta tôn mathètôn autou (met zijn leerlingen) . Mc (2) : (1) Mc 3,7 (meta tôn mathètôn autou = met zijn leerlingen) . (2) Mc 8,10 (meta tôn mathètôn autou = met zijn leerlingen) .159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 -

Na de tweede broodvermenigvuldiging volgt een twistgesprek met de Farizeeën.

Mc 8,11 - Mc 8,11 : 159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem

8:11 kai ex?lthon oi Farisaioi kai ?rxanto suz?tein aut?i z?tountes par autou s?meion apo tou ouranou peirazontes auton

11 et exierunt Pharisaei et coeperunt conquirere cum eo quaerentes ab illo signum de caelo temptantes eum  En de Farizeeën gingen uit en begonnen met hem te redetwisten. Ze zochten vanwege hem een teken van de hemel om hem op de proef te stellen.     [11] De farizeeën liepen uit en gingen met Hem in discussie. Ze vroegen van Hem een teken* uit de hemel, om Hem op de proef te stellen.   [11] Daar kwamen de Farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel.   11 De farizeeërs lopen uit en beginnen ruzie met hem te zoeken, door bij hem een teken uit de hemel te zoeken en hem zo op de proef te stellen.  11. Les Pharisiens sortirent et se mirent ? discuter avec lui ; ils demandaient de lui un signe venant du ciel, pour le mettre ? l'?preuve.  

Statenvertaling . 11 En de Farize?n gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel, Hem verzoekende.
King James Bible . [11] And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.
Luther-Bibel . 11 Und die Pharis?er kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel.

Tekstuitleg van Mc 8,11 . Het vers Mc 8,11 telt 17 woorden en 97 letters . De getalwaarde van Mc 8,11 is 11092 (2X 2 X 47 X 59) .

Mc 8,11.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) aalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,11.2. ἐξῆλθον (= exèlthon: zij gingen uit; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw εξερχομαι = exerchomai: uitgaan, naar buiten gaan ; zie het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden). Taalgebruik in het NT : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Taalgebruik in Mc : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Zie ook Taalgebruik in Mc : eiserchomai (binnengaan) .

Mc 8,11.3. οἱ (= hoi: de; bep lidw nom mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

Mc 8,11.4. Φαρισαῖοι (= Farisaioi: Farizeeën; zn nom mann mv van het zn φαρισαιος = farisaios: Farizeeër; Griekse uitgang -aios: zn naar bv nw zelfstandig gebruikt: afgescheidene; Hebr: mv përusjim van het ww pârasj: onderscheiden, 'apart' zetten). Taalgebruik in het NT : Pharisaioi (Farizeeën) . Taalgebruik in Mc : Pharisaioi (Farizeeën) .
Mc (8) : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,24 . (3) Mc 3,6 . (4) Mc 7,1 . (5) Mc 7,3 . (6) Mc 7,5 . (7) Mc 8,11 . (8) Mc 10,2 .
gen. mann. mv. farisaiôn (van de Farizeeën) . Mc (4) : (1) Mc 2,16 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 8,15 . (4) Mc 12,13 .

Mc 8,11.5.(= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,11.6.(= èrxanto: zij begonnen; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen, aanvangen, heersen).

Mc 8,11.7.(= sudzètein: te twisten; wkw act inf praes van het wkw συζητεω = sudzèteô: samen onderzoeken, disputeren, twisten)

Mc 8,11.8.(= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,11.9.(= dzètountes: zoekende; wkw act part praes nom mann mv van het wkw ζητεω = dzèteô: zoeken).

Mc 8,11.10.(= par' afkorting van παρα = para: van bij, vanwege, bij, naast; afkorting παρ' = par' ; vz met gen, dat en acc).

Mc 8,11.11.(= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

Mc 8,11.12.(= sèmeion. teken, zn acc onz enk).

Mc 8,11.13.(= apo; 'af', weg van, vanaf; vz van plaats, nl verwijdering; afkorτing απ' = ap' . vóór een niet-aangeblazen klinker en αφ' = af' vóór een aangeblazen klinker).

Mc 8,11.14.(= tou: van de; bep lidw gen mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
(116) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,35 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,11.15.(= ouranou: van hemel; zn gen mann enk van het zn ουρανος = ouranos: hemel).

Mc 8,11.16.(= peiradzontes: op de proef stellende; wkw act part praes nom mann mv van het wkw πειραζω: proeven, beproeven, op de proef stellen). Taalgebruik in het NT : peirazô (beproeven, op de proef stellen) . Taalgebruik in Mc : peirazô (beproeven, op de proef stellen) . peira : proef , poging . Lat. probare (proberen , be-proeven) . ex-periment (uit-probering , ervaring) . Hebr. nâsâh .
Mc (2) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 10,2 . Een vorm van peirazô (beproeven) in 4 verzen in Mc : (1) Mc 1,13 .  (2) Mc 8,11 . (3) Mc 10,2 .  (4) Mc 12,15 .  

Mc 8,11.17.(= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,12 - Mc 8,12 : 159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem

8:12 kai anastenaxa t?i pneumati autou legei ti h? genea aut? z?tei s?meion am?n leg? humin ei doth?setai t?i geneai taut?i s?meion

12 et ingemescens spiritu ait quid generatio ista quaerit signum amen dico vobis si dabitur generationi isti signum   En hij verzuchtte diep in zijn geest (en) zei :waarom zoekt het een teken ? Voorwaar ik zeg u, geenszins zal aan dit geslacht een teken gegeven worden".     [12] Hij zuchtte hartgrondig en zei: ‘Deze mensen verlangen een teken? Ik verzeker u: aan deze mensen wordt beslist geen teken gegeven!’   [12] Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’  12 Hij slaakt een zucht, van diep uit zijn geest, en zegt: wat zoekt dit geslacht een teken?– zeker is het, zeg ik als aan dít geslacht een teken wordt gegeven!  12. G?missant en son esprit, il dit : ? Qu'a cette g?n?ration ? demander un signe ? En v?rit?, je vous le dis, il ne sera pas donn? de signe ? cette g?n?ration. ?  

Statenvertaling . 12 En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!
King James Bible . [12] And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.
Luther-Bibel . 12 Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden!

Tekstuitleg van Mc 8,12 .

Mc 8,12.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,12.4. dat. onz. enk. pneumati van het zelfst. naamw. pneuma (geest) . Taalgebruik in het NT : pneuma (geest) . Taalgebruik in Mc : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . Ned. geest .
Mc (7) : (1) Mc 1,8 . (2) Mc 1,23 . (3) Mc 2,8 . (4) Mc 5,2 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 9,25 . (7) Mc 12,36 .

Mc 8,12.5. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

6. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mc (62) . Mc 8 (5) . (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . Een vorm van legô (zeggen in Mc in 15 verzen , van eipon (ik zei) in 5 verzen .

Mc 8,12.13. amèn (amen, ja, voorwaar) . Taalgebruik in het NT : amèn (amen, ja, voorwaar) . Taalgebruik in Mc : amèn (amen, ja, voorwaar) .
Mc (13) : (1) Mc 3,28 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 9,1 . (4) Mc 9,41 . (5) Mc 10,15 . (6) Mc 10,29 . (7) Mc 11,23 . (8) Mc 12,43 . (9) Mc 13,30 . (10) Mc 14,9 . (11) Mc 14,18 . (12) Mc 14,25 . (13) Mc 14,30 .

Mc 8,12.14. act. ind. praes. 1ste pers. enk. legô (ik zeg) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . Mc (19) . Mc

Mc 8,12.15. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie) . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord .
Mc (34) . Mc

Mc 8,12.13. - 15. amèn legô humin (voorwaar ik zeg jullie) . Mc (13) : (1) Mc 3,28 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 9,1 . (4) Mc 9,41 . (5) Mc 10,15 . (6) Mc 10,29 . (7) Mc 11,23 . (8) Mc 12,43 . (9) Mc 13,30 . (10) Mc 14,9 . (11) Mc 14,18 . (12) Mc 14,25 . (13) Mc 14,30 .

Mc 8,12.16. act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B) . Taalgebruik in het NT : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .  

Mc 8,12.18. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc 8 (4) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,38 .

Mc 8,13 - Mc 8,13 : 159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:13 kai afeis autous palin embas ap?lthen eis to peran 13 et dimittens eos ascendens iterum abiit trans fretum et dimittens eos ascendens iterum abiit trans fretum   En hij liet hen ; hij stapte weer in (en) ging heen naar de overkant .     [13] Hij liet hen staan, ging weer aan boord en vertrok naar de overkant.   [13] Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.  13 Hij laat hen daar, stapt weer in en vaart weg naar de overkant.  13. Et les laissant l?, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive.  

Statenvertaling . 13 En Hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer Hij weg naar de andere zijde.
King James Bible . [13] And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.
Luther-Bibel . 13 Und er verlie? sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hin?ber.

Tekstuitleg van Mc 8,13 .

Mc 8,13.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,13.3. pers. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,13.5. act. part. aor. nom. mann. enk. embas van het werkw. embainô (inklimmen) . Taalgebruik in het NT : embainô (inklimmen) . Taalgebruik in Mc : embainô (inklimmen) .
Mc (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

Mc 8,13.7. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,13.8. bep. lidw. nom. + acc. onz. enk. to (het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc 8 (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

Duality

- act. part. aor. nom. mann. enk. embas van het werkw. embainô (inklimmen) . Mc (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -

Mc 8,14 - Mc 8,14 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:14 kai epelathonto labein artous kai ei m? ena arton ouk eichon meth eaut?n en t?i ploi?i 14 et obliti sunt sumere panes et nisi unum panem non habebant secum in navi  En  ze hadden vergeten broden te nemen en behalve één brood hadden ze niets bij zich in de boot.   [14] Ze hadden vergeten brood mee te nemen, en ze hadden maar één brood bij zich in de boot.   [14] De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot.   14 Ze vergeten daarbij broden mee te nemen, en behalve één brood hebben ze in de boot niets bij zich gehad.  14. Ils avaient oubli? de prendre des pains et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. 

Statenvertaling . 14 En Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip.
King James Bible . [14] Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.
Luther-Bibel . 14 Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen, und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot.

Tekstuitleg van Mc 8,14 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

5. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

6. act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B) . Taalgebruik in het NT : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .

14. en (in) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .
Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .

16. acc. onz. enk. ploion (boot) . Taalgebruik in het NT : ploion (boot) . Taalgebruik in Mc. : ploion (boot) . N. vloot . L. navis . N. boot . E. ship . D. Boot .
Mc (6) . In de formule en tô(i) ploiô(i) (in de boot) in Mc (6) : (1) Mc 1,19 . (2) Mc 1,20 . (3)  Mc 4,36 . (4) Mc 5,21 . (5) Mc 6,32 . (6)  Mc 8,14 .

Mc 8,15 - Mc 8,15 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:15 kai diestelleto autois leg?n orate blepete apo t? zum? t?n Farisai?n kai t? zum? H?r?idou 15 et praecipiebat eis dicens videte cavete a fermento Pharisaeorum et fermento Herodis  En hij gebood hun, zeggend: "Zie, wacht je voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes".     [15] Hij waarschuwde hen met de woorden: ‘Kijk uit en pas op voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’  [15] Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’  15 Toen is hij hun geboden gaan geven en heeft gezegd: ziet toe, kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeërs en het zuurdeeg van Herodes!  15. Or il leur faisait cette recommandation : ? Ouvrez l'?il et gardez-vous du levain des Pharisiens et du levain d'H?rode. ? 

Statenvertaling . 15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farize?n, en van den zuurdesem van Herodes.
King James Bible . [15] And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.
Luther-Bibel . 15 Und er gebot ihnen und sprach: Schaut zu und seht euch vor vor dem Sauerteig der Pharis?er und vor dem Sauerteig des Herodes.

Tekstuitleg van Mc 8,15 .

Mc 8,15.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,15.2. mediaal ind. imperf. 3de pers. enk diestelleto (hij beval) van het werkwoord diastellomai (bevelen) . Taalgebruik in het NT : diastellomai (bevelen) . Taalgebruik in Mc : diastellomai (bevelen) . diastellô (uiteenhalen, uiteen-stellen, uiteen-zetten, scheiden, bepalen) .
Mc (2) : (1) Mc 7,36 . (2) Mc 8,15 .
mediaal ind. aor. 3de pers. enk. diesteilato (hij beval) : Mc (3)  : (1) Mc 5,43 . (2) Mc 7,36 . (3) Mc 9,9 .

Mc 8,15.3. voornaamwoord dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) van het voornaamw. autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

Mc 8,15.4. act. ind. praes. nom. mann. enk. legôn (zeggende) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (18) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,15 . (2) Mc 8,26 . (3) Mc 8,27 .

6. act. ind. pr. + imperat. pr. 2de pers. mv. blepete (jullie kijken, kijkt) . van het werkw. blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in het NT : blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in Mc : blepô (kijken, zien) .
Mc (8) : (1) Mc 4,24 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,18 . (4) Mc 12,38 . (5) Mc 13,5 . (6) Mc 13,9 . (7) Mc 13,23 . (8) Mc 13,33 . Een vorm van blepô (kijken, zien) in Mc in 14 verzen .

Mc 8,15.8. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

Mc 8,15.10. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,15.11. gen. mann. mv. farisaiôn (van de Farizeeën) . Taalgebruik in het NT : Pharisaioi (Farizeeën) . Taalgebruik in Mc : Pharisaioi (Farizeeën) .
Mc (4) : (1) Mc 2,16 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 8,15 . (4) Mc 12,13 .
nom. mann. mv. farisaioi (Farizeeën) . Mc (8) : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,24 . (3) Mc 3,6 . (4) Mc 7,1 . (5) Mc 7,3 . (6) Mc 7,5 . (7) Mc 8,11 . (8) Mc 10,2 .

Mc 8,15.12. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,15.13. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

Mc 8,16 - Mc 8,16 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:16 kai dielogizonto pro all?lous oti artous ouk echousin 16 et cogitabant ad alterutrum dicentes quia panes non habemus  En ze overlegden onder elkaar : We hebben geen broden (meegebracvht".     [16] Ze praatten er onder elkaar over dat ze geen brood hadden.  [16] Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden.   16 En zij bleven tegen elkaar maar zeggen dat ze geen broden hadden.  16. Et eux de faire entre eux cette r?flexion, qu'ils n'ont pas de pains. 

Statenvertaling . 16 En zij overleiden onder elkander, zeggende: Het is, omdat wij geen broden hebben.
King James Bible . [16] And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread.
Luther-Bibel . 16 Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot h?tten.

Tekstuitleg van Mc 8,16 .

Mc 8,16.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,16.5. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,17 - Mc 8,17 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:17 kai gnou legei autoi ti dialogizesthe oti artou ouk echete oup? noeite oude suniete pep?r?men?n echete t?n kardian um?n 17 quo cognito Iesus ait illis quid cogitatis quia panes non habetis nondum cognoscitis nec intellegitis adhuc caecatum habetis cor vestrum   En hij wist het (en) zei hun : "Wat overleg je, dat je geen broden hebt ? Begrijp je nog niet of versta je niet ? Heb je dan je hart verhard ?     [17] Toen Hij dat merkte, zei Hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen en verstaan* jullie het nog niet? Is jullie hart versteend?   [17] Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers?  17 Als hij dat merkt, zegt hij tot hen: wat blijft ge nu zeggen dat ge geen broden hebt?– begrijpt ge nog niets en verstaat ge niets?– is uw hart verhard?–   17. Le sachant, il leur dit : ? Pourquoi faire cette r?flexion, que vous n'avez pas de pains ? Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas ? Avez-vous donc l'esprit bouch?, 

Statenvertaling . 17 En Jezus, dat bekennende, zeide tot hen: Wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet, en verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart?
King James Bible . [17] And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened?
Luther-Bibel . 17 Und er merkte das und sprach zu ihnen: Was bek?mmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht, und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verh?rtetes Herz in euch?

Tekstuitleg van Mc 8,17 .

Mc 8,17 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;
Vertaling: Jezus heeft er weet van en zegt: ‘ begrijpen jullie het nog niet en vatten jullie het niet? Hebben jullie een hart van steen?
Mc 8,17 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) γνοὺς (= gnous: wetende; wkw act part aor nom mann enk van het wkw γιγνωσκω = gignôskô: weten; gi-gnô-sk-ô; stam gn-, Ned.: kn) λέγει (= λέγει: hij zegt; wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij), Τί (= ti: wat? vrag vnw acc onz enk van het vrag vnw τις = tis: wie?) διαλογίζεσθε (= dialogidzesthe: jullie discussiëren; wkw med ind praes 2de pers mv van het wkw διαλογιζομαι = dialogizomai: uiteenzetten, discussiëren) ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) ἄρτους (= artous: broden; zn acc mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d) οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet) ἔχετε (= echete: jullie hebben; act ind praes 2de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten); οὔπω (= oupô: nog niet; bw) νοεῖτε (= noeite: jullie weten; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw νοεω = noeô: weten) οὐδὲ (= oude: noch; ontkenning; afkorting: ουδ' = oud') συνίετε (= suniete: jullie begrijpen; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw συν-ιημι sun-ièmi: verstaan, begrijpen); πεπωρωμένην (= pepôrômenèn: verhard; wkw pass part perf acc vr enk van het wkw πωροω = pôroô: verharden, verstokt worden; zie Ned: poreus) ἔχετε (= echete: jullie hebben; act ind praes 2de pers mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho:, ἡ = hè, το = to: de - het) καρδίαν (= kardian: hart; zn acc vr enk van het zn καρδια = hart; Lat.: cor, cordis) ὑμῶν (= humôn: van jullie; pers vnw 2de pers gen mv van het pers vnv ὑμεις = humeis:: jullie);

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

3. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mc (62) . Mc 8 (5) . (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . Een vorm van legô (zeggen in Mc in 15 verzen , van eipon (ik zei) in 5 verzen .

4. voornaamwoord dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) van het voornaamw. autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

1. - 6.
- Mc 2,17 : kai akousas ho ièsous legei autois (en gehoord zegt Jezus hen) .
- Mc 8,17 : kai gnous ho ièsous legei autois (en geweten zegt Jezus hen) . Sommige tekstlezingen zonder ho ièsous (Jezus) .

7. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

17. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (109) . Mc (4) : (1) Mc 8,17 . (2) Mc 8,26 . (3) Mc 8,35 . (4) Mc 8,36 .


Mc 8,18 - Mc 8,18 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:18 ofthalmous echontes ou blepete kai ?ta echontes ouk akouete kai ou mn?moneuete 18 oculos habentes non videtis et aures habentes non auditis nec recordamini  Ogen heb je (en) je ziet niet, en oren heb je (en) je hoort niet. En ben je niet indachtig,    [18] Jullie hebben toch ogen, zie je dan niet? Jullie hebben toch oren, hoor je dan niet? Herinneren jullie je dan niet   [18] Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer  18 ‘ge hebt ogen maar kijkt niet, ge hebt oren en hoort niet’?– herinnert ge u niet,   18. des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre ? Et ne vous rappelez-vous pas,  

Statenvertaling . 18 Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?
King James Bible . [18] Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?
Luther-Bibel . 18 Habt Augen und seht nicht, und habt Ohren und h?rt nicht, und denkt nicht daran:

Tekstuitleg van Mc 8,18. Oudtestamentisch. Vergelijk Jr 5,24 en Ez 12,2. Deze thematiek troffen we reeds aan in Mc 4,12 (zie Js 6,9-10).

Wat zien de leerlingen niet? Wat horen zij niet? Wat herinneren zij zich niet? Jezus herinnert hen aan de twee broodverhalen. Ze hebben de broodverhalen blijkbaar beleefd als eenmalige gebeurtenissen. Breken en delen is goed voor één keer, maar niet voor altijd. Ze hebben nog niet het vetrouwen dat het telkens opnieuw waar kan gemaakt worden. Mensen zien breken en geven, mensen horen elkaar uitnodigen en gastvrij zijn. De leerlingen hebben het meegemaakt, maar ze moeten nog leren dat het zich telkens opnieuw kan voordoen.

Mc 8,18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε,
Vertaling: Jullie hebben ogen en jullie zien niet; jullie hebben oren en jullie horen niet. Herinneren jullie je het niet:
Mc 8,18 ὀφθαλμοὺς (= ofthalmous: ogen; zn acc mann mv van het zn οφθαλμος = ofthalmos: oog) ἔχοντες (= echontes: hebbende; wkw act part praes nom mann mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) οὐ (= ou: niet, partikel van ontkenning; ου, ουκ, ουχ, = ou, ouk, ouch: niet) βλέπετε (= blepete: jullie kijken, kijkt; wkw act ind praes + imperat praes 2de pers mv van het werkw βλεπω = blepô: kijken, zien) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ὦτα (= ôta: oren; zn acc onz mv van het zn ους = ous: oor) ἔχοντες (= echontes: hebbende; wkw act part praes nom mann mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten) οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet) ἀκούετε (= akouete: jullie horen; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw ακουω = akouô: horen, luisteren); καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) οὐ (= ou: niet, partikel van ontkenning; ου, ουκ, ουχ, = ou, ouk, ouch: niet) μνημονεύετε (= mnèmoneuete: jullie herinneren zich; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw μνημονευω = mnèmoneuô: zich herinneren, in herinnering brengen),

Mc 8,18.1. ὀφθαλμοὺς (= ofthalmous: ogen; zn acc mann mv van het zn οφθαλμος = ofthalmos: oog).

Mc 8,18.2. ἔχοντες (= echontes: hebbende; wkw act part praes nom mann mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten). Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het NT . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc . Lat. habere . Ned. hebben . Fr. avoir .
Mc (3) : (1) Mc 2,17 .  (2) Mc 8,18 .   (3) Mc 10,23 .  

Mc 8,18.3. οὐ (= ou: niet, partikel van ontkenning; ου, ουκ, ουχ, = ou, ouk, ouch: niet).

Mc 8,18.4. βλέπετε (= blepete: jullie kijken, kijkt; wkw act ind praes + imperat praes 2de pers mv van het werkw βλεπω = blepô: kijken, zien). Taalgebruik in het NT : blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in Mc : blepô (kijken, zien) .
Mc (8) : (1) Mc 4,24 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,18 . (4) Mc 12,38 . (5) Mc 13,5 . (6) Mc 13,9 . (7) Mc 13,23 . (8) Mc 13,33 . Een vorm van blepô (kijken, zien) in Mc in 14 verzen .

Mc 8,18.5. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa)Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,18.6. ὦτα (= ôta: oren; zn acc onz mv van het zn ους = ous: oor).

Mc 8,18.7. ἔχοντες (= echontes: hebbende; wkw act part praes nom mann mv van het wkw εχω = echô: hebben, bezitten). Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het NT . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc . Lat. habere . Ned. hebben . Fr. avoir .
Mc (3) : (1) Mc 2,17 .  (2) Mc 8,18 .   (3) Mc 10,23 .  

Mc 8,18.8. οὐκ (= ouk: niet, partikel van ontkenning; ou + k omdat volgend woord met een klinker begint, ου - ουκ - ουχ = ou - ouk - ouch: niet).

Mc 8,18.9. ἀκούετε (= akouete: jullie horen; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw ακουω = akouô: horen, luisteren).

Mc 8,18.10. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37

Mc 8,18.11. οὐ (= ou: niet, partikel van ontkenning; ου, ουκ, ουχ, = ou, ouk, ouch: niet).

Mc 8,18.12. μνημονεύετε (= mnèmoneuete: jullie herinneren zich; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw μνημονευω = mnèmoneuô: zich herinneren, in herinnering brengen).


Mc 8,19 - Mc 8,19 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
/ 8:19 ote tou pente artous eklasa ei tous pentakischilious posous kofinous klasmat?n pl?rei ?rate legousin aut?i d?deka 19 quando quinque panes fregi in quinque milia et quot cofinos fragmentorum plenos sustulistis dicunt ei duodecim  toen ik de vijf broden gebroken heb voor de vijfduizend, hoeveel korven vol brokken je opgenomen hebt ?" Ze zeiden hem : "Twaalf".     [19] hoeveel volle korven met brokken je hebt opgehaald toen Ik die vijf broden gebroken heb voor de vijfduizend?’ Ze zeiden Hem: ‘Twaalf.’  [19] hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze.  19 toen ik de vijf broden heb gebroken voor de vijfduizend, hoeveel korven met brokken ge vol hebt opgehaald? Ze zeggen tot hem: twaalf!   19. quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emport?s ? ? Ils lui disent : ? Douze ? - 

Statenvertaling . 19 En gedenkt gij niet, toen Ik de vijf broden brak onder de vijf duizend mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Zij zeggen Hem: Twaalf.
King James Bible . [19] When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve.
Luther-Bibel . 19 Als ich die f?nf Brote brach f?r die f?nftausend, wie viel K?rbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: Zw?lf.

Tekstuitleg van Mc 8,19 . Het vers Mc 8,19 vat Mc 6,41.43-44 samen.

- Mc 8,19: ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.
- Mc 8,20:

Mc 8,19 ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.
Vertaling: Ik brak vijf broden voor vijfduizend mensen. Hoeveel korven vol met gebroken brood hebben jullie geraapt?’ Ze antwoorden hem: ‘twaalf.’
Mc 8,19 ὅτε (= hote: toen; ondergeschikt vw van tijd) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) πέντε (= pente: vijf, 5; hoofdtelw) ἄρτους (= artous: broden; zn acc mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d) ἔκλασα (= eklasa: ik brak; wkw act ind aor 1ste pers enk van het wkw κλαω = klaô: breken) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) πεντακισχιλίους (= pentakischilious: vijfduizend; bv nw hoofdtelw acc mann mv van het bv nw hoofdtelw πεντακισχιλίοι = pentakischilioi: vijfduizend), πόσους (= posous: hoeveel; onbep vrag vnw acc mann mv van het onep vrag vnw ποσοι = posoi: hoeveel) κοφίνους (= kofinous: manden; zn acc mann mv van het zn κοφινος: draag-mand, korf) κλασμάτων (= klasmatôn: van brokken; zn nom en acc onz mv van get zn κλασμα: het gebrokene, brok) πλήρεις (= plèreis: vol; bv nw acc mann mv van het bv nw πληρης = plèrès: vol; stam: p/v -l) ἤρατε (= èrate: jullie namen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen); λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), Δώδεκα (= dôdeka: twaalf; hoofdtelw).

Mc 8,19.1. ὅτε (= hote: toen; ondergeschikt vw van tijd).
Mc (12) : (1) Mc 1,32 . (2) Mc 2,25 . (3) Mc 4,6 . (4) Mc 4,10 . (5) Mc 6,21 .   (6) Mc 7,17 . (7) Mc 8,19 . (8) Mc 8,20 . (9) Mc 11,1 . (10) Mc 14,12 . (11) Mc 15,20 . (12) Mc 15,41 .

Mc 8,19.2. τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

Mc 8,19.3. πέντε (= pente: vijf, 5; hoofdtelw).

Mc 8,19.4. ἄρτους (= artous: broden; zn acc mann mv van het zn αρτος = artos: brood; gemeensch.: r - t/d).

Mc 8,19.5. ἔκλασα (= eklasa: ik brak; wkw act ind aor 1ste pers enk van het wkw κλαω = klaô: breken).

Mc 8,19.6. εἰς (= eis: naar; vz van plaats). Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,19.7. τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,19.8. πεντακισχιλίους (= pentakischilious: vijfduizend; bv nw hoofdtelw acc mann mv van het bv nw hoofdtelw πεντακισχιλίοι = pentakischilioi: vijfduizend).

Mc 8,19.9. πόσους (= posous: hoeveel; onbep vrag vnw acc mann mv van het onep vrag vnw ποσοι = posoi: hoeveel).

Mc 8,19.10. κοφίνους (= kofinous: manden; zn acc mann mv van het zn κοφινος: draag-mand, korf).

Mc 8,19.11. κλασμάτων (= klasmatôn: van brokken; zn nom en acc onz mv van get zn κλασμα: het gebrokene, brok) πλήρεις (= plèreis: vol; bv nw acc mann mv van het bv nw πληρης = plèrès: vol; stam: p/v -l) ἤρατε (= èrate: jullie namen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen); λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), Δώδεκα (= dôdeka: twaalf; hoofdtelw).

Mc 8,19.12. πλήρεις (= plèreis: vol; bv nw acc mann mv van het bv nw πληρης = plèrès: vol; stam: p/v -l) ἤρατε (= èrate: jullie namen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen); λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), Δώδεκα (= dôdeka: twaalf; hoofdtelw). plèreis (vol) . Verwijzing : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . Nominatief meervoud . In vijfentwintig verzen in de bijbel . In twintig verzen in het O.T. . In vijf verzen in het NT : (1) Mt 14,20 . (2) Mt 15,37 . (3) Mc 8,19 . (4) Hnd 6,3 (zeven getuigen - plèreis pneumatos kai sofias = vol van geest en wijsheid) . (5) Hnd 19,28 .

Mc 8,19.13. ἤρατε (= èrate: jullie namen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen).

Mc 8,19.14. λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep).

Mc 8,19.15. αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,19.16. Δώδεκα (= dôdeka: twaalf; hoofdtelw).


Mc 8,20 - Mc 8,20 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:20 ote tou epta ei tou tetrakischiliou pos?n spurid?n pl?r?mata klasmat?n ?rate kai legousin epta 20 quando et septem panes in quattuor milia quot sportas fragmentorum tulistis et dicunt ei septem  Toen (ik) de zeven (broden gebroken heb) voor de vierduizend, hoeveel manden gevuld met brokken heb je toen opgenomen?" En ze zeiden (hem) : "Zeven".     [20] ‘En hoeveel manden vol met brokken je hebt opgehaald toen met die zeven broden voor de vierduizend?’ Ze zeiden Hem: ‘Zeven.’  [20] ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.  20 En toen met de zeven voor de vierduizend, hoeveel manden vol brokken ge toen hebt opgehaald? En zij zeggen: zeven!  20. ? Et lors des sept pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emport?es ? ? Et ils disent : ? Sept. ?  

Statenvertaling . 20 En toen Ik de zeven brak onder de vier duizend mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En zij zeiden: Zeven.
King James Bible . [20] And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven.
Luther-Bibel . 20 Und als ich die sieben brach f?r die viertausend, wie viel K?rbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: Sieben.

Tekstuitleg van Mc 8,20 . Het vers Mc 8,20 vat Mc 8,5-6.8-9 samen.

Mc 8,20 Οτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν [αὐτῷ], Ἑπτά.
Vertaling: Ik brak zeven broden voor vierduizend mensen. Hoeveel manden vol brokken hebben jullie geraapt?’ Ze antwoorden hem: ‘zeven.’
Mc 8,20 Οτε (= hote: toen; ondergeschikt vw van tijd) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ἑπτὰ (= hepta: zeven; hoofdtelw) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) τετρακισχιλίους (= tetrakischilious: vierduizend; bv nw hoofdetelw acc mann mv van het bv nw hoofdtelw τετρακισχιλίοι = tetrakischilioi: vierduizend), πόσων (= posôn: hoeveel; onbep vrag vnw gen mann mv van het onbep vrag vnw ποσοι = posoi: hoeveel) σπυρίδων (= spuridôn: van de korven; zn nw gen vr mv van het zn σπυρις - σπυριδος = spuris - spuridos: gevlochten mand, korf) πληρώματα (= plèrômata: volheden; zn acc onz mv van het zn πληρώμα = plèrôma: volheid, lading, volledig aantal) κλασμάτων (= klasmatôn: van brokken; zn nom en acc onz mv van get zn κλασμα: het gebrokene, brok) ἤρατε (= èrate: jullie namen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen); καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) [αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het)], Ἑπτά (= hepta: zeven; hoofdtelw).

Mc 8,20.1.Οτε (= hote: toen; ondergeschikt vw van tijd)Taalgebruik in NT : hote (toen) . Taalgebruik in Mc : hote (toen) . Voegwoord van tijd . Mc (12) : (1) Mc 1,32 . (2) Mc 2,25 . (3) Mc 4,6 . (4) Mc 4,10 . (5) Mc 6,21 .   (6) Mc 7,17 . (7) Mc 8,19 . (8) Mc 8,20 . (9) Mc 11,1 . (10) Mc 14,12 . (11) Mc 15,20 . (12) Mc 15,41 .

Mc 8,20.2. τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,20.3. ἑπτὰ (= hepta: zeven; hoofdtelw) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) τετρακισχιλίους (= tetrakischilious: vierduizend; bv nw hoofdetelw acc mann mv van het bv nw hoofdtelw τετρακισχιλίοι = tetrakischilioi: vierduizend), πόσων (= posôn: hoeveel; onbep vrag vnw gen mann mv van het onbep vrag vnw ποσοι = posoi: hoeveel) σπυρίδων (= spuridôn: van de korven; zn nw gen vr mv van het zn σπυρις - σπυριδος = spuris - spuridos: gevlochten mand, korf) πληρώματα (= plèrômata: volheden; zn acc onz mv van het zn πληρώμα = plèrôma: volheid, lading, volledig aantal) κλασμάτων (= klasmatôn: van brokken; zn nom en acc onz mv van get zn κλασμα: het gebrokene, brok) ἤρατε (= èrate: jullie namen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen); καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) [αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het)], Ἑπτά (= hepta: zeven; hoofdtelw). hote (toen) . bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) .

Mc 8,20.4. εἰς (= eis: naar; vz van plaats). Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,20.5.τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,20.6. τετρακισχιλίους (= tetrakischilious: vierduizend; bv nw hoofdetelw acc mann mv van het bv nw hoofdtelw τετρακισχιλίοι = tetrakischilioi: vierduizend).

Mc 8,20.7. πόσων (= posôn: hoeveel; onbep vrag vnw gen mann mv van het onbep vrag vnw ποσοι = posoi: hoeveel).

Mc 8,20.8. σπυρίδων (= spuridôn: van de korven; zn nw gen vr mv van het zn σπυρις - σπυριδος = spuris - spuridos: gevlochten mand, korf).

Mc 8,20.9. πληρώματα (= plèrômata: volheden; zn acc onz mv van het zn πληρώμα = plèrôma: volheid, lading, volledig aantal).

Mc 8,20.10. κλασμάτων (= klasmatôn: van brokken; zn nom en acc onz mv van get zn κλασμα: het gebrokene, brok).

Mc 8,20.11. ἤρατε (= èrate: jullie namen; wkw act ind aor 2de pers mv van het wkw αιρω = airô: nemen).

Mc 8,20.12. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,20.13. λέγουσιν (= legousin: zij zeggen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep).

Mc 8,20.14. [αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het)],Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,20.15. Ἑπτά (= hepta: zeven; hoofdtelw).


Mc 8,21 - Mc 8,21 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:21 kai elegen autois oup? suniete 21 et dicebat eis quomodo nondum intellegitis   En hij zei hun : "(En) nog begrijp je niet?"    [21] Hij zei tegen hen: ‘En jullie begrijpen het nog niet?’  [21] Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’  21 Hij heeft tot hen gezegd: en nog verstaat ge het niet?   21. Alors il leur dit : ? Ne comprenez-vous pas encore ? ? 

Statenvertaling . 21 En Hij zeide tot hen: Hoe verstaat gij niet?
King James Bible . [21] And he said unto them, How is it that ye do not understand?
Luther-Bibel . 21 Und er sprach zu ihnen: Begreift ihr denn noch nicht?

Tekstuitleg van Mc 8,21 . Het vers Mc 8,21 vormt een inclusio (omsluiting, omarming) met Mc 8,17. Het onbegrip wordt eveneens vermeld in Mc 6,52.

Mc 8,21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὔπω συνίετε;
Vertaling: Nu zegt hij hen: ‘begrijpen jullie het nog niet?’
Mc 8,21 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἔλεγεν (= elegen: hij zei; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij) , Οὔπω (= oupô: nog niet; bw) συνίετε (= suniete: jullie begrijpen; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw συν-ιημι sun-ièmi: verstaan, begrijpen);

Mc 8,21.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,21.2. ἔλεγεν (= elegen: hij zei; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep). Taalgebruik in het NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . Mc (31) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,21 . (2) Mc 8,24 .
Een vorm van legô (zeggen) in Mc 8 (14) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,15 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,19 . (6) Mc 8,20 . (7) Mc 8,21 . (8) Mc 8,24 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,28 . (12) Mc 8,29 . (13) Mc 8,30 . (14) Mc 8,33 .

Mc 8,21.3. αὐτοῖς (= αὐτοῖς: aan hen; aanwijz vnw 3de pers dat mann of onz mv van het aanwijz vnw αυτος = αυτος: hij). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

Mc 8,21.4. Οὔπω (= oupô: nog niet; bw).

Mc 8,21.5. συνίετε (= suniete: jullie begrijpen; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw συν-ιημι sun-ièmi: verstaan, begrijpen);

Mc 8,21.4. - 5.
- Mc 8,21: Οὔπω συνίετε; (inclusio (insluiting, omarming met Mc 8,17)
- Mc 8,17: καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;
- Mc 6,52: οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ' ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη.161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 - Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -

STAP-VERHAAL VOOR STAP-VERHAAL : Mc 8,22-26 en Mc 10,46-52 : telkens de genezing van een blinde .

161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 - Mc 8,22-26 - 1. Jezus en de leerlingen 2. de begeleiders van de blinde 3. Jezus 4. de blinde 5. Jezus 6. de blinde 7. Jezus
  Mc 8,22a Mc 8,22b Mc 8,23 Mc 8,24 Mc 8,25a Mc 8,25b Mc 8,26
  kai (en) kai (en) kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en)
  T.T. T.T. aorist en imperfectum aorist en imperfectum aorist aorist en imperfectum aorist

Personages van het verhaal zijn Jezus (en zijn leerlingen) , de begeleiders van de blinde en de blinde zelf . Er vinden 7 scènes plaats . De pericope begint met kai (en) en in 5 van de 6 veranderingen van personage begint de zin met een kai (en) . Het is overduidelijk een kai (en)teks t. Kai (en) komt in Mc 8,22-26 10X voor .

Mc 8,22 - Mc 8,22 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:22 kai erchontai eis B?thsaidan kai ferousin aut?i tuflon kai parakalousin auton ina autou ay?tai 22 et veniunt Bethsaida et adducunt ei caecum et rogabant eum ut illum tangeret   En ze kwamen te Betsaïda, en ze brachten hem een blinde en smeekten hem dat hij hem zou aanraken.     [22] Ze kwamen in Betsaïda*. Ze brachten een blinde bij Hem en vroegen Hem om die aan te raken.   [22] Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken.  22 ¶ Zij komen aan in Betsaïda. Ze brengen een blinde bij hem, en roepen hem te hulp, of hij hem wil aanraken.   22. Ils arriv?rent ? Bethsa?de et on lui am?ne un aveugle, en le priant de le toucher.

Statenvertaling . 22 En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte.
King James Bible . [22] And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.
Luther-Bibel . 22 Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anr?hre.

Tekstuitleg van Mc 8,22 . Het vers Mc 8,22 telt 14 (2 X 7) woorden en 77 (7 X 11) letters . De getalwaarde van Mc 8,22 is 9796 (2 X 2 X 31 X 79) . Mc 8,22 .telt drie nevenschikkende hoofdzinnen . De laatste nevenschikkende zin heeft een bijzin van doel .

Mc 8,22 Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.
Vertaling: En zij gaan naar Betsaïda. En zij brengen hem een blinde en zij roepen hem om hulp opdat hij hem zou aanraken.
Mc 8,22 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἔρχονται (= erchontai: zij gaan; wkw med ind praes 3de pers mv van het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) Βηθσαϊδάν (= bèthsaïdan: Betsaïda; zn eigennaam acc vr enk van het zn βηθσαιδα = bèthsaïda: Betsaïda). καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) φέρουσιν (= ferousin: zij brengen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw φερω = ferô: dragen, brengen) αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) τυφλὸν (= tuflon: blinde; zn acc mann enk van het zn τυφλος = tuflos: blinde; Fr: aveugle < ab oculis = beroofd van ogen) καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) παρακαλοῦσιν (= parakalousin: zij roepen ter hulp; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw παρακαλεω = parakaleô: bijroepen, ter hulp roepen, troosten, bijstaan, aanbevelen, aandringen) αὐτὸν (= auton: hem; aanw vnw 3de pers acc mann enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἵνα (= hina: opdat, zodat; ondergeschikt vw van doel) αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἅψηται (= hapsètai: hij zou aanraken; act conjunc aor 3de pers enk van het wkw ἁπτω = haptô: vastgrijpen, aanraken).

Mc 8,22.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37

Mc 8,22.2. ἔρχονται (= erchontai: zij gaan; wkw med ind praes 3de pers mv van het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden). Taalgebruik in het NT : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in Mc. : erchomai (gaan, komen) .
Mc (12) : (1) Mc 2,3 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 5,15 . (4) Mc 5,35 . (5) Mc 5,38 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 10,46 . (8) Mc 11,15 . (9) Mc 11,27 . (10) Mc 12,18 . (11) Mc 14,32 . (12) . Mc 16,2 .
De 3de pers. mv. verwijst naar Jezus en zijn leerlingen . In Mc 7 - 8 wordt een vorm van ièsous (Jezus) enkel in Mc 8,27 vermeld .

Mc 8,22.3. εἰς (= eis: naar; vz van plaats). Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,22.2. - 3. erchontai + eis (naar) + plaatsbepaling (6 / 12) :
(1) Mc 5,38 (erchontai eis ton oikon...= zij gaan naar het huis van de overste van de synagoge) .
(2) Mc 8,22 (erchontai eis tèn Betsaïdan = zij gaan naar Betsaïda) .
(3) Mc 10,46 (erchontai eis Ierichô = zij gaan naar Jericho) .
(4) Mc 11,15 (erchontai eis Hierosoluma = zij gaan naar Jeruzalem) .
(5) Mc 11,27 (erchontai palin eis Hierosoluma = zij gaan opnieuw naar Jeruzalem) .
(6) Mc 14,32 (erchontai eis chôrion hou to onoma Gethsèmani = zij gaan naar de plaats waarvan de naam Getsemani) .
In Mc 8,22 en Mc 10,46 staat de zin aan het begin van de pericope . Hierop volgt telkens een verhaal van de genezing van een blinde . Na de pericope Mc 8,22-26 volgt de pericope van de belijdenis van Petrus . In de pericope Mc 10,46-52 staat we voor de poorten van Jeruzalem . Op deze pericope volgt de intrede van Jezus in Jeruzalem .

Mc 8,22.4. Βηθσαϊδάν (= bèthsaïdan: Betsaïda; zn eigennaam acc vr enk van het zn βηθσαιδα = bèthsaïda: Betsaïda). Mc (2) : (1) Mc 6,45 . (2) Mc 8,22 . Taalgebruik in het NT : Bètsaïda (Betsaïda) . Taalgebruik in Mc : Bètsaïda (Betsaïda) .
(1) Mc 6,45 . kai proagein eis to peran pros Bèthsaidan (en vooruit te varen naar de overkant bij Betsaïda) . Het staat bij het begin van de pericope .
(2) Mc 8,22 . Kai erchontai eis Bèthsaïdan (en zij gaan naar Betsaïda) . Het staat aan het begin van de pericope .
STAP VOOR STAP !

Mc 8,22.5. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,22.6. φέρουσιν (= ferousin: zij brengen; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw φερω = ferô: dragen, brengen). Taalgebruik in het NT : ferô (voeren, dragen) . Taalgebruik in Mc : ferô (voeren, dragen) .
Mc (4) : (1) Mc 7,32 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 11,7 . (4) Mc 15,22 .

Mc 8,22.7. αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,22.6. - 7. ferousin autô(i) = zij voeren naar hem . In Mc (2) : (1) Mc 7,32 . (2) Mc 8,22 .

Mc 8,22.8. τυφλὸν (= tuflon: blinde; zn acc mann enk van het zn τυφλος = tuflos: blinde; Fr: aveugle < ab oculis = beroofd van ogen). Taalgebruik in het NT : tuflos (blind) . Taalgebruik in Mc : tuflos (blind) . In Mc een vorm van tuflos in 4 verzen . Steeds zelfstandig gebruikt .
- nom. mann. enk. tuflos  : (1) Mc 10,46 . (2) Mc 10,51 .
- acc. mann. enk. tuflon : (1) Mc 8,22 . (2) Mc 10,49 .  
In Mc 8,22-26 wordt de blinde bij Jezus gebracht en wordt hij door Jezus genezen zonder enige inbreng van de blinde zelf . In Mc 10,46-52 komt de blinde na herhaaldelijk aandringen bij Jezus en spreekt de blinde zijn verlangen uit om te zien .

Mc 8,22.9. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,22.10. παρακαλοῦσιν (= parakalousin: zij roepen ter hulp; wkw act ind praes 3de pers mv van het wkw παρακαλεω = parakaleô: bijroepen, ter hulp roepen, troosten, bijstaan, aanbevelen, aandringen). Vertalingen : Latijn : exhortare ; Nederlands : aansporen , oproepen . Taalgebruik in het NT : parakaleô - ad-vocare (bij-roepen) . Taalgebruik in Mc : parakaleô - ad-vocare (bij-roepen) .
Mc (2) : (1) Mc 7,32 . (2) Mc 8,22 .
Een vorm van parakaleô (ter hulp roepen) in Mc (9) wordt telkens gevolgd door auton (hem) waarmee Jezus is bedoeld .

Mc 8,22.11. αὐτὸν (= auton: hem; aanw vnw 3de pers acc mann enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,22.12. ἵνα (= hina: opdat, zodat; ondergeschikt vw van doel). Taalgebruik in het NT : hina (opdat) . Taalgebruik in Mc : hina (opdat) . Voorzetsel van doel .
Mc (3) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,30 .
Een vorm van parakaleô (ter hulp roepen) in Mc (9) wordt telkens gevolgd door hina (opdat) (5 / 9) : (1) Mc 5,10 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,56 . (4) Mc 7,32 . (5) Mc 8,22 .

Mc 8,22.13. αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

Mc 8,22.14. ἅψηται (= hapsètai: hij zou aanraken; act conjunc aor 3de pers enk van het wkw ἁπτω = haptô: vastgrijpen, aanraken). Taalgebruik in het NT : haptomai (vastgrijpen, aanraken) . Taalgebruik in Mc : haptomai (vastgrijpen, aanraken) . Lat. tangere , tango , tetigi , tactum : aanraken , belasten , grenzen aan . Gn 20,4 : Hebr. qârab . qërâbh (oorlog, strijd, zie Ps 144,1) . s' avancer < ab ante : vooruit komen , naderen . -> carabine : karabijn ; cabarinière : gendarme , soldaat . Fr. approcher > ad prope : benaderen . Mc (2) : (1) Mc 8,22 . (2) Mc 10,13 .

STAP VOOR STAP ELEMENTEN (Mc 8,22):
1. erchontai (zij gaan) + hapax : eis bèthsaïdan = naar Betsaïda (Mc 8,22) EN hapax : eis ièricho = naar Jericho (Mc 10,46) . Hierop volgt telkens een verhaal over de genezing van een blinde . Na de pericope Mc 8,22-26 volgt de pericope van de belijdenis van Petrus . In de pericope Mc 10,46-52 staat we voor de poorten van Jeruzalem . Op deze pericope volgt de intrede van Jezus in Jeruzalem .
1. Betsaïda : Mc (2) : (1) Mc 6,45 . (2) Mc 8,22 .
2. ferousin autô(i) = zij voeren naar hem . In Mc (2) : (1) Mc 7,32 (een dove en slecht sprekende) . (2) Mc 8,22 (een blinde) .
3. In Mc 8,22-26 wordt de blinde bij Jezus gebracht en wordt hij door Jezus genezen zonder enige inbreng van de blinde zelf . In Mc 10,46-52 komt de blinde na herhaaldelijk aandringen bij Jezus en spreekt de blinde zijn verlangen uit om te zien . Slechts in deze twee verhalen komt een vorm van tuflos (blind) voor .
3. parakalousin (zij roepen ter hulp) . Mc (2) : (1) Mc 7,32 . (2) Mc 8,22 . In beide verzen : parakalousin auton hina (zij roepen ter hulp opdat) .
4. hapsètai (hij zou aanraken) . In Mc (2) : (1) Mc 8,22 (een blinde) . (2) Mc 10,13 (kinderen) .
- (1) Mc 8,22 (een blinde) : hina autou hapsètai (opdat hij hem zou aanraken)
- (2) Mc 10,13 (kinderen) : hina autôn hapsètai (opdat hij hen zou aanraken) .


Mc 8,23 - Mc 8,23 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:23 kai epilabomeno t? cheiro tou tuflou ex?negken auton ex? t? k?m? kai ptusa ei ta ommata autou epithei ta cheira aut?i ep?r?ta auton ei ti blepei 23 et adprehendens manum caeci eduxit eum extra vicum et expuens in oculos eius inpositis manibus suis interrogavit eum si aliquid videret   En hij nam de blinde bij de hand vast (en) bracht hem buiten het dorp ;en hij spoog in zijn ogen, legde hem de handen op (en) ondervroeg hem : "Zie je iets?"   [23] Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op, en vroeg hem: ‘Ziet u al iets?’  [23] Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’  23 Hij neemt de blinde bij de hand en als hij hem buiten het dorp heeft gebracht, spuugt hij in zijn ogen, legt hem de handen op en vraagt hem: kun je al kijken?  23. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Apr?s lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir impos? les mains, il lui demandait : ? Aper?ois-tu quelque chose ? ?  

Statenvertaling . 23 En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en leide de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag.
King James Bible . [23] And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.
Luther-Bibel . 23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und f?hrte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine H?nde auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas?

Tekstuitleg van Mc 8,23 .

Mc 8,23 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτόν, Εἴ τι βλέπεις;
Vertaling: En hij nam de hand van de blindeen hij leidde hem buiten het dorp en hij spuwde op zijn ogen en hij legde hem de handen op en hij vroeg hem of jij iets ziet?
Mc 8,23 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐπιλαβόμενος (= epilabomenos: bij zich genomen; wkw med part aor nom mann enk van het wkw ἐπιλαμβανω = epilambanô: bij zich nemen, grijpen, aanvallen) τῆς (= tès: van de, bep lidw gen vr enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to: de - het) χειρὸς (= cheiros: van de hand; zn gen mann enk van het zn χειρ = cheir: hand / handgreep; gr-: grijpen) τοῦ (= tou: van de; bep lidw gen mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) τυφλοῦ (= tuflou: van de blinde; bv nw zelfstandig gebruikt gen mann enk van het bv nw τυφλος = tuflos: blinde; Fr: aveugle < ab oculis = beroofd van ogen) ἐξήνεγκεν (= eksènegken: hij bracht buiten; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw εκφερω = ekferô: buitenbrengen) αὐτὸν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) ἔξω (= exô: buiten; bw) τῆς (= tès: van de, bep lidw gen vr enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to: de - het) κώμης (= kômès: van het dorp; zn gen vr enk van het zn κώμη = kômè: dorp), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) πτύσας (= ptusas: nadat hij spuwde); wkw act part aor nom mann enk van het wkw πτύω = ptuô: spuwen, uitspuwen, verachten) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) τὰ (= ta; bep lidw nom en acc onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het) ὄμματα (= ommata: ogen; zn acc onz mv van het zn ὄμμα = omma: oog, blik, gezicht) αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), ἐπιθεὶς (= epitheis: nadat hij oplegde; wkw act part aor van het wkw επιτιθημι = epitithèmi: opleggen) τὰς (= tas: de; bep lidw acc vr mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) χεῖρας (= cheiras: handen; zn acc vr mv van het zn χειρ = cheir: hand / handgreep; gr-: grijpen) αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), ἐπηρώτα (= epèrôta: hij ondervroeg; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw επερωταω = eperôtaô: 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen. Fr.: inter-roger) αὐτόν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), Εἴ (= ei: indien, of; voegwoord van voorwaarde) τι (= iets onbep vnw acc onz enk van het onbep vnw τις = tis: iemand, τι = ti: iets) βλέπεις (= blepeis: jij ziet; wkw act ind praes 2de pers enk van het wkw βλεπω = blepô: kijken, zien);

Mc 8,23.1 .καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37

Mc 8,23.2. ἐπιλαβόμενος (= epilabomenos: bij zich genomen; wkw med part aor nom mann enk van het wkw ἐπιλαμβανω = epilambanô: bij zich nemen, grijpen, aanvallen).

Mc 8,23.3. τῆς (= tès: van de, bep lidw gen vr enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in de LXX : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

  lidw. enk. Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT NT Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
5. gen. vr. enk. tès 65  5271  4202  1069  107  65  109  72  164  430  122  281  353 

- bepaald lidw. Ned. : de . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Grieks : ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,23.4. χειρὸς (= cheiros: van de hand; zn gen mann enk van het zn χειρ = cheir: hand / handgreep; gr-: grijpen). Taalgebruik in het NT : cheir (hand) . Taalgebruik in de LXX : cheir (hand) . Mc (4) : (1) Mc 1,31 .  (2) Mc 5,41 .  (3) Mc 8,23 .  (4) Mc 9,27 . Een vorm van χειρ = cheir (hand) in de LXX (1943) , in het NT (176) , in Mc (25) .
- יָד = jâd (hand) . Taalgebruik in Tenakh : jâd (hand) . Getalwaarde : jod = 10 . daleth = 4 . Totaal 14 (2 X 7) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 .
- יָד = jâd (hand) < zelfst. naamw. met 2 medeklinkers en oorspronkelijk 1 korte klinker (qal-vorm) (Lettinga(6) 24c1) . De korte klinker onderging een verandering van kwantiteit (korte a werd lange a) onder invloed van de pausa-vorm (Lettinga(6) 13h)
- Ned. : hand . Arabisch : يد = jad (hand) . Taalgebruik in de Qoran : jad (hand) . D. : Hand . E. : hand . Fr. : main . Grieks : χειρ = cheir (hand) . Taalgebruik in het NT : cheir (hand) ; cfr chirurgie, chiropraxie . Hebreeuws : יָד = jâd (hand) . Taalgebruik in Tenakh : jâd (hand) . Lat. :manus (cfr manufacture, manuel = handleiding, manipuler) .

cheir bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk Lc Hnd
gen. vr. enk. cheiros 292 266 26 2 4 3 3 9 1 4   (1) Lc 1,71 . (2) Lc 1,74 . (3) Lc 8,54 .   (1) Hnd 2,23 . (2) Hnd 3,7 . (3) Hnd 7,25 . (4) Hnd 11,30 . (5) Hnd 12,11 . (6) Hnd 15,23 . (7) Hnd 23,19 . (8) Hnd 28,3 .
Totaal   1815 1637 178 25 26 26 15 44 26 16     

Mc 8,23.5. τοῦ (= tou: van de; bep lidw gen mann enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
(116) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,35 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,23.6. τυφλοῦ (= tuflou: van de blinde; bv nw zelfstandig gebruikt gen mann enk van het bv nw τυφλος = tuflos: blinde; Fr: aveugle < ab oculis = beroofd van ogen).

Mc 8,23.7. ἐξήνεγκεν (= eksènegken: hij bracht buiten; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw εκφερω = ekferô: buitenbrengen).

Mc 8,23.8. αὐτὸν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het).

Mc 8,23.9. ἔξω (= exô: buiten; bw).

Mc 8,23.10. τῆς (= tès: van de, bep lidw gen vr enk van het bep lidw ὁ = ho , ἡ = hè , το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

Mc 8,23.11. κώμης (= kômès: van het dorp; zn gen vr enk van het zn κώμη = kômè: dorp).

Mc 8,23.12. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37

Mc 8,23.13. πτύσας (= ptusas: nadat hij spuwde); wkw act part aor nom mann enk van het wkw πτύω = ptuô: spuwen, uitspuwen, verachten).

Mc 8,23.14. εἰς (= eis: naar; vz van plaats). Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,23.15. τὰ (= ta; bep lidw nom en acc onz mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het).

Mc 8,23.16. ὄμματα (= ommata: ogen; zn acc onz mv van het zn ὄμμα = omma: oog, blik, gezicht).

Mc 8,23.17. αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

Mc 8,23.18. ἐπιθεὶς (= epitheis: nadat hij oplegde; wkw act part aor van het wkw επιτιθημι = epitithèmi: opleggen).

Mc 8,23.19. τὰς (= tas: de; bep lidw acc vr mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,23 . (2) Mc 8,25 . (3) Mc 8,27 .

Mc 8,23.20. χεῖρας (= cheiras: handen; zn acc vr mv van het zn χειρ = cheir: hand / handgreep; gr-: grijpen). Taalgebruik in het NT : cheir (hand) . Taalgebruik in Mc : cheir (hand) .
Mc 5 (11) : (1) Mc 5,23 . (2) Mc 6,5 . (3) Mc 7,3 . (4) Mc 8,23 . (5) Mc 8,25 . (6) Mc 9,31 . (7) Mc 9,43 . (8) Mc 10,16 . (9) Mc 14,41 . (10) Mc 14,46 .  (11) Mc 16,18

Mc 8,23.21. αὐτῷ (= autô: aan hem; pers vnw 3de pers dat mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,23.22. ἐπηρώτα (= epèrôta: hij ondervroeg; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw επερωταω = eperôtaô: 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen. Fr.: inter-roger) Taalgebruik in het NT : eperotaô (epi - erôtaô) . Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô) .
Mc (9) : (1. Mc 5,9 .  (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .   (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.   (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 . Een vorm van eperôtaô in Mc (25) .

Mc 8,23.23. αὐτόν (= auton: hem; pers vnw 3de pers acc mann enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,23.22. - 23. epèrôta auton (hij vroeg hem uit) . Mc (4) : (3) Mc 5,9 (de man met een onreine geest aan Jezus) . (2) Mc 8,23 (Jezus aan de blinde) . (3) Mc 10,17 (de rijke jongeling aan Jezus) . (8) Mc 14,61 (de hogepriester aan Jezus) .

Mc 8,23.24. Εἴ (= ei: indien, of; voegwoord van voorwaarde) Taalgebruik in het NT : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .

Mc 8,23.25. τι (= iets onbep vnw acc onz enk van het onbep vnw τις = tis: iemand, τι = ti: iets).

Mc 8,23.26. βλέπεις (= blepeis: jij ziet; wkw act ind praes 2de pers enk van het wkw βλεπω = blepô: kijken, zien).


Mc 8,24 - Mc 8,24 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:24 kai anablepsas elegen blep? tou anthr?pou oti ? dendra or? peripatounta 24 et aspiciens ait video homines velut arbores ambulantes   En hij keek op (en) zei : "Ik zie de mensen: zoals bomen zie ik ze wandelen".     [24] Hij keek op en zei: ‘Ik zie mensen, ja, als bomen zie ik ze lopen.’  [24] Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’  24 Hij kijkt op, en heeft gezegd: ik kijk naar de mensen, want het zijn net bomen maar ik zie ze rondwandelen!  24. Et l'autre, qui commen?ait ? voir, de r?pondre : ? J'aper?ois les gens, c'est comme si c'?tait des arbres que je les vois marcher. ?  

Statenvertaling . 24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen.
King James Bible . [24] And he looked up, and said, I see men as trees, walking.
Luther-Bibel . 24 Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als s?he ich B?ume umhergehen.

Tekstuitleg van Mc 8,24 . Dit vers Mc 8,24 telt 9 (3 X 3) woorden en 56 (2 X 2 X 2 X 7) letters . De getalwaarde van Mc 8,24 is 7427 (7 X 1061) .

Mc 8,24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας.
Vertaling: En nadat hij omhoog had gekeken, zei hij: "ik zie de mensen, omdat ik ze zie rondwandelen als bomen".
Mc 8,24 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἀναβλέψας (= anablepsas: omhooggeblikt; wkw act part aor nom mann enk van het wkw αναβλεπω = anablepô: naar boven / omhoog blikken, opkijken) ἔλεγεν (= elegen: hij zei; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep) , Βλέπω (= blepô: ik zie; wkw act ind praes 1ste pers enk; kijken, zien) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ἀνθρώπους (= anthrôpous: mensen; zn acc mann mv van het zn ανθρωπος = anthrôpos: mens), ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt) ὡς (= hôs: zoals, zodra; voegwoord) δένδρα (= dendra: bomen; zn acc onz mv van het zn δένδρον = dendron: boom) ὁρῶ (= horô: ik zie; wkw act ind praes 1ste pers enk van het wkw ὁραω = horaô: zien) περιπατοῦντας (= peripatountas: rondwandelende; wkw act part praes acc mann mv van het wkw περιπατεω = peripateô: rondwandelen).

Mc 8,24.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,24.2. ἀναβλέψας (= anablepsas: omhooggeblikt; wkw act part aor nom mann enk van het wkw αναβλεπω = anablepô: naar boven / omhoog blikken, opkijken). Taalgebruik in het NT : anablepô (naar boven blikken) . Taalgebruik in Mc : anablepô (naar boven blikken) . Ned. naar boven / omhoog blikken , opkijken .
Mc (3) : (1) Mc 6,41 . (2) Mc 7,34 . (3) Mc 8,24 .
In Mc 6,41 en Mc 7,34 hoort de handeling (opkijken) tot het wonderritueel van Jezus . In Mc 8,24 kijkt de blinde omhoog , maar hij ziet de mensen als bomen , onduidelijk . In Mc 10,51 drukt de blinde de wens uit dat hij zou zien (hina anablepsô) . Jezus geneest de blinde waarop hij ziet (Mc 10,52 : aneblepsen = hij zag) .

Mc 8,24.3. ἔλεγεν (= elegen: hij zei; wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep). Taalgebruik in het NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . Mc (31) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,21 . (2) Mc 8,24 .
Een vorm van legô (zeggen) in Mc 8 (14) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,15 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,19 . (6) Mc 8,20 . (7) Mc 8,21 . (8) Mc 8,24 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,28 . (12) Mc 8,29 . (13) Mc 8,30 . (14) Mc 8,33 .

Mc 8,24.4. Βλέπω (= blepô: ik zie; wkw act ind praes 1ste pers enk; kijken, zien). Taalgebruik in het NT : blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in Mc : blepô (kijken, zien) . Mc (1) : Mc 8,24 . Een vorm van blepô (zien) in Mc (14) .

Mc 8,24.5. τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,24.6. ἀνθρώπους (= anthrôpous: mensen; zn acc mann mv van het zn ανθρωπος = anthrôpos: mens). Taalgebruik in het NT : anthrôpos (mens) . Taalgebruik in Mc : anthrôpos (mens) . Mc (1) : Mc 8,24 .

Mc 8,24.7. ὅτι (= hoti: dat of omdat; ondergeschikt vw dat een objectzin of een redegevende zin inleidt). Taalgebruik in het NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,24.8. ὡς (= hôs: zoals, zodra; voegwoord).

Mc 8,24.9. δένδρα (= dendra: bomen; zn acc onz mv van het zn δένδρον = dendron: boom).

Mc 8,24.10. ὁρῶ (= horô: ik zie; wkw act ind praes 1ste pers enk van het wkw ὁραω = horaô: zien).

Mc 8,24.11. περιπατοῦντας (= peripatountas: rondwandelende; wkw act part praes acc mann mv van het wkw περιπατεω = peripateô: rondwandelen).


Mc 8,25 - Mc 8,25 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:25 eita palin epeth?ken ta cheira epi tou ofthalmou autou kai diebleyen kai apekatest? kai eneblepen t?laug? apanta 25 deinde iterum inposuit manus super oculos eius et coepit videre et restitutus est ita ut videret clare omnia   Vervolgens legde hij weer de handen op zijn ogen, en nu zag hij scherp en was hersteld, en hij zag alles duidelijk aan van ver.    [25] Daarna legde Hij nog eens de handen op zijn ogen. Toen sperde hij zijn ogen open, werd beter en kon alles scherp zien.   [25] Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.  25 Daarop legt hij wéér de handen op zijn ogen, en nu kijkt hij scherp en is hersteld, hij is alles helder gaan zien, ook in de verte.  25. Apr?s cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut r?tabli, et il voyait tout nettement, de loin. 

Statenvertaling . 25 Daarna leide Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar.
King James Bible . [25] After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.
Luther-Bibel . 25 Danach legte er abermals die H?nde auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte.

Tekstuitleg van Mc 8,25.

Mc 8,25 εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν, καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα.
Vertaling: Vervolgens legde hij opnieuw de handen op zijn ogen, en hij keek en hij herstelde en hij zag alles duidelijk.
Mc 8,25 εἶτα (= eita: daarop, vervolgens; bw) πάλιν (= palin: opnieuw; partikel) ἐπέθηκεν (= epethèken: hij legde op; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw επιτιθημι = epitithèmi: opleggen) τὰς (= tas: de; bep lidw acc vr mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) χεῖρας (= cheiras: handen; zn acc vr mv van het zn χειρ = cheir: hand / handgreep; gr-: grijpen) ἐπὶ (= epi + gen, dat of acc: op, bij, naar, tegen, opnieuw, terug; vz van plaats) τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) ὀφθαλμοὺς (= ofthalmous: ogen; zn acc mann mv van het zn οφθαλμος = ofthalmos: oog) αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) διέβλεψεν (= dieblepsen: hij zag duidelijk; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw διαβλεπω = diablepô: scherp toezien, strak voor zich uitkijken, duidelijk zien), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἀπεκατέστη (= apekatestè: hij genas; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αποκαθιστημι = apokathistèmi: herstellen, in een vroegere toestand brengen, genezen), καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἐνέβλεπεν (= eneblepen: en hij lette op; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw εμβλεπω = embleô: kijken, letten op) τηλαυγῶς (= tèlaugôs: van verre te zien, duidelijk) ἅπαντα (= hapanta: alles); onbep vnw acc onz mv van het onbep vnw ἁπας = hapas: ieder, allen, alles).

Mc 8,25.1. εἶτα (= eita: daarop, vervolgens; bw) πάλιν (= palin: opnieuw; partikel).

Mc 8,25.2. πάλιν (= palin: opnieuw; partikel).

Mc 8,25.3. ἐπέθηκεν (= epethèken: hij legde op; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw επιτιθημι = epitithèmi: opleggen).

Mc 8,25.4. τὰς (= tas: de; bep lidw acc vr mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,23 . (2) Mc 8,25 . (3) Mc 8,27 .

Mc 8,25.5. χεῖρας (= cheiras: handen; zn acc vr mv van het zn χειρ = cheir: hand / handgreep; gr-: grijpen). Taalgebruik in het NT : cheir (hand) . Taalgebruik in Mc : cheir (hand) .
Mc 5 (11) : (1) Mc 5,23 . (2) Mc 6,5 . (3) Mc 7,3 . (4) Mc 8,23 . (5) Mc 8,25 . (6) Mc 9,31 . (7) Mc 9,43 . (8) Mc 10,16 . (9) Mc 14,41 . (10) Mc 14,46 .  (11) Mc 16,18

Mc 8,25.6.ἐπὶ (= epi + gen, dat of acc: op, bij, naar, tegen, opnieuw, terug; vz van plaats).

Mc 8,25.7. τοὺς (= tous: de; bep lidw acc mann mv van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. : ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,25.8. ὀφθαλμοὺς (= ofthalmous: ogen; zn acc mann mv van het zn οφθαλμος = ofthalmos: oog).

Mc 8,25.9. αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

Mc 8,25.10. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,25.11. διέβλεψεν (= dieblepsen: hij zag duidelijk; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw διαβλεπω = diablepô: scherp toezien, strak voor zich uitkijken, duidelijk zien). Taalgebruik in het NT : diablepô (doorzien, doorblikken) . Taalgebruik in Mc. : diablepô (doorzien, doorblikken) . Deze vorm komt in het NT slechts in Mc 8,25 .

Mc 8,25.12. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,25.13. ἀπεκατέστη (= apekatestè: hij genas; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αποκαθιστημι = apokathistèmi: herstellen, in een vroegere toestand brengen, genezen).

Mc 8,25.14. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,25.15. ἐνέβλεπεν (= eneblepen: en hij lette op; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw εμβλεπω = embleô: kijken, letten op).

Mc 8,25.16. τηλαυγῶς (= tèlaugôs: van verre te zien, duidelijk).

Mc 8,25.17. ἅπαντα (= hapanta: alles); onbep vnw acc onz mv van het onbep vnw ἁπας = hapas: ieder, allen, alles).


Mc 8,26 - Mc 8,26 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:26 kai apesteilen auton eis oikon autou leg?n [upage ei ton oikon sou kai ean ei t?n k?m?n eiselth?i m?de eip?i tini en t?i k?m?i] m?de ei t?n k?m?n eiselth?i 26 et misit illum in domum suam dicens vade in domum tuam et si in vicum introieris nemini dixeris   En hij zond hem naar huis, zeggend : "Ga zelfs het dorp niet binnen".     [26] Hij stuurde hem naar huis met de woorden: ‘Niet het dorp ingaan!’  [26] Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’  26 Hij zendt hem uit, naar zijn huis, en zegt: als je maar niet in het dorp komt!   26. Et J?sus le renvoya chez lui, en lui disant : ? N'entre m?me pas dans le village. ? 

Statenvertaling . 26 En Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: Ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek.
King James Bible . [26] And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town.
Luther-Bibel . 26 Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf!

Tekstuitleg van Mc 8,26.

Mc 8,26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς.
Vertaling: En hij zond hem naar zijn huis en zei: ga niet naar het dorp.
Mc 8,26 καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa) ἀπέστειλεν (= apesteilan: zij zonden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden) αὐτὸν (= auton: hem; aanw vnw 3de pers acc mann enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) οἶκον (= oikos: huis; zn acc mann enk van het zn οικος = oikos: huis) αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het) λέγων (= legôn: zeggende; wkw act part praes nom mann enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep), Μηδὲ (= mède: en niet, ook niet, zelfs niet; partikel) εἰς (= eis: naar; vz van plaats) τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het) κώμην (= kômèn: dorp; zn acc vr enk van het zn κώμη = kômè: dorp) εἰσέλθῃς (= eiselthès: jij zoudt binnengaan; wkw act conjunct aor 2de pers enk van het wkw εισερχομαι = eiserchomai: gaan naar, binnengaan < voorvoegsel εισ = naar + wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden. Ned.: weg. wkw be-wegen - bewoog - bewogen. D.: Weg. E.: way. Gr. ερχομαι = erchomai: be-weg-en, op weg gaan; de beginklinker kan wijzen op de halfklinker/-medeklinker w/u, r tussen haakjes plaatsen; zo bekomen we w-ch/g: weg).

Mc 8,26.1. καὶ (= kai: en; nevenschikkend vw. D.: und. E.: and. Fr.: et. Lat.: et. Hebr.: wë. Arab.: wa). Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik in Mc : kai (en) .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37

Mc 8,26.2. ἀπέστειλεν (= apesteilan: zij zonden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw αποστελλω = apostellô: afsturen, wegsturen, afzenden).

Mc 8,26.3. αὐτὸν (= auton: hem; aanw vnw 3de pers acc mann enk van het aanw vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,26.4. εἰς (= eis: naar; vz van plaats). Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,26.5. οἶκον (= oikos: huis; zn acc mann enk van het zn οικος = oikos: huis).

Mc 8,26.6. αὐτοῦ (= autou: van hem of van het; pers vnw 3de pers gen mann of onz enk van het pers vnw 3de pers enk: αυτος - αυτη - αυτο: autos - autè - auto: hij - zij - het). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

Mc 8,26.7. λέγων (= legôn: zeggende; wkw act part praes nom mann enk van het wkw λεγω = legô: zeggen; voor de vervoeging worden twee wkw met hun verschillende stammen gebruikt: leg, Feg, Fer bij het wkw λεγω = legô: zeggen; Baeyens nr 136 blz 102; l-eg - Ned. z-eg , - aor επ = ep). Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (18) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,15 . (2) Mc 8,26 . (3) Mc 8,27 .

Mc 8,26.8. Μηδὲ (= mède: en niet, ook niet, zelfs niet; partikel).

Mc 8,26.9. εἰς (= eis: naar; vz van plaats).

Mc 8,26.10. τὴν (= tèn; bep lidw acc vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (109) . Mc (4) : (1) Mc 8,17 . (2) Mc 8,26 . (3) Mc 8,35 . (4) Mc 8,36 .

Mc 8,26.11. κώμην (= kômèn: dorp; zn acc vr enk van het zn κώμη = kômè: dorp).

Mc 8,26.12. εἰσέλθῃς (= eiselthès: jij zoudt binnengaan; wkw act conjunct aor 2de pers enk van het wkw εισερχομαι = eiserchomai: gaan naar, binnengaan < voorvoegsel εισ = naar + wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden. Ned.: weg. wkw be-wegen - bewoog - bewogen. D.: Weg. E.: way. Gr. ερχομαι = erchomai: be-weg-en, op weg gaan; de beginklinker kan wijzen op de halfklinker/-medeklinker w/u, r tussen haakjes plaatsen; zo bekomen we w-ch/g: weg).162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -

Evangelielezing van de 24ste (vierentwintigste) zondag door het b-jaar : Mc 8,27-35 (Mc 8,27-35) :
In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" Zij antwoordden Hem: "Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt." Daarop stelde Hij hun de vraag: "Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Petrus antwoordde: "Gij zijt Christus." Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht drie dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: "Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil." Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: "Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden."

analyse van de pericope . In deze pericope zijn er heel wat gelijkenissen in op de inleidingen op de vragen en de antwoorden , de vragen , de antwoorden .

2b. 3. 4a. 5a   2c     4b.     5b
Mc 8, inleiding         de vraag     antwoord      
            29b. humeis de (gij echter)      kai alloi (en anderen)  alloi de hoti (anderen nog dat - gij zijt)  
27. Kai (en) 28. hoi de (zij echter) 29. kai autos (en hijzelf) 29c   27b. tina (wie) tina (wie)          
en tèi hodôi (onderweg)         me (ik) me (ik)         su (gij)
epèrôta (vroeg hij) eipan (zeiden) epèrôta (vroeg) apokritheis ho Petros (geantwoord Petrus)   legousin (zeggen) legete (zeg je)          
tous mathètas autou (zijn leerlingen)   autous (hen)     hoi anthrôpoi (de mensen)      28b. hoti (dat - je bent)      
legôn (zeggende)     legei(zegt hij)   einai (te zijn) einai (te zijn)         ei (zijt)
autois (hen) autôi (hem)   autôi (hem)         Iôannèn ton baptistèn (Johannes de Doper)  èlian (Elia)  heis tôn profètôn (één van de profeten) ho christos (de christus)
  legontes (zeggende)                    
10 woorden 5 4 5   6 6   13     4
19 lettergrepen 9 9 11   12 11   25     5

De pericope bestaat uit 4 verzen en 75 woorden . 5X wordt het verbindingswoordje kai (en) en 3X het partikel de (echter) gebruikt . Bij het begin van de verzen staat 3X kai (en) en 1X de (echter) ; er is telkens verandering van personage . Jezus spreekt 2 X 6 woorden (= 12) , Petrus 4 woorden en de leerlingen 13 woorden (citaat) . Verloop van de pericope : Jezus + leerlingen - Jezus - leerlingen - Jezus - Petrus - Jezus .

Mc 8,27 - Mc 8,27 : 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
Kai exèlthen ho Ièsous kai hoi mathètais autou eis tas kômas Kaisareias tou Philippou kai en tèi hodôi epèrôta tous mathètas autou legôn autois. Tína me legousin hoi anthrôpoi einai; et egressus est Iesus et discipuli eius in castella Caesareae Philippi et in via interrogabat discipulos suos dicens eis quem me dicunt esse homines   27 En Jezus ging uit, en zijn leerlingen naar de dorpen van Caesarea van Filippus en onderweg ondervroeg hij zijn leerlingen, hun zeggend “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” 27 Jezus trok nu met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?"   Jezus* en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus*. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?   Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat ik ben?  27 ¶ Dan trekt Jezus met zijn leerlingen uit naar de dorpen van Caesarea Filippi; en op de weg stelt hij zijn leerlingen de vraag en zegt tot hen: wie zeggen de mensen dat ik ben?   27. J?sus s'en alla avec ses disciples vers les villages de C?sar?e de Philippe, et en chemin il posait ? ses disciples cette question : ? Qui suis-je, au dire des gens ? ?

Statenvertaling . 27 En Jezus ging uit en Zijn discipelen naar de vlekken van Cesarea Filippi. En op den weg vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?
King James Bible . [27] And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am?
Luther-Bibel . 27 Und Jesus ging fort mit seinen J?ngern in die D?rfer bei C?sarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine J?nger und sprach zu ihnen: Wer, sagen die Leute, dass ich sei?

Tekstuitleg van Mc 8,27 . Het vers Mc 8,27 telt 30 (2 X 3 X 5) woorden en 141 (3 X 47) letters . De getalswaarde van Mc 8,27 is 16421 . We komen aan het centrale gedeelte van het Marcusevangelie. Bij het begin van het evangelie (Mc 1,1) als hier (Mc 8,27) wordt Jezus de Christus genoemd en op het einde van het evangelie (Mc 15,39) wordt hij de zoon van God genoemd . Er grijpt echter een merkwaardige verandering plaats vanaf dit gebeuren in Mc 8,27-30 . Tot nu toe week Jezus telkens uit voor het gevaar van de wereldlijke macht en van de hogepriesters , Farizeeën en schriftgeleerden . Vanaf nu wijkt Jezus niet meer , maar neemt hij het initiatief om naar Jeruzalem te gaan . Vandaar het belang van deze plaatsaanduidingen . Het blijft voor mij een raadsel waarom Jezus het hol van de leeuw kiest . Had hij zijn terechtstelling niet kunnen voorkomen door niet naar Jeruzalem te gaan ? Zijn keuze voor Jeruzalem was toch niet noodzakelijk ? Wellicht kreeg het messiasschap als lijdende dienaar zijn inhoud vanuit de toenmalige concrete situatie . Welk beeld van de messias zou ontstaan zijn indien hij in andere omstandigheden en situaties had geleefd ? Is het beeld van de messias als lijdende dienaar niet tijdsgebonden ?

Mc 8,27.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8: Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,27.2. ind. aor. 3de pers. enk. εξηλθεν = exèlthen (ging uit) van het werkw. εξερχομαι = exerchomai (uitgaan) . Taalgebruik in het NT : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Taalgebruik in de LXX : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Mc ( 11)  : (1) Mc 1,26 . (2) Mc 1,28 . (3) Mc 1,35 . (4) Mc 2,12 . (5) Mc 2,13 .  (6) Mc 4,3 .  (7) Mc 6,1 .  (8) Mc 8,27 . (9) Mc 9,26 . (10) Mc 11,11 . (11) Mc 14,68 . Lc (8) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 4,14 . (3) Lc 4,35 . (4) Lc 5,27 . (5) Lc 7,17 . (6) Lc 8,5 . (7) Lc 8,35 . (8) Lc 17,29 . Een vorm van εξερχομαι = exerchomai in de LXX (216) , in het NT (742) , in Mc (38) . In Lc (41) . In deze vorm wordt het voor de 8ste maal gebruikt . Verwijst het naar Betsaïda waaruit Jezus gaat ?
- Uit-gaan kan betekenen : van een besloten ruimte zoals een huis, een stad enz. naar buiten gaan . Het werkwoord wordt ook vaak gebruikt om het weggaan van een onreine geest uit een persoon aan te geven .

  exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen   232  165  67  11  19  11  25  44     

    Mc Mc 1 Mc 2 Mc 4 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 11 Mc 14
ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen  11  3 : (1) Mc 1,26 . (2) Mc 1,28 . (3) Mc 1,35 . 2 : (1) Mc 2,12 . (2) Mc 2,13 1 : Mc 4,3 . 1 : Mc 6,1 . 1 : Mc 8,27 . 1 : Mc 9,26 . 1 : Mc 11,11 . 1 : Mc 14,68 .

Mc 8,27.1. - 2. και εξηλθεν = kai exèlthen (en hij ging uit) . NT (18) : (1) Mt 9,26 . (2) Mt 17,18 . (3) Mc 2,13 .  (4) Mc 6,1 .  (5) Mc 8,27 . (6) Mc 14,68 . (7) Lc 7,17 . enz. In Mc 14,68 gaat Petrus naar buiten na zijn verl oochening van Jezus .
- εξηλθεν δε = exèlthen de (hij echter ging uit) . Bijbel = NT (1) : Lc 8,35 .
- ὁ δε εξελθων = (ho) de exelthôn (hij echter uitgegaan) . Slechts in Mc 1,45 in het NT .
- και εξελθων = kai exelthôn (en uitgegaan) . LXX (8) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . NT (8) : (1) Mt 14,14 . (2) Mt 15,21 . (3) Mt 20,3 . (4) Mt 24,1 . (5) Mt 26,75 . (6) Mc 6,34 . (7) Lc 22,39 . (8) Hnd 12,9 .
- Hebreeuws : וַיֵּצֵא = wajjetse´ (en hij ging uit) < waw consecutivum en qal actief imperfectum derde persoon mann. enk. van het werkw. יָצָא = jâtsa´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenakh : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , aleph = 1 ; totaal : 29 (priemgetal) OF 101 priemgetal . Structuur : 1 - 9 - 1 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (191) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (76) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (33) .

Mc 8,27.3. bepaald lidwoord nom. mann. enk. ὁ = ho . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Mc (219) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,32 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,38 .

  lidw. enk. Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT NT Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
1. nom. m. enk. ho 219 12  13  12  17  18  28  11  16  16  27  21  8495 6052 2443 408 219 331 436 281 612 156  958  1394 
  Totaal   940  67  45  41  64  70  71  62  36  66  71  40  59  53  106  61  28  54298  42002  12296  1648  940  1649  1422  1696  4013  928  4237 5659  

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,27.4. ιησους = ièsous (Jezus) . Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in de LXX : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Mt : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Lc : Ièsous (Jezus) . Hebr. Jëhôsju`a (JHWH redt) . Ièsous (Jezus) . Mc 8 (1) : Mc 8,27 . Het is de enigste vorm van ièsous in Mc 7 - 8.

  Ièsous (Jezus)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
1 nom. mann. enk. Ièsous 57 4 4 1   3 1   1 5 16 4 5 2 7 3 1 604  149  455  110 57 55 194 10 28 1 222 416
2 voc. + gen. + dat. mann. enk. Ièsou 13 2 1     3       2 1 1     2 1   348  35  313  25 13 18 18 32 196 11 56 74
3 acc. mann. enk. Ièsoun 11         2 1     1 1 1     2 2 1 163  39  124  15 11 14 26 27 31 0 40 66
  totaal 81 6 5 1   8 2   1 8 18 6 5 2 11 6 2 1115  223  892  150 81 87 238 69 255 12 318 556

  Ièsous  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 8
1 Ièsous  57 4 : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 1,14 . (3) Mc 1,17 . (4) Mc 1,25 . 4 : (1) Mc 2,5 . (2) Mc 2,8 . (3) Mc 2,17 . (4) Mc 2,19 . 1 : Mc 3,7 . 3 : (1) Mc 5,20 . (2) Mc 5,30 . (3) Mc 5,36 . 1 : Mc 6,4 . 1 : Mc 8,27 .
2 Ièsou  13 2 : (1) Mc 1,1 (gen.) (2) Mc 1,24 (voc.) 1 : Mc 2,15 (dat.)   3 : (1) Mc 5,7 (voc.) . (2) Mc 5,21 (gen.) . (3) Mc 5,27 (gen.)    
3 Ièsoun  11       2 : (1) Mc 5,6 . (2) Mc 5,15 . 1 : Mc 6,30 .  
  totaal  81 6 5 1 8 2 1

- יְהוֹשֻׁעַ = jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) .

Mc 8,27.2. - 4. εξηλθεν ὁ ιησους = exèlthen ho ièsous (Jezus ging uit) . NT (1) : Mc 8,27 .
- ηλθεν ὁ ιησους = èlthen ho ièsous (kwam Jezus) . NT (5) : (1) Mc 1,14 . (2) Joh 3,22 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 20,19 . (5) Joh 20,24 .
- ηλθεν ιησους = èlthen ièsous (kwam Jezus) . NT (1) : Mc 1,9 .

Mc 8,27.5. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,27.6. bepaald lidw. nom. mann. mv. οἱ = hoi . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
10. nom. m. mv. hoi 101 4 8 5 3 7 5 5 4 14 5 7 5 11 10   4230 3257 973 196 101 165 125 147 169 70 462  587 
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,27.7. nom. mann. mv. μαθηται = mathètai (leerlingen) van het zelfst. naamw. μαθητης = mathètès (leerling) . Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Mc (17) . (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 . (3) Mc 5,31 . (4) Mc 6,1 . (5) Mc 6,29 . (6) Mc 6,35 . (7) Mc 7,5 . (8) Mc 7,17 . (9) Mc 8,4 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 9,28 . (12) Mc 10,10 . (13) Mc 10,13 . (14) Mc 10,24 . (15) Mc 11,14 . (16) Mc 14,12 . (17) Mc 14,16 . Een vorm van μαθητης = mathètès (leerling) in de LXX (-) , in het NT (262) .

  mathètès (leerling) Mc 2 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 14 bijbel  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  syn. ev.
5 nom. mv. mathètai 2 : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 . 1 : Mc 5,31 3 : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,29 . (3) Mc 6,35 . 2 : (1) Mc 7,5 . (2) Mc 7,17 . 2 : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,27 . 1 : Mc 9,28 . 3 : (1) Mc 10,10 . (2) Mc 10,13 . (3) Mc 10,24 . 1 : Mc 11,14 . 2 : (1) Mc 14,12 . (2) Mc 14,16 . 105 105 38 17 10 36 4 65 101

Mc 8,27.8. pers. voornaamw. 3de pers. gen. mann. enk. αυτου = autou van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos . Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
2 gen. mann. enk. autou  143  13  10  12  16  17  15  6883  5685  1198  225  143  220  150  118  256  86  588  738 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145

Mc 8,27.6. - 8. οἱ μαθηται αυτου = oi mathètai autou (zijn leerlingen) . Mc (11 / 17) . Niet in (1) Mc 2,18 . (2) Mc 7,5 . (3) Mc 10,10 . (4) Mc 10,13 . (5) Mc 10,24 . (6) Mc 14,16 .

3. - 8. ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου = ho ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen) . Bijbel = NT (3) : (1) Mc 8,27 . (2) Joh 2,2 . (3) Joh 3,22 .

2. - 8. εξηλθεν ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου = exèlthen ho ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen ging uit) . Bijbel = NT (1) : Mc 8,27 .
- ηλθεν ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου = èlthen ho ièsous kai hoi mathètai autou (kwam Jezus en zijn leerlingen) . NT (1) : Joh 3,22 .
- Als we leerlingen horen , veronderstellen we dat Jezus leraar is . Dat betekent niet dat Jezus niets meer te leren heeft . Hij leert samen met zijn leerlingen . Maar Jezus zet de bakens uit . Hij duidt aan waarin er te leren valt . Reeds vele malen hebben we gezegd dat er een lange weg af te leggen valt in het broers / zussen worden .
- Jezus zet een beslissende stap . Hij zal richting Jeruzalem gaan . We betrekken volgende verzen erbij :
- ηλθεν ὁ ιησους = èlthen ho ièsous (kwam Jezus) . NT (5) : (1) Mc 1,14 . (2) Joh 3,22 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 20,19 . (5) Joh 20,24 .
- ηλθεν ιησους = èlthen ièsous (kwam Jezus) . NT (1) : Mc 1,9 .
- Vermits ηλθεν (ὁ) ιησους = èlthen (ho) ièsous (kwam Jezus) slechts in Mc 1,9 en Mc 1,14 kunnen beide verzen aan elkaar gelinkt zijn . We zien dat in de beide pericopen een omgekeerde beweging wordt gedaan . In Mc 1,9 komt Jezus van Galilea , in Mc 1,14 gaat Jezus naar Galilea .

Mc 8,27.9. εις = eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in de LXX : eis (naar) . εις = eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in de LXX : eis (naar) . Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

eis (naar)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b.  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
  6930  5336  1594  215  151  210  181  260  504  73  576  757  427  77  13 5 6 8 11 14 9 10 11 13 8 7 8 20 3 5

- Ned. : naar . D. : nach . E. : for . Fr. : vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Grieks : εις = eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Lat. : in / ad .

Mc 8,27.2. - 9. εξηλθεν ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου εις = exèlthen ho ièsous kai hoi mathètai autou eis (Jezus en zijn leerlingen ging uit naar) . Bijbel = NT (1) : Mc 8,27 .
- ηλθεν ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου = èlthen ho ièsous kai hoi mathètai autou eis (kwam Jezus en zijn leerlingen naar) . NT (1) : Joh 3,22 .
- ηλθεν ὁ ιησους eis = èlthen ho ièsous eis (kwam Jezus naar) . NT (1) : Mc 1,14 .

Mc 8,27.10. bep. lidw. acc. vr. mv. τας = tas (de) van het bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,23 . (2) Mc 8,25 . (3) Mc 8,27 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  O.T.  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
17. acc. vr. enk. tas 27        1987  1674  313  36  27  42  19  57  96  36     
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,27.11. acc. vr. mv. κωμας = kômas van het zelfst. naamw. κομη = kômè (dorp) . Taalgebruik in het NT : kômè (dorp) . Taalgebruik in de LXX : kômè (dorp) . Taalgebruik in Mc : kômè (dorp) . Mc (4) : (1) Mc 6,6 . (2) Mc 6,36 . (3) Mc 6,56 . (4) Mc 8,27 .

  kômè (dorp) .   Mc Mc 6 Mc 8 Mc 11 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
gen. vr. enk. kômès     (1) Mc 8,23 .                
acc. vr. enk. kômèn     (1) Mc 8,26 .   (2)  Mc 11,2 . 15  13        12  13     
acc. vr. mv. kômas   (1) Mc 6,6 . (2) Mc 6,36 . (3) Mc 6,56 .   (4) Mc 8,27 .     27  17  10               
  totaal 86  59  27  12        14  17     

Mc 8,27.12. gen. vr. enk. kaisareias van de eigennaam kaisareia (Caesarea) . Taalgebruik in het NT : kaisareia (Cesarea) . Taalgebruik in Mc : kaisareia (Cesarea) . Mc (1) Mc 8,27 . '"Keizersstad" . Naam van een aantal steden die naar de Kaisar / Caesar genoemd zijn . In twee verzen in de bijbel (Mt en Mc) is Caesarea van Filippus bedoeld .
Na de dood van Herodes de Grote (4 v.Chr.) werd Filippus tetrarch over het gebied waar Panias lag. Hij stichtte bij de bron een stad die hij Caesarea noemde, als eerbetoon aan keizer Augustus (2 v.Chr.). Om het te onderscheiden van de vele andere plaatsen met de naam Caesarea stond de stad in de oudheid bekend onder de naam Caesarea Filippi. Filippus maakte Caesarea Filippi de hoofdstad van zijn rijk. Filippus bouwde de stad op het plateau dat iets hoger gelegen was dan de bron. Bij opgravingen is onder meer de hoofdstraat teruggevonden. Ook is een aquaduct aangetroffen, dat de hoger gelegen delen van de stad van water voorzag. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Panias) . Panias of Panion was in de oudheid de naam van een van de bronnen van de Jordaan en van de nabijgelegen stad. De stad werd in de eerste eeuw Caesarea Filippi genoemd. Tegenwoordig heten zowel de bron als de nabijgelegen plaats Banias (ook wel gespeld als Banyas). Beiden bevinden zich aan de voet van de Hermonberg op de Golanhoogten.

Mc 8,27.13. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

Mc 8,27.14. gen. mann. enk. filippou (Filippus) van de eigennaam filippos (Filippos) . Taalgebruik in het NT : filippos (Filippus) . Taalgebruik in Mc : filippos (Filippus) . Mc (2) : (1) Mc 6,17 .  (2) Mc 8,27 .
Herodes Filippus was getrouwd met Herodias, een kleindochter van Herodes de Grote en Mariamne I. Bij haar kreeg hij een dochter, Salomé. Enige jaren later scheidde Herodias echter van Herodes Filippus om te kunnen trouwen met zijn halfbroer Herodes Antipas. Salomé nam zij mee naar Antipas' hof.
Na Herodes' dood in 4 v.Chr. werd Filippus benoemd tot tetrarch over Batanea, Trachonitis, Auranitis, Gaulanitis en Iturea, dat wil zeggen de gebieden van Herodes' rijk ten noordoosten van het Meer van Galilea.[4] Naar het voorbeeld van zijn vader initieerde hij veel grote bouwactiviteiten. Hij stichtte bijvoorbeeld de stad Caesarea Filippi. Ook herstichtte hij de plaats Betsaïda en noemde deze Julias (naar Julia de dochter van keizer Augustus). (Website : http://nl.wikipedia.org/wiki/Filippus_(tetrarch) .
Herodes Antipas 4 vC - 39 n C . Viervorst over Galiléa en Peréa 1. Beval de onthoofding van Johannes de Doper .

Mc 8,27.15. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,27.16. en (in) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .
Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .

Mc 8,27.17. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc 8 (4) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,38 .

Mc 8,27.18. dat. vr. enk. ὁδῳ = hodô(i)  van het zelfst. naamw. ὁδος = hodos (weg) . Taalgebruik in het ΝΤ : hodos (weg) . Taalgebruik in de LXX : hodos (weg) . Taalgebruik in Mc : hodos (weg) . Mc (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .  (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .  (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .

  hodos (weg)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 4 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
3 dat. vr. enk. hodô(i)           (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .   (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .   (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .       176  154  22      17  17   
4 acc. vr. enk. hodon   10  (1) Mc 1,2 . (2) Mc 1,3 .   (3) Mc 2,23 .   (4) Mc 4,4 . (5) Mc 4,15 .   (6) Mc 6,8 .       (7) Mc 10,17 . (8) Mc 10,46 .   (9) Mc 11,8 .   (10) Mc 12,14 .   281  230  51  10  10  12    29  32 
  totaal 16  876  776  100  21  16  20  20  17         

- Ned. : weg . D. : Weg . E. : way . Fr. : chemin . Grieks : ὁδος = hodos (weg) . Taalgebruik in het ΝΤ : hodos (weg) . Hebreeuws : דֶרֶך = dèrèkh (weg, wijze, levenswijze) . Taalgebruik in Tenakh : dèrèkh (weg, wijze, levenswijze) . Latijn : via .

Mc 8,27.16. - 18. Telkens bij het gebruik van de datief , in de formule εν τῃ ὁδῳ = en tè(i) hodô(i) ( onderweg) . Mc (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .  (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .  (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 . Tweemaal is er sprake dat Jezus onderweg is : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 10,32 .

Mc 8,27.19. act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta (hij ondervroeg) van het werkw. επερωταω = eperôtaô = 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen . (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen . (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . επερωταω = eperôtaô (opvragen)  . Taalgebruik in het NT : eperotaô (epi - erôtaô) . Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô) . Mc (9) : (1) Mc 5,9 .  (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .   (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.   (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 . Een vorm van επερωταω = eperôtaô in Mc (25) .

  eperôtaô (opvragen)   Mc Mc 5 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev.  P. 
act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta  (1) Mc 5,9 .   (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .    (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.     (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 .       10    10          10  10   

Mc 8,27.20. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,27.21. acc. mann. mv. μαθητας = mathètas (leerlingen) van het zelfst. naamw. μαθητης = mathètès (leerling) . Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Mt (10) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mt 20,17 . (8) Mt 21,1 . (9) Mt 22,16 . (10) Mt 26,45 . Mc (7) : (1) Mc 6,45 .   (2) Mc 8,1 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 9,14 . (6) Mc 9,31 .   (7) Mc 12,43 . Lc (13) : (1) Lc 5,30 . (2) Lc 6,13 . (3) Lc 6,20 .  (4) Lc 9,14 . (5) Lc 9,43 . (6) Lc 10,23 . (7) Lc 11,1 . (8) Lc 12,1 . (9) Lc 12,22 .  (10) Lc 16,1 . (11) Lc 17,1 . (12) Lc 17,22 .  (13) Lc 22,45 . Een vorm van μαθητης = mathètès in de LXX (-) , in het NT (262) . Het woordgebruik van μαθητης = mathètès (leerling) in het meervoud is bij Mc en Lc bijna gelijk ; in Mt en Joh is dat bijna het dubbele van Mc en Lc , in Hnd komt het het minst voor . Ook interessant om te bekijken is het gebruik van de nom. en de acc. . Slechts in Lc en Joh overtreft de acc. de nom. .

  mathètès (leerling) mv. Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  syn. ev.
5 nom. mv. mathètai 2 : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 .     1 : Mc 5,31 3 : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,29 . (3) Mc 6,35 . 2 : (1) Mc 7,5 . (2) Mc 7,17 . 2 : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,27 . 1 : Mc 9,28 . 3 : (1) Mc 10,10 . (2) Mc 10,13 . (3) Mc 10,24 . 1 : Mc 11,14 .     2 : (1) Mc 14,12 . (2) Mc 14,16 .   105 105 38 17 10 36 4 65 101
6 gen. mv. mathètôn   1  : Mc 3,7 .       1 : Mc 7,2 . 1 : Mc 8,10 .   1 :  Mc 10,46 . 1 : Mc 11,1 .   1 : Mc 13,1 .   2 : (1) Mc 14,13 . (2) Mc 14,14 .   45 45 3 8 7 18 9 18  36 
7 dat. mv. mathètais 2 : (1) Mc 2,15 . (2) Mc 2,16. 1 : Mc 3,9 . 1 : Mc 4,34 .     1 : Mc 6,41 .   2 : (1) Mc 8,6 . (2)Mc 8,34 . 1 : Mc 9,18 . 1 : Mc 10,23 .       1 : Mc 14,32 . 1 : Mc 16,7 . 41 41 17 11 3 7 3 31  38 
8 acc. mv. mathètas         1 : Mc 6,45 .     3 : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,27 . (3) Mc 8,33 . 2 : (1) Mc 9,14 . (2) Mc 9,31 .     1 : Mc 12,43 .       39 39 10 7 13 1 8 30  31 
  Totaal   256 256 71 43 37 77 28 151  228 

Mc 8,27.20. - 21. τους μαθητας = tous mathètas (de leerlingen) . Bijbel = NT (35) . Mt (7) . Mc (7) . Lc (14) . Hnd (7) .
- προς τους μαθητας = pros tous mathètas (tot de leerlingen) . NT (14) : (1) Mt 26,40 . (2) Mt 26,45 . (3) Mc 9,14 . (4) Lc 5,30 . (5) Lc 9,14 . (6) Lc 9,43 . (7) Lc 10,22 . (8) Lc 10,23 . (9) Lc 12,1 . (10) Lc 12,22 . (11) Lc 16,1 . (12) Lc 17,1 . (13) Lc 17,22 . (14) Lc 22,45 . Mt (2) . Mc (1) . Lc (11) . In 13 verzen richt Jezus zich tot de leerlingen , in 1 vers (Lc 5,30) richten de schriftgeleerden en de Farizeeën zich tot de leerlingen van Jezus . In 4 verzen gaat Jezus naar zijn leerlingen nl. (1) Mt 26,40 . (2) Mt 26,45 . (3) Mc 9,14 . (4) Lc 22,45 , in 9 verzen spreekt Jezus tot zijn leerlingen . In 7 verzen is dat met de werkwoordvorm ειπεν = eipen (hij zei) : (1) Lc 9,14 . (2) Lc 9,43 . (3) Lc 10,22 . (4) Lc 10,23 . (5) Lc 12,22 . (6) Lc 17,1 . (7) Lc 17,22 .

Mc 8,27.22. pers. voornaamw. 3de pers. gen. mann. enk. αυτου = autou van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos . Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
2 gen. mann. enk. autou  143  13  10  12  16  17  15  6883  5685  1198  225  143  220  150  118  256  86  588  738 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145 

Mc 8,27.21. - 22. μαθητας αυτου = mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (22) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mc 6,45 . (8) Mc 8,1 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,33 . (11) Mc 9,31 . (12) Mc 12,43 . (13) Lc 5,30 . (14) Lc 6,13 . (15) Lc 6,20 .  (16) Lc 9,1 (variante lezing) . (17) Lc 9,14 . (18) Lc 9,43 . (19) Lc 11,1 . (20) Lc 12,1 . (21) Lc 12,22 .  (22) Lc 16,1 . Mt (6) . Mc (6) . Lc (10) .
- μαθηται αυτου = mathètai autou (zijn leerlingen) . NT (58) . Mt (19) . Mc (13) . Lc (7) . Joh (19) .
- μαθητων αυτου = mathètôn autou (van zijn leerlingen) . NT (27) . Mt (2) . Mc (7) . Lc (4) . Joh (14) .
- μαθηταις αυτου = mathètais autou (aan zijn leerlingen) . NT (29) . Mt (14) . Mc (10) . Lc (1) . Joh (4) .
- Totalen . NT (136) . Mt (41) . Mc (36) . Lc (22) . Joh (37) .

Mc 8,27.20. - 22. τους μαθητας αυτου = tous mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (20) : (1) Mt 12,49 . (2) Mt 14,22 . (3) Mt 15,32 . (4) Mt 16,13 . (5) Mt 26,45 .. (6) Mc 6,45 . (7) Mc 8,1 . (8) Mc 8,27 . (9) Mc 8,33 . (10) Mc 9,31 . (11) Mc 12,43 . (12) Lc 5,30 . (13) Lc 6,13 . (14) Lc 6,20 .  (15) Lc 9,14 . (16) Lc 9,43 . (17) Lc 11,1 . (18) Lc 12,1 . (19) Lc 12,22 .  (20) Lc 16,1 . Mt (5) . Mc (6) . Lc (9) .
- προς τους μαθητας αυτου = pros tous mathètas autou (tot zijn leerlingen) . NT (7/14) : (1) Mt 26,45 . (2) Lc 5,30 . (3) Lc 9,14 . (4) Lc 9,43 . (5) Lc 12,1 . (6) Lc 12,22 . (7) Lc 16,1 . In Mt (1) , in Lc (6) . In 1 vers ( Lc 5,30) richten de schriftgeleerden en de Farizeeën zich tot de leerlingen van Jezus . In 1 vers (Mt 26,45) gaat Jezus naar zijn leerlingen , in 5 verzen spreekt Jezus tot zijn leerlingen .

Mc 8,27.21. - 22 . μαθητας αυτου = mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (22) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mc 6,45 . (8) Mc 8,1 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,33 . (11) Mc 9,31 . (12) Mc 12,43 . (13) Lc 5,30 . (14) Lc 6,13 . (15) Lc 6,20 .  (16) Lc 9,1 (variante lezing) . (17) Lc 9,14 . (18) Lc 9,43 . (19) Lc 11,1 . (20) Lc 12,1 . (21) Lc 12,22 .  (22) Lc 16,1 . Mt (6) . Mc (6) . Lc (10) .
- μαθηται αυτου = mathètai autou (zijn leerlingen) . NT (58) . Mt (19) . Mc (13) . Lc (7) . Joh (19) .
- μαθητων αυτου = mathètôn autou (van zijn leerlingen) . NT (27) . Mt (2) . Mc (7) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 7,2 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 10,46 . (5) Mc 11,1 . (6) Mc 13,1 . (7) Mc 14,13 . Lc (4) . Joh (14) .
- μαθηταις αυτου = mathètais autou (aan zijn leerlingen) . NT (29) . Mt (14) . Mc (10) . Lc (1) . Joh (4) .
- Totalen . NT (136) . Mt (41) . Mc (36) . Lc (22) . Joh (37) .

Mc 8,27.23. act. part. praes. nom. mann. enk. λεγων = legôn (zeggend) van het werkw. λεγω = legô (zeggen) . Taalgebruik in het NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Mc (18) : (1) Mc 1,7 . (2) Mc 1,15 . (3) Mc 1,24 . (4) Mc 1,25 . (5) Mc 1,40 . (6) Mc 5,23 . (7) Mc 8,15 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 9,25 . (11) Mc 12,6 . (12) Mc 12,26 . (13) Mc 14,44 . (14) Mc 14,60 . (15) Mc 14,68 . (16) Mc 15,4 . (17) Mc 15,9 . (18) Mc 15,36 . Een vorm van λεγω = legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het NT (1318) .

legô (zeggen) tegenwoordige tijd bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
act. part. pr. nom. mann. enk. legôn  936  758  178  49  18  47  25  15  16  114  122 

Mc 8,27.24. dat. mann. en onz. mv. αυτοις = autois van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

  autoi  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
7 dat. mann. en onz. mv.autois  117  10  13 10  12  13  1722  1180  542  101  117  89  97  75  47  16  307  404 

Mc 8,27.23. - 24. λεγων αυτῳ = legôn autô(i) (zeggend hem) . Mc (2) : (1) Mc 1,40 . (2) Mc 9,25 . In Mc 1,40 leidt het de smeekbede van de melaatse in , in Mc 9,25 de uitdrijvingswoorden van de onreine geest door Jezus .
- λεγων αυτοις = legôn autois (zeggend hen) : Mc 8,27 .

Mc 8,27.25. acc. mann. enk. tina  (wie) van het vrag. , betrekk. of onbep. voornaamw. tis . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis . Ned. wie , wat ? een .
Mc (4) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .  (3) Mc 9,38 . (4) Mc 15,21 .

Mc 8,27.26. pers. voornaamw. acc. mann. enk. me (mij) van het pers. voornaamw. egô (ik) . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord .
Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,38 .

Mc 8,27.27. act. ind. praes. 3de pers. mv. legousin (zij zeggen) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (16) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,20 . (3) Mc 8,27 .  

Mc 8,27.28. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

Mc 8,27.29. nom. mann. mv. anthrôpoi (mensen) van het zelfst. naamw. anthrôpos (mens) . Taalgebruik in het NT : anthrôpos (mens) . Taalgebruik in Mc : anthrôpos (mens) . Mc (1) : Mc 8,27 .

Mc 8,27.30. act. inf. praes. einai (zijn) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in Mc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .
Mc (7) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .  (3) Mc 9,5 . (4) Mc 9,35 .  (5) Mc 10,44 .   (6) Mc 12,18 .   (7) Mc 14,64 .

Mc 8,27 kai (en)eksèlthen (hij ging uit)ho Ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen) eis tas kômas tès Kaisareias Philippou (naar de dorpen van Caesarea Filippi)30. kai (en)epetimèsen autois (gebood hen)hina (opdat)mèdeni legôsin peri autou (zij aan niemand zouden zeggen over hem)162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -
Mc 9,30 kakeithen (en vandaar)ekselthontes (uit de dorpen gegaan)  pareporeuonto (gingen zij)dia tès Galilaias (langs Galilea)kai (en) ouk èthelen (hij wilde niet) hina (opdat) tis gnoi (het iemand zou weten) 171. Tweede lijdensvoorspelling : Mc 9,30-32 - Mt 17,22-23 - Lc 9,43b-45
Mc 10,1 Kai ekeithen de anastas (en vandaar opgestaan)  erchetai (gaat hij)eis ta horia tès Ioudaias kai peran tou Iordanou (naar de bergen van Judea en de overzijde van de Jordaan)    264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2
In Mc 8,27 staat het werkwoord eksèlthen (en hij ging uit) in het enkelvoud , terwijl het onderwerp ho Ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen) meervoud is . In Mc 8,28a zouden we verwachten dat oi de (zij echter) op de leerlingen van Mc 8,27 betrekking heeft . Maar hoi de (sommigen echter) staat parallel met kai alloi (en anderen)... alloi de ( - nog - anderen echter) . Hoi de (zij echter) sluit aan bij het onmiddellijk voorafgaande hoi anthrôpoi (de mensen).

Mc 8,28 - Mc 8,28 : 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:28 hoi de eipan aut?i legontes | oti | I?ann?n ton baptist?n kai alloi ?lian alloi de oti heis t?n prof?t?n 28 qui responderunt illi dicentes Iohannem Baptistam alii Heliam alii vero quasi unum de prophetis 28 Zij nu zeiden hem, zeggend: “Johannes de Doper, en anderen Elia, nog anderen: één van de profeten. 28 Zij antwoordden Hem: "Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen, dat Gij een van de profeten zijt." [28] Ze zeiden Hem: Johannes de Doper, volgens anderen Elia*, en weer anderen zeggen: Een van de profeten. [28] Ze antwoordden: Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. 28 En zij zeggen tot hem, zij zeggen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: een van de profeten! 28. Ils lui dirent : ? Jean le Baptiste ; pour d'autres, ?lie ; pour d'autres, un des proph?tes. ? -  

Statenvertaling . 28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Een van de profeten.
King James Bible . [28] And they answered, John the Baptist: but some say, Elias; and others, One of the prophets.
Luther-Bibel . 28 Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der T?ufer; einige sagen, du seist Elia; andere, du seist einer der Propheten.

Tekstuitleg van Mc 8,28 . Het vers Mc 8,28 telt 14 (2 X 7) woorden en 68 (2 X 2 X 17) letters . De getalwaarde van Mc 8,28 is 6448 (2 X 2 X 2 X 2 X 13 X 31) .

Mc 8,28.1. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

Mc 8,28.2. de (echter) . Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

1. - 2. hoi de (zij echter) . Mc () . Mc 8 (2) : (3) Mc 8,5 . (4) Mc 8,28 .

Mc 8,28.3. act. ind. aor. 3de p. mv. eipan (zij zeiden) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (9) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,7 . (8) Mc 12,16 . (9) Mc 16,8 . De leerlingen van Jezus antwoorden op een vraag van hem . De vraag luidt : wie ben ik , zeggen de mensen (tina...) .

Mc 8,28.1. - 3. hoi de eipan (zij echter zeiden) . Mc (7 / 9) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,16

Mc 8,28.4. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

1. - 4. hoi de eipan (zij echter zeiden) + autô(i) (hem) . Mc (4 / 7) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,16 .

Mc 8,28.5. act. part. pr. nom. mann. en vr. mv. legontes van het werkw. werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . Mc (15) . Mc 8 (1) : Mc 8,28 . Het is eigenaardig dat bij het hoofdwerkwoord legô (zeggen) nog een participium legontes (zeggende) wordt gebruikt .

Mc 8,28.6. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,28.7. acc. mann. enk. Iôannèn (Johannes) . Taalgebruik in het NT : Iôannès (Johannes) . Taalgebruik in Mc : Iôannès (Johannes) . Hebr. jôchanan . Ned. Johan . D. Johannes . Fr. Jean . E. John .
Johannes de Doper : Mc (6) : (1) Mc 1,14 . (2) Mc 6,16 . (3) Mc 6,17 . (4) Mc 6,20 . (5) Mc 8,28 . (6) Mc 11,32 .
Een vorm van Jôhannès (Johannes) de Doper in Mc (15) : (1) Mc 1,4 (nom. Iôannès) . (2) Mc 1,6 (nom. Iôannès) . (3) Mc 1,9 (gen. Iôannou) . (4) Mc 1,14 (acc. Iôannèn) . (5) Mc 2,18 (gen. Iôannou) . (6) Mc 6,14 (nom. Iôannès) . (7) Mc 6,16 (acc. Iôannèn) . (8) Mc 6,17 (acc. Iôannèn) . (9) Mc 6,18 (nom. Iôannès) . (10) Mc 6,20 (acc. Iôannèn) . (11) Mc 6,24 (gen. Iôannou) . (12) Mc 6,25 (gen. Iôannou) . (13) Mc 8,28 (acc. Iôannèn) . (14) Mc 11,30 (gen. Iôannou) . (15) Mc 11,32 (acc. Iôannèn) .

Mc 8,28.8. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc 8 (6) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,32 . (5) Mc 8,34 . (6) Mc 8,36 .

Mc 8,28.9. acc. mann. enk. baptistèn (doper) van het zelfst. naamwoord baptistès (doper) . Taalgebruik in het NT : baptistès (doper) . Taalgebruik in Mc : baptistès (doper) . Stam Hebr. tâbhal : t - b - . Ned. : do- p-en , doop-s-el , do-m-pe-l- en . Gr. baptizô , baptis-ma . Fr. bapt- ê - me .
Mc (1) : Mc 8,28 . Nog een andere vorm in Mc : gen. mann. enk. baptistou (doper) in Mc 6,25 .

Mc 8,28.7. - 9. iôannèn ton baptistèn (Johannes de Doper) in Mc 8,28 . iôannou tou baptistou (van Johannes de Doper) in Mc 6,25 .

Mc 8,28.10. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,28.11. nom. mann. mv. alloi (anderen) van het bijvoegl. naamwoord allos (ander) . Taalgebruik in het NT : allos (ander) . Taalgebruik in Mc : allos (ander) . Lat. alter , -tera , -terum (de andere van twee) . Fr. autre . Ned. a-n-d-er . Eng. other .
Mc (4) : (1) Mc 4,18 . (2) Mc 6,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 11,8 .

1. - 2. kai alloi (en anderen) . Mc (2) : (1) Mc 4,18 . (2) Mc 8,28 . alloi de (anderen echter) . Mc (2) : (1) Mc 6,15 (2X) . (2) Mc 11,8 .

Mc 8,28.12. acc. mann. enk. èlian van de eigennaam èlias (Elia) . Taalgebruik in het NT : èlias (Elia) . Taalgebruik in Mc : èlias (Elia) .
Mc (3) : (1) Mc 8,28 . (2) Mc 9,11 .  (3) Mc 15,35 .

Mc 8,28.13. nom. mann. mv. alloi (anderen) van het bijvoegl. naamwoord allos (ander) . Taalgebruik in het NT : allos (ander) . Taalgebruik in Mc : allos (ander) . Lat. alter , -tera , -terum (de andere van twee) . Fr. autre . Ned. a-n-d-er . Eng. other .
Mc (4) : (1) Mc 4,18 . (2) Mc 6,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 11,8 .

Mc 8,28.14. de (echter) . Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

Mc 8,28.15. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het NT : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,28.16. Niet het voorzetsel eis (naar) maar het onbepaald voornaamwoord heis (één , iemand) . eis (naar, tot) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,28.17. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,28.18. gen. mann. mv. profètôn (profeten) van het zelfst. naamw. profètès (profeet) . Taalgebruik in het NT : profètès (profeet) . Taalgebruik in Mc : profètès (profeet) .
Mc (2) : (1) Mc 6,15 . (2) Mc 8,28 . Een vorm van profètès (profeet) in Mc in 5 verzen : (1) Mc 1,2  . (2) Mc 6,4 . (3) Mc 6,15 (2 vormen) . (4) Mc 8,28 . (5) Mc 11,32 .

STAP-VERHAAL VOOR STAP-VERHAAL : Mc 6,14-16 en Mc 8,27b-28 .Mc 8,29 - Mc 8,29 : 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:29 kai autos ep?r?ta autous humeis de tina me legete einai apokritheis ho Petros legei aut?i su ei ho christos 29 tunc dicit illis vos vero quem me dicitis esse respondens Petrus ait ei tu es Christus 29 En hijzelf ondervroeg hun: Jullie echter, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde (en) zei hem U bent de Christus. 29 Daarop stelde Hij hun de vraag: "Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Petrus antwoordde: "Gij zijt de Christus." [29] Hij vroeg hun: En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben? Petrus antwoordde Hem: U bent de Messias*. [29] Toen vroeg hij hun: En wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: U bent de messias. 29 Dan stelt hijzelf de vraag aan hen: maar wie zegt gíj dat ik ben? Ten antwoord zegt Petrus tot hem: u bent de gezalfde! 29. ? Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je ? ? Pierre lui r?pond : ? Tu es le Christ. ?  

Statenvertaling . 29 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de Christus.
King James Bible . [29] And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.
Luther-Bibel . 29 Und er fragte sie: Ihr aber, wer, sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus!

Tekstuitleg van Mc 8,29 . Jezus stelt een vraag, Petrus antwoordt. De vraag en het antwoord worden telkens ingeleid . In de inleiding op de vraag van Jezus (Mc8,29a) wordt het werkwoord eperôtaô (vragen, opvragen) gebruikt . Onmiddellijk na de vraag staat apokritheis (beantwoord) , zonder kai (en) of de (echter) . De inleidingszin met het werkwoord legei (hij zegt) op het antwoord , is een zelfstandige zin .

Mc 8,29.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,29.2. pers. voornaamw. nom. mann. enk. autos (hij zelf) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (15) . Mc 8 (1) : Mc 8,29 .

Mc 8,29.3. act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta (hij ondervroeg) van het werkw. eperôtaô = 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen . (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . Taalgebruik in het NT : eperotaô (epi - erôtaô) . Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô) .
Mc (9) : (1) Mc 5,9 .  (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .   (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.   (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 . Een vorm van eperôtaô in Mc (25) .

Mc 8,29.4. pers. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,29.5. pers. nom. mann. mv. 2de pers. humeis (jullie) . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord . Mc (10) : (1) Mc 6,31 . (2) Mc 6,37 . (3) Mc 7,11 . (4) Mc 7,18 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 11,17 . (7) Mc 13,9 . (8) Mc 13,11 . (9) Mc 13,23 . (10) Mc 13,29

Mc 8,29.6. de (echter) . Taalgebruik in het NT : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

Mc 8,29.7. acc. mann. enk. tina  (wie) van het vrage. betrekk. of onbep. voornaamw. tis . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis . Ned. wie , wat ? een .
Mc (4) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .  (3) Mc 9,38 . (4) Mc 15,21 .

Mc 8,29.8. pers. voornaamw. acc. mann. enk. me (mij) van het pers. voornaamw. egô (ik) . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord .
Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,38 .

Mc 8,29.9. act. ind. praes. 2de pers. mv. legete (jullie zeggen) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (4) :

Mc 8,29.10. act. inf. praes. einai (zijn) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in Mc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .
Mc (7) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .  (3) Mc 9,5 . (4) Mc 9,35 .  (5) Mc 10,44 .   (6) Mc 12,18 .   (7) Mc 14,64 .

Mc 8,29.11. part. aor. nom. mann. enk. apokritheis (geantwoord) van het werkw. apokrinomai (antwoorden) . Taalgebruik in het NT : apokrinomai (antwoorden) . Taalgebruik in Mc : apokrinomai (antwoorden) .
Mc (14) : (1) Mc 3,33 . (2) Mc 6,37 . (3) Mc 8,29 . (4) Mc 9,5 . (5) Mc 9,19 . (6) Mc 10,3 . (7) Mc 10,24 . (8) Mc 10,51 . (9) Mc 11,14 . (10) Mc 11,22 . (11) Mc 12,35 . (12) Mc 14,48 . (13) Mc 15,2 . (14) Mc 15,12 .

Mc 8,29.12. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (219) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,32 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,38 .

Mc 8,29.13. eigennaam πετρος = petros (Petrus) . Taalgebruik in het NT : petros (Petrus) . Taalgebruik in Mc : petros (Petrus) . nom. mann. enk. petros  (Petrus) . Mc (9) : (1) Mc 8,29 . (2) Mc 8,32 . (3) Mc 9,5 . (4) Mc 10,28 . (5) Mc 11,21 . (6) Mc 13,3 . (7) Mc 14,20 . (8) Mc 14,54 . (9) Mc 14,72 .

  petros (Petrus)  Mc Mc 3 Mc 5 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev. 
nom. mann. enk. petros       (1) Mc 8,29 . (2) Mc 8,32 .   (3) Mc 9,5 .   (4) Mc 10,28 .   (5) Mc 11,21 .   (6) Mc 13,3 .   (7) Mc 14,20 . (8) Mc 14,54 . (9) Mc 14,72 .     100  100  15  13  23  37  37  60 
gen. mann. enk. petrou                 (1) Mc 14,66 .     12  12     
dat. mann. enk. petrô(i)       (1) Mc 8,33 .           (2) Mc 14,37 . (3) Mc 14,70 .   (4) Mc 16,7 .   15  15  13 
acc. mann. enk. petron   (1) Mc 3,16 .   (2) Mc 5,37 .     (3) Mc 9,2 .         (4) Mc 14,33 .  (5) Mc 14,67 .   25  25  10    12  15 
  totaal 19   3 155  155  23  19  19  34  56  61  95 

 1.  2. 3.  4.   5.   6.   7.   8.   9.  
Mc 8,29 Mc 8,32 Mc 9,5 Mc 10,28 Mc 11,21 Mc 13,3 Mc 14,20 Mc 14,54 Mc 14,72
apokritheis (geantwoord) kai proskalesamenos (en bij zich genomen) kai apokritheis (en geantwoord) èrxato legein (hij begon te zeggen) kai amamnèstheis (en eraan herinnerd) epèrôta auton ... (vroeg hem)   kai (en) kai anemnèsthè (en hij herinnerde zich)
ho Petros (Petrus) ho Petros auton (Petrus hem) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus) Petros (Petrus ...) ho de Petros (Petrus echter) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus)
legei (hij zegt) èrxato epitiman (begon te vermanen) legei (hij zegt)   legei (hij zegt)   efè (zei) apo makrothen èkolouthèsen (van verre volgde hij) to rèma (het woord)
autôi (aan hem) autôi (hem) tôi Ièsou (aan Jezus) autôi (aan hem) autôi (aan hem)   autôi (hem) autôi (hem)  
 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -  163. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -  168. Verheerlijking van Jezus : Mc 9,2-10 - Mt 17,1-9 - Lc 9,28-36  270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -  286. De verdorde vijgeboom en de kracht van het geloof : Mc 11,20-25 - Mt 21,20-22 -  299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -  321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -  331. Naar de hogepriester : Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -  334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62 -

De accusatief Petron komt in 5 verzen voor; in 3 verzen bij het werkwoord paralambanô (naast zich nemen, vergezellen), 1X bij de roeping van de twaalf, waar Jezus aan Simon de naam Petrus oplegt, en 1X in Mc 14,67 waar het dienstmeisje Petrus herkent als een leerling van Jezus .

Mc 8,29.14. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mc (62) . Mc 8 (5) . (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . Een vorm van legô (zeggen in Mc in 15 verzen , van eipon (ik zei) in 5 verzen .

Mc 8,29.15. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,29.14. - 15. legei autô(i) (hij / zij zei hem) . Mc (12) : (1) Mc 1,41 . (2) Mc 1,44 . (3) Mc 2,14 . (4) Mc 5,19 . (5) Mc 7,28 . (6) Mc 7,34 . (7) Mc 8,29 . (8) Mc 10,51 . (9) Mc 11,21 . (10) Mc 13,1 . (11) Mc 14,30 . (12) Mc 14,61 .

Mc 8,29.16. pers. vnw. 2de pers. enk. nom. su (jij, gij) . Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc : persoonlijk voornaamwoord . Mc (9) : (1) Mc 1,11 . (2) Mc 3,11 . (3) Mc 8,29 . (4) Mc 14,30 . (5) Mc 14,36 . (6) Mc 14,61 . (7) Mc 14,67 . (8) Mc 14,68 . (9) Mc 15,2 .

Mc 8,29.17. act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B) . Taalgebruik in het NT : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .

Mc 8,29.16. - 17. su ei (jij bent, gij zijt) . Mc (5 / 9) : (1) Mc 1,11 . (2) Mc 3,11 . (3) Mc 8,29 . (4) Mc 14,61 . (5) Mc 15,2 .
Merk volgende gelijkenissen op :
- Mc 1,11 : su ei ho uios mou = jij bent mijn zoon .
- Mc 3,11 : su ei ho uios tou theou = jij bent de zoon van God .
- Mc 8,29 = Mc 14,61 : su ei ho christos = jij bent de messias .
- Mc 15,2 : su ei ho basileus tôn ioudaiôn = jij bent de koning van de joden .

Mc 8,29.18. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord .
Mc (219) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,32 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,38 .


Mc 8,30 - Mc 8,30 : 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:30 kai epetim?sen autois ina m?deni leg?sin peri autou 30 et comminatus est eis ne cui dicerent de illo 30 En hij berispte hen dat ze aan niemand iets zouden zeggen omtrent hem. 30 Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. [30] Hij verbood hun met iemand* over Hem te spreken. [30] Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. 30 Hij bindt hun op het hart om dat tegen niemand over hem te zeggen. 30. Alors il leur enjoignit de ne parler de lui ? personne. 

Statenvertaling . 30 En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij het niemand zouden zeggen van Hem.
King James Bible . [30] And he charged them that they should tell no man of him.
Luther-Bibel . 30 Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten.

Tekstuitleg van Mc 8,30 . Het vers Mc 8,30 telt 8 (2 X 2 X 2) woorden en 43 letters . De getalwaarde van Mc 8,30 is 4307 (59 X 73) .

Mc 8,30.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,30.2. act. ind. aor. 3de pers. enk. επετιμησεν = epetimèsen (hij deed een beroep op 'hun' eer , hij droeg op , hij beval) van het werkw. επιτιμαω = epitimaô (beroep doen op hun eer , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) . Taalgebruik in het NT : epitimaô (opleggen, opdragen) . Taalgebruik in de LXX : epitimaô (opleggen, opdragen) . Het werkwoord heeft een voorvoegsel επι = epi (aan bij, op) wat het werkwoord versterkt . Wellicht omwille van het voorvoegsel volgt op het werkwoord steeds een datief . Bijbel (16) . LXX (2) : (1) Gn 37,10 . (2) Ps 106,9 . NT (14) : (1) Mt 8,26 . (2) Mt 12,16 ( // Mc 3,12 ) . (3) Mt 17,18 . (4) Mt 20,31 . (5) Mc 1,25 ( // Mt 8,26 ) . (6) Mc 4,39 . (7) Mc 8,30 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 9,25 ( // Mt 17,18 ) . (10) Lc 4,35 . (11) Lc 4,39 . (12) Lc 8,24 . (13) Lc 9,42 . (14) Lc 9,55 . Een vorm van επιτιμαω = epitimaô (nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) in de LXX (11) , in het NT (29) , in Mc (9) : (1) Mc 1,25 . (2) Mc 3,12 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 8,30 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,33 . (7) Mc 9,25 . (8) Mc 10,13 . (9) Mc 10,48 . In de LXX kan het Griekse werkwoord επιτιμαω = epitimaô (beroep doen op hun eer , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) de vertaling zijn van 3 verschillende Hebreeuwse werkwoorden .
- De kenletter σ = s geeft act. en mediaal aor. weer . De stamletter α = a wordt verlengd tot η = è . Vandaar : επετιμησεν = epetimèsen (hij beval) .

  epitimaô (opleggen) Mc Mc 1 Mc 3 Mc 4 Mc 8 Mc 9 Mc 10 bijbel OT NT Mt Mc Lc Br. syn. ev.  
1 ind imp. 3de p. enk. epetima 1   (1) Mc 3,12 .           1   1   1     1 1
2 ind. imp. 3de p. mv. epetimôn 1           (1) Mc 10,48 .   3   3   1 2   3 3
3 inf. pr. epitiman       (1) Mc 8,32 .            
5 ind. aor. 3de p. enk. mv. epitèmèsen 5 (1) Mc 1,25 .     (2) Mc 4,39 .   (3) Mc 8,30 . (4) Mc 8,33 .   (5) Mc 9,25   16 2 14 4 5 5   14 14
6 act. ind. aor. 3de p. mv. epetimèsan 1           (1) Mc 10,13 . 2   2 1 1     2 2
    9 33 4 29 6 9 12 2 27 27

- wa consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיִּגְעַר = wajjigë`ar (en hij berispte) van het werkw. גָעַר = gâ`ar (berispen, verwijten, afweren, dreigen) . Taalgebruik in Tenakh : gâ`ar (berispen, verwijten, afweren, dreigen) . Getalwaarde : ghimel = 3 , ajin = 16 of 70 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 273 (3 X 7 X 13) . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (2) : (1) Gn 37,10 . (2) Ps 106,9 . Een vorm van het werkw. גָעַר = gâ`ar in 13 verzen in Tenakh .

Mc 8,30.3. dat. mann. en onz. mv. αυτοις = autois van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

  autoi  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
7 dat. mann. en onz. mv.autois  117  10  13 10  12  13  1722  1180  542  101  117  89  97  75  47  16  307  404 

Mc 8,30.2. - 3. επετιμησεν αυτοις = epetimèsen autois (hij deed een beroep op hun eer) . Bijbel = NT (4) : (1) Mt 12,16 . (2) Mt 20,31 . (3) Mc 8,30 . (4) Lc 9,55 .

Mc 8,30.4. ἱνα = hina (opdat) . Taalgebruik in het ΝΤ : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Taalgebruik in Mc : hina (opdat) . Mc (59) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,30 .

hina (opdat)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  59  1144  522  620  39  59  46  132  15  292  37  144  276  232  44 

Mc 8,30.2. - 4. επετιμησεν αυτοις ἱνα = epetimèsen autois hina (hij deed een beroep op hun eer opdat) . Bijbel = NT (3) : (1) Mt 12,16 . (2) Mt 20,31 . (3) Mc 8,30 .

Mc 8,30.5. dat. mann. enk. μηδενι = mèdeni (aan niemand) van het onbepaald voornaamw. μηδεις = mèdeis (niemand) < mè-d-eis : niet één , niet iemand . Taalgebruik in het NT : mèdeis (niemand) . Taalgebruik in de LXX : mèdeis (niemand) . Mt (3) : (1) Mt 8,4 . (2) Mt 16,20 . (3) Mt 17,9 . Mc (4) : (1) Mc 1,44 ( // Mt 8,4 ) . (2) Mc 7,36 . (3) Mc 8,30 ( // Mt 16,20 ). (4) Mc 9,9 ( // Mt 17,9 ) .

  mèdeis (niemand)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. mèdeis   29  14  15  2 : (1) Mc 5,43 . (2) Mc 11,14 .         11 
nom. + acc. onz. enk.  mèden 49  14  35  3 : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 5,26 . (3) Mc 6,8 .     10  16  14 
dat. mann. + onz. enk. mèdeni  23  21  4 : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 7,36 . (3) Mc 8,30 . (4) (4) Mc 9,9 .     10  10 
  totaal 128  39  89    21  43  23  23  37 

onbepaald voornaamw. mèdeni (aan niemand) van het onbepaald voornaamw. mèdeis (niemand) . Taalgebruik in NT : mèdeis (niemand) . Taalgebruik in Mc : mèdeis (niemand) . mè-d-eis : niet één , niet iemand .
Mc (4) : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 7,36 . (3) Mc 8,30 . (4) Mc 9,9 .

4. - 5. hina mèdeni (opdat aan niemand) . Mc (3) : (1) Mc 7,36 . (2) Mc 8,30 . (3) Mc 9,9 .

Mc 8,30.6. conjunct. praes. 3de pers. mv. legôsin (zij zouden zeggen) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (2) : (1) Mc 7,36 . (2) Mc 8,30 .

1. 3. - 6. Vergelijk : STAP VOOR STAPVERHAAL
- Mc 7,36 : kai ... autois hina m?deni leg?sin (en hij ... hen dat zij aan niemand zouden zeggen) . Het zwijggegbod na de genezing van een doofstomme .
- Mc 8,30 : kai ... autois hina m?deni leg?sin (en hij ... hen op dat zij aan niemand zouden zeggen) .

Mc 8,30.1. - 6. Vergelijk :
- Mc 1,44 : kai legei autô(i) hora mèdeni mèden eipè(i)s (en hij zegt hem , zie , dat gij aan niemand niets zegt) . Zwijggebod na de genezing van de lamme op een eenzame plaats .
- Mc 7,36 : kai diesteilato autois hina m?deni leg?sin (en hij beval hen dat zij aan niemand zouden zeggen) . Het zwijggegbod na de genezing van een doofstomme .
- Mc 8,30 : kai epetim?sen autois hina m?deni leg?sin (en hij droeg hen op dat zij aan niemand zouden zeggen) .
- Mc 9,9 : diesteilato autois hina mèdeni ha eidon diègèsôntai (en hij beval hen dat zij aan niemand zouden verhalen wat zij hadden gezien) . Het zwijggebod na de verheerlijking op de berg .
STAP VOOR STAP !

8. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .63. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,31 - Mc 8,32 -

Mc 8,31 - Mc 8,31 - 163. Eerste lijdensvoorspelling . - Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,31 - Mc 8,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8:31 kai ?rxato didaskein autou oti dei ton Uion tou Anthr?pou polla pathein kai apodokimasth?nai hupo t?n presbuter?n kai t?n archiere?n kai t?n grammate?n kai apoktanth?nai kai meta treis h ?meras anast?nai 31 et coepit docere illos quoniam oportet Filium hominis multa pati et reprobari a senioribus et a summis sacerdotibus et scribis et occidi et post tres dies resurgere En hij begon hen te leren : "De Mensenzoon moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en de hogepriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan." Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht drie dagen later zou verrijzen. [31] Hij begon hun uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet verworpen worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden, en na drie dagen opstaan. [31] Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 31 En hij vangt aan hen te onderrichten dat de mensenzoon veel móet lijden, verworpen moet worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden en ter dood gebracht zal worden en na drie dagen opstaan; 31. Et il commen?a de leur enseigner : ? Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, ?tre rejet? par les anciens, les grands pr?tres et les scribes, ?tre tu? et, apr?s trois jours, ressusciter ; 

Statenvertaling . 31 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.
King James Bible . [31] And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again.
Luther-Bibel . 31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den ?ltesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und get?tet werden und nach drei Tagen auferstehen.

Tekstuitleg v