C  

THEMA'S EN WEBPAGINA'S DIE BEGINNEN MET DE LETTER C : o.a. - C-cyclus - Cachet - Café Anoniem (Hasselt) - Cahier Evangile - Callewaert Winand - Campbell ( Dr William ) - canoniek - CANVAS - CAP Edward - Castar : CA - STA - R - Catho - Cebob - De Link - catechese voor volwassenen - volwassenencatechese - CCV = Centrum voor Christelijk Vormingswerk - CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING- Centrum voor relatievorming en zwangerschapsproblemen (CRZ) - Chiappo Michele - christelijke meditatie - christendom (webpagina) christen(dom) (C) - Christen Forum (Hasselt) - Christenen voor het Socialisme - Christian City Church - CIMIC , Centrum voor Interculturele Management en Internationale Communicatie - Clara - Clarissen - CM - Coelho Paulo - Coenegrachts Bart - COMBELL - concentratieschool - Conseil oecuménique des églises = COE - COPOGRAM - COPPIETERS HONORE JOZEF - CORNILLE Catherine - Cornille Johan - creationisme - Crossan John Dominic - cultuur - cultuurverschillen kleuters - Klaarland (Lozen-Bocholt) - Linx+ - S.R.I. = Secrétariat pour les relations avec l'islam -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 3 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
- Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 ,

1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1) , LXX (2) , Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm  

C-cyclus . Verwijzing : C-cyclus . Lezingen tijdens de eucharistievieringen op zondag . - 1ste (eerste) zondag van de advent C - 2de (tweede) zondag van de advent C - 4de (vierde) zondag van de advent C - Nachtmis Kerstmis C - Openbaring van de Heer A B C - 1ste (eerste) zondag in de veertigdagentijd C - 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C - 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C - 4de (vierde) zondag in de veertigdagentijd C - 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C - 2de (tweede) zondag door het jaar C - Palmzondag C - Pasen . Nachtwake C - Beloken Pasen C. 2de (tweede) paaszondag C - 3de (derde) paaszondag C - 5de (vijfde) paaszondag C - Ons Heer Hemelvaart C - 7de (zevende) paaszondag C - Pinksteren ABC - 3de (derde) zondag door het jaar C - 4de (vierde) zondag door het jaar C - 5de (vijfde) zondag door het jaar C - 6de (zesde) zondag door het jaar C - 7de (zevende) zondag door het jaar C - 9de (negende) zondag door het jaar C - 10de (tiende) zondag door het jaar C - 11de (elfde) zondag door het jaar C - 13de (dertiende) zondag door het jaar C - 14de (veertiende) zondag door het jaar C - 23ste zondag door het jaar C - 24ste zondag door het jaar C -

In het C-jaar wordt het Lucasevangelie gelezen.
De eerste lezing is genomen uit het Oude Testament, behalve tijdens de paastijd, waarin de eerste lezing uit de Handelingen komt. In de kersttijd wordt de voorkeur gegeven aan de Profeten. De keuze van de eerste lezing wordt bepaald door de evangelielezing.
De tweede lezing wordt genomen uit Handelingen, brieven en Apokalyps. Buiten de zondagen door het jaar wordt de tweede lezing bepaald door het evangelie en het thema van de zondag (tijdens de sterke tijden van het jaar en de feestdagen). Tijdens de paastijd wordt als tweede lezing de continue lezing van 1 Kor genomen. Tijdens de zondagen door het jaar worden een aantal brieven in continue lezing genomen :
1 Kor : 2de – 6de zondag door het jaar.
Gal : 11de – 14de zondag door het jaar
Kol : 15de – 18de zondag door het jaar.
Heb : 19de - 22ste zondag door het jaar.
Film : 23ste zondag door het jaar
1 Tim : 24ste – 26ste zondag door het jaar
2 Tim : 27ste - 30ste zondag door het jaar
2 Tes : 31ste - 33ste zondag door het jaar
De evangelielezing is bij voorkeur genomen uit het Lucasevangelie. Naargelang van het feest wordt de evangelielezing genomen uit het Matteüs- (b.v. Openbaring), Lucas- (b.v. Kerstmis) en Johannesevangelie.

29 november 2015 . 1ste (eerste) zondag van de advent C . Eerste lezing : Jr 33,14-16 . Tweede lezing : 1 Tes 3,12-4,2. Evangelielezing : Lc 21,25-28) en Lc 21,34-36) .
6 december 2015 . 2de (tweede) zondag van de advent C . Eerste lezing : Bar 5,1-9 . Fil 1,3-6.8-11 . Evangelielezing : Lc 3,1-6 .
13 december 2015 . 3de (derde) zondag van de advent C . Sef 3,14-18a. Fil 4,4-7. Lc 3,10-18.
20 december 2015 . 4de (vierde) zondag van de advent C . Eerste lezing : Mi 5,1-4a . Heb 10,5-10. Lc 1,39-45.
25 december 2015 . Kerstmis (C-cyclus) .
- Nachtmis Kerstmis C : Nachtmis Kerstmis C) . Js 9,1-3.5-6 - Js 8,23b-9,6 - . Tit 2,11-14 - Tit 2,1-3,11 - . Lc 2,1-14 .
- Dageraadsmis Kerstmis C . Js 62,11-12 - Js 61,1-62,12 - . Tit 3,4-7 - Tit 2,1-3,11 - . Lc 2,15-20 .
- Dagmis Kerstmis C . Js 52,7-10 - Js 52,7-12 - . Heb 1,1-6 - Heb 1,1-4 - Heb 1,5-14 - . Joh 1,1-18 of Joh 1,1-5.9-14 .
27 december 2015 . Feest van de h. Familie C . Sir 3,2-6.12-14 . Kol 3,12-21. Mt 2,13-15 .19-23
3 januari 2016 . Openbaring van de Heer A B C . Js 60,1-6. Ef 3,2-3a.5-6. Mt 2,1-12
10 januari 2016 . Doopsel van Christus .
17 januari 2016 . 2de (tweede) zondag door het jaar C (Verwijzing : 2de (tweede) zondag door het jaar C) . Eerste lezing : Js 62,1-5 . Tweede lezing : 1 Kor 12,4-11. Evangelielezing : Joh 2,1-12 .
24 januari 2016 . 3de (derde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Neh 8,2-4a.5-6.8-10 . Tweede lezing : 1 Kor 12,12-30 . Evangelielezing : Lc 1,1-4 ; Lc 4,14-21 .
31 januari 2016 . 4de (vierde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Jr 1,4-5.17-19 . Tweede lezing : 1 Kor 12,31-13,13 . Evangelielezing : Lc 4,21-30 .
7 februari 2016 . 5de (vijfde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Js 6,1-2a.3-8 . Tweede lezing : 1 Kor 15,1-11 . Evangelielezing : Lc 5,1-11 .
- 6de (zesde) zondag door het jaar C . Verwijzing : 6de (zesde) zondag door het jaar C . Eerste lezing : Jr 17,5-8 . 1 Kor 15,12.16-20. Evangelielezing : Lc 6,17.20-26 .
7de (zevende) zondag door het jaar C . Verwijzing : 7de (zevende) zondag door het jaar C . Eerste lezing : 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 . Tweede lezing : 1 Kor 15,45-49 . Evangelie : Lc 6,27-38 .
10 februari 2016 . aswoensdag C . Jo 2,12-18. 2 Kor 5,20-6,2. Mt 6,1-6.16-18.--
14 februari 2016 . 1ste (eerste) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Dt 26,4-10 . Tweede lezing : Rom 10,8-13 . Evangelie : Lc 4,1-13 .
21 februari 2016 . 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C . Verwijzing : 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Gn 15,5-12.17-18 . Tweede lezing : Fil 3,17-4,1 . Evangelie : Lc 9,28-36 .
28 februari 2016 . 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C . Verwijzing : 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Ex 3,1-8a.13-15 . Tweede lezing : 1 Kor 10,1-6.10-12 . Evangelie : Lc 13,1-9 .
6 maart 2016 . 4de (vierde) zondag in de veertigdagentijd C . Verwijzing : 4de (vierde) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Jozua 5,9a.10-12 . Tweede lezing : 2 Kor 5,17-21 . Evangelie : Lc 15,1-3.11-32 .
13 maart 2016 : 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Js 43,16-21 . Tweede lezing : Fil 3,8-14 . Evangelie : Joh 8,1-11 .
20 maart 2016 . Palmzondag C ( Verwijzing : Palmzondag C ) . Lc 19,28-40. Js 50,4-7. Fil 2,6-11. Lc 22,14-23,56.
27 maart 2016 . Pasen . Nachtwake C . (Verwijzing : Pasen . Nachtwake C ) . Gn 1,1-2,2. Rom 6,3-11. Evangelielezing : Lc 24,1-12 .
Pasen . Dagmis C . Hnd 10,34a.37-43. 1 Kor 5,6b-8. Lc 24,1-12.
3 april 2016 . Beloken Pasen C. 2de (tweede) paaszondag C (Verwijzing : Beloken Pasen C. 2de (tweede) paaszondag C ) . Eerste lezing : Hnd 5,12-16 . Tweede lezing : Apk 1,9-11a.12-13.17-19 . Evangelielezing : Joh 20,19-31 .
10 april 2016 . 3de (derde) paaszondag C (Verwijzing : 3de (derde) paaszondag C) . Eerste lezing : Hnd 5,27b-32.40b-41 . Tweede lezing : Apk 5,11-14 . Evangelielezing : Joh 21,1-14 .
17 april 2016 . 4de (vierde) paaszondag C . Hnd 13,14.43-52. Apok 7,9.14b-17. Evangelie : Joh 10,27-30 .
24 april 2016 . 5de (vijfde) paaszondag C . Hnd 14,21-27. Apok 21,1-5a. Joh 13,31-33a.34-35.
1 mei 2016 . 6de (zesde) paaszondag C . Eerste lezing : Hnd 15,1-2.22-29 . Tweede lezing : Apok 21,10-14.22-23 . Evangelie : Joh 14,23-29 .
5 mei 2016 : Hemelvaart ABC . Eerste lezing : Hnd 1,1-11 . Tweede lezing : Ef 1,17-23 . Evangelie C-jaar : Lc 24,46-53 .
8 mei 2016 . 7de (zevende) paaszondag C . Eerste lezing : Hnd 7,55-60 . Tweede lezing : Apk 22,12-14.16-17.20 . Evangelie : Joh 17,20-26 .
15 mei 2016 . Pinksteren C . Eerste lezing : Hnd 2,1-11 . Tweede lezing : Rom 8,8-17 . Evangelie : Joh 14,15-16.23b-26 .
22 mei 2016 . H. Drie-eenheid C . Eerste lezing : Spr 8,22-31 . Tweede lezing : Rom 5,1-5 . Evangelie : Joh 16,12-15 .
26 mei 2016 . Sacramentszondag C . Eerste lezing : Gn 14,18-20. Tweede lezing : 1 Kor 11,23-26. Evangelie : Lc 9,11b-17.
29 mei 2016 . 9de (negende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : l Koningen 8,41-43 . Tweede lezing : Gal 1,1-2.6-10 . Evangelie : Lc 7,1-10 .
5 juni 2016 . 10de (tiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : 1 K 17,17-24 . Tweede lezing : Gal 1,11-19 . Evangelielezing : Lc 7,11-17 .
12 juni 2016 . 11de (elfde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : 2 S 12,7-10.13 . Tweede lezing : Gal 2,16.19-21 . Evangelie : Lc 7,36-50 .
19 juni 2016 . 12de (twaalfde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Zach 12,10-11 . Tweede lezing : Gal 3,26-29 . Evangelie : Lc 9,18-24 .
24 juni 2016 . 24 juni : geboorte Johannes de Doper . Eerste lezing : Js 49,1-6 . Tweede lezing : Hnd 13,22-26 . Evangelie : Lc 1,57-66.80 .
26 juni 2016 . 13de (dertiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : 1 K 19,9a.11-13a . Tweede lezing : Gal 5,1.13-18 . Evangelie : Lc 9,51-62 .
3 juli 2016 . 14de (veertiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Js 66,10-14 . Tweede lezing : Gal 6,14-18 . Lc 10,1-9 .

14 juli 2013 . 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Dt 30,10-14 . Tweede lezing : Kol 1,15-20 . Lc 10,25-37.
21 juli 2013 . 16de (zestiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Gn 18,1-10 . . Kol 1,24-28. Lc 10,38-42.
28 juli 2013 . 17de (zeventiende) zondag door het c-jaar . Gn 18,20-32. Tweede lezing : Kol 2,12-14 . Lc 11,1-13.
4 augustus 2013 . 18de (achttiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Pr 1,2 ; 2,21-23 . Tweede lezing : Kol 3,1-5.9-11. Evangelie : Lc 12,13-21 .
11 augustus 2013 . 19de (negentiende) zondag door het c-jaar . W 18,6-9. Heb 11,1-2.8-19. Evangelie : Lc 12,35-40 .
15 augustus 2013 . Eerste lezing : Apk 11,19a ; 12,1-6a.10b . Tweede lezing : 1 Kor 15,20-26 . Evangelie : Lc 1,39-56 .
18 augustus 2013 . 20ste (twintigste) zondag door het c-jaar .
25 augustus 2013 . 21ste (eenentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Js 66,18-21 . Heb 12,5-7.11-13. Evangelie : Lc 13,22-30 .
1 september 2013 . 22ste (tweeëntwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Sir 3,17-18.20.28-29 . Tweede lezing : Heb 12,18-19.22-24a . Evangelie : Lc 14,1.7-14 .
8 september 2013 .23ste (drieentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : W 9,13-19 . Tweede lezing : Film 1,9b-10.12-17 . Evangelie : Lc 14,25-33 .
15 september 2013 . 24ste (vierentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Ex 32,7-11.13-14 . Tweede lezing : 1 Tim 1,12-17 . Evangelie : Lc 15,1-10 .
22 september 2013 . 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Am 8,4-7 . Tweede lezing : 1 Tim 2,1-8 . Evangelie : Lc 16,1-13 .
29 september 2013 . 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Am 6,1a.4-7 . Tweede lezing : 1 Tim 6,11-16 . Evangelie : Lc 16,19-31 .
6 oktober 2013 . 27ste (zevenentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Hab 1,2-3 ; 2,2-4 / Hab 2 . Tweede lezing : 2 Tim 1,6-8.13-14 . Evangelie : Lc 17,5-10 .
13 oktober 2013 . 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar : Eerste lezing : 2 K 5,14-17 . Tweede lezing : 2 Tim 2,8-13 . Evangelie : Lc 17,11-19 .
20 oktober 2013 . 29ste (negenentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Ex 17,8-13 . Tweede lezing : 2 Tim 3,14-4,2 . Evangelie : Lc 18,1-8 .
27 oktober 2013 . 30ste (dertigste) zondag door het c-jaar : Sir 35,15b-17.20-22a . 2 Tim 4,6-8.16-18. Evangelie : Lc 18,9-14 .
1 november 2013 . Allerheiligen van de Heer ABC . Tweede lezing : 1 Joh 3,1-3 .
3 november 2013 . 31ste (eenendertigste) zondag door het c-jaar : W 11,22-12,2 . 2 Tes 1,11-2,2. Lc 19,1-10.
10 november 2013 . 32ste zondag door het jaar: 2 Mak 7,1-2.9-14 . 2 Tes 2,16-3,5 . Lc 20,27-38.
17 november 2013 . 33ste zondag door het jaar: Mal 3,19-20a . 2 Tes 3,7-12. Lc 21,5-19.
24 november 2013 . 34ste zondag door het jaar - Christus Koning : 2 S 5,1-3. Kol 1,12-20. Lc 23,35-43.

Cachet, tijdschrift voor kunstliefhebbers . Cachet is het tijdschrift voor kunstliefhebbers in het algemeen, en zilverliefhebbers in het bijzonder. Website : http://www.zilverbank.nl/cachet/index.html .

Café Anoniem ( - Hasselt - ) is gelegen aan de Mouterijstraat 8, te 3500 Hasselt. Het café is zeven dagen per week open van 15.00 tot 22.30 u.
- Visie, 11 maart 1994 . Café Anoniem opent deuren in Hasselt. Website : http://users.pandora.be/vzw_vriendschap/persbericht/visie.htm .
- Limburg Mozaïek, november 1997. Café Anoniem geeft mensen een naam. Website : http://users.pandora.be/vzw_vriendschap/mozaiek.htm .
- Van Café Anoniem en Klavertjevier.... Website : http://www.geocities.com/galilea_hasselt/van_ca_en_k4.htm .

Cahier Evangile . Service Biblique catholique Evangile et Vie 8, rue Jean Bart 75006 Paris tél. 01 42 22 03 89 fax 01 42 22 68 99 . Website : http://www.bible-service.net/ .
1/2 Saint Marc
3 Christ est ressuscité
4 Homme qui es-tu ? (Gn 1-11)
5 Saint Luc
8 Miracles de l'Évangile
9 Saint Matthieu
11 Une lecture de l'Apocalypse
12 L'accomplissement des Écritures
13 Pour prier les Psaumes
14 Intertestament
17 Saint Jean
18 Récits de l'Enfance
19 Le message de l'épître aux Hébreux
20 Le deuxième Isaïe
21 Les Actes des Apôtres
22 Les Épîtres aux Corinthiens
23 Isaïe (1-39)
24 Les Béatitudes
25 Les Psaumes et Jésus
26 Saint Paul en son temps
27 La Palestine au temps de Jésus
28 Aux racines de la Sagesse
29 Mort et vie dans la Bible
30 Jésus devant sa Passion et sa mort
31 Jésus-Christ dans l'évang. de Jean
32 La Sagesse et Jésus-Christ
33 Épîtres Philippiens et Philémon
34 L'épître aux Galates
36 Jonas
37 L'eucharistie dans la Bible
38 Ézéchiel
39 Première lettre aux Thessaloniciens
40 Le livre de Jérémie
41 L'Au-delà dans le Nouv. Testament
42 La crise maccabéenne
43 Prophètes de l'Ancien Testament
44 Les livres de Samuel et des Rois
45 Les Évangiles, origine, date, hist.
46 Coeur, Langue, Mains dans la Bible
47 Les épîtres de Pierre
48 Un chrétien lit le Coran
49 Inspiration et canon des Écritures
50 Jésus, 13 textes du N.Testament
51 La Deuxième épître aux Corinthiens
52 L'Esprit Saint dans la Bible
53 Job
54 L'Exode
55 Le judaïsme de l'Exil au temps de
Jésus
56 Abraham
57 De Jésus aux sacrements
58 Matthieu le théologien
59 Sémiotique
60 Mission et Communauté (Ac 1-12)
61 La lettre de Jacques
62 Les épîtres de Jean
63 Le Deutéronome
64 Amos et Osée
65 L'épître aux Romains
66 La première épître aux Corinthiens
67 L'Évangile aux païens (Ac 13-28)
68 Dieu notre Père
70 Le sacerdoce dans la Bible
71 Petit dictionnaire des Psaumes
72 Les épîtres Pastorales
73 Évangile et Tradition d'Israël
74 Parole de Dieu et exégèse
75 Parabole
76 La violence dans la Bible
77 Marie des évangiles
78 Le livre des Nombres
79 Le livre de Daniel
80 Prier les Hymnes du N.Testament
81 Le Décalogue
82 Epîtres Colossiens et Éphésiens
83 Bible et royauté dans l'A.Testament
84 Évangile et règne de Dieu
85 Le Cantique des Cantiques
86 Le livre des Rois
87 Le livre des Chroniques
88 Vocabulaire des Épîtres de St Paul
89 Samuel
90 Les derniers Prophètes
91 Qohéleth. Le Siracide
92 Les Psaumes
93 Des récits d'Évangile
94 Le Sermon sur la Montagne
95 Esdras et Néhémie
96 Qu'est-ce que l'Évangile ?
97 Les traditions du Pentateuque
98 De longs récits d'Évangile
99 Les origines d'Israël
100 Les 1ères lectures du Dimanche
101 Le livre de Tobit
102 Les manuscrits de la Bible
103 Lire les Évangiles Synoptiques
104 Le livre de Ruth
105 La justice dans l'A. Testament
106 Lire le Pentateuque
107 L'analyse narrative
108 Le N. Testament est-il anti-juif ?
109 Au temps des rois
110 Les Apocalypses du N. Testament
111 Les sacrifices de l'A. Testament
112 Les récits de la Passion
113 Le livre de la Sagesse
114 L'oeuvre de Luc
115 La justice dans le N. Testament
116 Le Lévitique - La loi de Sainteté
117 St Marc, nouvelles lectures
118 Sacrifice du Christ et des chrétiens
119 Jésus, prophète et sage
120 Paroles de Vie pour le funérailles
121 Au temps des Empires
122 La géographie de la Bible
123 Cinquante mots de la Bible
124 Mille livres sur la Bible
125 Le livre des Juges
126 Paul, le pasteur
127 Autour des récits bibliques
128 Relectures des Actes des Ap.
129 Evangile selon saint Matthieu
130 L'histoire de Joseph
131 Archéologie, Bible, Histoire
132 Le livre de Judith
133 Evangile selon saint Marc
134 Le livre de Josué
135 Les judéo-chrétiens

- Cahiers voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid, Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR),   De v.z.w. Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) is een gemeenschappelijk platform voor wetenschappelijke expertise in de Vlaamse universiteiten. Wij zijn bereikbaar via post op ons kantooradres: Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht , Arthur Goemaerelei 52 , 2018 Antwerpen , via telefoon: + 32 3 238.44.23.  via telefax: + 32 3 238.58.56.via mail: info@Onderwijsrecht.be  ,  website : http://www.onderwijsrecht.be/  . De ICOR-bibliotheek staat open voor ieder die geïnteresseerd is in het onderwijsrecht en onderwijsbeleid in België en in andere landen. Een bezoek aan de bibliotheek is enkel mogelijk mits u vooraf een afspraak maakt. Dit kan door een eenvoudig telefoontje (03/238.44.23), fax (03/238.58.56) of een mail aan bib@onderwijsrecht.be. Openingstijden zijn van 10 tot 17 uur op werkdagen.CANON - Cultuurcel van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap , H. Consciencegebouw - verdieping 5A , K. Albert II-laan 15 , 1210 Brussel . Tel. : 02-553 96 63 .E-mail : canon@ond.vlaanderen.be  .

Callewaert Winand . Verwijzing : Callewaert Winand .
Eenheid: Departement Oosterse en Slavische studies . Adres: Afd. Aziat. en islam. studies, Blijde-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgium . Tel: +32 16 324945 Fax: +32 16 324932 E-mail: Winand.Callewaert@arts.kuleuven.ac.be . URL: http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/caies/wcal.html . Zie ook boeken van Winand Callewaert .

Campbell Dr. William , The Qur'an & the Bible in the Light of History & Science , 343pp., Middle East Resources 1992, Paperback, ISBN 1-881085-00-7 . Website : http://answering-islam.org.uk/Campbell/contents.html .

canoniek recht is een ander woord voor kerkelijk (Rooms-katholiek) recht. Codex juris canonici (1983). Latijnse tekst : http://www.intratext.com/X/LAT0010.HTM . Nederlandse tekst : http://www.kerkrecht.nl/main.asp?pagetype=onderdeel&item=105 . Het Griekse woord "canon" betekent richtsnoer of regel .

CANVAS . E-mail : Algemene vragen over Canvas info@canvas.be . Website : http://www.canvas.be/

CAP Edward, zoon van wijlen de heer en mevrouw Hendrik en Florina Cap - De Jonghe Geboren te Nieuwkerken-Waas op 15 maart 1920. Priester gewijd te Gent op 21 mei 1944. Leraar aan het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo 1944-1960. Sinds 1960 leraar aan het Sint-Bernardusinstituut, rector van de Zusters Bernardinnen en aalmoezenier van het R.V.T. Sint-Bernardus te Bassevelde. Overleden in het klooster van de Zusters Bernardinnen te Bassevelde op 15 november 2002.

CARITAS (DIOCESANE)  -INSTANTIESEr zijn 6 diocesane Caritas-instanties, met name:
- Caritas Antwerpen vzw , Karel Mirystraat 2 , 2020 Antwerpen , tel. 03/247.88.11 , fax 03/247.88.91
- Animatiedienst voor de gezondheids- en welzijnssector te Brussel vzw , Liefdadigheidstraat 43 , 1210 Brussel , tel. 02/229.36.51 ,  fax 02/223.28.40  ,
-  Caritas Limburg vzw ,  Jeneverplein 2 bus 2 , 3500 Hasselt ,  tel. 011/23.37.63 , fax 011/23.37.64 , email: caritas.limburg@tijd.com   ;
-  Caritas Vlaams-Brabant en Mechelen vzw ,  Varkensstraat 6 , 2800 Mechelen , tel. 015/29.84.57 , fax 015/29.84.13 , email: caritas.vbm@kerknet.be
-  Caritas Oost-Vlaanderen vzw , Coupure 273 , 9000 Gent ,  tel. 09/224.37.69 , fax 09/225.33.47 , email: caritas.oostvlaanderen@skynet.be .
- Caritas West-Vlaanderen vzw , Oostnieuwkerksesteenweg 51 , 8800 Roeselare , tel. 051/26.56.26 , fax 051/26.56.27 , email: post.caritas.wvl@skynet.be
- Caritas Gemeenschapsdienst vzw (CGD) , vrijwilligerswerk bij zieken, ouderen of mensen met een handicap... Website : http://home2.pi.be/me479006/ . Caritas Gemeenschapsdienst vzw , Vanderlindenstraat 17 , 1030 Brussel . Tel.: 02/248.10.42 . Fax : 02/248.10.44 . E-mail : caritas.gemeenschapsdienst@pi.be . Website : http://www.caritasgemeenschapsdienst.be .
- Limburg : Magda Van Goidsenhoven, Caritassecretariaat , Jeneverplein 2/2 , 3500 Hasselt . Tel.: 011/23.37.63 . Fax : 011/23.37.64 . E-mail : caritas.limburg@tijd.com . Hugo Brans , St-Trudostraat 7 , 3800 St-Truiden . Tel. :
011/68.30.91 . Website : http://www.caritasgemeenschapsdienst.be .

Caritas Internationaal Hulpbetoon, Liefdadigheidstr. 43 1210 Brussel - Rue de la Charité 43 1210 Bruxelles , Tel: 02 229 36 11 – Fax: 02 229 36 36 – E-mail: info@caritas-int.be . Website : http://www.caritas-int.be/ . Caritas Internationaal Hulpbetoon is de Belgische schakel van een wereldwijd netwerk van 154 christelijke organisaties die samen in 198 landen actief zijn in crisishulp en ontwikkeling. In onze buitenlandse hulpprogramma's is humanitaire hulp aan de slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen en armoede een prioriteit. Ons magazine 'Caritas' (in PDF) : http://www.caritas-int.be/nl/publications/publications.html

* Cassianus
- Broers Arjan, Dwarsliggers in naam van God. Mystici van Hadewijch tot Hillesum, Baarn, Ten Have, 2002. Cassianus. De onrust te lijf. blz 13-18.
- http://www.newadvent.org/fathers/3507.htm . http://www.osb.org/lectio/cassian/index.html

  1. Fichery E., Les copnférences de Jean Cassien, Saint-Maximin, Tome I, 1920. Tome II,
  2. Leloup Jean-Yves, Les collationes de Jean Cassien ou l'unité des sources, Paris, Cerf, 1992.

Castar : CA - STA - R
- Met de CASTAR-trofee willen CAnvas, De STAndaard en RAdio 1 de meest markante persoonlijkheid van het jaar huldigen. Dé Man of dé Vrouw die in 2004 in positieve zin spraakmakend was op cultureel, maatschappelijk, sociaal-economisch of politiek vlak. De Castar is aan zijn vijfde editie toe. Wie krijgt dit jaar de trofee? Wié de gelukkige genomineerden zijn verneemt u vanaf maandag 29 november. Van 29 november tot 3 december stellen Radio 1, Canvas en De Standaard iedere dag één genomineerde voor. Op Radio 1 is dat in 'Voor De Dag', op Canvas 'na TerZake', en in een dagelijkse bijdrage in De Standaard.
En vanaf vrijdag 3 december middernacht is de keuze aan de kijker, lezer, luisteraar. Vanaf dat moment tot vrijdag 17 december middernacht kan iedereen een stem uitbrengen op zijn favoriet. Website : http://www.castar.be/ .

catechese voor volwassenen - volwassenencatechese
- Website : http://www.kuleuven.be/thomas/leeromgeving/pavo/chimay/ : 6-9 februari 2006 vormingsaanbod over volwassenencatechese

Catechismus van de katholieke kerk :
- De volledige latijnse tekst en vertaling kan je vinden op website : http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/ccc_toc.htm .

Cathey Joseph R.
- Blog : http://drjosephrcathey.wordpress.com/ . # Age: 40 # Gender: male # Astrological Sign: Aquarius # Zodiac Year: Horse # Industry: Education # Occupation: Archivist and Professor of Hebrew

- Eglise catholique de Belgique on-line Catho . Website : http://www.catho.be/ . E-mail : info@catho.be .

CathoBel - Agence d'information religieuse , 3 rue des Trévires , 1040 Bruxelles . Tél. : ++32 (0)2/732 44 40 . Fax : ++32 (0)2/734 99 09 . Courriel : redaction@cathobel.be . Website : http://www.catho.be/newsletter/e-news_list.asp . CathoBel, opgericht als opvolger van het agentschap CIP .

Catlok vzw , Catecheselokalen Sint-Lambertus Kiewit , Vijversstraat 4, 3500 Hasselt. Telefoon en fax : 011/24.26.34. Onthaaluren : dinsdag : 19.00-20.30 u. , donderdag : 20.00 -21.00 u. E-mail : vzwcatlok@hotmail.com .
Parochiaal secretariaat , Vijversstraat 4, 3500 Hasselt. Telefoon 011/24.26.34. E-mail: st.lambertus.kiewit@parochies.kerknet.be.

CAW Archipel :

CAW Archipel - De Schutting , Ninoofse Plein 10, 1000 Brussel. Tel. : 02-512 54 34 . Fax : 02-513 93 23 . E-mail : deschutting@archipel.be . Coördinator : Dhr. Jo Geysen , e-mail : jo.geysen@archipel.be .

CBR = Centrum voor Beroepsvervolmaking Rechten werd in 1985 opgericht als een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen en het (toenmalige) Departement Rechten van de (toenmalige) UIA. Het CBR organiseert aan de Universiteit Antwerpen postacademische vorming voor allen die beroepshalve worden geconfronteerd met de toepassing van het recht, zoals advocaten, magistraten, notarissen, gerechtdeurwaarders, bedrijfsjuristen, ambtenaren-juristen, docenten, enz. CBR - Faculteit Rechten , Campus Drie Eiken , Universiteitsplein 1 , 2610 Antwerpen (Wilrijk) . Tel. + 32 (0) 3 820 29 38 - Fax + 32 (0) 3 820 29 46 - E-mail: cbr@ua.ac.be - Website : http://www.ua.ac.be/cbr . De nieuwe Mudawannah: ook voor Marokkanen in BelgIë : dinsdag 8 juni 2004 van 19 uur tot 22 uur Promotiezaal, Aulagebouw UA, Campus Drie Eiken

CCEE = Consilium Conferentiarum Episcorum Europae ( Raad van de Europese bisschoppenconferentie ) .Website : http://www.ccee.ch/ . Vers la fin du Concile, le 18 novembre 1965, eut lieu une rencontre des présidents de 13 conférences épiscopales européennes. Ils chargèrent un comité de six délégués des conférences épiscopales et un secrétariat de liaison d'étudier la collaboration future entre les conférences épiscopales en Europe. Secrétariat du CCEE:
Secrétariat CCEE à Saint-Gall (CH) , tél. 0041 / 71 / 227 3379 . E-mail : sarah.numico@ccee.ch . Het comité Islam heeft enkele interessante documenten in verband met de relatie christenen-moslims gepubliceerd : http://www.ccee.ch/francais/domaines/comiteislam.htm .

CCV = Centrum voor Christelijk Vormingswerk. CCV Nationaal Abdij van Park 6 3001 Heverlee Tel.: 016 38 98 91 Fax: 016 38 98 94 . Website : http://www.ccv.be/ . CCV-Voortgezette vorming Hasselt • Tulpinstraat 75 • 3500 Hasselt • Tel.: 011 24 90 70• Fax: 011 23 16 54• hasselt.secr@ccv.be . Webpagina : http://www.ccv.be/hasselt/index.html .

Cebob - De Link levert via diverse projecten een inspanning om mensen te versterken en zo hun kansen te vergroten om aan de slag te blijven. Hoofdzetel: Cebob De Link Lovenjoel , Klein Park 9 , 3360 Lovenjoel , Belgium . Tel: 016/46 81 20 . Fax: 016/46 81 29 . Mail ons: info@cebobdelink.be . Website : http://www.cebobdelink.be/index.html .

CEE : La Conférence des Eglises européennes (CEC) ( = Conferentie van Europese kerken), fondée en 1959, est une communauté de quelque 126 Eglises de tradition orthodoxe, protestante, anglicane et vieille-catholique de tous les pays de l'Europe; 43 organisations associées en font également partie. Des Chrétiens de différentes confessions se sont engagés à vivre et à témoigner ensemble dans un esprit d'oecuménisme, de partage, d'entente et de respect mutuel. Conference of European Churches , Assembly Desk , PO Box 2100 , 150 route de Ferney , CH - 1211 Geneva 2 . Tel: +41 22 791 64 69 . Fax: +41 22 791 62 27 . E- mailto: thp@cec-kek.org . Luca Negro, Secrétaire pour les Communications et l'Information de la CEC , Tél. +41 22 791 64 85 .E-mail : Luca.Negro@cec-kek.org Conference of European Churches , General Secretariat , PO Box 2100 , 150 route de Ferney , CH - 1211 Geneva 2 . Tel: +41 22 791 62 28 . Fax: +41 22 791 62 27 . E-mailto: fmc@cec-kek.org . Website : http://www.cec-kek.org/ . CONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHES :12 TH ASSEMBLY, 25 JUNE - 2 JULY 2003 . TRONDHEIM, NORWAY . The Theme: Jesus Christ Heals and Reconciles . – Our Witness in Europe . Website : http://www.cecassembly.no/ .

Centraal Israëlitisch consistorie voor de Benelux,

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg = CGZ ,  zie website : http://www.julierenson.be/hoofdst2.pdf . Binnen de Julie Renson Stichting functioneert een informatiedienst, InfoGGZ, die een databank beheert met gegevens over diensten en hulpverleningsstructuren binnen de geestelijke gezondheidszorg en aanverwante sectoren. Inlichtingen kunnen telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail (cf. gegevens) of ter plaatse gevraagd worden. 

Adres : Julie Renson Stichting

Lombardijestraat 35

1060 Sint-Gillis
Telefoon : 02 538 94 76
Fax : 02 534 38 64
E-mail : info@julierenson.be

Centra voor morele dienstverlening :
- Centra voor Morele Dienstverlening, omschrijving en adressen: http://www.uvv.be/uvv3/cmd/cmdn.html .
- Provincie Antwerpen: Provinciaal Centrum Morele Dienstverlening Antwerpen (PCMD Antwerpen ) , Van Putlei 52 - Antwerpen . Tel: 03/259.10.80 . Email:  cmd.antwerpen@uvv.be .
- Hasselt : A Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt - 011/35 27 80. fax 011/23.55.16 . Email: cmd.hasselt@uvv.be . Website : http://www.vrijzinnighasselt.be/index.htm . Sara Dubois, moreel consulent, Email: sara.dubois@uvv.be . Mark Morhaye, moreel consulent . Tania Ramoudt, moreel consulent . Josse Dolmans, e.a. assistent-moreel consulent

Centrum voor Christelijke Schoolgemeenschap (CCS) . Het Centrum voor Christelijke Schoolgemeenschap vormt een denkgroep binnen het katholiek onderwijs. Het CCS bezint zich over eigentijdse aspecten en problemen van cultuur en onderwijs. Daarbij besteedt het vooral aandacht aan de ondersteuning van een gelovige inspiratie en van een christelijk opvoedingsproject. Bijzondere zorg gaat uit naar de concrete uitwerking daarvan op school. Het CCS is ook een actiegroep die mensen rond dit doel wil samenbrengen langs congressen en studiedagen. E-mail : pedagogisch.bureau@vsko.be . Website : http://koine.vsko.be/portal/page?_pageid=735,1&_dad=portal&_schema=portal&p_portal_id=12&p_folder_id=1 .

Centrum voor Islam in Europa (C.I.E.) : Prof. Dr.Herman De Ley, directeur van het Centrum , Universiteit Gent, Departement van filosofie en morele wetenschappen,  Blandijnberg 2, B-9000 Gent (Belgium) , Tel: +32 (0)9 264 40 25. Fax: +32 (0)9 264 64 41 . Email: herman.deley@rug.ac.be . Tel/fax 09 371 9438 (privé) . E-mail : herman.deley@UGent.be . Website: http://www.flwi.rug.ac.be/cie . Voorzitter: Dr. Sami Zemni, Ghent University, Dpt. Studie van de Derde Wereld, 6, Universiteitstraat, B-9000 Gent, Belgium, tel.: +32 9 264.6954, e-mail : sami.zemni@UGent.be . Wetenschappelijk Medewerker: Dra. Meryem Kanmaz , p/a vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen, Rozier 44, B-9000 Gent, Belgium . Tel.: +32 9 264 3782 Fax: +32 9 264 41 80 . E-mai l :meryem.kanmaz@UGent.be .

Centrum voor Culturele vorming = C.v.C.V. , C.v.C.V.-secretariaat, Spiegelrei 14, 8000 Brugge, tel : 050 - 34 90 39 ; fax : 050 - 34 14 35 ; e-mail : cvcv@skynet.be. Website : http://users.skynet.be/bs718519/main.htm .

Centrum voor Volwassenenonderwijs = CVO , Hamstraat 6, 3600 Genk. Tel : 089/38 34 22 . Fax : 089/84 11 21 . E-mail : info@cvo-vll.net . Website : http://www.gemeenschapsonderwijs.be/kaart/cvo/overzicht/CVOscholen.html . Overzicht CVO-centra : CTTL staat voor Centrum voor Talen en Techniek Limburg. Het is een erkend Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO) dat zowel tijdens de dag als 's avonds een ruime waaier aan opleidingen aanbiedt op verschillende vestigingsplaatsen in Bree, Eisden, Genk en Maaseik. Website : http://www.cttlimburg.be/ .

Centrum voor relatievorming en zwangerschapsproblemen (CRZ)
- cRZ centraal secretariaat , coördinator: Trees Dehaene , Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven . Tel: 016/33 69 54 . Fax: 016/33 69 44 . E-mail: info@crz.be . Website : http://www.crz.be/ . Tel 078 - 15 30 45 . Luistertelefoon ongeplande zwangerschap . 078 - 15 35 55 . Infolijn prenatale diagnose .

CEZOV is het CEntrum voor Zelfstandig Ondernemende Vrouwen, meewerkende echtgenotes en vrouwen met een vrij beroep. Het Centrum biedt aan alle Vlaamse vrouwen informatie, coaching en vorming rond zelfstandig ondernemen.. Het zet starters op weg en helpt zelfstandigen om hun zaak verder te ontplooien. Markant , Spastraat 8
1 000 Brussel . Tel. 02 286 93 42 . Fax 02 286 93 53 of 02 286 93 69 . E-mail : cezov@markantvzw.be . Algemeen coördinator : Christine Van Nuffel : 02/286.93.40 . Website : http://www.markantvzw.be/cezov.htm .

CGVS Commissariaat-Generaal van de Vluchtelingen en de Staatlozen, Emile Jacqmainlaan 152, 1000, Brussel, Tel.: (32) 2 055111 Een korte voorstelling vind je op de website: http://bop.vgc.be/projecten/scholierenparlement/dossier9900_deel4b.html,

* Charpentier Etienne . Born in 1930 near Chartres, Charpentier studied at the Biblical Institute in Rome and the École biblique et archéologique of Jerusalem. He was the editor of the journal "Cahiers Évangile" published by Editions du Cerf. Charpentier died tragically in a traffic accident in 1981.
- Étienne Charpentier, né en 1930 près de Chartres, mort tragiquement dans un accident de la circulation en 1981, a étudié la Bible à l'Institut biblique de Rome et à l'École biblique et archéologique de Jérusalem. Chargé par l'épiscopat français de créer le "Service biblique Évangile et Vie", il l'a animé pendant huit ans, dirigeant notamment les "Cahiers Évangile" publiés aux éditions du Cerf.

Charta Oecumenica : Handvest voor de groeiende samenwerking van de kerken in Europa . Door middel van de webpagina http://www.remonstranten.org/land/dossiers/landdoscharta.html bieden wij een aantal informatieve documenten aan over de Charta Oecumenica. Het document is opgesteld door de Conferentie van Europese Kerken en de Raad van Europese bisschoppenconferenties. Het is een uitvloeisel van de tweede Europese oecumenische assemblee in 1997 in Graz . De ondertekening van de Charta Oecumenica in Berlijn gold als "oecumenisch hoogtepunt" van de eerste Oecumenische Kerkendag in Duitsland (einde mei 2003). Op 18 januari 2002 werd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Nederlandse Raad van Kerken de charta oecumenica ondertekend in de Geertekerk in Utrecht

Chemin Neuf : Het Cenakel Centrum voor spirituele vorming Gemeenschap Chemin Neuf , Rue P. Broodcoorens, 46 , 1310 La Hulpe . Tél : 02 653 70 39 (niet op dinsdag) . Fax 02 652 16 20 . E-mail : ccn.cenacle@wanadoo.be . Website : http://www.chemin-neuf.org/belgique/cenakel.html . Een ontmoetingsplaats voor christenen, gedragen door de Gemeenschap Chemin Neuf.... gelegen te midden van een park waar het contact met de natuur uitnodigt tot rust en herbronning.

Chevetogne
- Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix , Rue du monastère 65 , B - 5590 - Chevetogne ( Belgique ). Tel.: + 32 (0)83 21.17.63 . Fax: + 32 (0)83 21.60.45 . Emailadressen van het klooster: • Hoofdadres: abbaye@monasterechevetogne.com . Website : http://www.monasterechevetogne.com/index.php?taalkeuze=2 .
- Domaine provincial de Chevetogne (autoroute E411, sortie Custinne ou Rochefort; ou par la Nationale 4). Tél.: 083/68 72 11 . Fax : 083/68 86 77. E-mail : info.chevetogne@province.namur.be . Website : http://www.province.namur.be/news/2003/id225.html .

Chiappo Michele . Verwijzing : Chiappo Michele . Zie verder : Gemeenschap Redemptor hominis .
- Michele Chiappo, researcher in Islamic studies, Palermo, Italy. • ISSN 0393-246X Considerazioni sul rapporto tra Sabei e Hanîf (in «Islàm. Storia e società», 37).
- Michele Chiappo, Considerazioni sul rapporto tre Sabei e Hanif, p. 145 . in : Islam Storia e civiltà Roma, Unione Islamica in Occidente, Accademia di Cultura islamica Trimestrale ISSN: 0393-246X
- Chiappo Michele, vormingsavond : 'Kerk en islam: evolutie naar een dialoog' in het Pastoraal Centrum/ Seminarie, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. op dinsdag 6 november 2000 .
- De radicaliteit van de liefde: impulsen voor een nieuwe evangelisatie in de geschriften van mgr. Paul Schruers / Michele Chiappo ; e.a. - Averbode : Altiora, 2001. - 92 p. - ISBN 90-317-1720-7
- CHIAPPO Michele, Slaapt de Heer?, in Samen (2001) november, p. 209-210.
- Een getuigenis i.v.m. vzw Zacheüs : http://users.pandora.be/spaanders/juni_2004/spaanders_9.htm .
- Mission de l’Eglise », (5, rue Monsieur, 75343 Paris cedex 07) Le numéro 142, janviers-mars 2004 a pour thème « Les conflits à justification religieuse et la mission de l’Eglise ». Après un éditorial de Maurice Pivot, des Témoignages : 2. Les religions, facteurs de conflits ? (Michele Chiappo).
- Aggiungi ai Preferiti... http://www.emi.it/articoli.asp?id=659 L'islam nel magistero delle Chiese europee (di Michele Chiappo) - 01/07/2005 su AD GENTES - N. 18 - 2/2005
- ((†)) RORATE© RKnieuws.net Zacheüs op zoek naar geëngageerde christenen Geplaatst op http://www.rknieuws.net/ op 2004-05-05 23:43:12 HASSELT (Kerk & Leven/RKnieuws.net) - Zacheüs is een nieuwe Limburgse vereniging die haar steentje wil bijdragen aan de diaconale opdracht van de kerk in het bisdom Hasselt. Ze wil dit doen door de inzet te ondersteunen van vrijwilligers, die bereid zijn om een eind op weg te gaan met kansarmen. Centraal in dit nieuwe project staat de huisvestings-problematiek van kansarmen. Wat de bedoeling is van dit initiatief en hoe één en ander in zijn werk gaat, daarover had Kerk + Leven een gesprek met Michele Chiappo, gevangenisaalmoezenier in Hasselt en kersvers voorzitter van de vereniging. Klopt het dat sommige mensen in Limburg heel moeilijk een woning kunnen vinden? Jawel, het is niet evident voor een vluchteling die weinig Nederlands spreekt om een woonst te vinden. Verhuurders zijn soms argwanend ten opzichte van kansarme mensen. Vluchtelingen vormen een categorie van weinig interessante huurders. Ze kunnen onverwacht uit het land gezet worden, waardoor de verhuurder niet langer zeker is dat de huur zal betaald worden. Maar, niet alleen vluchtelingen hebben problemen. We stellen vast dat ook ex-psychiatrische patiënten moeilijk onderdak vinden na een opname in een psychiatrische instelling. Wat geldt voor vluchtelingen en psychiatrische patiënten geldt nog meer voor ex-gevangenen. Verhuurders vragen zich af of ze kampen met verslavingsproblemen, of dat ze nog schulden moeten aflossen. Men is bang dat de huurder niet in staat zal zijn om te betalen. Het gevaar voor huurschade bestaat eveneens. Hoe wil Zacheüs vzw die huisvestingsproblemen dan aanpakken? De aanpak van Zacheüs vzw rust op twee pijlers. De eerste is de vaste overtuiging dat de aanwezigheid van een vrijwilliger als bondgenoot van kansarme huurders een belangrijk verschil kan maken. Voor veel mensen is het bijzonder moeilijk om de draad van hun leven opnieuw op te nemen en hun plaats (terug) te vinden in de maatschappij. Een begripvol iemand aan hun zijde kan helpen om hindernissen te overwinnen en een (re)-integratie in de samenleving mogelijk maken. Behalve de praktische nood aan huisvesting is er nood aan de ondersteuning en bemoediging door iemand die samen op weg wil gaan. De tweede pijler is een waarborgfonds waarover de vereniging beschikt. Door dit fonds is de vereniging in staat om zich waarborg te stellen voor sociaal kwetsbare huurders. Zo hoopt Zacheüs bij verhuurders voldoende vertrouwen te creëren om woningen ter beschikking te stellen. Als er problemen zijn m.b.t. de correcte naleving van het huurcontract, dan kan de vereniging mee aansprakelijk gesteld worden. Daarvoor wil Zacheüs vzw zich engageren in de wetenschap dat het hier en daar ook effectief mis zal lopen. Zacheüs doet een beroep op vrijwilligers. Hoe werkt dat in de praktijk? Zacheüs werkt met vrijwilligers en wil kansarme huurders in contact brengen met een medestander. De vereniging staat dus voor een vorm van wonen onder begeleiding. Hierbij komt er een samenwerking tot stand tussen de vzw zelf, de vrijwilliger, de huurder en de verhuurder. De vrijwilliger is bereid om samen met de kandidaat-huurder op zoek te gaan naar een geschikte woning en met hem/haar nadien in contact te blijven. In geval van conflicten tussen huurder en verhuurder kan hij een bemiddelende rol spelen. Dit bondgenootschap kan verder gedijen middels regelmatige huisbezoeken en gesprekken Wat heeft Zacheüs die vrijwilligers te bieden? Door onszelf waarborg te stellen voor kansarme huurders versterken we de positie van de vrijwilliger die samen met een huurder op zoek gaat naar een woning. Daarnaast beschikt onze vereniging over een team dat permanent een luisterend oor en deskundig advies willen geven aan vrijwilligers. Men kan een beroep doen op Zacheüs vzw telkens als er vragen of problemen zijn m.b.t. het bondgenootschap met kansandere huurders. Tenslotte organiseert Zacheüs vzw -in samenwerking met Welzijnszorg Limburg- regelmatig vormings- en uitwisselingsavonden voor medestanders. Die avonden bevatten algemene informatie over welzijnsdiensten, alsook bieden ze medestanders de gelegenheid om concrete problemen te bespreken met deskundigen en andere vrijwilligers. Wie kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger-medestander? Zowel mensen die reeds actief zijn in een bestaande groep of vereniging als mensen die zich betrokken voelen en zich willen engageren voor kansanderen in hun buurt. Ervaring of diploma’s zijn niet vereist. Wat belangrijk is, dat zijn stabiele vrijwilligers met een groot hart en voldoende sociale feeling om met kansanderen om te gaan. Komt Zacheüs met zijn werking niet in concurrentie met andere groepen die zich inzetten voor kansarmen in een parochie? Absoluut niet. We willen helemaal geen afzonderlijke Zacheüsgroepen of zo oprichten. In tal van parochies gebeurt er heel veel op vlak van diaconie. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. We wensen het bestaande engagement van vrijwilligers en groepen, zoals Sint-Vincentiusgroepen, Welzijnsschakels, verenigingen voor vluchtelingen, enz. te versterken met ons eigen aanbod zonder dat het noemenswaardige verplichtingen schept van hun kant. Natuurlijk zijn we ook blij als er zich nieuwe vrijwilligers melden. Waar haalt Zacheüs zijn inspiratie vandaan? De vereniging Zacheüs is –in de nasleep van het jaar van de dienstbaarheid – opgericht. Haar naam verwijst naar het Zacheüsverhaal, dat een oproep inhoudt om maatschappelijke vooroordelen en onverschilligheid te doorbreken en solidair te zijn met mensen die om één of andere reden in de rand van de samenleving terechtgekomen zijn. Daarnaast heeft Zacheüs vzw als inspiratiebron de adventscampagne van Welzijnszorg ‘Gevangen in armoede’ van 2003. Ook de tweede beleidsbrief van Mgr. Paul Schruers over “Medemensen in en uit de gevangenis” (2003) hebben we gelezen. In 1995 was er de verklaring van de bisschoppen van België over “Migranten en vluchtelingen in ons midden”. Die verklaring hield ondermeer een oproep in tot grotere solidariteit met migranten en de wens om in parochies een doorgangshuis in te richten voor de opvang van vluchtelingen. Voor die intenties wil Zacheüs vzw zich samen met anderen op haar beurt engageren. Zet de vereniging zich dan enkel in voor christenen? Nee, de vereniging Zacheüs stelt zich -als christelijk geïnspireerd project binnen het bisdom Limburg- belangloos ten dienste van de pluralistische samenleving. Dat betekent dat de vereniging bereid is zich te engageren voor mensen ongeacht hun levensbeschouwing. Vrijwilligers die wensen op weg te gaan met kansarme huurders kunnen zich melden bij Michele Chiappo (089/381286 of grh@pandora.be). Zacheüs vzw is ook op zoek naar verhuurders die een woning ter beschikking willen stellen van kansarmen. Meer informatie over Zacheüs vzw kan je vinden op http://clix.to/zacheus Ons adres is: Zacheüs vzw, Runkstersteenweg 111, 3500 Hasselt. (tb)

chiasme - structuur in de bijbel
- bibliografie : http://www.unigre.it/rhetorica%20biblica/bibliografia/bibliografia.pdf .

Child Focus , Houba - de Strooperlaan 292 , 1020 Brussel , Tel. 02/475.44.11 , Fax 02/475.44.03 , http://www.childfocus.org , gratis noodnummer voor verdwijningen en seksueel misbruik: 110

christelijke meditatie . - meditatie - christelijke meditatie - interreligieuze meditatie -Vipissana meditatie centrum (boeddhisme) -
Wat is Christelijke Meditatie? Christelijke meditatie is een mantra-meditatie die in volstrekte eenvoud en stilte wordt beoefend. Gezien zijn eenvoud staat deze meditatiediscipline voor iedereen open. Deze praktijk is gebaseerd op een vroeg christelijke traditie en wordt vanuit christelijke inspiratie aangereikt, maar elke christelijke mediterende behoudt zijn eigenheid, achtergrond en traditie, omdat deze praktijk voorbij de begrenzing van opgelegde leerstellingen reikt. Christelijke meditatie is niet alleen oecumenisch, maar ook een universele praktijk, die eenheid schept in jezelf en verbondenheid creëert met anderen. Website : http://members.tripod.com/ccmbe/centrum_voor_christelijke.htm .
The International Centre The World Community for Christian Meditation, St. Mark's, Myddelton Square , London EC1R 1XX , England, UK  , Tel: 020 7278 2070 , Fax: 020 7713 6346 ,  Email: wccm@compuserve.com . Website : http://www.wccm.org/ .
Laurence Freeman over de interreligieuze dialoog , zie :  http://www.wccm.org/lftndialog01.html .
Centrum voor Christelijke Meditatie ( CCM ) : Het Centrum voor Christelijke Meditatie voor België en Nederland te  Grimbergen is één van de 16 centra aangesloten bij de Wereldgemeenschap voor Christelijke meditatie, verspreid over geheel de wereld. Het werd opgericht in 1992 in aanwezigheid van Laurence Freeman o.s.b. en heeft, zoals alle centra, volgende instelling: De beoefening en verspreiding van de meditatie, zoals John Main ze in de christelijke traditie doorgeeft, in dienst van de eenheid van allen. Het centrum wordt geleid door een stuurgroep die maandelijks samenkomt. Agnes D’Hooge-Dumon leidt het centrum in samenwerking met Julien Frateur, Bob Kerkhofs, José Pype, Karel Rymen, Ignace Vandaele en Siglinde van Ransbeeck. Website : http://members.tripod.com/ccmbe/index.htm .
CENTRUM VOOR CHRISTELIJKE MEDITATIE BELGIE , Beiaardlaan 1,  B-1850 GRIMBERGENTelefoon en fax: (02) 305.75.13. Rekeningnummer: 436-6255861-02 . e-mail: ccm@pandora.be en Website CCM op Internet: http://www.clik.to/ccmbe .
Grimbergen : bijeenkomsten gaan door in de Kapittelzaal van de Norbertijnenabdij. Contactpersoon: Agnes D’Hooghe-Dumon - Tel. 02-305.75.13 (tussen 9 en 12 uur) . Wekelijks, maandag om 20 uur. Website : http://www.kerkgrimbergen.be . Klik bij abdij-activiteiten op Algemeen . Kies dan : 9. Centrum voor christelijke meditatie Klik. Dan : voor meer informatie : klik. Dan kan je kiezen voor activiteiten voor België en Nederland. En dan kan je nogmaals kiezen.
Voor wat 'Limburg' betreft zie website http://www10.brinkster.com/duruelo/chrmed.html .
- DIESTKapel van de Kruisheren. Verstappenplein 12 , Karel Rymen - Tel. 013-44.30.18 . Wekelijks, dinsdag om 19.45 uur. Karel Rymen .
- HASSELT-RUNKST , Winterkapel van de kruisheren., Kruisherenstraat 29,, Linda Plessers, tel. 089-86.45.97 en Elvire Peeters . 2e en 4e maandag van de maand 19.45 u.
- Hasselt , Bidkapel abdij Herckenrode, Abdij 1, 3511 Herckenrode , Francis Leyssens, tel. 011-28.57.86 of 0498-48.25.02 . 1e en 3e maandag van de maand, om 20.00 u. Francis Leyssens  .
- MAASEIK-OPOETEREN , Gerriskapelstraat 22 , Linda Plessers - Tel. 089-86.45.97 , Wekelijks, vrijdag om 20 uur .
- OPGLABBEEK , (Troempeelke) , Kapelstraat 10 , Margriet Janssen-Aerden - Tel. 089-85.60.03 , 1e en 3e dinsdag om 20.15 uur. margrietaerden@hotmail.com .
- ZUTENDAAL,   Pandenstraat 44 , Frans en Mia Wels-Vangehuchten - Tel. 089-61.17.23 , Om de veertien dagen, dinsdag om 20 uur welsvangehuchten@belgacom.net .
JE KAN GOD NIET KENNEN ALS JE JEZELF NIET KENT . Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 februari 2004 gaat in de Abdij Herkenrode een meditatieweekend door dat wordt georganiseerd door de groepen uit Limburg en Diest. Begeleider E.H. Hugo Vanmarsenille. Info: Mia Vangehuchten 089.611723 welsvangehuchten@belgacom.net en Margriet Aerden 089. 856003 margriet.aerden@hotmail.com . Om in te schrijven stort 70 euro op de rekening 784.5021099.17 van Frans Wels Pandenstraat 44 te Zutendaal.
- TIJDSCHRIFT "HEILIGING" - SPECIAAL NUMMER CHRISTELIJKE MEDITATIE
Vanuit een geestelijke nood worden steeds meer mensen gevoelig voor de stilte voorbij woorden. Het voortreffelijk spiritueel tijdschrift "Heiliging", uitgegeven door de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken-Brugge, onderkent deze nood en wijdt het decembernummer 2005 uitsluitend aan de christelijke meditatie. Verschillende auteurs verlenen hun medewerking. Het tijdschrift wil de diepere betekenis, de achtergrond, de praktijk en de vruchten van de christelijke meditatie, kortom de rijkdom van deze praktijk kenbaar maken. Het tijdschrift kan bekomen worden bij de Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, 8200 Brugge.

Christelijke Mutualiteit = CM

christen(dom) - christenen - religies - christendom - ARPEE = ADMINISTRATIEVE RAAD VAN DE PROTESTANTS-EVANGELISCHE EREDIENST - orthodoxen -
- CHRETIENS.ORG: l'Annuaire Encyclopédique des Sites Chretiens Francophones (1853 sites) : http://www.mylinea.com/christ/ .
- joods christendom - een bibliografie : http://www.bockmuehl.net/D1b%20Bibliography.htm .

Christen Forum
- Gent , e-mail : info@christenforum.be . Website : http://www.christenforum.be/ . Adres secretariaat: Coupure 5, 9000 Gent t.a.v. BEYAERT Christiaan
- Hasselt . E-mail : info@cflimburg.be . Zetel & secretariaat : Rudi Draye Pietelbeekstraat 165, 3500 Hasselt . secretariaat@cflimburg.be . Voorzitter Francis Loyens , Zeven-septemberlaan 5, 3500 Hasselt . voorzitter@cflimburg.be . Website : http://www.cflimburg.be/index.htm .
- Christen Forumavonden in Hasselt
--- 2002.10.14 . Tibériade . Je bent jong en je wil God Jonge kloosterlingen getuigen
--- 2002.11.25 . Prof. Jean-Jacques Cassiman en Prof. Jacques Haers s.j. Voor de genen die God zoeken. Genetica en theologie
--- 2003.01.20 . Dr. Ilse Kerremans . Geloof geeft je beroep veerkracht
--- 2003.02.17 . Prof. Johan Verstraeten . Globalisering: wie bepaalt de regels?
--- 2003.03.17 . Abt Ulrik Geniets en deken Lambert Vanherk . Volksdevotie:folklore of geloofspraktijk? Abt Ulrik Geniets en deken Lambert Vanherk
--- 2003.11.17. Jan Claes - Geert Daenen - Bahattin Koçak . Multicultureel: samenleven of samen beven?
--- 2004.10.18 . Lode Aerts. De bijbel : een verhaal van mensen nu
--- 2004.11.22 . Christine Bruggeman . Wij gehandicapten : de Arkgemeenschappen van Jean Vanier -
--- 2005.01.31 . Jean-Luc Dehaene . Hoe sociaal is het nieuwe Europa?
--- 2005.02.21 . Mieke Van Hecke . Het katholieke onderwijs van de toekomst.
--- 2005.03.14 . Anselm Grün . Spiritualiteit van beneden.
--- 2005.10.24 . Patrick Hoogmartens . Een levende relatie met God
--- 2005.11.21 . Hilde Kieboom . San Egidio: een groot verhaal voor kleine mensen.
--- 2006.01.23 . Christoffel Waelkens . Genesis en de oerknal. Twee gescheiden verhalen?
--- 2006.02.20 . Luc Van Looy . Te jong voor de kerk ?
--- 2006.03.20 . Dr Anne Beyen - Dr Jan De Lepeleire - Dr Marc Desmet . Dementie : de vergeten dimensies
--- 2006.10.23 . Peter Adriaenssens : Onze kinderen zijn geweldig
--- 2006.11.20 . Annemie Dillen : Het gezin : à-Dieu
--- 2007.01.22 . Geert Van Oyen : De Marcuscode
--- 2007.02.26. Professor Emilio Platti en professor Marie-Claire Foblets : Tussen minaret en kerktoren . Van wie is ons kerkplein ?
--- 2007.04.16. Conferentie-interview met Willem Jan Otten en Peter Vande Vyvere, hoofdredactuer van Tertio .
--- 2007.10.15. 20 jaar Christen Forum - Jubileumviering . Kardinaal Danneels .
--- 2007.11.26. Demyttenaere in de ban van sterke nonnen .
--- 2008.01.21. Muziek, mystiek, meer mens Sigiswald Kuijken en Marleen Thiers .
--- 2008.02.18. Partnerrelatie: meer dan communicatie Professor Alfons Vansteenwegen, relatietherapeut KULeuven
--- 2008.03.10. Verzoening na misdaad: straf! Achiel Neys en Jan Van Herp, gevangenisaalmoezenier en ex-gedetineerde
- Tijdschrift
--- nr.73 . April 2005 .

- Programma Christen Forum Hasselt , Cultureel Centrum , 20.00 u . 2012-2013 : Zie : http://www.cflimburg.be/conferenties/jaarprogramma/jaarprogramma.html .
- Ignace Verhack - 15 okt. '12 . Wat bedoelen wij als wij God zeggen?
- Katrien Cornette - 26 nov. '12 . Psychiatrie: een spiegel voor zingevingsvragen
- Gie Goris - 28 jan.'13 . Oost, West, Europa best!?
- Mgr. Johan Bonny - 18 feb. '13 . De Kerk 50 jaar na Vaticanum II
- Paul Kevers - 18 maart 2013. Exodus: een Bijbelse tocht met de vragen van nu .

Christenen voor het Socialisme , Belgradestraat 78, 2800 Mechelen . Tel : 015/41.64.84 . E -mail: christenen.v.h.socialisme@skynet.be . Website : http://users.skynet.be/cvhs/ .

Christian City Church . Verwijzing : Christian City Church .
- Website : http://www.christiancitychurch.nl/ . Christian City Church in Amsterdam is een kerk die mensen wil helpen bij de uitdaging om met geloof te leven in de eenentwintigste eeuw. Modern qua uitstraling, maar vasthoudend aan de oorspronkelijke boodschap van de bijbel, ontwikkelt Christian City Church een omgeving waarin mensen vrij zijn om te groeien in hun relatie met God, in een zorgzame omgeving. We hebben tweetalige diensten, met zowel Engelse als Nederlandse vertaling. We zijn multicultureel en daar zijn we trots op. Christian City Church International Christian City Church in Amsterdam is deel van een wereldwijde kerkbeweging, Christian City Church International (C3i), opgericht door Ps Phil Pringle in Sydney, Australië. De kerken van C3i zijn verspreid over de grote steden van de wereld. Met dit in gedachten richt Christian City Church Amsterdam zich op de locale gemeenschappen in de regio rond onze stad, terwijl we actief betrokken zijn in het stichten van activiteiten over geheel Europa en andere delen van de wereld. Bezoek de C3 International website Onze Voorgangers James en Corrie Herbertson zijn opgegroeid in de voorsteden van Sydney, Australië. Sinds ze zich eind 1983 aansloten bij Christian City Church Sydney, heeft de familie Herbertson een actieve rol gespeeld in de wereldwijde ontwikkeling van de movement. Van 1991 tot 2000 waren ze de pastors van Christian City Church Byron Bay, aan de oostkust van Australië, totdat ze werden uitgezonden om de kerk in Amsterdam te beginnen. Met hun rijkdom aan ervaring en training zijn de Herbertsons nu toegewijd aan het bouwen van een geweldige kerk in Amsterdam. Op dit moment hebben ze ook de leiding over C3i Europa , momenteel actief in zeven landen. James en Corrie hebben drie kinderen in de tienerleeftijd, ze houden van kunst en een goede kop koffie en ze genieten van leven in dienst van God. Contact Christian City Church hoort graag van je. E-mail: Stuur een e-mail naar C3 : http://www.christiancitychurch.nl/formpage.php?page=47&Lan=nl . Telefoon: 020 770 7153 Post: Postbus 23510, 1100 EA Amsterdam, Nederland Zondagdiensten: Iedere zondagochtend om 10:30 uur Congrescentrum Amstelveen Sandbergplein 24 1181 ZX Amstelveen routebeschrijving en openbaar vervoer Kantoor: Dinsdag tot vrijdag 10:30-16:00 Ingogostraat 2hs 1092 HZ Amsterdam .

- Cimobue . Zie website : https://en.wikipedia.org/wiki/Cimabue .

CIMIC , Centrum voor Interculturele Management en Internationale Communicatie, Lange Ridderstraat 36-38 2800 Mechelen (Belgium) Tel: +32-(0)15/21.98.72 Fax: +32-(0)15/20.48.64 . E-mail : cimic@khm.be . Website : http://www.cimic.be/ . Zaterdag 29 mei 2004, 10.00 -17.00 u. : "Het vrouwelijk principe in het boeddhisme en in de islam." Een verrassend samenbrengen van twee religieuze tradities, een concrete aanzet tot actieve interculturele dialoog. Judith Simmer-Brown (professor Religious Studies, Boulder, Colorado) en Durre Sameen Ahmad (professor Psychology and Communication, Lahore, Pakistan) geven een uiteenzetting over de aanwezigheid en het belang van de vrouw in respectievelijk het boeddishme en de islam.

Cisterciënzerorde, http://users.belgacom.net/merton/vandaag.htm .
- Priorij van Onze-Lieve-Vrouw van Klaarland , Vosheuvelstraat 39 , B-3950 Bocholt . Tel : [32] (11) 44 61 69 . Fax : [32] (11) 44 60 44 . E-mail : klaarland@yucom.be . Website : http://www.abbayes.net/aujourd'hui/trappistes/klaarland.htm . Bezienswaardig is ook de 'Priorij van OLV van Klaarland', een oude herenhoeve met prachtige moderne kapel, waar de zusters Trappistinnen in 1975 hun intrek namen. Op 12 oktober 1945 werd de v.z.w "Cisterciënzerabdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth" opgericht, en in 1946 16 ha heide en mastbos in Brecht aangekocht. De abdij kende een vlugge aangroei en kon twee stichtingen realiseren : in 1962 OCSO Redwoods Monastery in Californië in 1970 Priorij O.-L.-Vr. van Klaarland te Bocholt .

CKG = Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning . Er zijn momenteel 23 CKG's in heel Vlaanderen . Website http://www.ckg-project.be/ . Jaarverslag ckg's 2001 : http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/vwv/Website2.nsf/0/978283a284687c49c1256d1600397f80/ .

* Claerhout Bert, Tertio, jg. 2 (31 oktober 2001), nr.90, blz.1,3-4. Islamkenner Urbain Vermeulen: 'Islam is wars van zelfkritiek'

Claes Jan, pastoor te Kuregem.

Clara - Clarissen . Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Nadat ze sterk onder de indruk was gekomen van het leven van de twaalf jaar oudere stadsgenoot Franciscus, verliet zij in 1212 het huis van haar ouders. Ze voegde zich bij Franciscus in Portiuncula, in de buurt van Assisi. Daar stichtte ze een nieuwe orde van slotzusters, naar het voorbeeld van de pas opgerichte franciscanenorde. Haar zusters kregen de opdracht in ieder mens Christus te herkennen. De Heilige Clara was de eerste vrouw die een regel schreef voor een vrouwenorde. De nieuwe orde, die meteen ook de eerste erkende vrouwenorde was, kende al snel succes en trok steeds meer jonge vrouwen. In 1216 werden de statuten ook door Paus Inocentius III erkend. De Heilige Clara stierf in op 11 augustus 1253 in het plaatsje San Damiano, twee dagen nadat de orde door paus Inocentius IV bekrachtigd werd. Op 15 augustus 1255 werd ze heilig verklaard. 750 jaar Clara . Eerder dit jaar hadden de algemene oversten Giacomo Bini (de overste van de minderbroeders), Joachim Giermek (de overste van de conventuelen), John Corriveau (de overste van de kapucijnen) en Ilja Zivkovic (overste van de derde orde van de franciscanen) een gemeenschappelijke brief geschreven naar aanleiding van de 750e verjaardag van de dood van de Heilige Clara. Daarin prezen ze toen de “De mystiek van de kwetsbaarheid” van de heilige Clara en haar “armoede van hart”. De vieringen ter nagedachtenis van het overlijden van de Heilige Clara gingen op Palmzondag 2003 van start. Op 11 augustus 2004, de feestdag van de H. Clara, werden ze officieel afgesloten. Website Clarissen in Vlaanderen en Nederland : http://www.clarissen.be/ .

CLASSIFICATIE

 GOO  NBC  NUGI  NUR  SISO      
               
  0.8.38 ethiek  611 filosofie en ethiek algemeen 737 sociale kennistheorie en ethiek
705 godsdienstwijsbegeerte en ethiek

 170 ethiek      
    661: vraagstukken van mens en maatschappij
740 : Mens en maatschappij algemeen
       
         323 kinderbescherming      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

lijst van CLB's  (Centra voor LeerlingenBegeleiding) , zie website onderwijs in Vlaanderen , Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap , Afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs , Hendrik Consciencegebouw , Koning Albert II-laan 15 , B - 1210 Brussel . bel gratis tel. 0800/30203.
naam Vrij CLB West-Limburg (Beringen) , adres : Sint-Catharinastraat 8 , 3580 Beringen . Telefoon 011/45.63.10 . Fax 011/45.63.11 . E-mail : e-mail beringen@clb-net.be . Webpagina : http://www.ond.vlaanderen.be/clb/database/fiche.asp?id=52 . Directeur Christine Tielemans .
Mathieu Drijkoningen VCLB-Limburg Emiel Vandorenlaan 147 3600 Genk. telefoon: 089/51 98 60 fax: e-mail: vclb.limburg@clb-net.be
Paul Vangenechten CLB G.O. Zuid-Limburg Sacramentstraat 70 3700 Tongeren. telefoon: 012/23 12 39 fax: e-mail: clb.zuid-limburg@rago.be
plaatsvervanger Marcel Smolders Vrij CLB Regio Genk Zevenbonderstraat 80 3600 Genk . telefoon: 089/56 93 20 fax: e-mail: genk@clb-net.be
Lieve Vandormael Provinciaal CLB Stadsomvaart 9 3500 Hasselt . telefoon: 011/23 07 20 fax: e-mail: lvandormael@limburg.be

1 Clemens
- Sources chrétiennes n° 167 bis .
- Épître aux Corinthiens . auteur(s): Clément de Rome . Introduction, texte, traduction, notes et index par Annie Jaubert, maître de recherches au C.N.R.S. Réimpression de la première édition revue et corrigée . Paru en : 1971 - Nouvelle édition : 2000 . 288 pages - Dimensions: 195 x 125 x 23 - Poids 330 grammes . 28 Euros / 183,67 Francs - disponible . ISBN : 2204064696 - SODIS : 8260747 - EAN : 9782204064699
- http://www.bibarch.com/Copyright&Sources/WorksCited.htm .
- https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1773 .
- http://clemensvanrome.blogspot.be/ .
- http://vroegekerk.nl/content.php?id=59 .

Cleopatra : http://www2.let.uu.nl/solis/kcv/cleopatra/ctekstprim.html .

Clickx-Magazine is een tweewekelijkse uitgave van Clickx Magazine nv. ,  Neerveldstraat 109 - 1200 Brussel , Fax 02/776 23 54 , Website : http://www.clickxmagazine.be/ . E-mail clickx@sanoma-magazines.be . Voor de voordeligste abonnementsvoorwaarden kan u contact opnemen met onze klantendienst. Telefoon 070/66 01 12 - Fax 02/776 22 39

* Cloostermans Guido:  In 1992 verzorgden Guido Cloostermans (samenstelling) en Rudi Van Beek (foto's) een reeks, "Anders geloven in Limburg" genaamd. Op zaterdag 25 en zondag 26 juli 1992 verscheen het artikel over De Verenigde Protestantse Kerk van België en werd geschreven door Guy Goewie die een interview met dominee Lianne de Oude had.

CLUB winkels  (boeken, papierwaren, ) , website: http://www.club.be/indexn.asp . Maastrichterstraat 9, 3500 Hasselt. Tel.: 011/35 05 10. e.mail:info@club.be 

CM ( Christelijke Mutualiteit )
- Nationaal Secretariaat ,  Haachtsesteenweg 579 ,  1031 Brussel  ,  02/246 41 11 . Website : http://www.cm.be/ .
- CM LIMBURG , Christelijke Mutualiteit Limburg , Prins Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt . Voorzitter: Karel PEETERS . Secretaris: Jan SCHRIJNEMAKERS . tel.: (011) 28 02 11 fax: (011) 28 35 59 , E-mail: limburg@cm.be Tijdschrift Moment :  http://www.cm.be/asp/fs_module.asp?ziekfonds=131&lang=nl&reference=8-1.4-1 .
Nuttige telefoonnummers: Infolijn ziekenvervoer : 0800/97 107 . CM-foon : 011/280 280 . Skoebidoe : 011/280 290 . CM-Contactcenter : 011/280 211 . Hospitalisatie : 011/280 525 . Kantoor : Fruitmarkt 18, 3500 Hasselt . Tel : 011 28 03 24 . Website : http://www.cm.be/nl/131/app_test/contactpunten.jsp .

CMI = Comité voor Missionerende Instituten , Haachtsesteenweg 3 , 1210 Brussel . Tel: 02/219.28.71 - Fax: 02/219.54.87 . E-mail : cmi-cim@pi.be . Mission with a future Video 23 min. Productie: CMI & Avimo - Realisatie: Sylvester Productions. Deze video werd gemaakt in opdracht van het Comité van Missionerende Instituten (C.M.I.). Onder het motto "Goed Nieuws uit het Oosten" toont de nieuwe missiekalender 2004 dertien kleurrijke schilderijen van de Chinese kunstenaar He Qi. Ij . Zijn werk laat hij zien hoe God in zijn menslievendheid via Jezus alle spanningen en tegenstellingen overbrugt. De kalender brengt de dialoog tussen de Chinese en West-Europese kerk in beeld en wil een boodschap van vrede zijn. De kalender kost 6 euro, plus verzendingskosten en kan besteld worden bij het Comité

CNCD = Centre national de coopération au développement, Belgique , Handelskaai 9 - Quai du Commerce 9, 1000 Brussel - 02/250 12 30 . Fax: + 32 - 2 - 2501263 . E-mail : cncd@skynet.be . Paola peebles : e-mail: paola.peebles@cncd.be . Tel: 02/250 12 50 . Stéphane Desgain (CNCD).
Email : stephane.desgain@cncd.be . Tel : 02/250 12 67 . Februari 2001 : Dakar 2000 : interview met Stéphane Desgain door Jan Versluys. Stéphane Desgain heeft bijna een jaar gewerkt met de Senegalese organisaties die instonden voor de voorbereiding van Dakar 2000, de eerste panafrikaanse en internationale conferentie voor de opheffing van de schuld van de Derde Wereld. Oorspronkelijk was hij vertrokken naar Senegal voor de bouw van een installatie voor het drogen van vis op basis van zonne-energie voor een vissersgemeenschap in de Joalregio, ten zuiden van Dakar. Hij neemt echter snel contact op met Binta Sarr, vice-voorzitter van CONGAD (1) en mede-initiatiefnemer van het project. Lees verder op webpagina : http://users.skynet.be/cadtm/pages/nederlands/NEDdesgain.htm .

CocosNet bestaat sinds 1991. (Cocos staat voor Computer Ondersteunde Catalogus voor OntwikkelingsSamenwerking) Informatienetwerk van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Het Cocosnet is een samenwerkingsverband van 10 documentatiecentra van niet goevernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en vzw’s die werken rond het Zuiden, Noord-Zuid relaties, Internationale politiek of de multiculturele samenleving.
Samen stellen ze 4 databanken ter beschikking die gratis op het Internet kunnen worden geraadpleegd. De databanken bevatten beschrijvingen van boeken, artikels, multimedia of leermiddelen aanwezig in de documenatiecentra van de ngo's. Per databank krijgt je meer uitleg over de inhoud
Website : http://www.cocosnet.be/ . E-mail : info@cocosnet.be .

Coelho Paulo
- Website : http://www.paulocoelho.com/ .
- De boeken van Paulo Coelho : http://www.nnbh.com/basis.php?words=Paulo+Coelho&sf1=&header=auteur/paulo_coelho&sort=alfa .

Coenegrachts Bart, coördinator Vlaamse roepingenpastoraal, is afkomstig van Vroenhoven (bij Maastricht). Hij werd op 17 maart 1965 in Tongeren geboren. Middelbare studies deed hij in Sint-Truiden. Daarna studeerde hij filosofie en theologie aan het seminarie van Hasselt en aan de KU-Leuven. Hij specialiseerde zich in pastoraaltheologie. In 1991 is hij priester gewijd. Twe e jaar later is hij les gaan geven aan het seminarie in Hasselt en sinds 1994 draagt hij er tevens zorg voor de spirituele vorming. E-mail: bart.coenegrachts@tiscali.be . Adres: Maastrichtersteenweg 69, B-3770 Riemst . E.H. Bart Coenegrachts , Grootseminarie Hasselt , Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt . Tel. : 011/24 90 40. Christelijke gemeenschappen in deze tijd: een bovenzaal met twee grote deuren / Paul Schruers ; Jan Boonen ; Bart Coenegrachts ; e.a. - Averbode : Altiora, 2001. - 115 p. - ISBN 90-317-1713-4

Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal , Reep 1, 9000 Gent, Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal onder redactie van de theologieprofessoren van de Vlaamse Grootseminaries van Brugge en Gent en de faculteit der Godgeleerdheid van de KU Leuven. Collationes . Website : http://www.collationes.be/ .
Inhoud van Jg 32 (2002/1) Dirk Willems, Van hulp naar heling. De partnerwerking van Broederlijk Delen Adelbert Denaux, Matteüs' verhaal van Jezus' begrafenis en verrijzenis (Mt 27,57-28,20) Roger Burggraeve, De bijbel als denkwijze en de eigenzinnige wijsheid van de liefde Gert Poelman, Maria in het oecumenische gesprek Hendrik Hoet, Internationaal Commentaar op de Bijbel Inhoud van Jg 32 (2002/2) Mgr. E. de Jong, Kerk en Internet, Internet en Kerk. Een heilzaam verbond? Bert Roebben, Religieuze communicatie in een moderne cultuur. Een pleidooi voor religieuze jongvolwassenenvorming Jos Vercruysse, Drie in één? Katholieken, orthodoxen en protestanten: enig in de éne oecumenische beweging? Herwig Arts, Holisme en christelijke spiritualiteit Jan Lambrecht, Zondigen tot meerdere eer en glorie van God? Paulus' gedachtegang in Romeinen 3,1-9
36ste jaargang, nr. 2, April 2006 Het lijden en de dood van de Zoon van God volgens Johannes (Gilbert Van Belle) Alle evangelisten besteden zeer veel aandacht aan Jezus' lijden en dood, maar ze doen dat telkens op hun eigen manier. In vergelijking met de synoptici gaat Johannes een heel eigen weg op. Dat blijkt evenzeer uit de opbouw van zijn passieverhaal als uit zijn taalgebruik. Gilbert Van Belle laat zien hoe dat leidt tot een sterk theologische interpretatie van het passiegebeuren. Hij toont ook aan hoe heel Jezus' leven daarmee in eenklank is en zijn voltooiing vindt het 'het Uur'. Nostra aetate 4: Vaticanum II over de joden. Een historiek (Mathijs Lamberigts en Leo Declerck) Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis van de 20ste eeuw voltrok zich in de verhouding tot het jodendom. De christelijke kerken hebben zich rekenschap gegeven dat ze niet vrijuit gaan in een lange en vaak beschamende geschiedenis van discriminatie. Bovendien hebben ze de joodse wortels van het christelijk geloof herontdekt. Dat alles klinkt ook sterk door in Nostra aetate 4. M.Lamberigts en L.Declerck schetsen de ontstaansgeschiedenis van dit document in de loop van het Tweede Vaticaans concilie. Waarover we niet mogen zwijgen. Triniteit bij Maurice Zundel (Erik Galle) God komt in de christelijke geloofsbelijdenis ter sprake in onherleidbaar drievoud: Vader, Zoon en Geest. De reflectie daarover heeft geleid tot het triniteitsdogma. Voor de meeste gelovigen is dit een geloofspunt dat hoog boven de concrete beleving zweeft. Om te laten aanvoelen dat de drie-eenheid van God er echt wel toe doet, ook in het concrete geloofsleven, heb je iemand nodig die de band kan leggen tussen theologie en spiritualiteit. Erik Galle vindt zo iemand in de Zwitserse theoloog, poëet en mysticus Maurice Zundel. Wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven. Over eucharistie en offer (Hilde Cordemans) Zowat iedereen heeft het moeilijk met de offer-taal, zeker als het gaat over de eucharistie. Er moeten nogal wat misverstanden opgeruimd worden om te komen tot een herwaardering van de offer-gedachte. Inge Cordemans zoekt naar de juiste invalshoek en ze vindt die in de pro-existentie van Jezus. Zijn leven was helemaal een zijn-voor-ons. Dat heeft Hij bezegeld in zijn laatste samenzijn met zijn leerlingen en in zijn dood die daarop volgde. Het offer wordt dan een ultieme blijk van zijn liefdevolle zelfgave voor ons. Pastoraal in een bedevaartsoord (André Keppens) André Keppens werkt als pastor in een van Vlaanderens meeste bekende bedevaartsoorden: Scherpenheuvel. Hij gaat na wat mensen bezielt om op bedevaart te gaan. Een greep uit het intentieboek levert daarvan pakkende illustraties op. Hoe worden de bedevaarders onthaald? Hoe worden ze begeleid? Welke pastorale kansen biedt een bedevaartsoord? U kunt het allemaal lezen in de Kroniek

Colpaert Marc . E-mail : marc.colpaert@skynet.be .

COMBELL is dé referentie voor zowel bedrijven als particulieren die op zoek zijn naar een betrouwbare en professionele partner voor hun domeinnaamregistraties, website hosting en dedicated servers. Website : http://www.combell.com/nl/default.asp .

Commissie tot Bescherming van de Maatschappij ( CBM ) Gent , Henri Heimans, Kamervoorzitter Hof van Beroep te Gent . Voorzitter C.B.M. Gent . Patricia Brad , Raadsheer Hof van Beroep te Gent . Voorzitter Commissies tot Bescherming van de Maatschappij Gent 23 . Is er nog hoop voor de geïnterneerden? In : Antenne, jrg. 21 (2003) nr. 1 (mrt.), p. 36-43 . Ook op de website http://www.uvv.be/uvv5/pub/cante/psy/pdf/hoop.pdf . ANTENNE. Tijdschrift voor morele dienstverlening . Themanummer PSYCHIATRIE . Verschijningsdatum maart 2003 . Zie website http://users.pandora.be/allemeesch/KlinPsy/docum/psychiatrie2003.htm . Zie ook Jaarverslag 2002 . Project rond geïnterneerde verstandelijk gehandicapte personen in de gevangenis van Gent . Centrum Obra , Langerbrugsestraat 258 , 9940 Evergem . Tel. 09/253.72.76 . E-mail: info@obra.be . Website http://www.obra.be . Jaarverslag 2002, website http://www.obra.be/PDF/gevangenis%20JV%202002web.pdf . GHIJS, Inge, Situatie geïnterneerden is middeleeuws, in : De Standaard, dinsdag 28 oktober 2003, blz.1.2

Comités voor bijzondere jeugdzorg , Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur , Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand , Markiesgebouw , Markiesstraat 1 , 1000 Brussel . Telefoon: 02-553 31 75 , Fax: 02-553 34 15 , e-mail: bijzonderejeugdbijstand@vlaanderen.be  , Internet: Integrale jeugdhulpverlening: http://www.jeugdhulp.vlaanderen.be   , afdelingshoofd : Herbert Van Keymeulen

CODIP, Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen,

Commissariaat-Generaal van de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), Emile Jacqmainlaan 152, 1000 Brussel, Tel.: (32) 2 055111 Een korte voorstelling vind je op de website: http://bop.vgc.be/projecten/scholierenparlement/dossier9900_deel4b.html,

* communicatie: interculturele en interreligieuze communicatie op de basisischolen in Rotterdam, 

Compostella :
- Frank Maes , Scheidingsstraat 2 , 9420   Mere . Website : http://www.maesfrank.be/ . E-mail : maesfrank@skynet.be .

Computer Beurs : Micro Mega Market , DIPRO bvba , Frans De Manstraat 8 - 2600 Berchem - België . Tel: +32 - (0)3 239 56 38 - Fax: +32 - (0)3 281 57 99 . E-mail: info@dipro.be . Website : http://www.dipro.be/1/index.htm .
- verdelers : http://www.sinfilo.com/telenet/images/WifiCertifiedpartners.pdf .

concentratieschool Sint-Joost-Ten-Node: Liesbeth Stoffels, onderwijzeres in een Brusselse concentratieschool, ' je kunt iemand pas iets leren als die je begrijpt’ - Peter Zwertvagher in: Tertio, 13 juni 2001, blz 4. Webpagina http://www.interlevensbeschouwelijk.be/multisch.html#STOFFELS .

- concilie van Trente :
** De hervormers en een overzicht van de documenten van het concilie van Trente : http://gat.univ-lyon2.fr/doc/h/mm_03crs.pdf .
** In deze ´Parallellezing´ worden de leringen over de sacramenten van Luther, Calvijn en Trente vergeleken. Tevens wordt hierbij het Lima-raport betrokken . Website : http://www.geocities.com/jathu44/parall1d.lut.htm .
** Website : http://www.salve-regina.com/Magistere/Valeur_dogmatique_concile_de_Florence_Guibert.htm . LE DÉCRET DU CONCILE DE FLORENCE POUR LES ARMÉNIENS : SA VALEUR DOGMATIQUE . Voor theologie, spiritualiteit enz. bekijk de hele website : http://www.salve-regina.com/index.htm .

Concilium ,  Al meer dan veertig jaar ziet het tijdschrift Concilium zichzelf als een theologische onderneming met een internationale blik en met leden die actief zijn in alle delen van de wereld. Abonnementenadministratie : Gooi en Sticht , Postbus 5018 , 8260 GA Kampen (The Netherlands) . telefoon (038) 339 25 78, fax (038) 339 17 76, e-mail :  verkoop@kok.nl . Website : http://www.concilium.org/nederlands.htm .

concordans voor het bijbelgrieks : Haller's Concordance for the Greek Bible : http://www.awmach.org/cgi-bin/hi/BGR?l=A~mc=on~m=s .

Conseil oecuménique des églises = COE . Contact: + 41 22 791 6153 +41 79 507 6363 E-mail : media@wcc-coe.org .

Conférence Episcopale Française . S.R.I. = Secrétariat pour les relations avec l'islam (Organisme de la Conférence Episcopale Française) - 71, rue de Grenelle, 75007 PARIS . Tél. 01 42 22 03 23 - Fax. 01 42 84 30 41 - E-Mail : contact@le-sri.com - I.S.S.N. 0996 – 6935

COO Vlaanderen : Departement Coördinatie , Boudewijngebouw , Boudewijnlaan 30 , B-1000 Brussel . Tel.: (+32)(0) 2 553 59 68 . Fax: (+32)(0) 2 553 58 63 . E-mail: coo.eu2001@vlaanderen.be . De e-mails van de medewerkers zijn gevormd met voornaam.familienaam@coo.vlaanderen.be . Website : http://www.eu2001.be/Main/Frameset.asp?reference=25-01.03-01&lang=nl .

Coolen Mario, projectmedewerker bij Solidaridad : kerk en theologie in Latijns Amerika (nieuwe wegen in de bevrijdingstheologie), strijd van inheemse bevolking voor behoud eigen cultuur en spiritualiteit, E-mail : mario.coolen@solidaridad.nl . Hart voor de aarde. Samenstelling: Mario Coolen , Uitgave: Solidaridad en BACLA, Utrecht, 240 pagina’s met illustraties. Prijs: 12,50 euro (inclusief verzendkosten) . Zie o.a. website : http://www.spiritualiteit.net/mayamais.htm . Solidaridad is een ontwikkelingsorganisatie die zich richt op Latijns Amerika en zich sterk maakt voor mensen die zich inzetten voor een eerlijker verdeling van rijkdom en macht. Solidaridad financiert projecten op het gebied van Duurzame economie & Fair trade, Maatschappijopbouw & Mensenrechten en Pastoraat, Ethiek & Cultuur. Met campagnes in Nederland over deze thema's probeert zij de uitwisseling tussen Noord en Zuid te bevorderen. Adres: Goedestraat 2, 3572 RT Utrecht. Tel.: 020/272 03 13 . Fax : 030/272 01 94 . E-mail : solidaridad@solidaridad.nl . Website : http://www.solidaridad.nl .

COPOGRAM : Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking. Coprogram VZW Vlasfabriekstraat 11 B-1060 Brussel Tel: +32-(0)2-5361920 Fax: +32-(0)2-5341438 E-mail : info@coprogram.be . Website : http://www.coprogram.be/ . Leden : 1. 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 2. Actec - Association for Cultural Technical & Educational Cooperation 3. Alfa 4. Artsen Zonder Grenzen 5. Artsen Zonder Vakantie 6. Atol 7. Balkanactie van de Gemeenten 8. Belgische Rotaryclubs voor Ontwikkelingssamenwerking 9. Bevrijde Wereld 10. Biblionef Vlaanderen (*) 11. Boliviacentrum Antwerpen 12. Broederlijk Delen 13. Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking 14. Caraes - Caritate Aegrorum Servi 15. Caritas International Belgïe 16. CDI Bwamanda - België 17. Christelijke Blindenmissie (CBM) 18. Cimic 19. Cunina 20. Damiaanactie 21. De Pelikaan 22. De Wereldschool 23. Delipro - Centrum Voor Ontwikkeling In Vrijheid En Vooruitgang 24. Dierenartsen Zonder Grenzen 25. Djapo - Centrum Voor Mundiale Vorming 26. DMOS - Dienst Missie En Ontwikkelingssamenwerking 27. Dokters van de Wereld 28. Esmeraldas - Ecuadorcentrum 29. Evangelische Leprazending België 30. Fometro - Tropisch Medisch Fonds 31. Fos - Fonds Voor Ontwikkelingssamenwerking 32. Geneeskunde voor de Derde Wereld 33. Handicap International 34. Horizon 2007 - Liberalen voor Ontwikkelingssamenwerking 35. Ieder Voor Allen 36. Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen (*) 37. Ipis - Internationale Vredesinformatiedienst 38. IRC Belgium (*) 39. ISVI (*) 40. KBA - Kadervorming voor Afrikanen 41. Kwasa Kwasa (*) 42. Kwia - Steungroep Inheemse Volken 43. Max Havelaar België 44. Medicus Mundi Belgium 45. Medisch Missie Samenwerking - Memisa 46. Mensenbroeders 47. Muzieklabyrint 48. Nationaal Komitee voor Onthaal derdewereldstudenten en -stagiairs 49. Ninafri 50. Oxfam Solidariteit 51. Oxfam-Wereldwinkels 52. Phos - Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking 53. Plan België 54. Protos - Water maakt vrij 55. Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal 56. Safier (*) 57. Samenwerking en Solidariteit 58. Solidariteit Derdewereldstudenten 59. Steunfonds Derde Wereld 60. Stichting Antoon Spinoy 61. Studio Globo 62. Tearfund - Christelijke Solidariteit voor een Wereld in Nood 63. Trias 64. Ucos - Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 65. Umubano - Vlaams-Rwandese Vereniging 66. Unicef - Belgisch Comité 67. VIC - Vlaams Internationaal Centrum 68. Vodo (*) 69. Volens 70. Vredeseilanden 71. Wereldmediateek 72. Wereldsolidariteit 73. Wereldwerkplaats 74. Wereldwijd Mediahuis (*)

COPPIETERS HONORE JOZEF Overmere, 30 maart 1874 - Gent, 20 december 1947 * BRONNEN: KADOC, Doodsbrief; "Het belang van Limburg", 21/12/1947, p. 1; Archief Bisdom Gent, steekkaarten; "Het Bisdom Gent", p. 367-380. * OPLEIDING/DIPLOMA: 1886-1892: humaniora Sint-Vincentiuscollege Eeklo; 1892-1893: studies Kleinseminarie Sint-Niklaas; 1892-1896: studies Grootseminarie Gent; 1902: doctor en magister theologie; Doctor honoris causa in de semitische talen. * LOOPBAAN: 19/12/1896: priesterwijding; 23/07/1900: docent KU Leuven (exegese en oosterse talen); 1902-1920: buitengewoon hoogleraar KU Leuven (exegese en oosterse talen); 1913-1920: directeur Bijbels Museum; 02/02/1911: erekanunnik Gent, Sint-Baafs; 29/12/1919: pastoor Lokeren; 29/12/1919: deken Lokeren; 08/08/1924: pastoor Aalst; 08/08/1924: deken Aalst; -: titelvoerend bisschop Helenopolis; 28/01/1927: hulpbisschop Gent, met recht van opvolging; 05/03/1927: lid bisschoppelijke Raad; 31/03/1927: vicaris-generaal; 15/05/1927: gezalfd in Gent; 17/05/1927: 27ste bisschop Gent, met wapenspreuk: "Fide et caritate" (Met geloof en liefde); 05/10/1930: erekanunnik Haarlem; 16/05/1946: huisprelaat van de paus; 16/05/1946: assistent bij de pauselijke troon; * VARIA: Romeinse graaf; Grootofficier in de Leopoldsorde; Wapenspreuk: "Fide et caritate" (Met geloof en liefde). * ICONOGRAFIE: "Het belang van Limburg", 21/12/1947, p. 1; "Het Bisdom Gent", p. 367. Engagementen in organisaties en instellingen Bisdom Gent (1559-heden) voorzitter (bisschop), 1927 - 1947 (Honoré Coppieters (1874-1947). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online]. 2004-06-17]. Record no. 17591.) * Tijdens een onderhoud dat monseigneur Coppieters, op 27 juni 1940, met Kriegsverwaltungsrat Henry Koehn had, vertelde hij dat hij aan de toenmalige minister Janson had voorgesteld de 500.000 frank te betalen met geld van het bisdom. De minister had daarop geantwoord: "On ne traite pas avec des gangsters. Nous ne sommes pas en Amérique." Vele jaren later, op 17 mei 1968, deelde een prominente figuur ons mee dat monseigneur Coppieters hem had gezegd dat, door een klein toeval, de overhandiging van een miljoen frank niet had plaatsgevonden en aldus de teruggave van De rechtvaardige rechters spaak was gelopen. Monseigneur Coppieters was tijdens dit gesprek sterk geëmotioneerd geweest. Op 30 april gaf monseigneur Coppieters schriftelijk antwoord op een door procureur de Heem gestelde vraag. In vertaling luidde deze brief: “Nu verscheidene leden van de kerkfabriek, onder het zegel van geheim, weten in welke kring de dief heeft geleefd, vragen zij zich af of de kansen tot terugkeer van het geheelde of te goeder trouw bewaarde paneel niet groter zouden zijn indien, naast het parket, en in ondergeschikte orde, ook de kanunniken van de kathedraal als mogelijke tussenpersonen zouden vermeld worden aan wie vertrouwelijke mededelingen kunnen gedaan worden om het gestolen paneel te kunnen restitueren.” Pastoor Meulepas was van 1911 tot 1914 hoogleraar geweest aan het Amerikaans College. In die periode gaf monseigneur Coppieters er ook les. Maandag 9 juli 1934 werd Adhemar Goertier in zijn school, samen met zijn klasgenoten, gevormd door monseigneur Coppieters. Winders beweerde dat monseigneur Coppieters hem had gezegd dat Arsene Goedertier een verte neef van hem was. Hij zou dikwijls op bezoek zijn gekomen bij Coppieters en bleef er dan dineren. Dat gebeurde ook tijdens de periode van het onderzoek inzake de diefstal en de afpersingspoging. Zo had Goedertier vernomen wat er met de gerechtelijke overheid besproken werd. Winders verklaarde ook dat, bij het vernemen van de naam van "de dader", de bisschop had geweend. (dlg) “Hij koos pastoor Meulepas als "bemiddelaar" omdat de broer van Goedertier, die onderzoeksrechter was, in de nabijheid van de pastorie woonde. Het huis met de vier kleine treden, zegde de bisschop.” (Koehn 10 februari 1941) “De bisschop zegde mij dat hij, evenals het kapittel, geloofde dat Goedertier de diefstal had gepleegd. Hij was eveneens geneigd aan te nemen dat de echtgenote van Goedertier hiervan op de hoogte was en wist waar het paneel zich bevond.” (Koehn 18 juli 1941) * Op 28 januari 1927 werd Honoré Coppieters aangesteld tot hulpbisschop aan de zijde van de steeds zwakker wordende Monseigneur Seghers. Na diens dood beklom hij zelf de bisschopszetel (benoeming op 15 mei 1927). In tegenstelling tot zijn voorganger was Coppieters duidelijk wel in het politiek gebeuren geïnteresseerd. Coppieters kwam aan het hoofd van het bisdom Gent, een citadel van burgerlijk liberalisme enerzijds en de wieg van het socialisme in Vlaanderen anderzijds. Mgr. Coppieters was vanaf zijn seminarietijd geboeid door de sociaal-democratische beweging …” Coppieters liet zijn invloed gelden bij verschillende grote politieke discussiepunten van het moment. Bijvoorbeeld bij de controverse rond het verbinden van de lijsten van Fronters (die niet allen even katholiek waren) en de Vlaamse Katholieke Volkspartij. Het was mede door zijn tussenkomst dat deze plannen geen doorgang vonden. Coppieters kon overigens heel wat sympathie opbrengen voor de arbeidersklassen, zijn democratische houding werd trouwens niet altijd even hard geapprecieerd door de patroons. Opnieuw komen wij bij de Vlaamse kwestie. Het officiële standpunt van de Vlaamse Kerk was nog steeds unionistisch, maar Coppieters heeft zich zeker nooit voor zijn Vlaamse afkomst geschaamd. Hij erkende het bestaansrecht van de Vlaamse beweging, maar was gekant tegen elke vorm van separatisme. Wat niet wegneemt dat de Oost-Vlaamse flaminganten veel van hun nieuwe bisschop verwachtten. Zoals gezegd was de Kerk op haar hoede voor het Rode gevaar, en het ontstaan van de katholieke offensiefbeweging moet ook vooral in deze optiek worden begrepen aangezien zij de Kerk uit haar starre defensieve houding ten opzichte van al deze nieuwlichterijen wou bevrijden. Coppieters was uiteraard geen voorstander van het communisme, maar het lijkt erop dat hij hier de strijd vooral aan anderen heeft overgelaten. Coppieters was een ander type dan zijn voorganger. Hij was een goedmoedig, energiek persoon met een voorliefde voor direct persoonlijk contact, zowel met zijn priesters als met de parochianen. Ook zijn priesters drukte hij op het hart zo dicht mogelijk bij hun kudde te staan. Hij maakte vele pastorale reizen en hield op die manier de toestand binnen zijn diocees goed in de gaten. Op 24 oktober 1939 organiseerde hij een diocesane synode die nieuwe statuten uitwerkte voor het bisdom. Ondanks de verdere stijging in het aantal diocesane clerici maakte Coppieters zich in 1935 zorgen om het “blijvend en voortdurend tekort aan priesters.” De priesterevolutie had inderdaad moeite gelijke tred te houden met het inwoneraantal. Hij was dan ook een groot promotor van het Werk der Priesterroepingen, een stichting die geld inzamelde om het voor “deugdzame en begaafde jongens, die er anders moeilijk konden aan denken priester te worden (mogelijk te maken) de jarenlange voorbereiding tot het priesterschap te doorstaan”. (Thesis: Wie geeft gehoor aan de Goddelijke Roepstem? Sociaal-economische en geografische typologie der diocesane clerus in het bisdom Gent. (1918-1939). (Mathijs De Rouck)) * Schreef boekje ‘ce que nous pensons de Rex’, ed. Lux Antwerpen, 1935, 60 p., (samen met Heylen, Van Roey, Colens, Waffelaere, Kerkhofs, Rasneur en Vermeulen), een oproep van de bisschoppen aan de katholieke kiezers om niet voor Rex te stemmen. (Kadoc) 

CORNILLE Catherine , Wegen van heil. Christenen in dialoog , 1e druk, Altiora, Averbode, 2003, 148 blz. . ISBN 90-317-1977-3 . Siso 238.9 . NUR 706 (godsdienstwetenschappen). Wat heeft het hindoeïsme te bieden aan het christendom? Door een fixatie op de begrippen karma en reïncarnatie is men vaak voorbijgegaan aan de vele andere dimensies van de leer en de praktijk van het hindoeïsme die vruchtbaar kunnen zijn in de dialoog met het christendom. Wegen van heil biedt een overzicht van religieuze uitdrukkingsvormen, meer theoretische dimensies als godsbeeld, mensbeeld en waarheidsvraag, rituele en ethische praktijken, en mystieke ervaringen van het hindoeïsme. Door concrete voorbeelden uit de twee tradities te vergelijken, worden zowel mogelijkheden voor verrijking als fundamentele tegenstellingen ter sprake gebracht. Dit boek is dus niet enkel een beschrijving van het christendom en het hindoeïsme als twee heilswegen, maar ook een 'wegen' van het heil van het hindoeïsme vanuit christelijk perspectief. Catherine Cornille doceerde tien jaar Oosterse godsdiensten aan de K.U.Leuven. Op dit ogenblik verzorgt ze colleges aan verschillende katholieke universiteiten in de Verenigde Staten. (maart 2002)

Cornille Johan : gedelgeerd bestuurder en directeur van Kerk & Leven. Halewijnlaan 92 , 2050 ANTWERPEN . Tel. algemeen : 03/210.08.11 . Tel. redactie : 03/210.08.40 . Fax algemeen : 03/210.08.36 . Fax redactie : 03/210.08.49 . E-mail redactie : redactie.kerkenleven@kerknet.be . Website : http://www.kerknet.be .

- Corsica
- La toponymie corse d’origine basque et ibère: http://coldcase28.blogspot.be/2015/03/la-toponymie-corse-dorigine-basque-et_7.html .

Counet Patrick Chatelion Over God zwijgen Postmodern bijbellezen (Wendingpublicatie) Prijs Euro 21.30 Een even onverwachte als bruikbare benadering om toegang te krijgen tot centrale gedachten uit bijbel en traditie. In de bijbel is de stilte een grondthema. Dit geldt voor het zwijgen van Jezus over de Godsnaam, het zwijgen van Paulus over zijn mystieke ervaring, het zwijgen van God bij Jezus’ kruisdood. Maar het geldt vooral in de zin van stilte als spiritueel motief. Van de Sabbath-stilte op de zevende dag in het boek Genesis tot dat halve uur van mysterieuze stilte bij het losbarsten van het apocalyptische geweld in het boek Openbaring, is het terugkeren of binnengaan in de rust en de stilte van God een van de leidende thema’s in de bijbel. Ook in de postmoderne filosofie is stilte een leidend thema. Daarbij is te denken aan de herwaardering van het beeldenverbod als oproep tot stilte, aan de belangstelling van hedendaagse filosofen voor de negatieve theologie van middeleeuwse mystici en aan het ontstaan van een apofatische filosofie, ‘de filosofie van het zwijgen’. Het zijn vooral Franse auteurs die de stilte op tal van manieren proberen te benaderen. Zij spreken over het onbekende (Bataille), de onpresenteerbaarheid van het onpresenteerbare (Lyotard), het apofatische of onuitsprekelijke (Derrida), over God als afstand (Marion) of over het onnoembare (Kristéva). Dit boek Over God zwijgen legt verband tussen bijbeluitleg en postmoderne tekstinterpretatie De auteur: Dr.mr. P.J.E. Chatelion Counet (1954) is verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als onderzoeker en universitair docent in de exegese van het Nieuwe Testament. Hij promoveerde in 1995 op een studie getiteld De Sarcofaag van het Woord’ een onderzoek naar postmoderne elementen in het evangelie van Johannes. Extra informatie: Ingenaaid, 271 pagina's Verschenen: juni 2000 Gewicht: 324 gram Formaat: 199 x 126 x 27 mm Boekencentrum  

creationisme
- Websites : http://www.drees.nl/creationisme.htm .

Credoreeks : geloofsvorming voor volwassenen (Lubbeek) . Deze vormingscyclus bestaat uit 18 avonden, gespreid over drie jaren. De eerste sessie van deze geloofsvorming voor volwassenen vindt plaats op 10, 17 en 24 november, telkens van 19.30 uur tot 22 uur in het parochiecentrum in Lubbeek. Het initiatief staat open voor alle geinteresseerden. Meer info: Jan Goyvaerts, Cel Verkondigen, vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, telefoon 015-29.84.54 . E-mail : jan.vlaamsbrabant@ccv.be . Website : http://home.tiscali.be/phl3300/dekenijtienen/vicariaat.htm .

crematoria . Cremeren betekent: verbranden of verassen. In België zijn 10 crematoria, dat is ongeveer één per provincie. In Oost-Vlaanderen is maar één crematorium: dat is het crematorium “Westlede” in Lochristi. In Brugge is er ook een crematorium.In Lochristi gebeuren elke dag gemiddeld 17 crematies. Soms zijn dat er wel 25 tot 30 per dag. Er zijn meer crematies in de winter dan in de zomer. In een crematorium doen de machines, de techniek en de computers in enkele uren wat in de natuur soms wel 15, 20 of 30 jaar duurt: een overleden lichaam doen vergaan. In het crematorium van Lochristi staan zes crematie-ovens. De begintemperatuur van zo’n oven is 750°. Langzaam stijgt de temperatuur tot ongeveer 1200°. Tijdens een crematie komt er zeer weinig vuur aan te pas. De hoge temperatuur is voldoende. De crematie duurt ongeveer twee uren. Een vermalinginstallatie is er ook nodig, zeker als de as moet uitgestrooid worden. Na een crematie blijft er 3 tot 4 kg as over. De as kan uitgestrooid worden op een strooiweide, maar de as kan ook bewaard worden in een urne. Zo’n urne kan in een columbarium geplaatst worden of begraven worden. Een crematie kost in Lochristi ongeveer 16.000 fr. De familie bepaalt zelf hoe de afscheidsplechtigheid moet verlopen. Artikel in De Standaard van 31 oktober 2003, blz.7. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen . Voorzitter: mevrouw Chantal Claeys
Directeur: de heer Kris Coenegrachts . Openingsuren: van maandag tot zaterdag van 08:00 tot 17:00 . Smalle Heerweg 60 , 9080 Lochristi . Tel. 09/355 51 78 . Fax 09/355 62 63 . E-mail info@westlede.com . Website : http://www.westlede.com/home.html . Webpagina met de adressen van de verschillende crematoria van België : http://page6717-6717.annuairemondial.com/ . Crematorium Hasselt . Tel : 011-28 31 83 . Prins-Bisschopssingel 67 - 3500 HASSELT . Fax 011-28 31 11 .

- Etienne Arcq en Caroline Sägesser, Le fonctionnement de l’église catholique dans un contexte de crise, Courrier hebdomadaire 2112-2113, Crisp, 86 blz., € 12,40. http://www.crisp.be . Het Centre de Recherche et d’Information Socio-politique (CRISP) brengt in zijn onderzoek de kerkelijke structuur in kaart, becijfert de afkalving en stelt een overinstitutionalisering en groeiende tweespalt vast. Het CRISP is een in Brussel gevestigd Franstalig onderzoeksinstituut, zonder Nederlandstalige pendant. Daardoor was de studie voorpaginanieuws in de Franstalige dagbladen en repte de Nederlandstalige pers er met geen woord over.

- Croon Reinhart . Pseudoniem : Reinhart. Striptekenaar .
-- http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-haacht/striptekenaar-baseert-verhaal-op-eigen-leven-a2062693/ .
-- https://www.stripinfo.be/lijst.php?auteur=3065 .

rossan John Dominic . Crossan, J.D. (1973) In Parables: The Challenge of the Historical Jesus. New York: Harper & Row. Crossan, J.D. (1983) In Fragments: The Aphorisms of Jesus. San Francisco, CA: Harper & Row. Crossan, J.D. (1988) The Cross that Spoke. San Francisco, CA: Harper & Row. Crossan, J.D. (1991) The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish
Peasant. San Francisco, CA: Harper San Francisco. Crossan, J.D. (1994a) The Essential Jesus. San Francisco, CA: Harper San Francisco. Crossan, J.D. (1994b) Jesus: A Revolutionary Biography. San Francisco: Harper San Francisco. Crossan, J.D. (1996) Who Killed Jesus? San Francisco, CA: Harper San Francisco. de Ste Croix, G.E.M. (1975) ‘‘Karl Marx and the History of Classical Antiquity’’, Arethusa 8: 7–41.
- John Dominic Crossan . JESUS : A Revolutionary Biography . http://homepage.ntlworld.com/anthony.campbell1/bookreviews/r/crossan-3.html
- .Christian origins : http://www.didjesusexist.com/crossan.html . John Dominic Crossan Professor Emeritus of Religious Studies, DePaul University, Chicago John Dominic Crossan is Professor Emeritus of Religious Studies, DePaul University, Chicago. He has written twenty books on the historical Jesus in the last thirty years, four of which have become national religious bestsellers: The Historical Jesus (1991), Jesus: A Revolutionary Biography (1994), Who Killed Jesus (1995), and The Birth of Christianity (1998). He is a former co-chair of the Jesus Seminar, and a former chair of the Historical Jesus Section of the Society of Biblical Literature, an international scholarly association for biblical study based in the United States. Almost the Whole Truth, an autobiographical sketch by John Dominic Crossan appeared in The Fourth R in 1993. Books * The Birth of Christianity: Discovering What Happened in the Years Immediately After the Execution of Jesus, * 1998 Who Is Jesus? Answers to Your Questions about the Historical Jesus, * 1996 Who Killed Jesus? Exposing the Roots of Anti-Semitism in the Gospel Story of the Death of Jesus, * 1995 Jesus: A Revolutionary Biography, * 1994 The Essential Jesus: Original Sayings and Earliest Images, * 1994 The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, * 1991 The Cross that Spoke: The Origins of the Passion Narrative, * 1988 Sayings Parallels: A Workbook for the Jesus Tradition, * 1986 Four Other Gospels: Shadows on the Contours of Canon, * 1985, reprinted, 1992 In Fragments: The Aphorisms of Jesus, * San Francisco, 1983 A Fragile Craft: The Work of Amos Niven Wilder, * 1981. Cliffs of Fall: Paradox and Polyvalence in the Parables of Jesus, * 1980 Finding Is the First Act: Trove Folktales and Jesus' Treasure Parable, * 1979 Raid on the Articulate: Comic Eschatology in Jesus and Borges, * 1976 * The Dark Interval: Towards a Theology of Story, 1975, reprinted 1988. * In Parables: The Challenge of the Historical Jesus, 1973, reprinted 1992. The Gospel of Eternal Life, * 1967 Scanning the Sunday Gospel, 1966 Academic Credentials * S.S.L., Pontifical Biblical Institute, Rome * D.D., Maynooth College, Ireland Special Study * Ecole Biblique, Jerusalem, Israel, 1965–67 Academic Appointments * Croghan Bicentennial Visiting Professor of Religion, Williams College, Fall 1996 * Emeritus Professor of Religious Studies, DePaul University, 1995– * Professor of Religious Studies, DePaul University, 1973–1995 * Associate Professor of Religious Studies, DePaul University, 1969–1973 * Assistant Professor of Biblical Studies, Catholic Theological Union, 1968-1969 * Assistant Professor of Biblical Studies, St. Mary of the Lake Seminary, Mundelein IL, 1967–1968 * Assistant Professor of Biblical Studies, Stonebridge Seminary, Lake Bluff, IL, 1961–1965 Professional Service * Chair of Historical Jesus Section, Society of Biblical Literature, 1992–1998 * Chair of Parables Seminar, Society of Biblical Literature, 1992–1998 * Member of Editorial Board, Journal of the American Academy of Religion, 1977–1987 * General Editor, Semeia. An Experimental Journal for Biblical Criticism, 1980–1986 * Member of Editorial Board, Semeia: An Experimental Journal for Biblical Criticism, 1973–1986 * Member of Research & Publications Committee , Society of Biblical Literature, 1975–1978, 1982–1985 Awards and Honors * Via Sapientiae Award, DePaul University's highest honor, 1995 * Cortelyou-Lowery Award for Excellence, College of Liberal Arts & Sciences, DePaul University, 1991 * Award for Excellence in Religious Studies, American Academy of Religion, 1989

CTTL staat voor Centrum voor Talen en Techniek Limburg. Zie hierboven : Centrum voor Volwassenenonderwijs = CVO

cultuur organisaties / - centra
Davidsfonds - Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds , Blijde-Inkomststraat 77 , 3000 Leuven . Tel. 016/310.670; fax 016/310.608 . E-mail : universiteit.vrije.tijd@davidsfonds.be . Website : http://www.davidsfonds.be/ .
- Linx+ is de cultuurorganisatie verbonden met het ABVV. Website : Landelijk secretariaat: Watteeustraat 10, 1000 Brussel . tel. 02 289 01 70 . fax 02 289 01 89 . E-mail : info@linxplus.be . Website : http://www.linxplus.be . Regionale adressen : http://www.linxplus.be/benjec/artikel.asp?pid=2078&artikel=986&rubriek=11&categorie=183 .

culturen :
- (oude) Amerikaanse culturen :
** - Electronic Open University of the Flemish Institute for American Cultures . Ancient America - Mesoamerica - Maya - Aztec - Southwest USA - Andes cultures . Dr. Antoon Leon VOLLEMAERE , AMERICA ANTIQUA III , Flemish Institute for American Cultures , De Noterstraat 21 , B.2800 MECHELEN (Machlin) , Belgium - Europe . Email : antoon.vollemaere@skynet.be . Website :  http://users.skynet.be/fa039055/index.html . http://users.skynet.be/fa039055/index3.htm .

* cultuur en armoede: Cultuurparticipatie voor mensen die in armoede leven

cultuurverschillen kleuters
- Cultuurverschillen kleuters . Er bestaan culturele verschillen onder de autochtone bevolking; zo spreken we van de cultuur van de middenklasse, de arbeiders, de armen enz. Deze culturele verschillen komen tot uiting bij de kleuters. Naast de autochtone bevolking bestaat een veelheid van culturen bij de allochtone bevolking. Die culturele eigenheden brengen de kleuters mee naar de kleuterschool.
- Kleurig klashouden: ervaringsgericht werken met kansbelemmerden en migranten in het kleuteronderwijs / Ferre Laevers ; Peter van Sanden ; [ill.] Tine Vercruysse. - Leuven : Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, 1996. - 207 p., ill. - (Reeks kleuteronderwijs ; 8). - ISBN 90-74798-11-X
- Naar een brede school in Vlaanderen? Frank Pirard , Lieve Ruelens , Ides Nicaise . Onderzoek in opdracht van de Cel Cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap februari 2004 . Website : http://www.wvc.vlaanderen.be/jeugdbeleid/download/bredeschoolrapport.doc .

Cuperly, P : Prières Des Fils D'abraham - Choix De Prières Musulmanes , Juives Et Chrétiennes , Paris , Cerf , 1992

Cuvelier, Ferdinand . Titel: Jezus mysticus : naar het herontdekte Tomas-evangelie / vert. en toegel. door Ferdinand Cuvelier . Uitgave: Kapellen : DNB-Pelckmans . Haarlem : Gottmer . Jaar: cop. 1990 . Opbouw: 22 cm - 190 p. Illustraties: fig . Referentie: Met lit. opg . Classificatie: 227.7 (SISO) . 3 Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO) . 631 (NUGI) . Trefwoord: Thomasevangelie; verklaringen . Mystiek ; religie . Identificatie: (ISBN) 90 2891 543 5 -

CVO = Centrum voor Volwassenenonderwijs , zie hierboven Centrum...

CvS (Christenen voor het Socialisme) (vroeger KvS), Belgradestraat 78 , 2800  Mechelen.  Tel : 015/41.64.84. E-mail: christenen.v.h.socialisme@skynet.be . Website : http://users.skynet.be/cvhs/  . KERING , Maandblad van Christenen voor het Socialisme, 10 nummers per jaar.