WEDERKERIGHEID - INTERLEVENSBESCHOUWELIJK
- Dit is de startpagina van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -


Agenda

 1. Cursus Hebreeuws zal doorgaan in het Ulburgshuis (Heusden-Zolder) op volgende data telkens van 10 tot 12 u.: dinsdagvoormiddagen  1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december. Meer info en aanmelden: Elly Mondelaers: elly.mondelaers@gmail.com.
 2. Wie met Hebreeuws wil beginnen, kan zich wenden tot Paule Brauns: brapaule@gmail.com.
 3. Eén van de drie groepen Hebreeuws komt samen op maandag 2 december 2019 rond 09:00 - 12:00 bij Vic Vaes. Zie Rasjikring bijbels leerhuis.
 4. Zaterdagochtendseminaries in Jef Huis Zolder:
  - Zaterdag 7/12: ochtendseminarie van 10 u tot 12u30 met Mohamed El Khalfioui, coördinator van vzw Kif Kif die met ons wil nadenken over: “Europa tussen migratie en vergrijzing !“
  De belangrijkste uitdagingen waarmee Europa zal te maken de komende jaren zijn de vergrijzing en migratie. Hoe organiseren we een samenleving die voor een groot deel uit ouderen bestaat. Hoe gaan we om met de toenemende diversiteit? Is migratie de oplossing voor de vergrijzing? Wat met de jongeren? Mohamed El Khalfioui zal samen met u hierop antwoorden proberen te vinden. Mohamed is geboren en getogen in Antwerpen. Hij heeft politicologie en gezinswetenschappen gestudeerd en heeft een lerarendiploma op zak. Als algemene coördinator van Kif Kif is hij verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Zijn expertisedomeinen zijn progressieve politiek, racisme & discriminatie en identiteitspolitiek
 5. Op woensdag 11 december 2019 om 09:30 u bespreekt de bijbelgroep op woensdag met Genesis 3: het zondevalverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN)
 6. In de reeks Levenslessen in Jef Ulburgshuis:
  Dinsdag 17/12 van 10.00 tot 12u: In de reeks “Levenslessen” is Linda Delva onze gast.
  Linda trekt al meer dan 20 jaar de werkgroep Gastvrij Genk, werd erkend door Pax Christi als Vredesambassadeur, is medestander voor “Limburg Gastvrij” en kent als geen ander de strijd van asielzoekers in ons land naar menselijk bestaan.
 7. Op woensdag 18 december 2019 (14:00 - 16:00 u) bijeenkomst van de groep Grieks bij Theo Mathijs (zie http://www.interlevensbeschouwelijk.be/grieks.html). We lezen vanaf Marcus 11,20.
 8. Nieuw verschenen levensbeschouwelijke boeken (Zie ook:Verschenen in 2019.)

  1. Brinkman Martien E., Grote woorden, Bilthoven, 2019. Websitepagina: https://www.theoblogie.nl/grote-woorden-boekpresentatie/.
  2. Julian of Norwich, Als de liefde alles wordt. Een nieuwe vertaling door Gerda Valkenborgh, Halewijn, 2019. Websitepagina: https://www.halewijn.info/catalogus/als_de_liefde_alles_wordt_julian_of_norwich.
  3. Koetsveld Herman, Enis Odaci, Spiegelreis. Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof. Kok, 2019. https://www.boekenwereld.com/enis-odaci-spiegelreis?utm_campaign=CB+Kerstnummer+OD+%2B+extra+vak&utm_source=kokboekencentrum.nl&utm_medium=kokboekencentrum.nl&mpid=cuW54VZLvrLzpcA-qgwuRUUR24YQ4jI-KjqVzh2XAA3pda4.
  4. Koffeman Leo J., Tobias Bos, Toelichting op de kerkorde (2018) van de Protestantse Kerk in Nederland, KokBoekencentrum, 2019. https://www.boekenwereld.com/leo-j-koffeman-toelichting-op-de-kerkorde-2018.
  5. Pagels Elaine, Waarom religie blijft. Een persoonlijk verhaal over liefde en verdriet, Ten Have, 2019. https://e.uitgeverijtenhave.nl/ct/m6/k1/aMv2LyhIaD7mh_2IxPFBMzM-YGDPGsPKpf_NRfkh-56RSDgmTZQHfuAEzWAqArAcNnEVutlRBDSM4wkohtKI_A/244QXEtEjFbXM3c.
  6. Protestantse Kerk, Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland, Kok, 2019. https://www.boekenwereld.com/protestantse-kerk-kerkorde-en-generale-regelingen-van-de-protestantse-kerk-in-nederland?utm_campaign=CB+Kerstnummer+OD+%2B+extra+vak&utm_source=kokboekencentrum.nl&utm_medium=kokboekencentrum.nl&mpid=yAw94WMMIhDWMtN-qgwuRUUR24YQ4jI-kkPYwuUPFwHJMtt.
  7. Quicke Gabriël, Als een arend herleeft mijn jeugd. Over jong worden in Christus, Halewijn, 2019. https://www.halewijn.info/catalogus/als_een_arend_herleeft_mijn_jeugd.
  8. Reedijk Wim, Zonder broederschap geen vrijheid en gelijkheid. Essays over bewogenheid, Kok, 2019. Websitepagina: https://www.theoblogie.nl/essays-wim-reedijk2/.
  9. Rohr Richard, Het Christusmysterie. Hoe Gods tegenwoordigheid alles wat je ziet, hoopt en gelooft kan veranderen, Kok, 2019. Websitepagina: https://www.kokboekencentrum.nl/boek/het-christus-mysterie/.
WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info: Arseen De Kesel. Email: arseen.de.kesel@telenet.be.
- BIJ DE HAND -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES:
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - Z

HOOFDTHEMA'S: Levensbeschouwingen: bahá'í, boeddhisme, Boekpresentatie Jaarrapport van de katholieke Kerk in België -- christendom - BIJBELGROEP(EN) -- Brief van Clemens van Rome aan de Korintiërs -- Didachè - FoReL: een Forum: Religieus en Levensbeschouwelijk - HUIT: HUIS ULBURGHS INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE THEMA'S - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, islam - salafisme -, jodendom, sikhisme, Voor U gelezen, vrijzinnigheid.
- bijbel, bijbelgroepen, Marcusevangelie Griekse analyse, bijbel en koran, interlevensbeschouwelijke dialoog, interreligieuze meditatie, koran, liturgie: ABC-jaar. http://www.interlevensbeschouwelijk.be/BOEK MARCUS EERSTE DEEL Mc 1,1-8,26 versie 1.docx ; Proto-evangelie van Jakobus. Te Elfder Ure (TEU).
- Maatschappij: allochtonen, armoede, vluchtelingen en asielzoekers,
- Spiritualiteit:   bezinningsteksten, bijbelwoord voor iedere dag, spiritualiteit,
- Talen: Arabisch, Aramees, bijbelverwijzingen, Duits, Frans, Grieks, Hebreeuws, Latijn, Nederlands, Rasjikring bijbels leerhuis.
- Andere: getallen,


- bijbeloverzicht -- Bijbelverwijzingen + analyse van woorden -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -
- OT: Gn (Genesis), Ex (Exodus), Lv (Leviticus), Nu (Numeri), Dt (Deuteronomium), Joz (Jozua), Re (Rechters), Rt (Ruth), 1 S (1 Samuël), 2 S (2 Samuël), 1 K (1 Koningen), 2 K (2 Koningen), 1 Kr ( 1 Kronieken), 2 Kr (2 Kronieken), Ezr (Ezra), Neh (Nehemia), Tob (Tobia), Jdt (Judith), Est (Esther), 1 Mak (1 Makkabeeën), 2 Mak (2 Makkabeeën), Job, Ps (Psalmen ), Spr (Spreuken), Pr (Prediker), Hl (Hooglied), W (Wijsheid), Sir (Sirach), Js (Jesaja), Jr (Jeremia), Kl (Klaagliederen), Bar (Baruch), Ez (Ezechiël), Da (Daniël), Hos (Hosea), Jl (Joël), Am (Amos), Ob (Obadja), Jon (Jona), Mi (Micha), Nah (Nahum), Hab (Habakuk), Sef (Sefanja), Hag (Haggai), Zach (Zacharia), Mal (Maleachi).
- NT: Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen), Rom (Rome), 1 Kor (Korinte), 2 Kor (Korinte), Gal (Galatië), Ef (Efese), Fil (Filippi), Kol (Kolosse), 1 Tes (Tessalonika), 2 Tes (Tessalonika), 1 Tim (Timoteüs), 2 Tim (Timoteüs), Tit (Titus), Film (Filemon), Heb (Hebreeën), Jak (Jakobus), 1 Pe (Petrus), 2 Pe (Petrus), 1 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), 3 Joh (Johannes), Jud (Judas), Apk (Apokalyps).
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh: Tenakh: overzicht, Tenakh: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -, Tenakh: commentaar,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta: overzicht, Septuaginta: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Septuaginta: commentaar,
Overzicht van het NT: NT: overzicht, NT: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -, NT: commentaar,
1. Hebreeuwse Bijbel.   2. Targumim (Aramese vertalingen). 3. LXX (1), LXX (2) Griekse vertalingen van Tenakh / OT, Griekse tekst NT   4. Vulgata  (Latijnse vertaling).
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php. (Naardense vertaling).
9. Bible de Jérusalem (Franse vertaling). 10. King James Bible  - King James Bible (Engelse vertaling). 11. Luther-Bibel (Duitse vertaling).   12. liturgische lezing.    

Websites:

 1. http://www.bible-history.com/isbe/
 2. http://www.bible-history.com/isbe/
 3. interBible
 4. http://www.judaism.com/
 5. midrash (1)
 6. http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm

  Heide (HASSELT): priester Theo Mathijs: 0476/979 926.