WEDERKERIGHEID - INTERLEVENSBESCHOUWELIJK
- Dit is de startpagina van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -


Agenda

 1. Cursus Hebreeuws zal doorgaan in het Ulburgshuis (Heusden-Zolder) op volgende data telkens van 10 tot 12 u.: dinsdagvoormiddagen  1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december. Meer info en aanmelden: Elly Mondelaers: elly.mondelaers@gmail.com.
 2. Wie met Hebreeuws wil beginnen, kan zich wenden tot Paule Brauns: brapaule@gmail.com.
 3. Eén van de drie groepen Hebreeuws komt samen op maandag 21 oktober 2019 rond 09:00 - 12:00 bij Paul Janssen. Zie Rasjikring bijbels leerhuis. Met het oog erop bereid ik Genesis 25,25 en volgende verzen voor. Ook wordt Ps 110 gelezen.
 4. In het Ulburgshuis in Zolder (St. Annastraat 7) organiseert Jac De bruyn op zaterdag 26 oktober van 10 tot 12.30 een ochtendseminaar met Marc Van Tente. Eventueel een seintje naar Jac indien je eraan wil deelnemen: jac.debruyn@telenet.be . Ken jij Marc Van Tente? Nee? Hedendaagse theoloog, moderne visies, bezieler van de basisgemeenschap De Regenboog in Brussel, nieuw denker. Auteur van het boek Vensters op het mysterie, een pelgrimstocht met Raimon Panikkar, uitg Averbode 2014.
 5. Op vrijdag 8 november 2019 stelt Arnoud Van Reusel in Vormingplus in Gelezen voor U het boek voor: 08.11.19: Maarten Boudry - Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat'. Zie Vormingplus.
 6. Dinsdag 12 november 2019 van 9u15 tot 16u00: ToBiAS. Bijbelteksten maken toekomst, Leuven, Sint-Michielsstraat 4, 3000 Leuven. Info: http://www.tobiasonline.be. Contact: carine.devogelaere@kuleuven.be.
 7. Op woensdag 13 november 2019 om 09:30 u bespreekt de bijbelgroep op woensdag met Genesis 2: het paradijsverhaalverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN).
 8. Zaterdag van 10u00 tot 16u00. Augustinusdag. "ijn hart, - waar ik ben wie ik ben" Conf. 10,4). Augustinus' hartelijke wijsheid voor vandag, Sint-Stefanusklooster, Academiestraat 1, 9000 Gent. Contact: anneke.goovaerts@augustiniana.be. Website: http://www.augustiniana.be.
 9. Op woensdag 20 november 2019 (14:00 - 16:00 u) bijeenkomst van de groep Grieks bij Theo Mathijs (zie http://www.interlevensbeschouwelijk.be/grieks.html).
 10. Op woensdag 11 december 2019 om 09:30 u bespreekt de bijbelgroep op woensdag met Genesis 3: het zondevalverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN)
 11. Nieuw verschenen levensbeschouwelijke boeken (Zie ook:Verschenen in 2019.)

  1. Brinkman Martien E., Grote woorden, Bilthoven, 2019. Websitepagina: https://www.theoblogie.nl/grote-woorden-boekpresentatie/.
  2. Julian of Norwich, Als de liefde alles wordt. Een nieuwe vertaling door Gerda Valkenborgh, Halewijn, 2019. Websitepagina: https://www.halewijn.info/catalogus/als_de_liefde_alles_wordt_julian_of_norwich.
  3. Koetsveld Herman, Enis Odaci, Spiegelreis. Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof. Kok, 2019. https://www.boekenwereld.com/enis-odaci-spiegelreis?utm_campaign=CB+Kerstnummer+OD+%2B+extra+vak&utm_source=kokboekencentrum.nl&utm_medium=kokboekencentrum.nl&mpid=cuW54VZLvrLzpcA-qgwuRUUR24YQ4jI-KjqVzh2XAA3pda4.
  4. Koffeman Leo J., Tobias Bos, Toelichting op de kerkorde (2018) van de Protestantse Kerk in Nederland, KokBoekencentrum, 2019. https://www.boekenwereld.com/leo-j-koffeman-toelichting-op-de-kerkorde-2018.
  5. Pagels Elaine, Waarom religie blijft. Een persoonlijk verhaal over liefde en verdriet, Ten Have, 2019. https://e.uitgeverijtenhave.nl/ct/m6/k1/aMv2LyhIaD7mh_2IxPFBMzM-YGDPGsPKpf_NRfkh-56RSDgmTZQHfuAEzWAqArAcNnEVutlRBDSM4wkohtKI_A/244QXEtEjFbXM3c.
  6. Protestantse Kerk, Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland, Kok, 2019. https://www.boekenwereld.com/protestantse-kerk-kerkorde-en-generale-regelingen-van-de-protestantse-kerk-in-nederland?utm_campaign=CB+Kerstnummer+OD+%2B+extra+vak&utm_source=kokboekencentrum.nl&utm_medium=kokboekencentrum.nl&mpid=yAw94WMMIhDWMtN-qgwuRUUR24YQ4jI-kkPYwuUPFwHJMtt.
  7. Quicke Gabriël, Als een arend herleeft mijn jeugd. Over jong worden in Christus, Halewijn, 2019. https://www.halewijn.info/catalogus/als_een_arend_herleeft_mijn_jeugd.
  8. Reedijk Wim, Zonder broederschap geen vrijheid en gelijkheid. Essays over bewogenheid, Kok, 2019. Websitepagina: https://www.theoblogie.nl/essays-wim-reedijk2/.
  9. Rohr Richard, Het Christusmysterie. Hoe Gods tegenwoordigheid alles wat je ziet, hoopt en gelooft kan veranderen, Kok, 2019. Websitepagina: https://www.kokboekencentrum.nl/boek/het-christus-mysterie/.
WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info: Arseen De Kesel. Email: arseen.de.kesel@telenet.be.
- BIJ DE HAND -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES:
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - Z

HOOFDTHEMA'S: Levensbeschouwingen: bahá'í, boeddhisme, Boekpresentatie Jaarrapport van de katholieke Kerk in België -- christendom - BIJBELGROEP(EN) -- Brief van Clemens van Rome aan de Korintiërs -- Didachè - FoReL: een Forum: Religieus en Levensbeschouwelijk - HUIT: HUIS ULBURGHS INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE THEMA'S - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, islam - salafisme -, jodendom, sikhisme, Voor U gelezen, vrijzinnigheid.
- bijbel, bijbelgroepen, Marcusevangelie Griekse analyse, bijbel en koran, interlevensbeschouwelijke dialoog, interreligieuze meditatie, koran, liturgie: ABC-jaar. http://www.interlevensbeschouwelijk.be/BOEK MARCUS EERSTE DEEL Mc 1,1-8,26 versie 1.docx ; Proto-evangelie van Jakobus. Te Elfder Ure (TEU).
- Maatschappij: allochtonen, armoede, vluchtelingen en asielzoekers,
- Spiritualiteit:   bezinningsteksten, bijbelwoord voor iedere dag, spiritualiteit,
- Talen: Arabisch, Aramees, bijbelverwijzingen, Duits, Frans, Grieks, Hebreeuws, Latijn, Nederlands, Rasjikring bijbels leerhuis.
- Andere: getallen,


- bijbeloverzicht -- Bijbelverwijzingen + analyse van woorden -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -
- OT: Gn (Genesis), Ex (Exodus), Lv (Leviticus), Nu (Numeri), Dt (Deuteronomium), Joz (Jozua), Re (Rechters), Rt (Ruth), 1 S (1 Samuël), 2 S (2 Samuël), 1 K (1 Koningen), 2 K (2 Koningen), 1 Kr ( 1 Kronieken), 2 Kr (2 Kronieken), Ezr (Ezra), Neh (Nehemia), Tob (Tobia), Jdt (Judith), Est (Esther), 1 Mak (1 Makkabeeën), 2 Mak (2 Makkabeeën), Job, Ps (Psalmen ), Spr (Spreuken), Pr (Prediker), Hl (Hooglied), W (Wijsheid), Sir (Sirach), Js (Jesaja), Jr (Jeremia), Kl (Klaagliederen), Bar (Baruch), Ez (Ezechiël), Da (Daniël), Hos (Hosea), Jl (Joël), Am (Amos), Ob (Obadja), Jon (Jona), Mi (Micha), Nah (Nahum), Hab (Habakuk), Sef (Sefanja), Hag (Haggai), Zach (Zacharia), Mal (Maleachi).
- NT: Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen), Rom (Rome), 1 Kor (Korinte), 2 Kor (Korinte), Gal (Galatië), Ef (Efese), Fil (Filippi), Kol (Kolosse), 1 Tes (Tessalonika), 2 Tes (Tessalonika), 1 Tim (Timoteüs), 2 Tim (Timoteüs), Tit (Titus), Film (Filemon), Heb (Hebreeën), Jak (Jakobus), 1 Pe (Petrus), 2 Pe (Petrus), 1 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), 3 Joh (Johannes), Jud (Judas), Apk (Apokalyps).
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh: Tenakh: overzicht, Tenakh: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -, Tenakh: commentaar,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta: overzicht, Septuaginta: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Septuaginta: commentaar,
Overzicht van het NT: NT: overzicht, NT: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -, NT: commentaar,
1. Hebreeuwse Bijbel.   2. Targumim (Aramese vertalingen). 3. LXX (1), LXX (2) Griekse vertalingen van Tenakh / OT, Griekse tekst NT   4. Vulgata  (Latijnse vertaling).
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php. (Naardense vertaling).
9. Bible de Jérusalem (Franse vertaling). 10. King James Bible  - King James Bible (Engelse vertaling). 11. Luther-Bibel (Duitse vertaling).   12. liturgische lezing.    

Websites:

 1. http://www.bible-history.com/isbe/
 2. http://www.bible-history.com/isbe/
 3. interBible
 4. http://www.judaism.com/
 5. midrash (1)
 6. http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm

  Heide (HASSELT): priester Theo Mathijs: 0476/979 926.