- WEBSITEWEGWIJZER - INTERLEVENSBESCHOUWELIJK


In Dt 22,4 lezen we : "Ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, mag u niet toekijken zonder een hand uit te steken. U moet hem helpen het dier weer op de been te brengen." Als dat al waar is voor een dier , des te meer voor een mens die in handen van rovers is gevallen en op de weg ligt. Dat is toch het geval met de Samaritaan . Als we de Pentateuch verhaalkundig lezen , betekent dit dat de reinheidsvoiorschriften al veel eerder werden geformuleerd , en dat dit gebod moet worden toegepast en voorgaande geboden eventueel opheft . Een ander verhaal . Jezus geneest op sabbat , maar Farizeeën hebben er iets op tegen . Jezus antwoordt hen : als jouw os of ezel op een sabbat in een put valt , dan trek je die toch terstond uit de put . Zo help je ook een mens die in nood is , ook als het sabbat is .

WEBSITEWEGWIJZER WEDERKERIGHEID - INTERLEVENSBESCHOUWELIJK
Opgelet : Sommige pagina's zijn in opbouw of nog niet beschikbaar .

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@telenet.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm .
- STARTPAGINA -- BIJ DE HAND -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
OF (met aanvullingen) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : - Arabisch , allochtonen , Aramees , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering , Grieks , Hebreeuws , Hebreeuwse lessen ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , Latijn , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen .

- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
.

1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1) , LXX (2) , Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm  

- Arabisch - bijbel en koran -- koran taalgebruik A -- koran taalgebruik B -- koran taalgebruik C -- koran taalgebruik D -- koran taalgebruik E -- koran taalgebruik F -- koran taalgebruik G -- koran taalgebruik H -- koran taalgebruik I -- koran taalgebruik J -- koran taalgebruik K -- koran taalgebruik L -- koran taalgebruik M -- koran taalgebruik N -- koran taalgebruik O -- koran taalgebruik P -- koran taalgebruik Q -- koran taalgebruik R -- koran taalgebruik S -- koran taalgebruik T -- koran taalgebruik U -- koran taalgebruik V -- koran taalgebruik Z -

- de koran in het Nederlands : 1 , koran transcriptie , koran en getallen .


KIEWIT . Heide (HASSELT) : priester Theo Mathijs : 0476/979 926 ; contactpersoon Martha Broux-Spekkens : 011/82 37 88 .

BIJBELGROEPEN 2015-2016
BIJBELGROEP OP WOENSDAG :

 1. woensdag 9 september  2015 .
 2. woensdag 14 oktober 2015 .
 3. OPGELET : woensdag 18  november 2015 .
 4. woensdag 9 december 2015 .
 5. niet in januari .
 6. OPGELET : woensdag 3 februari 2016 .
 7. woensdag 9 maart 2016 .
 8. woensdag 13 april 2016
 9. woensdag 11 mei 2016 .
 10. niet in juni .

BIJBELGROEP OP DONDERDAG :

 1. donderdag 10 september 2015 .
 2. OPGELET : donderdag 15  oktober 2015 .
 3. OPGELET : donderdag 19  november 2015 .
 4. donderdag 10 december 2015 .
 5. niet in januari .
 6. OPGELET : donderdag 4 februari 2016 .
 7. donderdag 10 maart 2016 .
 8. donderdag 14 april 2016
 9. donderdag 12  mei 2016 .
 10. niet in juni .

BIJBELGROEP OP ZATERDAG :

 1. zaterdag 12 september 2015 .
 2. OPGELET : zaterdag 17 oktober 2015 .
 3. OPGELET : zaterdag 21 november 2015 .
 4. zaterdag 12 december 2015 .
 5. niet in januari .
 6. OPGELET : donderdag 6 februari 2016 .
 7. zaterdag 12 maart 2016 .
 8. zaterdag 16 april 2016 .
 9. zaterdag 14 mei 2016 .
 10. niet in juni .

THEMA’S :

 1. Marcus 6,14-29 : het levenseinde van Johannes de Doper
 2. Marcus 6,30-44 : broodverhaal
 3. Marcus 6,45-56 : tegenwind
 4. Marcus 7,1-23 : rein – onrein
 5. niet
 6. Marcus 7,24-30 : genezing van het dochtertje van een Griekse vrouw
 7. Marcus 7,31-37 en Marcus 8,22-26 : genezing van een doofstomme en van een blinde
 8. Marcus 8,1-21 : broodverhaal en onbegrip
 9. Marcus 8,27-9,1 : het lijden van de Mensenzoon

Het is de bedoeling de teksten narratief (verhalend) te benaderen ,  te bekijken vanuit het Oude Testament , apocriefen , joodse en christelijke en islamitische bronnen en de link te leggen met het eigen leven . 
BIJEENKOMST in het Pastoraal Centrum / Seminarie , Tulpinstraat 75 , 3500 Hasselt .
Bijdrage : 5 euro . Gratis voor lage inkomens .
Informatie : Arseen De Kesel . Email : arseen.de.kesel@telenet.be . Tel : 0485/729 030 .

Nieuwe deelnemers zijn steeds welkom .

Mysterious HebrewHebreeuws leren

  BASISCURSUS :

BEGELEIDING: Arseen De Kesel (Master Bijbelse Filologie)

INSCHRIJVEN : per mail: arseen.de.kesel@telenet.be of telefonisch: 0485/729030