WEDERKERIGHEID - INTERLEVENSBESCHOUWELIJK
- Dit is de startpagina van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -


Agenda

 1. Cursus Hebreeuws zal doorgaan in het Ulburgshuis (Heusden-Zolder) op volgende data telkens van 10 tot 12 u.: dinsdagvoormiddagen  1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december. Meer info en aanmelden: Elly Mondelaers: elly.mondelaers@gmail.com.
 2. Wie met Hebreeuws wil beginnen, kan zich wenden tot Paule Brauns: brapaule@gmail.com.
 3. Eén van de drie groepen Hebreeuws komt samen op maandag 21 oktober 2019 rond 09:00 - 12:00 bij Paul Janssen. Zie Rasjikring bijbels leerhuis. Met het oog erop bereid ik Genesis 25,25 en volgende verzen voor. Ook wordt Ps 110 gelezen.
 4. Op vrijdag 4 oktober 2019 werd in Vormingplus in Gelezen voor U het volgende boek voorgesteld: Niet te geloven. De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament' door auteur Willie Van Peer. Zie Vormingplus en Voor U gelezen. Op vrijdagmorgen 27 september 2019 bij de Madammen bij Radio 2:
  [ https://www.bing.com/videos/search?q=willy+van+peer+niet+te+geloven&qs=OS&pq=willie+van+peer+&sk=AS1&sc=4-16&cvid=E300A3C942634BC2803707D81456F361&sp=2&first=7&ru=%2fsearch%3fq%3dwilly%2bvan%2bpeer%2bniet%2bte%2bgeloven%26qs%3dOS%26pq%3dwillie%2bvan%2bpeer%2b%26sk%3dAS1%26sc%3d4-16%26cvid%3dE300A3C942634BC2803707D81456F361%26sp%3d2%26first%3d7%26FORM%3dPORE&view=detail&mmscn=vwrc&mid=B58DCFEDCA2316426580B58DCFEDCA2316426580&FORM=WRVORC ] Een kritische bespreking van de exegeet Paul Kevers vind je in Ezra, Bijbels tijdschrift, nr. 43 (vierde kwartaal 2019) blz. 63-64. De auteur schuwt de interactie niet door zijn soms provocerende uitspraken, maar hij kan overschakelen naar een genuanceerd discours.
 5. Op woensdag 9 oktober 2019 om 09:30 u start de bijbelgroep op woensdag met Genesis 1: het scheppingsverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN).
 6. Op woensdag 16 oktober 2019 (14:00 - 16:00 u) bijeenkomst van de groep Grieks bij Theo Mathijs (zie http://www.interlevensbeschouwelijk.be/grieks.html).
 7. Op vrijdag 8 november 2019 stelt Arnoud Van Reusel in Vormingplus in Gelezen voor U het boek voor: 08.11.19: Maarten Boudry - Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat'. Zie Vormingplus.
 8. Op woensdag 13 november 2019 om 09:30 u bespreekt de bijbelgroep op woensdag met Genesis 2: het paradijsverhaalverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN).
 9. Op woensdag 11 december 2019 om 09:30 u bespreekt de bijbelgroep op woensdag met Genesis 3: het zondevalverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN)
 10. Nieuw verschenen levensbeschouwelijke boeken (Zie ook:Verschenen in 2019.)

  1. Koetsveld Herman, Enis Odaci, Spiegelreis. Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof. Kok, 2019. https://www.boekenwereld.com/enis-odaci-spiegelreis?utm_campaign=CB+Kerstnummer+OD+%2B+extra+vak&utm_source=kokboekencentrum.nl&utm_medium=kokboekencentrum.nl&mpid=cuW54VZLvrLzpcA-qgwuRUUR24YQ4jI-KjqVzh2XAA3pda4.
  2. Koffeman Leo J., Tobias Bos, Toelichting op de kerkorde (2018) van de Protestantse Kerk in Nederland, KokBoekencentrum, 2019. https://www.boekenwereld.com/leo-j-koffeman-toelichting-op-de-kerkorde-2018.
  3. Pagels Elaine, Waarom religie blijft. Een persoonlijk verhaal over liefde en verdriet, Ten Have, 2019. https://e.uitgeverijtenhave.nl/ct/m6/k1/aMv2LyhIaD7mh_2IxPFBMzM-YGDPGsPKpf_NRfkh-56RSDgmTZQHfuAEzWAqArAcNnEVutlRBDSM4wkohtKI_A/244QXEtEjFbXM3c.
  4. Protestantse Kerk, Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland, Kok, 2019. https://www.boekenwereld.com/protestantse-kerk-kerkorde-en-generale-regelingen-van-de-protestantse-kerk-in-nederland?utm_campaign=CB+Kerstnummer+OD+%2B+extra+vak&utm_source=kokboekencentrum.nl&utm_medium=kokboekencentrum.nl&mpid=yAw94WMMIhDWMtN-qgwuRUUR24YQ4jI-kkPYwuUPFwHJMtt.
WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info: Arseen De Kesel. Email: arseen.de.kesel@telenet.be.
- BIJ DE HAND -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES:
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - Z

HOOFDTHEMA'S: Levensbeschouwingen: bahá'í, boeddhisme, Boekpresentatie Jaarrapport van de katholieke Kerk in België -- christendom - BIJBELGROEP(EN) -- Brief van Clemens van Rome aan de Korintiërs -- Didachè - FoReL: een Forum: Religieus en Levensbeschouwelijk - HUIT: HUIS ULBURGHS INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE THEMA'S - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, islam - salafisme -, jodendom, sikhisme, Voor U gelezen, vrijzinnigheid.
- bijbel, bijbelgroepen, Marcusevangelie Griekse analyse, bijbel en koran, interlevensbeschouwelijke dialoog, interreligieuze meditatie, koran, liturgie: ABC-jaar. http://www.interlevensbeschouwelijk.be/BOEK MARCUS EERSTE DEEL Mc 1,1-8,26 versie 1.docx ; Proto-evangelie van Jakobus. Te Elfder Ure (TEU).
- Maatschappij: allochtonen, armoede, vluchtelingen en asielzoekers,
- Spiritualiteit:   bezinningsteksten, bijbelwoord voor iedere dag, spiritualiteit,
- Talen: Arabisch, Aramees, bijbelverwijzingen, Duits, Frans, Grieks, Hebreeuws, Latijn, Nederlands, Rasjikring bijbels leerhuis.
- Andere: getallen,


- bijbeloverzicht -- Bijbelverwijzingen + analyse van woorden -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -
- OT: Gn (Genesis), Ex (Exodus), Lv (Leviticus), Nu (Numeri), Dt (Deuteronomium), Joz (Jozua), Re (Rechters), Rt (Ruth), 1 S (1 Samuël), 2 S (2 Samuël), 1 K (1 Koningen), 2 K (2 Koningen), 1 Kr ( 1 Kronieken), 2 Kr (2 Kronieken), Ezr (Ezra), Neh (Nehemia), Tob (Tobia), Jdt (Judith), Est (Esther), 1 Mak (1 Makkabeeën), 2 Mak (2 Makkabeeën), Job, Ps (Psalmen ), Spr (Spreuken), Pr (Prediker), Hl (Hooglied), W (Wijsheid), Sir (Sirach), Js (Jesaja), Jr (Jeremia), Kl (Klaagliederen), Bar (Baruch), Ez (Ezechiël), Da (Daniël), Hos (Hosea), Jl (Joël), Am (Amos), Ob (Obadja), Jon (Jona), Mi (Micha), Nah (Nahum), Hab (Habakuk), Sef (Sefanja), Hag (Haggai), Zach (Zacharia), Mal (Maleachi).
- NT: Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen), Rom (Rome), 1 Kor (Korinte), 2 Kor (Korinte), Gal (Galatië), Ef (Efese), Fil (Filippi), Kol (Kolosse), 1 Tes (Tessalonika), 2 Tes (Tessalonika), 1 Tim (Timoteüs), 2 Tim (Timoteüs), Tit (Titus), Film (Filemon), Heb (Hebreeën), Jak (Jakobus), 1 Pe (Petrus), 2 Pe (Petrus), 1 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), 3 Joh (Johannes), Jud (Judas), Apk (Apokalyps).
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh: Tenakh: overzicht, Tenakh: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -, Tenakh: commentaar,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta: overzicht, Septuaginta: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Septuaginta: commentaar,
Overzicht van het NT: NT: overzicht, NT: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z -, NT: commentaar,
1. Hebreeuwse Bijbel.   2. Targumim (Aramese vertalingen). 3. LXX (1), LXX (2) Griekse vertalingen van Tenakh / OT, Griekse tekst NT   4. Vulgata  (Latijnse vertaling).
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php. (Naardense vertaling).
9. Bible de Jérusalem (Franse vertaling). 10. King James Bible  - King James Bible (Engelse vertaling). 11. Luther-Bibel (Duitse vertaling).   12. liturgische lezing.    

Websites:

 1. http://www.bible-history.com/isbe/
 2. http://www.bible-history.com/isbe/
 3. interBible
 4. http://www.judaism.com/
 5. midrash (1)
 6. http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm

  Heide (HASSELT): priester Theo Mathijs: 0476/979 926.