WEDERKERIGHEID - INTERLEVENSBESCHOUWELIJK
- Dit is de startpagina van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -


Agenda

 1. Geannuleerd. Op woensdag 18 september 2019 komt de groep Grieks bijeen om de lezing van het Marcusevangelie verder te zetten (Marcus hoofdstuk 11). Zie de websitepagina: Grieks. Iedereen met een weinige notie van het Oud-Grieks is welkom.
 2. Eén van de drie groepen Hebreeuws komt samen in september 2019 op maandagvoormiddag van rond 09:00 - 12:00 bij Paul Janssen. Zie Rasjikring bijbels leerhuis. Met het oog erop bereid ik Genesis 25,19 en volgende verzen voor: Gn 25,19.
 3. Op vrijdag 4 oktober 2019 wordt in Vormingplus in Gelezen voor U het volgende boek voorgesteld: Niet te geloven. De werkelijkheid achter het Nieuwe Testament' door auteur Willie Van Peer. Zie Vormingplus.
 4. Op woensdag 9 oktober 2019 om 09:30 u start de bijbelgroep op woensdag met Genesis 1: het scheppingsverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN) .
 5. Op vrijdag 8 november 2019 stelt Arnoud Van Reusel in Vormingplus in Gelezen voor U het boek voor: 08.11.19: Maarten Boudry - Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat' . Zie Vormingplus.
 6. Op woensdag 13 november 2019 om 09:30 u bespreekt de bijbelgroep op woensdag met Genesis 2: het paradijsverhaalverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN) .
 7. Op woensdag 11 december 2019 om 09:30 u bespreekt de bijbelgroep op woensdag met Genesis 3: het zondevalverhaal. Zie BIJBELGROEP(EN) .
WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@telenet.be .
- BIJ DE HAND -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - Z

HOOFDTHEMA'S : Levensbeschouwingen : bahá'í , boeddhisme , Boekpresentatie: Jaarrapport van de katholieke Kerk in België -- christendom - BIJBELGROEP(EN) -- Brief van Clemens van Rome aan de Korintiërs -- Didachè - FoReL : een Forum : Religieus en Levensbeschouwelijk - HUIT : HUIS ULBURGHS INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE THEMA'S - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, islam - salafisme - , jodendom , sikhisme , Voor U gelezen , vrijzinnigheid .
- bijbel , bijbelgroepen , Marcusevangelie Griekse analyse, bijbel en koran , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , koran , liturgie : ABC-jaar . http://www.interlevensbeschouwelijk.be/BOEK MARCUS EERSTE DEEL Mc 1,1-8,26 versie 1.docx ; Proto-evangelie van Jakobus . Te Elfder Ure (TEU) .
- Maatschappij : allochtonen , armoede , vluchtelingen en asielzoekers ,
- Spiritualiteit :   bezinningsteksten , bijbelwoord voor iedere dag , spiritualiteit ,
- Talen : Arabisch , Aramees , bijbelverwijzingen , Duits , Frans , Grieks , Hebreeuws , Latijn , Nederlands , Rasjikring bijbels leerhuis.
- Andere : getallen ,


- bijbeloverzicht -- Bijbelverwijzingen + analyse van woorden -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 3 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1) , LXX (2) , Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing    

Websites

 1. http://www.bible-history.com/isbe/
 2. http://www.bible-history.com/isbe/
 3. interBible
 4. http://www.judaism.com/
 5. midrash (1)
 6. http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm

  Heide (HASSELT) : priester Theo Mathijs : 0476/979 926 .